no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران | مطالعات | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران | مطالعات
doc
آوریل 19, 2018
8.7 مگابایت
221 صفحه
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران | مطالعات


دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران | مطالعات
چکیده:
بر اساس اعتقادات مولانا، تکامل انسان هنوز پایان نیافته زیرا انسان ها آفریده شده اند تا بالغ، کامل و متعالی شوند. انسان کامل بودن یعنی دست کشیدن از تمام عادات و احساسات مثبت و منفی و اختیار کردن سرشتی ناشناخته و متفاوت با نفس. این تعبیر با شعله کشیدن نور الهی در قلب انسان آغاز می شود. تغییری کامل در ذهن صورت می گیرد و انسان تبدیل به موجودی با جسمی سبک تر و شفاف تر می شود. پرده ها کنار می روند، دیدگاه ها قاطع و معین می شوند و همه چیز دیده و شناخته می شود.
مراسم سماع بیانگر داستان خلقت روح متعالی است که با فرمان باش، یعنی هبوط آدمی،آغاز می شود و بعد از عروج، یک انسان کامل شده است. مراسم سماع سه سفر را نشان می دهد و این نشانگر سه وجه و روش دریافت معرفت است؛ علم ، اولین قدم برای درک این نزدیکی است.این بدان معنی است که خداوند را باید از طریق علم شناخت. دومین مرحله تعلم و این، یقین به ذات است و خاصیت این مرحله باقی ماندن در حالت وجد است. مرحله سوم، یقین به خداست؛ حال چیزهایی که شخص حس می کند و می بیند، جزئی از خود او شده اند. شخص اکنون به مرحله ی قدسی رسیده است؛کسی که به این مرحله می رسد،سیر تکاملش را کامل کرده است.


دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران | مطالعات

شامل : همراه با منابع

 

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

چکیده: ۱
۱-۱- بیان مسئله تحقیق: ۲
۲-۱- هدف تحقیق: ۴
۳-۱- اهمیت موضوع: ۵
۴-۱- سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه: ۶
۵-۱- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: ۷
۶-۱- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: ۸
۱-۲- مقدمه ۹
موسیقی و رقص: ۱۱
رقص و ارتباط باخدایان: ۱۳
نتیجه گیری : ۱۵
۲-۲- تعریف رقص ۱۶
انواع هنر رقص ۱۷
۱-۱-۲-۲- رقص باله ۱۸
۱-۱-۱-۲-۲-انواع رقص باله ۲۰
رده‌بندی رقصندگان باله ۲۰
باله در دنیا ۲۲
باله در ایران ۲۲
۲-۱-۲-۲- رقص فولکلر یا رقص سنتی و یا رقص ملی ۲۳
۱-۲-۱-۲-۲- انواع رقص های فولکلوریک ۲۴
۱-۱-۲-۱-۲-۲- رقص‌های آذربایجانی ۲۵
لیست انواع رقص‌های فولکلوریک قدیمی آذربایجانی ۲۶
رقص آستا قاراباغی ۲۷
رقص آسما کسمه ۲۷
رقص آغیر قاراداغی ۲۷
رقص توراجی ۲۷
رقص جیرانی ۲۸
رقص یاللی ۲۹
لیست انواع رقص‌های فولکلوریک معاصر آذربایجانی ۳۰
۲-۱-۲-۱-۲-۲- رقص گرجی ۳۳
رقص هنری کلاسیک در سال ۱۹۴۷ ۳۷
۴-۱-۲-۱-۲-۲- فولکلوریکو ۳۸
۵-۱-۲-۱-۲-۲- فلامنکو ۳۹
۳-۱-۲-۲- رقص بالروم ۴۱
۱-۶-۱-۲-۱-۲-۲- تاریخ رقص در ایران ۴۴
رقص تکی بر روی لوحه سنگی از شوش ۴۶
رقص با «سماچه» از تپه یحیی ۴۸
نمونه دیگر رقص باسماچه از تخت جمشید ۴۹
رقص سه نفریی از تل تیموران ۵۲
رقص دیگر از تل تیموران ۵۳
نمایش رقص در سر پرچم ۵۴
رقص خدایان در آسمان ۵۵
۲-۶-۱-۲-۱-۲-۲- رقص در نواحی ایران ۵۶
رقص در عشایر ۵۶
گیلان ۵۷
مازندران ۵۸
کردستان ۵۹
لرستان ۶۲
سواحل جنوبی ۶۴
آذربایجان ۶۵
رقص یاللی ۶۷
۳-۶-۱-۲-۱-۲-۲- رقص در عشایر ۶۹
۴-۶-۱-۲-۱-۲-۲-رقص در ایل قشقایی ۷۲
۵-۶-۱-۲-۱-۲-۲- رقص در ایل بختیاری ۷۳
۶-۶-۱-۲-۱-۲-۲- موسیقی و رقص در ایل بویراحمد ۷۵
۴-۱-۲-۲- رقص سماع ۷۶
۱-۴-۱-۲-۲- زندگی نامه مولانا ۷۸
۲-۴-۱-۲-۲- موزه مولانا ۷۹
۳-۴-۱-۲-۲- مبانی فلسفی، اصول اساسی و عرفانی رقص مولانا ۸۱
۴-۴-۱-۲-۲- مراحل رقص سماع ۹۱
۳-۲- انواع ساختمان ها ۹۴
۱-۳-۲- نمونه های موردی ۹۶
دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران

بستر شناسی ۱۱۹

۲-۱-۳- وجه تسمیه ۱۲۴
۴-۱-۳-بلایای طبیعی ۱۲۶
۵-۱-۳-ویژگی های اقلیمی ۱۲۷
۱-۵-۱-۳- شدت و جهت تابش نور ۱۲۷
۲-۵-۱-۳-درجه حرارت و میزان بارندگی ۱۲۸
۳-۵-۱-۳-جهت وزش باد ۱۲۹
۲-۳- در مقیاس منطقه ۱۳۰
۱-۲-۳- معرفی منطقه یک ۱۳۰
۲-۲-۳- مشخصات جغرافیایی ۱۳۳
۳-۲-۳- ویژگی های جمعیتی ۱۳۴
۴-۲-۳- ویژگی های فرهنگی ۱۳۴
۶-۲-۳- ویژگی های اقتصادی ۱۳۴
۱-۳-۳- سلسله مراتب دسترسی ۱۳۶
۱-۱-۳-۳-دسترسی های اصلی ۱۳۶
۲-۱-۳-۳- دسترسی های فرعی ۱۳۷
۲-۳-۳- همسایگی ها ۱۳۸
۲-۲-۳-۳- نقاط شاخص ۱۳۹
۴-۳- در مقیاس سایت ۱۴۱
۱-۴-۳- دسترسی های اطراف سایت ۱۴۱
۲-۴-۳- همسایگی اطراف سایت ۱۴۱
۱-۲-۴-۳- مصالح و فرم ۱۴۱
۳-۴-۳- خط آسمان ۱۴۲
۴-۴-۳- هندسه زمین ۱۴۴
۵-۴-۳- دید و منظر ۱۴۶
۱-۵-۴-۳- دید اطراف به سایت ۱۴۶
۲-۵-۴-۳- دید سایت به اطراف ۱۴۷
۱-۴-۳-امکان سنجی ورودی ها ۱۴۸
۱-۴- معماری و فن ساختمان مرکز هنرهای نمایشی ۱۵۰
۱-۱-۴-طراحی ساختمان ۱۵۱
۲-۱-۴-ارتباط بین عملکردها ۱۵۲
۳-۱-۴- استراتژی انرژی ۱۵۲
۴-۱-۴- تأسیسات مرکز هنرهای نمایشی ۱۵۳
۱-۴-۱-۴- سیستم های حرارتی و برودتی ۱۵۳
۲-۴-۱-۴- برق ۱۵۴
۳-۴-۱-۴- تجهیزات نظافت ۱۵۵
۵-۱-۴- حفاظت و امنیت ۱۵۶
۲-۵-۱-۴-آتش سوزی ۱۵۸
۳-۵-۱-۴- نور ۱۶۰
دانلود رساله مرکز سماع و رقص های آئینی ایران

روانشناسی نور: ۱۶۲

۴-۵-۱-۴- دستگاه تهویه ۱۶۳
۵-۵-۱-۴- گرمایش ۱۶۴
۶-۱-۴- عایق گیری صدا و کنترل صدا ۱۶۴
۲-۴- عرصه بندی به اعتبار بازدیدکننده ۱۶۶
۳-۴- عرصه بندی به اعتبار عملکرد ۱۶۶
عرصه نمود ه ها ۱۶۷
۴-۴- فضاها ی نمایشی ۱۶۷
۱-۴-۴- تحلیل ترافیکی و تدوین ابعاد کلیدی نمایشگاه : ۱۶۷
۵-۴- انگیزه های روانی و واکنش های ملازم با حرکت ۱۷۱
۶-۴- فضاهای مرکز هنری: ۱۷۲
۱- تالار ورودی: ۱۷۲
۲- مرکز ارتباطات و اطلاعات: ۱۷۳
۳- اتاق کنترل مراقبت های امنیتی: ۱۷۳
۴- تالارهای نمایش: ۱۷۳
نحوه ارائه آثار در تالارهای نمایش: ۱۷۴
فضاهای ارتباطی: ۱۷۵
غرفه های فروش محصولات فرهنگی: ۱۷۶
بخش آموزش: ۱۷۶
کتابخانه: ۱۷۷
نمایشگاه های موقت: ۱۷۸
انبارها : ۱۷۸
۷-۴- برنامه فیزیکی طرح ۱۹۱
برنامه فیزیکی طرح ۱۹۲

روند طراحی ۱۹۸
نتیجه گیری: ۲۱۵
منابع ۲۱۶
سایت ها: ۲۱۷
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =