no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی پارک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads

مطالب

برچسب : مطالعات طراحی پارک
DOC
دانلود رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی
۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی


دانلود رساله طراحی پارک موزه میراث فرهنگی پیشگفتار اگر در یک طبقه بندی کلی انواع فضاهای ساخته شده به دو گروه : فضاهای معماری و فضاهای شهری تقسیم شوند : می توان فضاهای شهری را گونه ای از فضا دانست که به زندگی و حیات شهری و همه شهروندان تعلق دارد . البته در مواردی ممکن است برخی فضاها بیش تر به گروهی معین از شهروندان تعلق یابند و مورد استفاده قرار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2017    بازدید : 1579    نویسنده : ارچ استور
DOC
رساله طراحی پارک شهری | مطالعات طراحی پارک شهری
۱۶,۰۰۰ تومان

رساله طراحی پارک شهری | مطالعات طراحی پارک شهری


رساله طراحی پارک شهری چکیده: امروز مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز قابل تصور نیست. در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و لاینفک شهرها در آن ها نقش اساسی دارد که کمبود آن می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها و شهروندان به وجود آورد. خود واژه پارک به معنی تفرج است و تفرج شامل کلیه تفریحاتی می شود که در خارج از محیط بسته و محدود منزل انجام می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / آگوست / 2017    بازدید : 1662    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پارک شهری | رساله طراحی پارک شهری کامل و آماده
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پارک شهری | رساله طراحی پارک شهری کامل و آماده


دانلود رساله پارک شهری ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود و ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / آگوست / 2017    بازدید : 1488    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پارک آموزش | رساله طراحی پارک آموزش
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پارک آموزش | رساله طراحی پارک آموزش


دانلود رساله پارک آموزش امروزه جهان و به ویژه جوامع در حال توسعه شاهد تحولات در زمینه های مختلف هستند و این امر اقتضا می کند تا والدین با دستاورد های جدید تعلیم و تربیت آشنا شوند و با به کارگیری روش های تربیتی صحیح و به پرورش فرزندان خود اهتمام ورزند. خانواده به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های اجتماعی که در تربیت فرزندان جامعه نقش دارد از زمان های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / جولای / 2017    بازدید : 1239    نویسنده : ارچ استور