no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله هنرستان معماری | مطالعات هنرستان معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله هنرستان معماری | مطالعات هنرستان معماری
doc
می 7, 2018
17 مگابایت
169 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله هنرستان معماری | مطالعات هنرستان معماری


دانلود رساله هنرستان معماری
بیان موضوع طراحی
۱- عنوان
در دنیای امروز مهمترین وظیفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشد دادن حس مسئولیت شخصی است، به چنان شیوه‌ای که اجتماع نتایج آن را بیش از مجموع افرادی که در بر دارد، نشان دهد. افزایش حجم اطلاعات و دانش بشری و همچنین چگونگی انتقال آن به نسلهای بعد نیز از مسائلی است که بحث صلی آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.
با توجه و نگاهی دقیق‌تر به شرایط جامعه کنونی ما و بالاخص شرایط آموزشی در سطوح مختلف، که شامل دو مرحله قبل از دانشگاه و دانشگاه (تحصیلات عالی) می‌باشد نقش آموزش و پرورش در چکونگی رسیدن دانش آموختگان به مراحل بعدی قابل وجه می‌باشد.
سیستم آموزش در نظام جدید آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه می‌باشد که یکی از این شاخه‌های شاخه فنی حرفه‌ای می‌باشد که در این شاخه، هدف، آموزش و تربیت افرادی می‌باشد که با توانایی کسب شده در این دوره توانایی فعالیت در حرفه‌ای مرتبط با رشته گذراند شده در این مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. هنرستان‌ها را می‌توان به عنوان جایگاهی که در آن دروس نظری کم رنگ می‌شود اما از میان نمی‌رود و دروس عملی پررنگ‌تر و اصلی‌تر می‌باشد تا دانش‌آموزان را در برخورد با حرفه آینده خود آماده نماید، معرفی نمود.


دانلود رساله هنرستان معماری | مطالعات هنرستان معماری

شامل : همراه با منابع

 

