no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads

مطالب

برچسب : دانلود رساله معماری
دانلود رساله معماری | رساله پایان نامه معماری | مطالعات معماری

دانلود رساله معماری | رساله پایان نامه معماری | مطالعات معماری


دانلود رساله معماری آکادمی والیبال 125 صفحه دانلود رساله معماری باشگاه سوارکاری74 صفحه دانلود رساله معماری مرکز علمی ورزشی بانوان 145 صفحه دانلود رساله معماری مجموعه ورزشی 110 صفحه دانلود رساله معماری مجموعه ورزشی هنرهای رزمی 300 صفحه دانلود رساله معماری مرکز تفریحی فرهنگی ورزشی بانوان 305 صفحه دانلود رساله معماری طراحی استادیوم 164 صفحه دانلود رساله معماری طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین 180 صفحه دانلود رساله معماری مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی 105 صفحه دانلود رساله معماری مجموعه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / اکتبر / 2017    بازدید : 11878    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پاساژ | رساله طراحی پاساژ – مجتمع تجاری
۲۲,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پاساژ | رساله طراحی پاساژ – مجتمع تجاری


دانلود رساله پاساژ مقدمه دانلود رساله پاساژ در ایران یکی از تفریحات اصلی مردم خرید کردن و چانه زدن و بعد از آن تعریف موفقیتها در امر تخفیف گرفتن برای دوست و آشنا است. معمولا" اگر کسی چیزی خریده باشد از قیمتش می گوید این .... تومان بود اما من آنرا ....تومان خریدم. اما با توجه به گرانی نسبی که در حال حاضر بر بازار اغلب محصولات حاکم است، مردم اغلب به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آگوست / 2017    بازدید : 1788    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پایانه دریائی | رساله طراحی پایانه دریائی اماده و کامل
۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پایانه دریائی | رساله طراحی پایانه دریائی اماده و کامل


دانلود رساله پایانه دریائی مقدمه: امروزه برای حمل و نقل،اساس اقتصاد هر کشوری را تشکیل می دهد وعامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و مبنای تبادل بازرگانی در بخشهای صنعتی،کشاورزی و معدن و سایر خدمات می باشد. بدین لحاظ حمل و نقل با زندگی روزمره مردم ارتباط تناتنگ داشته و در ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی اثرات مستقیم بر جای می گذارد. بدیهی است در برنامه ریزی برای سیستم حمل و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آگوست / 2017    بازدید : 811    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله پارک شهری | رساله طراحی پارک شهری کامل و آماده
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود رساله پارک شهری | رساله طراحی پارک شهری کامل و آماده


دانلود رساله پارک شهری ﭼﻜﻴﺪه در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮي ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻗﺎﺑﻞ درك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﻳﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻜﻲ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ورود و ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / آگوست / 2017    بازدید : 1385    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله بیمارستان روانپزشکی | رساله طراحی بیمارستان روانپزشکی
۱۷,۰۰۰ تومان

دانلود رساله بیمارستان روانپزشکی | رساله طراحی بیمارستان روانپزشکی


دانلود رساله بیمارستان روانپزشکی چکیده امروزه با بزرگتر شدن شهر ها و تجمع انسانی در این محیط ها دیگر جایی برای رشد و نگهداری و حتی تحمل افراد روانی وجود ندارد و نگهداری از این افراد می بایست در محیط هایی مناسب و مخصوص بعمل آید که بتوانند در این مرکز هر چه بهتر به نگهداری این افراد بپردازند ، اين مجموعه درماني و فرهنگي براي افرادی با اختلالات روانی در نظر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / جولای / 2017    بازدید : 1244    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله باشگاه سوارکاری | رساله طراحی باشگاه سوارکاری
۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله باشگاه سوارکاری | رساله طراحی باشگاه سوارکاری


دانلود رساله باشگاه سوارکاری چكيده توجه به طبيعت و اقليم و معماري بومي تركمن از محورهاي اصلي طراحي بوده است. رعايت مواردي چون ايجاد جريان هواي طبيعي در اصطبل ها با نحوه ي قرار گيري ساختمان ها در مرحله ي مختلف و استفاده از ديد و منظر براي هر يك از اجزا مجموعه در مرحله بعدي، مواردي است كه در آغاز طراحي تاثير بسزاي داشته است. با مطالعه ي اين موارد تصميم به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / جولای / 2017    بازدید : 1923    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله آمفی تئاتر شهر | رساله طراحی آمفی تئاتر شهر
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله آمفی تئاتر شهر | رساله طراحی آمفی تئاتر شهر


