no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مسجد | مطالعات طراحی مسجد | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مسجد | مطالعات طراحی مسجد
doc
آوریل 27, 2018
8 مگابایت
76 صفحه
۷,۹۰۰ تومان
۷,۹۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مسجد | مطالعات طراحی مسجد


دانلود رساله مسجد
چونان همیشه همه چیز از پگاه آغاز یمشود . اندیشه ها و پیشینه های انسان نیز پگاه تاریخ،آغاز می شوند… در آن گرگ و میش تاریخ انسان یکی از بزرگترین پدیده ها را یافته بود…اندیشه را یافته بودند … آنچه تا اینک نیز بزرگترین یافته بشر است . و همین یافته است که به درازای یک تاریخ برای بشر تمدن و فرهنگ به ارمغان آورد…و هم از اندیشه بود که به خرد رسید .و در میان همین اندیشه ها بود …که .جود را دریافت … و آفرینش را دریافت …و دریافت که به جز از تنش ،جانش و روانش نیز نیازمندی هایی دارند … و دریافت که همان سان که تنش خسته می شود و گرسنه و تشنه و … ونیازمند خواب و غذا و آب … روانش نیز نیازمندی هایی دارد… که خواب و آب و غذا جواب این نیاز ها را نمی دهند…آخر تن از جنس ماده است و نیازمادی دارد و نیاز های روان از جنس معنی هستند … و اندیشه است که این نیاز ها را فراهم می آورد .
اندیشیدن یکی از نخستین دل مشغولی های بشر بوده است در همین وادی های اندیشه ،خرد را یافت، عشق را یافت، زیبایی را یافت ، بیزاری از بد یها و زشتی ها را یافت… و همیشه در پی یافتن جواب پرسش هایش بود،پرسش هایی که هم اینک نیز…پرسش های بی پاسخ مانده ای هستند . و می بایست باز هم بدان ها بیندیشد و راه یافتن جواب ها را بیابد. آغاز و انجام دنیا را ..،راز کهکشان را … تازه در دنیایی که دور از دست هم نیستند، باز پرسش ها دارد.. از همین کره خاکی زمین و آنچه در زیر و روی آن است نیز شناخت کامل ندارد.


دانلود رساله مسجد | مطالعات طراحی مسجد

شامل : همراه با منابع

 

۷,۹۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست
۱- آغازسخن….۱
(مقدمه ای بر چیستی وخواستگاه مسجد)
۲ – تاریخچه….۷
۲- ۱ معماری مسجد (نگرش فلسفی و تاریخی)………………………………………………………….۱۳
۲ -۲ تاریخچه عناصر مسجد …………………………………….۱۵
۲-۳ انواع مساجد در گذر زمان ………………………………….۱۹
۳ – بررسی کالبدی معماری مسجد…………………………….۲۰
۳-۱ مناره اندامی دیگر از شناسه های مسجد …………………………………………۲۱
۳- ۲ اندم های مسجد در گذشته در نگاهی گذرا………………………………………۲۴
۳- ۳ اندام های معماری امروزین مسجد………………………………………………………۲۶
۴ – سلسله مراتب در معماری مسجد…………………………..۲۹
۴-۱معماری و ساختمان مسجد…………………………………..۳۲
۴-۲معماری عملکردی مسجد……………………………………..۳۲
۵ – بررسی آرایه ها در معماری مسجد؛( با نگرش موضوعی به معماری امروز مساجد)……………………………………………….۳۵
۶- سخنی دربارۀ مسجد امروزی………………………………………..۴۰
۷ – بررسی نمونه مساجد داخلی و خارجی………………………….۴۳
۸ – مطالعات اقلیمی شوشتر( شهر مورد نظر جهت اجرای پروژه)…………..۶۶
۱۰-تحلیل سایت……………………..۶۷
۱۰- برنامه فیزیکی………………….۶۸
۱۱_تصاویر سایت محل پروژه………………………………………۶۹
۱۲-نمونه مساجد شوشتر…………………………………..۷۱
– نقشه پیوست
– منابع و ماخذ

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =