پرسوناژ انسان ( ماکت آدم ) برای استفاده در ماکت سازی در بسته ها ۱۲ عددی ، ۶ عددی و چهار عددی

در مقیاس های مختلف که در جدول زیر آمده موجود است.

در نظر داشته باشید که مبلغ ذکر شده برای هر محصول شامل همه آدمک ها در یک بسته می باشد

به عنوان مثال شما با پرداخت ۴۵۰۰ تومان بسته شامل ۱۲ عدد پرسوناژ انسان با مقیاس ۱/۲۰۰ را دریافت خواهید نمود