دانلود رساله آمفی تئاتر شهر مقدمه: اهميت موضوع تحولات گوناگون در تاريخ هر مرز و بومي جداي از همه عوامل دروني و بيروني اش يك واقعيت غير قابل انكار بوده است. عرصه هاي گوناگون اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و ... شاهد اين دگرگوني با درجات مختلف بوده اند. يك روز در جامعه اي ورود صنعت و ماشين منشا اين تحولات بوده و روزگاري شرايط خاص منطقه اي چنين نقشي را ايفا كره است. شهرها و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / جولای / 2017    بازدید : 1779    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله آکادمی والیبال | رساله طراحی آکادمی والیبال
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله آکادمی والیبال | رساله طراحی آکادمی والیبال


دانلود رساله آکادمی والیبال چکیده طراحی آکادمی والیبال در ارومیه به مطالعه و طراحی یک فضای اختصاصی با امکانات کامل ورزشی ، اداری ، خوابگاهی و تاسیساتی به صورت متمرکز برای رشته ورزشی والیبال می پردازد . در کشور ما به ساخت فضاهای اختصاصی برای یک رشته ، کمتر پرداخته می شود و عمده فضاهای ورزشی به صورت سالن های چند منظوره می باشتد که غالبا" دارای جمیع امکانات نبوده و تداخل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / جولای / 2017    بازدید : 1836    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی بیمارستان | مطالعات طراحی بیمارستان
۲۹,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی بیمارستان | مطالعات طراحی بیمارستان


دانلود رساله طراحی بیمارستان مقدمه در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی _ جراحی طراحی می‌‌شدند ، امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسان گرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند . وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است . مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / جولای / 2017    بازدید : 799    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله ایستگاه اتش نشانی | رساله طراحی ایستگاه اتش نشانی
۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله ایستگاه اتش نشانی | رساله طراحی ایستگاه اتش نشانی


دانلود رساله ایستگاه اتش نشانی مقدمه : همواره انسان در طي دوره هاي مختلف براي حفظ حيات خويش ، به دنبال مکاني امن براي زندگي بوده است که او را از خطرات طبيعي و غير طبيعي در امان دارد . با گذشت زمان ، با تغييرات ايجاد شده در نحوه زندگي، پيشرفت و تکنولوژي ، خطراتي که انسان را تهديد مي کند نيز ، تغيير يافته است . تکنولوژي ، به همراه مزاياي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / جولای / 2017    بازدید : 1001    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله اکادمی معماری | رساله طراحی اکادمی معماری
۲۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله اکادمی معماری | رساله طراحی اکادمی معماری


دانلود رساله اکادمی معماری مقدمه 1-1 درباره معماري آيا گفتگو درباره معماري ارزشي دارد؟ يا در عرصه عمل است كه ارزش معماري معلوم خواهد شد. يعني معماري خواهد توانست بي واسطه منتقدان و هنرسنجان, خود با مردم و قلب و روحشان سخن بگويد؟ تا بنايي بر پا نشود معماري ظهور پيدا نمي كند و گويا روزگاري بوده است كه براي ذكر ارزش آن زياد از الفاظي كوتاه چون زيبا, موزون, با شكوه بر زبان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / جولای / 2017    بازدید : 2364    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی | رساله استراحتگاه تفریحی توریستی
۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی | رساله استراحتگاه تفریحی توریستی


دانلود رساله استراحتگاه تفریحی توریستی ساحلی مفهوم واژه توریسم: گردشگری معال فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ismیا گری بصورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است. اصطلاح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / جولای / 2017    بازدید : 1207    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله باغ موزه اسلام | رساله طراحی باغ موزه اسلام
۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله باغ موزه اسلام | رساله طراحی باغ موزه اسلام


دانلود رساله باغ موزه اسلام مقدمه شاید یکی از روشن ترین کلمه هایی که در رابطه با انسان امروز و جوامع امروزی می توان گفت، کلمه تکثر یا تعدد باشد، بدین معنی که در هیچ یک از دوران های گذشته این همه نظریه های مختلف در رابطه با انسان و جهان پیرامونش وجود نداشته است. به طور کلی هنگامی که پدیده ای مورد تفحص قرار می گیرد، می توان جهت شناخت آن دوراه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / جولای / 2017    بازدید : 1585    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله باغ موزه | رساله طراحی باغ موزه مطالعات کامل
۱۴,۵۰۰ تومان

دانلود رساله باغ موزه | رساله طراحی باغ موزه مطالعات کامل


دانلود رساله باغ موزه چکیده توسعه اقتصادی و سطح بین‌المللی در قرن بیستم به تحولاتی اساسی روبرو شده بطوریکه اقتصاد تک محصولی و سنتی جایگاه گذشته خود را از دست داده و دولت‌ها با استفاده از منابع طبيعي فناناپذير همچون توریسم روی آورده و به این صنعت در کنار فعالیت‌های گذشته توجه اساسی نموده‌اند. در طی سال‌های نه چندان دور کشورهای جهان سوم به فکر توسعه زمینه‌های مختلف تاریخی و طبیعی، فرهنگی، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / جولای / 2017    بازدید : 1817    نویسنده : ارچ استور