no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود مطالعات موزه فرش | دانلود رساله موزه فرش | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود مطالعات موزه فرش | دانلود رساله موزه فرش
doc
می 5, 2018
12 مگابایت
349 صفحه
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مطالعات موزه فرش | دانلود رساله موزه فرش


دانلود مطالعات موزه فرش
پیشگفتار
«در ایران فرش هایی از پشم زبر که در اطراف دارای رشته های نخی است خواهی دید. این فرش ها بهترین انواع فرش عالم و رنگ های آن بهترین و زیباترین رنگ هاست.
تو باید به این کشور بروی و به انواع وسایل متوسل بشوی تا بتوانی از مردم آن ها، طرز رنگ کردن قالی را یاد بگیری به طوری که باران و سرکه و شراب در رنگشان تأثیر نمی کند.»


دانلود مطالعات موزه فرش | دانلود رساله موزه فرش

شامل : همراه با منابع + سربرگ فارسی و برگه تشکر

 

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

Contents
موزه فرش تهران ۲
تقدیم به : ۳
سپاسگزاری : ۳
هیئت داوران ۴
فهرست مطالب ۵
پیشگفتار ۶
چکیده ۷
مبانی نظری ۷
مفهوم صادرات ۹
چرا صادرات غیرنفتی ناموفق است؟ ۱۱
صادرات و بازارهای جهانی فرش ایران ۱۲
مشکلات صنعت فرش دستباف کشور ۱۳
رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی ۱۶
بازارهای جهانی و تقلید از فرش ایران ۱۶
صادرات موقت فرش به منظور شرکت در نمایشگاه ها به خارج کشور ۱۷
شناسنامه کردن فرش ۱۷
مؤسسات تولیدی و بازرگانی فرش در خصوص رشد فرش دستباف ۱۹
مؤسسات تولیدی مواد اولیه قالی بافی ۲۱
مشکلات عمده بازاریابی فرش ایران ۲۲
اطلاعات دیگر در مورد فرش ایران- (carpet iran) 23
نتیجه گیری ۲۴
معمار در جایگاه افراد گوناگون ۲۹
الف ) معمار در جایگاه معمار و منتقد. ۲۹
ب) معمار در جایگاه مدیران شهر ۲۹
اندیشه ( تشبیه ) های معمارانه : ۳۰
ارتباط معماری و اندیشه ۳۲
نتیجه گیری : ۳۵
تعریف فرهنگ : ۳۷
ویژگی های فرهنگ : ۳۷
جامعه شناسی فرهنگ ۳۷
تغییرات فرهنگ : ۳۸
عوامل انتقال فرهنگی : ۳۹
فرهنگ و ارتباط : ۳۹
عناصر روند ارتباطی : ۴۰
روند ارتباطی از جنبه های زیر ۴۰
اینک وصف هنرها بطور خلاصه : ۵۰
خلاصه سیر وتحول در تاریخ ایران ۵۲
تعریف موزه: ۵۳
مفهوم موزه: ۵۳
فعالیتهای موزه: ۵۴
طبقه بندی موزه فرش : ۵۴
موزه فرش هنری: ۵۵
موزه فرش تاریخی : ۵۵
فصل ۳ ۵۷
بخش سوم – مطالعات زمینه ۵۷
مبانی نظری معماری موزه ۵۷
ارائه مبانی طراحی موزه ۵۷
مکان یابی ۶۲
حوزه بندی اراضی شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مکان یابی ۶۲
بررسی کالبدی ۶۲
ابعاد و مقیاس ۶۲
تلفیق و اتصال با کاربریهای شهری ۶۲
۳- کیفیت جایگیری در شهر ۶۳
– سیمای شهر ۶۳
بررسی فرهنگی ۶۳
بررسی جمعیتی ۶۴
گزینه های پیشنهادی ۶۴
