no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله مجتمع مسکونی ویلا | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads

مطالب

موضوع : رساله مجتمع مسکونی ویلا
DOC
دانلود رساله مجموعه مسکونی تجاری | مطالعات مسکونی تجاری
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه مسکونی تجاری | مطالعات مسکونی تجاری


دانلود رساله مجموعه مسكوني تجاري چكيده: خانه با مطرح شدن به عنوان پيكره‌اي معمارانه در محيط هويت ما را محرز كرده و امنيت را بر ما ارزاني ميدارد؛ و سرانجام هنگام پاي نهادن به آن به آسايش دست مي‌يابيم. در خانه چيزهايي را مي‌يابيم كه بر آنها وقوف داشته و گراميشان مي‌داريم. ما آنها را با خود از بيرون آورده و به خاطر آنكه بخشي از جهان ما را مي‌سازند در كنارشان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018    بازدید : 1465    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک


دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک بيان مسئله تحقيق: منظور اينجانب از طرح مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک پيش و بيش از آنکه در پي خلق پروژه اي موفق در زمينه معماري باشد، سعي در جلب توجه ويژه صاحبنظران اهل فن و سياستگذاران به مقوله انرژي و معماری اکوتک پايدار و اهميت آن به طور عام، و ايجاد زمينه شکل گيري تشکيلاتي منسجم و پاسخگو براي معماری اکوتک پايدار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018    بازدید : 855    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجموعه مسکونی | مطالعات مجموعه مسکونی
۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه مسکونی | مطالعات مجموعه مسکونی


دانلود رساله مجموعه مسکونی چکیده رساله رساله ی پیشنهادی شامل دوازده فصل می باشد که شامل مطالعات عمومی واختصاصی می باشد دراین بین لازم به ذکر است تادلیل انتخاب موضوع بررسیگردد. ضرورت انتخاب موضوع ازاین جهت است که فضاهای زیستی بامحوریت انسانی خلق فضاهایی را متناسب بازندگی اجتماعی انسان میطلب که شاید نپرداختن صحیح به این موضوع مهم وحیاتی درزندگی جوامع امروزی منجربه فضاهایی شودکه روح و فرهنگ وخواسته های اصلی بشر را مورد توجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آوریل / 2018    بازدید : 761    نویسنده : ارچ استور
DOC
رساله اماده مجتمع مسکونی | رساله اماده معماری
۱۲,۰۰۰ تومان

رساله اماده مجتمع مسکونی | رساله اماده معماری


رساله اماده مجتمع مسکونی زمینه مسئله مورد بررسی مسکن به عنوان اولین جایگاه خانواده و مجموعه مسکونی برقرار کننده ارتباط مناسب بین سلولهای مسکونی و دسته ی راحت تر به کاربری های مورد نیاز می باشد. از کسی پوشیده نیست که ایجاد مجموعه های مسکونی در کشوربدلیل رشد فرآینده جمعیت و مهاجرت به شهرها ضرورت خاصی پیدا است . مجموعه احداث شده از این دست ولو اینکه التیام بخش مشکل مسکن در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 696    نویسنده : ارچ استور
DOC
مطالعات کامل مجتمع مسکونی | مطالعات کامل معماری
۱۰,۰۰۰ تومان

مطالعات کامل مجتمع مسکونی | مطالعات کامل معماری


مطالعات کامل مجتمع مسکونی مقدمه : نياز اساسي هر فرد به مسكن، آن را به صورت موضوعي حياتي در آورده است. از سوي ديگر لزوم فراواني نسبي، دامنه پراكندگي وسيع و كيفيت هاي متصور بر آن محملي براي دل مشغوليهاي بسياري از طراحان شده است وبصورت فرايندي تخصصي چهره نموده است. بناهاي مسكوني بيشترين درصد فضاهاي زيست يك شهر را در بقر مي گيرند و به همين نسبت در ارتباط با موضوعات ديگر، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 1261    نویسنده : ارچ استور
DOC
رساله مجتمع مسکونی | رساله معماری
۸,۰۰۰ تومان

رساله مجتمع مسکونی | رساله معماری


رساله مجتمع مسکونی چکیده واحد مسكوني ، مكان ، فضا و يا محوطه‌اي است كه يك يا چند خانوار در آن سكونت داشته و به يك يا چند ورودي (شارع عام يا شارع خاص) راه داشته باشد. نیاز به مسكن دارای دو بعد كمی و كیفی است. در بعد كمی؛ نیاز به مسكن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌كند، در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 965    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجتمع مسکونی | دانلود رساله معماری
۸,۹۰۰ تومان