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل اول: بیان موضوع طراحی ۱
۱- عنوان ۱
۲- بیان مساله و ضرورت طراحی ۱
۳- بیان اهداف ۲
۴- مبانی نظری عام طرح ۲
فصل دوم: مطالعات پایه ۳
۱- آموزش عمومی ۳
۱-۱- هدف از آموزش ۳
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ ۴
۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه ۴
۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن: ۶
۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک: ۶
۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد: ۶
۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ ۶
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی ۶
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی ۷
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی ۸
۲- آموزش و پرورش: ۹
۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران ۹
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی: ۹
۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران: ۱۰
۲-۲-۱- قبل از ورود اسلام: ۱۰
۲-۲-۲- بعد از ورود اسلام: ۱۱
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق: ۱۱
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی: ۱۱
۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی: ۱۲
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه: ۱۲
۲-۲-۳- استخراج ویژگی‌های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس: ۱۲
۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران ۱۳
۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران ۱۳
۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون: ۱۳
۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار: ۱۵
۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس) ۱۹
۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا ۲۰
۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر ۲۲
۲-۲-۴-۲-۱- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز: ۲۲
۲-۳- اهداف آموزش و پرورش در ایران ۲۵
۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها: ۲۵
۲-۴-۱- پیدایش اولین هنرستان‌ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران: ۲۵
۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها: ۲۶
۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش: ۲۶
۲-۴-۳- اهمیت و آموزش فنی حرفه‌ای (هنرستان ها): ۲۶
۲-۴-۴- اهداف آموزش فنی حرفه‌ای: ۲۶
۲-۵- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش ۲۷
۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور) ۲۷
۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور) ۲۸
۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور) ۲۹
۲-۶- مقایسه سیستم‌های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب: ۳۰
۳- هنر ۳۰
۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر: ۳۰
۳-۱-۱- تعریف فرهنگ: ۳۰
۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر ۳۱
۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن: ۳۱
۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر ۳۲
۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع: ۳۲
۳-۳- انواع هنر ۳۴
۳-۳-۱- هنرهای دیداری: ۳۴
۳-۳-۲- هنرهای شنیداری: ۳۴
۳-۳-۳- هنرهای گفتاری: ۳۴
۳-۳-۴- هنرهای آمیخته: ۳۵
۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب) ۳۵
۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی ۳۷
۴- نوجوانی و جوانی: ۳۸
۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان): ۳۸
۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی ۳۸
۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوانی ۳۸
۴-۲- رشد جسمی و جنسی (بلوغ): ۳۹
۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان: ۴۰
۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان ۴۱
۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟ ۴۱
۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا: ۴۱
۴-۴-۱-۲- تفکر همگرا: ۴۱
۴-۴-۲- ویژگی‌های نوجوان خلاق ۴۱
۴-۴-۳- خلاقیت و محیط اجتماعی ۴۲
۴-۵- روحیات جوان ۴۲
۴-۵-۱- خود و خودانگاره ۴۳
۴-۵-۲- عزت نفس: ۴۴
۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران: ۴۴
۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس: ۴۴
۴-۵-۳- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن: ۴۵
۴-۵-۴- هویت و عوامل شکل دهنده آن: ۴۵
۴-۵-۴-۱- دستیابی به هویت: ۴۶
۴-۵-۴-۲- تعلیق هویت: ۴۶
۴-۵-۴-۳- توقف هویت: ۴۶
۴-۵-۴-۴- پراکندگی هویت: ۴۷
۴-۵-۵- وضعیت هویت در سنین مختلف: ۴۷
۴-۵-۵-۱- هویت جنسی ۴۷
۴-۵-۵-۲- هویت اجتماعی و فرهنگی ۴۸
۴-۶- عواطف در جوانان ۴۸
۴-۷- نیازهای جوانان ۴۸
۴-۷-۱- نیازهای کمبود: ۴۹
۴-۷-۲- نیازهای رشد: ۴۹
۴-۷-۳- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ارضای آنها: ۴۹
۴-۸- علایق جوانان ۵۰
۴-۹- نظام‌های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان ۵۱
۴-۱۰- تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان ۵۲
۴-۱۱- جایگاه جوان در جامعه ۵۲
فصل سوم: مطالعات تکمیلی ۵۴
۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی: ۵۴
۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی: ۵۴
۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی: ۵۴
۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی: ۵۴
۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی: ۵۴
۲-۱- مکان یابی فضای آموزشی: ۵۴
۲-۱-۱- کاربری‌های سازگار ۵۴
۲-۱-۲- کاربری‌های ناسازگار ۵۵
۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی: ۵۵
۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواریها: ۵۶
۲-۱-۵- مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین: ۵۷