الف) سایت منطقه ۲۲ ۶۵
نکات مثبت: ۶۵
ب) سایت شهرک باقری ۶۶
۱-۲-۳-۳- انتخاب گزینه نهایی ۶۷
امنیت آثار ۷۴
کنترلهای محیطی و نگهداری آثار ۷۶
ضوابط و استانداردها ۷۸
گردش و مسیرهای حرکتی در داخل نمایشگاه: ۷۹
نور طبیعی: ۸۰
نور و روشنایی از بالا: ۸۰
تجزیه و تحلیل فضاهای خرد معماری: ۸۱
الف- فضاهای پشتیبانی ( رفاعی – خدماتی) ۸۲
ب: فضاهای پشتبانی ( خدماتی – تدارکاتی) ۸۲
تدابیر طراحی در فضاهای خرد معماری ۸۲
آمفی تئاتر ۸۳
ضوابطی در رابطه با سالن های سینما ۸۳
پرده های سینما ۸۳
– راهروهای سالن نمایش ۸۴
ورودی و خروجی ۸۴
۳- نمایشگاه موقت ۸۵
۴- بخش اداری ۸۵
کارگاه ها ۸۶
نکته ۸۶
معماری موزه فرش ۸۷
معماری در موزه : ۸۷
حرکت در موزه: ۸۸
تقسیم فضایی در موزه ۸۹
عرضه بندی فضاهای موزه ۸۹
هدایت شونده در حالت زیر بروز می یابد: ۹۱
مسیر بازدید آزاد ( مدار گردش اختیاری): ۹۱
همخوانی فضا سازی با نوع موزه ۹۱
موزه هنر ۹۲
سالنهای نمایش: ۹۳
نور در مورد جعبه آینه ها ۹۵
راحتی بازدید کننده در مقابل جعبه آینه ها ۹۶
گالریها و مراکز هنرهای فرش: ۹۶
شناخت منطقه تهران و ویژگیهای آن ۱۱۰
چگونگی شکل گیری شهر تهران ۱۱۰
جمعیت و پراکندگی آن: ۱۱۱
سواد: ۱۱۲
– آموزش: ۱۱۲
مشخصات جغرافیائی استان تهران ۱۱۲
اقلیم و آب و هوای تهران ۱۱۴
– اقلیم ۱۱۴
– دما ۱۱۴
بارندگی ۱۱۴
رطوبت نسبی ۱۱۵
باد ۱۱۵
تابش خورشید ۱۱۵
وضعیت زمین شناختی تهران ۱۱۶
آلودگیهای شهر تهران ۱۱۷
وضعیت دسترسی در تهران ۱۱۷
ساختار خدماتی تهران ۱۱۸
دوره های آزاد آموزشی ۱۲۰
موقعیت زمین نسبت به مناطق همجوار ۱۲۲
شکل هندسی زمین ومناطق همجوار ان ۱۲۲
بررسی وضعیت اقلیمی در سایت ۱۲۳
عوامل مصنوعی زمین ۱۲۳
دسترسی ها ۱۲۳
بررسی طرح استقرار و جا نمایی ۱۲۴
تجزیه و تحلیل امکانات فیزیکی اراضی ۱۲۴
عوامل تاثیر گذار بر طراحی ۱۲۴
جهت ساختمانها ۱۲۵
تعداد طبقات ۱۲۵
اصول و روش طراحی ۱۲۷
اهداف ۱۲۸
ایده ۱۲۹
مراکز جنبی موزه: ۱۴۹
تاریخچه موزه در جهان: ۱۵۴
تاریخچه موزه در ایران: ۱۵۵
ـ موزه هنر و صنایع: ۱۵۶
ـ موزه مردم شناسی تهران ۱۵۶
ـ موزه فرش بقاع متبرکه: ۱۵۷
موزه ایران باستان: ۱۵۷
ـ موزه فرش باستانشناسی و هنر: ۱۵۸
ـ موزه فرش مراکز استانها ۱۵۹
نقش موزه فرش در توسعه فرهنگی: ۱۶۰
انواع موزه فرش : ۱۶۰
راهکارهای علمی آموزش در موزه فرش ۱۷۸
جایگاه موزه فرش در فرهنگ توریسم ۱۷۹
نحوه برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان ۱۸۰
پاسخگویی به نیاز بازدیدکننده با استفاده از شیوه های نوین ارتباطی ۱۸۱
حیات بخشیدن به تاریخ ۱۸۲
حوزه دوم ـ شناخت فرش ۱۸۴
تاریخچه ۱۸۴
تاریخچه فرش ۱۸۴
فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن ۱۸۸
گروه ۱ – طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی ۱۸۹