دانلود رساله مجتمع مسکونی | دانلود رساله معماری


دانلود رساله مجتمع مسکونی چکیده واحد مسكوني ، مكان ، فضا و يا محوطه‌اي است كه يك يا چند خانوار در آن سكونت داشته و به يك يا چند ورودي (شارع عام يا شارع خاص) راه داشته باشد. نیاز به مسكن دارای دو بعد كمی و كیفی است. در بعد كمی؛ نیاز به مسكن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌كند، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 1195    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود مطالعات مجتمع مسکونی | دانلود مطالعات معماری
۷,۹۰۰ تومان

دانلود مطالعات مجتمع مسکونی | دانلود مطالعات معماری


دانلود مطالعات مجتمع مسکونی تعریف مجتمع مسکونی در تعریف مرکز آمار ایرانمسکنیاواحد مسکونی، مکان، فضا و یا محوطه‌ای است که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته وبه یک یا چند ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد. مسکن شهری از نظرنوع، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند دسته طبقه‌بندی میشود،اما از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواری، چند خانواری و مجتمع مسکونی قابل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 1458    نویسنده : ارچ استور
DOC
رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری | رساله معماری
۱۵,۰۰۰ تومان

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری | رساله معماری


رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری چكيده خانه همواره در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و تعلق به آن یکی از افتخارات هر شخص است.امروزه با افزایش جمعیت شهر نشین و محدود بودن زمین،کشور های در حال توسعه از جمله ایران،مرحله ساخت خانه در ارتفاع را تجربه می کند.مسئله اصلی در این تحقیق بررسی این نکته است که آیا می توان مسکنی را طرح ریزی کرد که ازمنظر معماری پایدار و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 779    نویسنده : ارچ استور
DOC
مطالعات طراحی مجتمع مسکونی | مطالعات طراحی معماری
۱۸,۰۰۰ تومان

مطالعات طراحی مجتمع مسکونی | مطالعات طراحی معماری


مطالعات طراحی مجتمع مسکونی چكيده: در اين پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسكن، تعريف آن، اهميت و موضوع آن از زندگي بشري پرداخته مي‌شود. سپس به مورد خاص مسكن در ايران پرداخته مي‌شود و قبل آن موضوع مسكن حداقل بعنوان ريز مسئله مقوله مسكن كه هدف اين پژوهش مي‌باشد شكافته مي‌شود و تا علت حراج و خصوصيات آن تحليل شود تا در آخر به شاخصهايي عيني از اين نوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2018    بازدید : 762    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله برج باغ مسکونی | رساله برج باغ مسکونی
۱۲,۰۰۰ تومان

دانلود رساله برج باغ مسکونی | رساله برج باغ مسکونی


دانلود رساله برج باغ مسکونی چکیده خانه مكاني است كه تمام عالم را در خود جاي مي‌دهد. مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر تامين سرپناه را در اين كشورها به شكلي غامض و چند بعدي درآورده است. براي دستيابي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / نوامبر / 2017    بازدید : 1812    نویسنده : ارچ استور
DOC
مطالعات طراحی برج باغ | رساله آماده برج باغ
۸,۰۰۰ تومان

مطالعات طراحی برج باغ | رساله آماده برج باغ


مطالعات طراحی برج باغ چکیده خانه مكاني است كه تمام عالم را در خود جاي مي‌دهد. مسكن يكي از مسائل حاد كشور‌هاي در حال توسعه است. فقدان منابع كافي، ضعف مديريت، نداشتن برنامه‌ريزي جامع مسكن و ساير نارسايي‌هايي كه در زيرساختمان‌هاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد از يك سو و افزايش شتابان جمعيت شهرنشين از سوي ديگر تامين سرپناه را در اين كشورها به شكلي غامض و چند بعدي درآورده است. براي دستيابي به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / نوامبر / 2017    بازدید : 1839    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن
۳۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن


دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن مفهوم سكونت سكونت را مي توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست. سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي باشد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است بدين ترتيب، انسان زماني بر خود وقوف مي يابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2017    بازدید : 1143    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن
۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن


دانلود رساله طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن بیان مساله در دوره معاصر، در دنیای غرب، پس از جنگ جهانی دوم که با تخریب بیشمار واحدهای مسکونی همراه شد، نیاز به مسکن برای جمعیت زیاد بی‌خانمان باعث شد که دولتها به ساخت مجتمعهای مسکونی روی آورند که بیش از هر چیز، مساله کمیت و پاسخگویی به تعداد بیشتر، در آن مطرح بود.این مساله، در کشور ما به شکلی دیگر، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / سپتامبر / 2017    بازدید : 1405    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی | مجتمع مسکونی چند واحدی
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی | مجتمع مسکونی چند واحدی


دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی چکیده انسان با توجه به نيازها و ارزشها و هدف هاي خود محيط پيرامون را دگرگون كرده و متقابلاً از آن تاثير مي پذيرد. محدودة پاسخگوئي نيازهاي اجتماعي و وابستگي هاي عاطفي افراد در كل ، فضاي خانه است. خانه محل سكني براي پدر و مادر و فرزندان است. خانه مكاني فيزيكي است ، كه افراد ساكن در مورد چگونگي ان نظر مي دهند. و نيازهاي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / سپتامبر / 2017    بازدید : 1271    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار | مجتمع مسکونی پایدار
۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار | مجتمع مسکونی پایدار


دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار چکیده امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش ان در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. مسکن به عنوان یکی از نیاز های اساسی خانواده ها که نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به عنوان یک دارایی مهم نیز تلقی می گردد. اهمیت انجام این تحقیق در این مقطع زمانی این میباشد که امروزه فرایند رشد جمعیت رو به افزایش خصوصا در کلان شهر ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / سپتامبر / 2017    بازدید : 1644    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی


دانلود رساله مجتمع مسکونی با رویکرد خانه های اصیل ایرانی مقدمه بانگ گردشهاي چرخ است اينكه خلق مـي رسانندش به تنبور و به حـلق مــا همـه ابنـاء آدم بـوده ايـم از بهشت اين لحن ها بشنوده ايم يك بنا هنگامي به يك معماري ماندگار تبديل مي شود كه اصل اساسي و مهم درك و ارتقاي كيفيت زندگي انسان، مورد بي توجهي قرار نگيرد، به گونه اي كه هر انديشه اي براي شكل دادن به مكان زندگي انسان، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / سپتامبر / 2017    بازدید : 679    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله ویلا | رساله طراحی ویلا | مطالعات طراحی ویلا
۱۶,۰۰۰ تومان

دانلود رساله ویلا | رساله طراحی ویلا | مطالعات طراحی ویلا


دانلود رساله ویلا مقدمه : معماری یا مهرازی یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه‌حل‌های گذشته، چه آفریدن راه‌حل جدید برای رسیدن به هر هدفی0 برای طی کردن یک پروژه باید ابتدا دانش و آگهی خود را نسبت به آن پروژه بالا ببریم شناسایی فضاها و گونه های معماری در آغاز هر طرحی باید انجام گیرد. از همین روست که در هنگام انجام فاز صفر( فاز مطالعات) ، فصلی به مطالعات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / آگوست / 2017    بازدید : 1223    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک
۳۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک


دانلود رساله طراحی برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک چکیده آثار زیان بار تکنولوژی مدرن بر روی محيط زيست نوعی آگاهی نو نسبت به مسائل زيست محيطی در مردم به وجود آورد، که این عامل باعث رویکرد تازه ای به معماری شد که همانا معماری پایدار نام گرفت. از جمله راهکار های پیش بینی شده در معماری پایدار، استفاده از روش های نو در فناوری ساخت با تولید مصالح جدید است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2017    بازدید : 2011    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی الگوی مسکونی ویلایی رشت با نگاهی به معماری بومی
۳۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی الگوی مسکونی ویلایی رشت با نگاهی به معماری بومی


دانلود رساله طراحی الگوی مسکونی ویلایی نیاز به مسكن دارای دو بعد كمی و كیفی است. در بعد كمی؛ نیاز به مسكن، شناخت پدیده‌ها و اموری را شامل می‌شود كه مسئله فقدان سرپناه و میزان دسترسی به آن را مطرح می‌كند، در بررسی بعد كمی مسكن، در واقع درجه پاسخگویی به نیاز مسكن بدون در نظر گرفتن كیفیت آن موردنظر است. در بعد كیفی؛ مسائل و پدیده هایی مطرح می شود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / آگوست / 2017    بازدید : 1342    نویسنده : ارچ استور