no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود مطالعات مهد کودک | رساله مهد کودک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود مطالعات مهد کودک | رساله مهد کودک
doc
می 14, 2018
11.7 مگابایت
88 صفحه
۹,۹۰۰ تومان
۹,۹۰۰ تومان – خرید

دانلود مطالعات مهد کودک | رساله مهد کودک


دانلود مطالعات مهد کودک
مقدمه:
هدف معماری خلق فضاهایی متناسب با شان انسانی است.معمار در هر پروژه ای با شناخت نیازهای مخاطب خود فضایی را طراحی میکند.در طراحی خانه کودک،کودک محور اصلی است.فضا باید طوری طراحی شود که بتواند نیازهای روحی و جسمی کودک را برطرف کند و آنها را رشد دهد و به تعالی برساند.
در این رسالهدرفصل اول به اهمیت موضوع و اهداف رساله پرداخته شده،در فصل دوم روش تحقیق را توضیح داده ایم و در فصل سوم چند نمونه از خانه کودک را بررسی کرده ایم تا برنامه فیزیکی طرح را از قیاس ایننمونه ها بدست آوریم.فصل چهارم رساله را برای شناخت کودک اختصاص داده ایم تا بر مبنای آن نیازهای کودک را بشناسیم تا در جهت رفع نیازها گام برداریم ودر فصل پنجم ضوابط و استاندارهای مربوط به فضاهایی را که از برنامه فیزیکی بدست آمده،جدول همجواریها و عرصه فضاها را تعیین کرده ایم.
در فصل ششم بستر طرح از لحاظ جغرافیایی،تاریخی،فرهنگی و اجتماعی بررسی شده است.در فصل هفتم با عنوان طراحی برای به ارائه طرح جدید برای مجموعه خانه کودک پرداخته شده است.روش های گوناگون در طراحی یک مجموعه مورد استفاده قرار گرفته ولی نکته مشترک در تمامی این روش ها احاطه کامل به سایت موجود است.


دانلود مطالعات مهد کودک | رساله مهد کودک

شامل : همراه با منابع + سربرگ فارسی و برگه تشکر

 

۹,۹۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول:اهمیت موضوع و اهداف رساله……………………………………………………………………….. ۲
اهمیت مساله و اهداف طرح تحقیق………………………………………………………………………………… ۳
فرضیه های طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۴
فصل دوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………..…………۵
مقدمه……………………………………………………………………………………………….…………………… ۶
نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….………… ۷
ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۹
نظام و ارتباط فکری رساله…………………………………………………………………………………………… ۱۰
فصل سوم:معرفی و بررسی نمونه های مشابه………………………………………………………………….۱۱
موزه ای برای آموزش و تفریح کودکان……………………………………………………………………………… ۱۲
مهدکودکی در سندیکا……………………………………………………………………………………………….. ۱۵
مهدکودکی در لاگیزلند………………………………………………………………………………………………. ۲۱
فصل چهارم:شناخت کودک………………………………………………………………………………..…… ۲۶
نیازهای اساسی کودکان……………………………………………………………………………………………… ۲۹
مراحل رشد کودک……………………………………………………………………………………………………. ۳۱
روانشناسی کودک…………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
کودک و هنر…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
کودک ورنگ…………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
کودک و بازی……………………………………………………………………………………………………….… ۳۸
کودک و فضا…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
محیط های مناسب برای کودکان…………………………………………………………………………………… ۴۲
ویژگی های معماری کودکان………………………………………………………………………………………… ۴۴
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل پنجم:بررسی ضوابط و استاندارهای لازم برای طراحی خانه کودک……………………..………… ۴۶
استانداردها و معیارهای طراحی……………………………………………………………………………………… ۴۸
استانداردهای بدن کودکان………………………………………………………………………………………….. ۴۸
ایمنی و کودک………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
عملکرد کیفی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
فصل ششم:شناخت بستر طرح…………………………………………………………………………………. ۶۵
جغرافیای طبیعی……………………………………………………………………………………………………… ۶۶
موقعیت و وسعت……………………………………………………………………………………………………… ۶۶
روند توسعه شهر……………………………………………………………………………………………………… ۶۶
اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
جغرافیای انسانی………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
معرفی و تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………… ۴۶
فصل هفتم :طراحی………………………………………………………………………………………… ۷۹
منابع۸۳………………………………………………………………..………………………………………………..
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + نوزده =