no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله موزه کودک | مطالعات موزه کودک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله موزه کودک | مطالعات موزه کودک
doc
می 6, 2018
11 مگابایت
95 صفحه
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

رساله موزه کودک | مطالعات موزه کودک


رساله موزه کودک
هدف از این پژوهش در نهایت، طراحی موزه کودک و نوجوان می‌باشد که برای رسیدن به چنین هدفی بررسی بخشی از نیازهای کودکان و ارائه طرح در جهت برآورده کردن آن نیازها، به دست آوردن تجربه اجتماعی و بالفعل‌سازی انرژی بالقوه آن لازم است.
در فصول مختلف مفاهیمی پیرامون این موضوعات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که بررسی این موضوعات امری است مهم و خطیر در جهت رسیدن به طرحی مناسب که متناسب با نیازها و علایق کودکان و نوجوانان باشد.
در فصل اول به مفهوم موزه و نوع فعالیت‌های آن می‌پردازیم. فصل دوم شامل مطالعاتی پیرامون کودک، رشد، پرورش و خلاقیت اوست تا نسبت ب گروه‌های سنی که از موزه استفاده می‌کنند شناخت بیشتری پیدا کنیم، نیازهایشان را بشناسیم تا بتوانیم طراحی متناسب با آنها را شکل دهیم همچنین اینکه یک موزه کودک چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و شاخصه‌ها و معیارهای آن را معرفی می‌کنیم.


رساله موزه کودک | مطالعات موزه کودک

شامل : همراه با منابع

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
فصل اول : مطالعات پایه ………………………..۱۱
۱-۱- مقدمه ……………………………………………….۱۲
۱-۲- اهمیت انتخاب موضوع …………………….۱۲
۱-۳- دلایل انتخاب موضوع ……………………….۱۳
۱-۴- هدف از انتخاب موضوع …………………..۱۳
۱-۵- نگاه اجمالی به روانشناسی کودک ……..۱۴
۱-۶- معرفی پروژه موزه کودک و تاریخچه پیدایش آن …………۱۶
۱-۷- موزه چیست …………………………………….۱۸
۱-۸- تعریف موزه کودک …………………………..۱۸
۱-۹- تعریف کودک …………………………………..۲۰
۱-۹-۱- رشد اجتماعی کودک ……………………۲۲
۱-۹-۲- شاخصه های کمی و کیفی سنجش رشد اجتماعی کودک ………………………………………….۲۲
۱-۹-۳- نقش خانواده در رشد اجتماعی کودک ……………………۲۴
۱-۹-۴- نیازهای کودک …………………………….۲۵
۱-۱۰- تعریف بازی …………………………………….۲۹
۱-۱۰-۱- دید گاه های نظری در باره بازی ..۲۹
۱-۱۰-۱-۱- طبیعت و ارزش آن در بازی کودک ………………۳۲
۱-۱۰-۱-۲- بازی و رشد اجتماعی کودک ……………………….۳۳
فصل دوم : مطالعات معماری ………………..۳۵
۲-۱- مقدمه ..۳۶
۲-۲- کودک ، خلاقیت و معماری ………………. ۳۶
۲-۳- ویژگی های ذهنی – روانی کودکان در معماری …………….. ۳۶
۲-۴- دریافت حسی کودک از فضای معماری .۳۹
۲-۵- طراحی برای کودکان …………………………..۴۰
۲-۶- ویژگی های کیفی فضا ………………………..۴۲
۲-۷- استاندارد های کلی ………………………………۴۴
۲-۸- فضا و مشکلات رفتاری کودک ……………۴۹
۲-۹- تاثیر بزرگترها بر روی درک کودک از فضا ……………………..۵۰
۲-۱۱- رهیافتهای طراحی برای کودکان ………..۵۱
۲-۱۱- کودکان و روانشناسی رنگ ها ……………۵۲
۲-۱۳- تاثیر شرایط محیطی …………………………..۵۳
۲-۱۴- عوامل تسریع کننده در رشد خلاقیت ..۵۴
۲-۱۵- شیوه افزایش خلاقیت در کودکان ………۵۵

فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی ……….۵۷
۳-۱- بررسی نمونه موردی …………………………..۵۸
۳-۲- نمونه موردی خارجی …………………………..۵۸
۳-۲-۱- موزه کودکان کیدسپیس ………………۵۸
۳-۲-۲- موزه کودکان دوپیج ……………………۶۲
۳-۳- نمونه موردی داخلی ……………………………۶۸
۳-۳-۱- موزه کانون پرورشی فکری کودکان ………………………۶۸
۳-۴- مقایسه دو نمونه ………………………………….۷۰

