no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی موزه فرش | رساله موزه فرش | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی موزه فرش | رساله موزه فرش
doc
می 5, 2018
69 مگابایت
204 صفحه
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی موزه فرش | رساله موزه فرش


مطالعات طراحی موزه فرش
پیشگفتار

تردیدی نیست که هنر پرارج و قدمت طراحی وبافندگی قالی درایران آینه تمام نمای بخش اعظم ذوق و بینش هنری ایرانیان درطول تاریخ بوده است . امروزه نیک می دانیم که نخستین سرچشمه های هنر فرشبافی از دامان این مرز پرگهر جوشیده و دردامان تاریخ، سراسر گیتی را از جوباره های پر فیض خود سیراب نموده است .
قالی ایرانی به عنوان جلوه ای از بهشت پیوندی ناگسستنی با آداب ، رسوم ، فرهنگ ومذهب مردم این دیار داشته و دارد ودرطول تاریخ همگام و همراه با تحولات فرهنگی و اجتماعی مردم این دیار بالیده و رشد کرده است .


مطالعات طراحی موزه فرش | رساله موزه فرش

شامل : همراه با منابع

۱۶,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
۱- طرح مسئله و اهمیت آن
قالی به مثابه سایر هنرهای ایرانی متضمن آداب ، رسوم و هویت مردم این سرزمین بوده است ، که فرهنگ ایرانی را در طول تاریخ پاسداری نموده و سینه به سینه منتقل کرده و میکند .
از سویی گذر ایام و مهجوریت هنر قالی بافی در دوران معاصر این هنر اصیل ایرانی را در سطح یک مقوله صنعتی تنزل داده است ، لیکن نیک می دانیم که صنعت یک مقوله اقتصادی است و هنر یک جریان کاملا حسی و روحی و برخاسته و برتافته از درون هنرمند .
از سوی دیگر پیوند و همنوایی هنر قالی بافی با سایر هنرها از مینیاتور گرفته تاهنرهایی نظیر کاشی کاری ، معرق کاری و از همه مهمتر معماری از دیده تیزبین هنرمندان متقدم پوشیده نمانده است ، چنانکه با نگاهی کوتاه اما عمیق به هنر گذشتگان ایران شاهد رابطه ای چشمگیر بین دو هنر مهم معماری و قالی بافی بوده ایم .
قالی به عنوان جلوه ای از بهشت همواره ابنیه معماری ایران را از مسجد و عمارتهای حکومتی گرفته تاخانه ها و کومه های کوچک رعیتی ، جلوه و طراوتی معنوی بخشیده است . از سوی دیگر همنوایی نظام هنری طراحی قالی و معماری در مفاهیمی نظیر نظم ، هارمونی ، ریتم ، تناسب ، تقارن ، تعادل و . . . سندی معتبر در پیوند جاودانی این هنرها با یکدیگر است . شاید مهجوریت همگام این دو هنر در دوران معاصر سندی دیگر براین مدعا باشد .
بدون شک نجات این هنر دیرپای بدون تدابیر حمایتی مبتنی بر نیازهای جامعه امکان پذیر نیست و لذا ایجاد فضایی متناسب با موضوع فرش در جهت حراست این هنر باستانی ضروری به نظر می رسد .
موزه فرش می تواند به عنوان یک فضای فرهنگی و یا یک مقوله آموزشی و حتی یک هدف اقتصادی ابعادی وسیع ، گسترده و غنی داشته باشد . و لذا در این پایان نامه در جستجوی تولید فضایی در جهت احیاء و ارتقاء هنر قالی بافی هستیم ، تا ضمن اشاعه و آموزش این هنر ، پیشینه و تاریخ کهن قالی بافی را بادوران معاصر پیوند دهد .

۲- اهداف پژوهش
مهم ترین هدف این پژوهش تلاش در جهت شناخت هر چه بهتر فرش وهنرقالی بافی وبررسی راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء جایگاه این هنر متعالی در جامعه معاصر بوده است .
چرا که معتقدیم فرش ایرانی به دلیل برخورداری از یک فرهنگ تجسمی تکثر یابنده وپویا دارای این قابلیت است ، که خود را با خواستها و نیازهای فطری انسانهای دوره های مختلف تطبیق دهد وجاودانگی این هنر گواه این مدعا است .
معرفی فرش به عنوان یک میراث فرهنگی که هویت وارزش خویش را بطور مستقیم از جامعه خود کسب می کند هدف دیگر این پروژه می باشد . همچنین دراین تحقیق در جستجوی راهکارهای مناسب در جهت خلق فضایی متناسب وشایسته این هنر شریف، لیکن مهجور بوده ایم .

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + 6 =