۲-۱-۶- شرایط محیطی ۵۷
۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین ۵۷
۲-۲- جهت یابی فضای آموزشی ۵۷
۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی ۵۷
۲-۳-۱- شعاع دسترسی: ۵۸
۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی ۵۸
۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی ۵۸
۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ۵۸
۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی ۵۹
۲-۴-۲-۱- حریق ۵۹
۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق ۵۹
۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه ۵۹
۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس: ۶۰
۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه: ۶۰
۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی: ۶۱
۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه: ۶۱
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس ۶۱
۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس: ۷۱
۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی: ۷۱
۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی: ۷۳
۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی: ۷۶
۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی: ۷۷
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه: ۷۹
۲-۷-۲- ظرفیت مدارس: ۷۹
۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس: ۷۹
۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز: ۸۰
۲-۷-۵- ضوابط تعیین کننده ظرفیت و ابعاد کلاس: ۸۰
۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها ۸۰
۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و سرپوشیده ۸۰
۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه ۸۲
۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس: ۸۴
۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس: ۸۴
۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس): ۸۴
۲-۸- خصوصیات محیط درس: ۸۷
۲-۸-۱- نورگیری کلاس‌ها: ۸۷
۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبیعی: ۸۷
۲-۸-۱-۲- استفاده از نور مصنوعی: ۸۸
۲-۸-۲- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی: ۸۹
۲-۸-۲-۱- مبانی رنگها: ۸۹
۲-۸-۳- صوت ۱۰۳
۲-۸-۳-۱- اصوات نامطلوب و مزاحم در فضاهای آموزشی: ۱۰۴
۲-۸-۳-۲- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه: ۱۰۴
۲-۸-۳-۳- روش‌های کنترل سر و صدا: ۱۰۵
۲-۸-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی: ۱۰۷
۲-۹- خروجی‌های مدارس: ۱۰۸
۲-۱۰-راهروهای پله: ۱۰۹
۲-۱۱- راهرو ها: ۱۰۹
۲-۱۲- نرده‌های حفاظ پله: ۱۰۹
۲-۱۳- درها: ۱۰۹
۲-۱۴- فضاهای واحد آموزشی: ۱۱۰
۲-۱۴-۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده: ۱۱۰
۱- فضاهای آموزشی: ۱۱۰
۲- فضاهای پژوهشی: ۱۱۱
۳-فضاهای اداری: ۱۱۱
۴-فضاهای پشتیبانی یا خدماتی: ۱۱۱
۵-فضاهای گردش: ۱۱۱
۲-۱۴-۲- فضاهای باز و محوطه : ۱۱۱
۲-۱۵- نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی: ۱۱۱
۲-۱۶- اصول کلی در طراحی هنرستانها: ۱۱۳
۲-۱۷- آشنایی بارشته نقشه کشی معماری: ۱۱۴
۲-۱۸- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس ۱۱۶
چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی ) ۱۲۰
فصل چهارم: مطالعات تطبیقی ۱۲۴
۱- بررسی نمونه‌های داخلی ۱۲۴
۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران: ۱۲۴
۱-۲- دانشکده هنر‌های زیبا: ۱۲۷
۲- بررسی نمونه‌های خارجی ۱۳۲
۲-۱- دانشگاه پل: ۱۳۲
۲-۲- مدرسه هنر و معماری فلوریدا: ۱۳۴
فصل پنجم: مطالعات زمینه ۱۳۸
۱-۱- ویژگی‌های شهر مشهد: ۱۳۸
۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی: ۱۳۸
۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی: ۱۳۸
۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری ۱۴۱
۱-۱-۴- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک ۱۴۱
۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی: ۱۴۲
۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی: ۱۴۲
۱-۳- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد: ۱۴۲
۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان ۱۴۵
۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها: ۱۴۵
۱-۶- عمق سایه بان: ۱۴۶
۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c) 146
۱-۷- تهویه مورد نیاز: ۱۴۷
۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی: ۱۴۷
۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی: ۱۴۸
۱-۹- گیاهان و فضای سبز: ۱۴۹
۱-۱۰- پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب: ۱۵۰
۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد: ۱۵۰
۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد: ۱۵۰
۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد: ۱۵۱
۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد: ۱۵۱
۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی: ۱۵۳
۲ـ معرفی سایت ۱۵۵
۲-۱- بررسی منطقه پروژه: ۱۵۵
۲-۱-۱- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه‌های سایت) ۱۵۵
۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف ۱۵۶
۲-۱-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن ۱۵۶
۲-۱-۴- ترافیک ۱۵۷
۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت ۱۵۷
۳- سایت آنالیز: ۱۵۷
۳-۱- تحلیل دسترسی‌ها و درجه بندی معابر ۱۵۷
۳-۲- بررسی کاربری‌های اطراف و تراکم طبقاتی ۱۵۸
۳-۳- بررسی گره‌های ترافیکی و آگوستیک ۱۵۹
۳-۴- بررسی وضعیت تابش ۱۵۹
۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون ۱۶۰
۴- عکس‌های سایت ۱۶۰
فصل هشتم: مبانی طراحی معماری پروژه ۱۶۴
۱- مبانی نظری خاص طرح: ۱۶۴
منابع: ۱۶۶

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 − 1 =