فصل چهارم : مطالعات بستر طراحی …..۷۲
۴-۱- مقدمه ..۷۳
۴-۲- موقعیت استان گلستان …………………………۷۳
۴-۳- آب و هوا ……………………………………………۷۴
۴-۴- دما ……۷۶
۴-۵- بارش ..۷۸
۴-۶- باد …………….. ………………………………………۷۹
۴-۷- پوشش گیاهی منطقه …………………………..۷۹
۴-۸- توپوگرافی ………………………………………….۷۹
۴-۹- نتایج کاربردی بررسی اقلیمی …………….۸۰
۴-۱۰- اصول و ویزگی های معماری منطقه …………………………۸۱
۴-۱۰-۱- فرم و جهت بنا در رابطه با اقلیم……………………….۸۱
۴-۱۰-۲- خصوصیات معماری منطقه از لحاظ فرم…………..۸۲
۴-۱۰-۳- نکات مورد توجه در ایجاد کوران…………………….۸۳
۴-۱۱- تحلیل سایت …………………………………..۸۵
۴-۱۱-۱- لکه های ساختمان……………………۸۸
فصل پنجم : طرح نهایی ………………………..۸۹
۵-۱- مقدمه ………………………………………………..۹۰
۵-۲- ایده های طراحی ………………………………۹۰
۵-۳- روند طراحی …………………………………………
۵-۴- برنامه فیزیکی ……………………………………۹۲
۵-۵- نقشه ها و مقادیر
فهرست تصاویر :
تصویر شماره ( ۱-۱ ) موزه کودکان بروکلین …………………………۱۷
تصویر شماره ( ۱-۲ ) فضای داخلی موزه بروکلین ………………..۱۷
تصویر شماره ( ۱-۳ ) موزه کودکان بوستون .۱۷
تصویر شماره ( ۱-۴ ) قرارگیری کودک و خانواده در کنار یکدیگر ………………………………………….۱۹
تصویر شماره ( ۱-۵ ) مشارکت در فعالیت کودکان ………………..۱۹
تصویر شماره ( ۱-۶ ) نمونه ای از فعالیت در موزه کودک ……۲۰
تصویر شماره ( ۱-۷ ) کودک و قصه …………..۲۸
تصویر شماره ( ۲-۱ ) مقیاس در فضای کودک ………………………۳۷
تصویر شماره ( ۲-۲ ) محیط مناسب کودک ..۴۱
تصویر شماره ( ۲-۳ ) محیط مناسب کودک ..۴۱
تصویر شماره ( ۲-۴ ) کودک و مقیاس ……….۴۲
تصویر شماره ( ۲-۵ ) فضای فعالیت کودکان ………………………..۵۱
تصویر شماره ( ۲-۶ ) فضای بازی ……………..۵۱
تصویر شماره ( ۳-۱ ) موزه کودکان کیدسپیس ………………………۵۸
تصویر شماره ( ۳-۲ ) موزه کودکان کیدسپیس ………………………۵۹
تصویر شماره ( ۳-۳ ) المان برج مانند موزه کودکان کیدسپیس ………………………………………………..۶۰
تصویر شماره ( ۳-۴ ) پلان موزه کودکان کیدسپیس ………………۶۰
تصویر شماره ( ۳-۵ ) بخش هایی از موزه کودکان کیدسپیس ..۶۱
تصویر شماره ( ۳-۶ ) ورودی موزه دوپیج ….۶۲
تصویر شماره ( ۳-۷ ) آرم موزه کودکان دوپیج ………………………۶۳
تصویر شماره ( ۳-۸ ) پلان موزه دو پیج …….۶۳
تصویر شماره ( ۳-۹ ) ستون های موزه دو پیج ………………………۶۴
تصویر شماره ( ۳-۱۰ ) فضای رنگارنگ ورودی موزه دو پیج …۶۴
تصویر شماره ( ۳-۱۱ ) دیوارهای موزه دو پیج ……………………….۶۵
تصویر شماره ( ۳-۱۲ ) میز آب ……………………۶۶
تصویر شماره ( ۳-۱۳ ) میز fast flow …………66
تصویر شماره ( ۳-۱۴ ) خانه ساختمان moser …………………….67
تصویر شماره ( ۳-۱۵ ) موزه تاریخ ……………..۶۸
تصویر شماره ( ۳-۱۶ ) فضای داخلی موزه تاریخ …………………..۶۸
تصویر شماره ( ۳-۱۷ ) نمونه فضای داخلی موزه کودکان در ایران …………………………………………..۶۹
تصویر شماره ( ۳-۱۸ ) بخش آموزشی مجموعه …………………….۶۹
تصویر شماره ( ۳-۱۹ ) نمایشگاه مجموعه …..۶۹
تصویر شماره ( ۴-۱) جهت ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب ………………………………………………۸۱
تصویر شماره ( ۴-۲ ) فرم بهینه ساختمان …….۸۲
تصویر شماره ( ۴-۳ ) تحلیل سایت …………….۸۵
تصویر شماره ( ۴-۴ ) نقشه هوایی سایت …….۸۶
تصویر شماره ( ۴-۵ ) خیابان های اطراف سایت …………………….۸۷
فهرست جداول :
جدول ( ۴-۱) میزان دمای سالانه در شهر گنبد ………………………۷۷
جدول ( ۴-۲) میزان رطوبت سالانه در شهر گنبد …………………..۷۸
جدول ( ۴-۳) خلاصه نتایج اقلیمی …………….۸۳
جدول ( ۵-۱) برنامه فیزیکی موزه کودک …..۹۲
فهرست نقشه ها :
۵-۱- سایت پلان …………………………………………….
۵-۲- پلان طبقه همکف …………………………………..
۵-۳- پلان طبقه اول ………………………………………..
۵-۴- پلان طبقه دوم ………………………………………..
۵-۵- پلان آکس بندی ……………………………………..
۵-۶- نمای شمالی …………………………………………..
۵-۷- نمای جنوبی …………………………………………..
۵-۸- نمای شرقی ……………………………………………
۵-۹- نمای غربی …………………………………………….
۵-۱۰- برش A – A ……………………………………….
۵-۱۱- برش B – B ………………………………………..
۵-۱۲- پرسپکتیو ……………………………………………..
منابع و ماخذ …………………………………………….۹۵

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو − یک =