no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

طرح نهایی معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads

مطالب

برچسب : طرح نهایی معماری
DOC
دانلود رساله مرکز آب درمانی و اسپا | مطالعات مرکز آب درمانی
۲۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مرکز آب درمانی و اسپا | مطالعات مرکز آب درمانی


دانلود رساله مرکز آب درماني و اسپا چکيده: وَ يُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماء ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِه و از آسمان رحمت خود، آبي فرستاد كه شما را با آن پاك گرداند. And he caused rain to descend on you from the sky to clean you thereby. آب در هنر ايراني، منزلتي والا داشته و بعنوان مظهر حيات، صفا، مسرت و رواني ياد شده و در آيين و مراسم سوگ و شادي داراي اهميت بسزايي است. هنرهاي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018    بازدید : 2462    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجموعه فرهنگی هنری | مطالعات مجموعه فرهنگی هنری
۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه فرهنگی هنری | مطالعات مجموعه فرهنگی هنری


دانلود رساله مجموعه فرهنگی هنری 1-1- علوم رفتاری و مبانی نظری معماری علوم رفتاری واژه ای کلی است که شامل مردم شناسی ، جامعه شناسی ، و روانشناسی در نظر گرفته شده است حتی گاهی اوقات علوم اقتصادی و سیاسی نیز تحت همین عنوان آمده اند. تمام این رشته ها به تحول و درک فعالیت ها ، نگرش ها و ارزش های انسانی سروکار دارند. این زیر مجموعه ها تحت عناوین محتلفی چون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آوریل / 2018    بازدید : 829    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مطالعات مجموعه توریستی
۲۲,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مطالعات مجموعه توریستی


دانلود رساله مجموعه توريستي تفريحی چكيده : كشور ايران وعلي الخصوص استان اردبيل كه يكي از محرومترين استانهاي آن به شمار مي رود در زمينه داشتن فضاهاي توريستي و تفريحي كافي در مضيقه شديد به سر مي برند. به همين منظور مجموعه توريستي و تفريحي درياچة كوثر ( شورابيل ) اردبيل طراحي گرديد كه طراحي آن البته داراي زمينه هاي خاصي نيز مي باشد كه آن را از ساير مجموعه هاي توريستي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / آوریل / 2018    بازدید : 808    نویسنده : ارچ استور
DOC
مطالعات طراحی خانه ی من | رساله کامل طراحی خانه ی من
۲۵,۰۰۰ تومان

مطالعات طراحی خانه ی من | رساله کامل طراحی خانه ی من


مطالعات طراحی خانه ی من پیشگفتار: خانه ، مکانی است که می توانیم آنچه را از بیرون خریداری می کنیم درآن به نمایش بگذاریم .در جریان خرید، ما تبدیل به شخصی می شویم که از میان آن همه تنوع ، «چیزی خاص» را برگزیده است . ما به انسانی بدل می شویم که امکان «گزینش» خودرا آشکارا می بیند. ما ، موجودی هستیم که قادر به گزینش می باشیم و اشیاء تجلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / ژانویه / 2018    بازدید : 842    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | رساله طراحی قطب گردشگری
۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | رساله طراحی قطب گردشگری


دانلود رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی ﭼﻜﻴﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭘﺮروﻧﻖ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮي، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ي ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / سپتامبر / 2017    بازدید : 1439    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پایانه مسافربری | رساله پایانه مسافربری – ترمینال
۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پایانه مسافربری | رساله پایانه مسافربری – ترمینال


دانلود رساله پایانه مسافربری مقدمه اختراع سیستم های جدید حمل و نقل در قرن 20 که متفاوت از روش های حمل و نقل انسان در کل تاریخ بشریت است نیاز به مطالعات و بررسی های کارشناسانه برای عملکرد هر چه بهتر ترمینالها و نیز مطالعه نحوه، رفتار انسانها در این گونه اماکن را ایجاب می کند. مدتها کشتی ها بهترین وسیله سفر بودند و کالسکه ها و واگن ها، حرکت در راههای زمینی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آگوست / 2017    بازدید : 967    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله ایستگاه مترو | رساله طراحی ایستگاه مترو اماده و کامل
۲۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله ایستگاه مترو | رساله طراحی ایستگاه مترو اماده و کامل


دانلود رساله ایستگاه مترو مقدمه: شرکت راه¬آهن شهری تهران و حومه (مترو) در سال 1384 شرکت Systra را به عنوان مشاور مأمور به انجام برنامه¬¬ریزی در قالب «مطالعه بلندمدت توسعه، حمل و نقل عمومی ریلی تهران» نمود. هدف از این مطالعه دستیابی به یک شبکه ریلی شهری کارآمد برای سال 1390 هجری شمسی می¬باشد شبکة آینده ریلی باید به تقااضی پراکنده حمل و نقل براساس چشم¬اندازک توسعه شهری پوشش دهد. پوشش شبکه مذکور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / جولای / 2017    بازدید : 1365    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله باغ موزه اسلام | رساله طراحی باغ موزه اسلام
۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله باغ موزه اسلام | رساله طراحی باغ موزه اسلام


دانلود رساله باغ موزه اسلام مقدمه شاید یکی از روشن ترین کلمه هایی که در رابطه با انسان امروز و جوامع امروزی می توان گفت، کلمه تکثر یا تعدد باشد، بدین معنی که در هیچ یک از دوران های گذشته این همه نظریه های مختلف در رابطه با انسان و جهان پیرامونش وجود نداشته است. به طور کلی هنگامی که پدیده ای مورد تفحص قرار می گیرد، می توان جهت شناخت آن دوراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / جولای / 2017    بازدید : 1660    نویسنده : ارچ استور