گنبد مسجد شیخ لطف الله ، سردر امامزاده محروق ، گنبد مسجد امام ، تخت جمشید ،‌ طاق بستان مسجد جامع اصفهان و … ۱۹۰
گروه ۲ – طرحهای شاه عباسی ۱۹۰
گروه ۳- طرحهای اسلیمی ۱۹۰
گروه ۴- طرحهای اقتباسی ۱۹۰
گروه ۵- طرحهای افشان ۱۹۱
افشان دسته گلی ، افشان حیوان دار ، افشان ختایی و … ۱۹۱
گروه ۶ – طرحهای واگیره ای (بندی) ۱۹۱
گروه ۷ – طرحهای بته ای(بته جقه) ۱۹۲
گروه ۸ – طرحهای درختی ۱۹۲
گروه ۹ – طرحهای ترکمن ۱۹۲
گروه ۱۰ – طرحهای شکار گاهی ۱۹۳
گروه ۱۱- طرحهای گل فرنگ ۱۹۳
گروه ۱۲- طرحهای قابی (خشتی) ۱۹۳
گروه ۱۳- طرحهای گلدانی ۱۹۳
گلدانی هزار گل ، گلدانی محرابی ، گلدانی ظل السطانی ۱۹۴
گروه ۱۴- طرحهای ماهی در هم ۱۹۴
ماهی فراهان ، ماهی زنبوری ، ماهی کردستان و ریزه ماهی ۱۹۴
گروه ۱۵- طرحهای محرابی ۱۹۴
محرابی قندیلی ، محرابی گلدانی ، محرابی درختی ۱۹۵
گروه ۱۶- طرحهای محرمات ۱۹۵
گروه ۱۷- طرحهای هندسی ۱۹۵
هندسی کف ساده ، هندسی جوشقان ، هندسی خاتم شیراز ، هندسی لچک و ترنج و هندسی قابی ۱۹۵
گروه ۱۸- طرحهای ایلی و عشایری ۱۹۵
فراوان نبود آن زمان پرورش ۲۱۶
که کمتر بد از کشتنی ها خورش ۲۱۶
خورش های کبک و تذور سپید ۲۱۶
بسازید و آمد دلی پر امید ۲۱۶
نقوش بته ای ( بته جقه ) ۲۲۳
نقوش گل فرنگ ( گل رز ) و گل سرخ ایرانی در فرش ایرانی ۲۲۷
نقوش اقتباسی ۲۳۴
نگاهی به تاریخچه و دلایل نفوذ شیوه‌های اروپایی (فرنگی) در آثار و هنرهای ایرانی به ویژه نقاشی ۲۳۵
نقوش تصویری ۲۴۰
۳- موضوع مذهبی و داستانهای دینی قرآن کریم. ۲۴۵
۴- تصاویر دراویش همچون نورعلیشاه و شیخ صنعان ۲۴۵
۵- زنان زیبا و خوش صورت ۲۴۵
۶- حیوانات گوناگون ۲۴۵
بررسی سوابق تصویرسازی و گرایش به شیوه‌ی نقاشی اروپایی در دوران سلسله‌های افشاریه، زندیه و قاجار ۲۴۶
نقوش محرابی (مهرآبی) ۲۴۹
«قطع و برش نمکدانهای چوپانی بی‌ارتباط با قالیچه‌های نمازی و یا محرابی نیست. ۲۵۱
مفهوم رمزی نگاره‌های (S) مانند ۲۵۸
نقش دوست‌کامی ۲۵۹
نقشمایه‌ی سه گوشهای پیوسته ۲۶۰
نگاره‌ی مرغی / قوچکی یا طلسم باران خواهی ۲۶۲
در مورد این نقش نیز سیروس پرهام می‌نویسد: ۲۶۲
درخت سرو یا درخت زندگی ۲۶۴
نقوش اسلیمی و ختایی ۲۶۶
چگونگی بوجود آمدن فرش و صنایع وابسته ۲۶۹
تعریف رنگرزی: ۲۷۱
آب ۲۷۲
۲-۱) رنگهای شیمیایی: ۲۷۵
۲-۲) رنگهای طبیعی: ۲۷۵
روناس-قرمز دانه-تیل ۲۷۶
نمونه های مشابه ۲۸۴
موزه فرش ایران ۲۸۴
موزه فرش آستان قدس ۲۹۱
موزه فرش تهران ۲۹۵
کاخ موزه فرش تبریز ۲۹۹
موزه تاریخی شیکاتسو ـ آسوکا ۳۰۵
اوزاکا (ژاپن) ۱۹۹۴ ـ ۱۹۹۰ ۳۰۵
تادائو آندو ۳۰۵
موزه گوگنهایم بیلبائو ۳۰۷
بیلبائو (اسپانیا) ۱۹۹۷ ۳۰۷
فرانک گهری ۳۰۷
مطالعه نمونه های موردی موزه فرش ۳۱۲
مرکز روبتا ۳۱۲
مرکز دلفی ۳۱۴
واژه نامه ۳۱۷
منابع ۳۱۷
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =