no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

resale | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads

مطالب

برچسب : resale
DOC
دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران | رساله طراحی پانسیون دانشجویی دختران
۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران | رساله طراحی پانسیون دانشجویی دختران


دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران عدم توجه به لحاظ كيفي و كمي به فضاي سكونت دانشجوياني كه دور از خانه خويش به سر مي برند مشكلات را براي آنهايي به وجود مي آورد كه خانه خويش را به قصد تحصيل علم ترك گفته اند و گاهي اين كاستي ها آنها را حتي از هدف اصلي شان كه تحصيل علم و دانش است باز مي دارد لذا طراحي مناسب اقامتگاه ها و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آگوست / 2017    بازدید : 1943    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پارک شهری | رساله طراحی پارک شهری کامل و آماده
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پارک شهری | رساله طراحی پارک شهری کامل و آماده


دانلود رساله پارک شهری ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود و ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / آگوست / 2017    بازدید : 1488    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله باغ کتاب ایران | رساله طراحی باغ کتاب ایران
۲۱,۰۰۰ تومان

دانلود رساله باغ کتاب ایران | رساله طراحی باغ کتاب ایران


دانلود رساله باغ کتاب ایران کم توجهی جامعه به مسائل فرهنگی یکی از دلایل به نبودن میل و اشتیاق به مطالعه می‌شود. مطمئنا اگر محرک ها و مراکز فرهنگی در سطح شهرها و کشورها پررنگ شود شکوفایی مورد نیاز آغاز می‌شود. کتاب به عنوان پایه ای ترین گزینه در چرخه ای که اشاره شد مورد توجه است و وجود مرکزی که حول محور کتابخانه و کتاب بچرخد تلنگری خواهد بود به این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / جولای / 2017    بازدید : 7729    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله بیمارستان | رساله طراحی بیمارستان اماده و کامل
۱۷,۰۰۰ تومان

دانلود رساله بیمارستان | رساله طراحی بیمارستان اماده و کامل


دانلود رساله بیمارستان چكيده: انسان در دوران كودكي آرزوي بزرگ شدن و در بزرگي، آرزوي بازگشت به دوران كودكي را دارد .سلامتي خود را با كسب درآمد به مرور از دست مي دهد و در آخر براي كسب سلامتي، درآمدحاصل را از دست مي دهد.آن چنان با نگران به آينده مي نگرد كه حال را فراموش مي كند و بدين ترتيب نه در حال زندگيمي كند و نه در آينده. آنقدر كه به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / جولای / 2017    بازدید : 1484    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله ایستگاه راه اهن | رساله طراحی ایستگاه راه اهن
۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله ایستگاه راه اهن | رساله طراحی ایستگاه راه اهن


دانلود رساله ایستگاه راه اهن چکیده انتقال انسان و بار از دیرباز یکی از مهم ترین چالش های بشر در زندگی بشمار می رود. این دغدغه از روزهایی که انسان بار بر دوش خود و چارپایان می گذشت تا به امروز که نسان با سفینه های فضایی به کرات دیگر می رود، همواره همراه بشر بوده است. حمل و نقل ریلی آغازی بود که با انواع پیشرفت ها در دیگر سیستم های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / جولای / 2017    بازدید : 1120    نویسنده : ارچ استور