no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی
doc
آوریل 17, 2018
9 مگابایت
150 صفحه
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی


دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی
چکیده :
بیمارستان ، مرکزی برای درمان است در حالیکه بیمارستان ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی ، جراحی طراحی می شدند امروزه می توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود تغییرات جدید در سبک معماری و طراحی داخلی بیمارستان ها می تواند در بهبود وضعیت سلامت بیماران نقش مهمی ایفا کند ، همطراز با استادرد های پزشکی و نیز ساختمانی موجود در زمینه بخشهای مختلف بیمارستانی ، توجه کامل به فرهنگ و عادات و ویژگی های جمعیتی استفاده کنندگان از ان بیمارستان هم در اولویت خاص برخوردار می باشد . از انواع بیمارستان های موجود ، بیمارستانهای آموزشی شامل بیمارستانهای عمومی و تخصصی شده و به تربیت پزشک و پرستار و … می پردازند ، بسیاری از مواد آموزشی در بیمارستانهای عمومی تدریس و آموخته می شود و بیمارستانهای تخصصی برای آموزش سطوح بالاتر و تربیت متخصص مفیدتر و موثرترند


دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی

شامل : همراه با منابع + چکیده فارسی و انگلیسی

 

۱۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………… ۱
فصل اول : مقدمه
۱-۱٫ضرورت طرح مسئله …….. ۳
فصل دوم : تاریخچه درمان و شکل گیری بیمارستان و تاریخچه شکل گیری دانشکده پزشکی ، خدمات بیمارستانی
۲-۱٫مقدمه ……………………………………………………………….. ۵
۲-۲٫تخصص بر حسب وظیفه در بیمارستان ها …………………. ۸
فصل سوم : آموزش و تحقیق در بیمارستان های آموزشی
۳-۱٫مقدمه ……………………………………………………………….. ۱۲
۳-۲٫آموزش لیسانس ………………………………………………….. ۱۲
۳-۳٫انترن و رزیدنت ها ………………………………………………. ۱۳
۳-۴٫اعضای کادر تحقیقاتی …………………………………………. ۱۳
۳-۵٫پرستاران و تکنولوژیست ها …………………………………… ۱۴
۳-۶٫آموزش پیراپزشکی …………………………………………….. ۱۴
۳-۷٫تسهیلات تحقیق ………………………………………………….. ۱۵
۳-۸٫آینده ………………………………………………………………… ۱۵

فصل چهارم : شرح بخشها و برنامه عملکردی آنها

۴-۱٫بخشهای پرستاری ………………………………………………… ۱۷
۴-۱-۱٫شکل بخش بستری ………………………………………….. ۱۷
۴-۱-۱-۱٫تقسیم بندی بخشهای بستری …………………………… ۲۰
۴-۱-۱-۳٫احتیاجات مخصوص آموزش در بخش بستری …. ۲۷
۴-۱-۲٫برنامه اتاق های پشتیبانی ……………………………………. ۲۷
۴-۱-۳٫معاینه و معالجه ………………………………………………… ۲۸
۴-۱-۴٫واحد بستری داخلی . ………………………………………. ۲۹
۴-۱-۵٫بخش بستری جراحی ……………………………………….. ۲۹
۴-۱-۶٫بخش زایمان …………………………………………………… ۳۰
۴-۱-۷٫تولد های نارس ……………………………………………….. ۳۲
۴-۱-۸٫اندازه شیرخوارگاه …………………………………………… ۳۲
۴-۱-۹٫بخش کودکان ……………………………………………….. ۳۹
۴-۱-۱۰٫بستری اعصاب ……………………………………………… ۳۵
۴-۱-۱۱٫بخش نگهداری و مراقبت شدید ……………………….. ۳۵
۴-۱-۱۲٫تخت های مراقبت های ویژه …………………………… ۳۵
۴-۱-۱۳٫بخش سوختگی ……………………………………………. ۳۶
۴-۲-۱-۲٫موقعیت بخش اعمال جراحی در بیمارستان ……….. ۳۷
۴-۲-۱-۳٫تعداد اتاق عمل به نسبت ظرفیت بیمارستان ………. ۳۸
۴-۲-۱-۴٫شمای عملکردی قسمت جراحی ……………………..
۳۸
۴-۲-۱-۵٫دیوارها ، کف و سقف اتاق عمل …………………… ۳۸
۴-۲-۱-۶٫واحد های جراحی ، زایمان و اورژانس ……………. ۳۹
۴-۲-۱-۷٫قسمت زنان و زایمان …………………………………… ۴۰
۴-۲-۱-۸٫نگهداری نوزادان ………………………………………… ۴۱
۴-۳٫بخش اورژانس …………………………………………………… ۴۲
۴-۳-۱٫کلیات ………………………………………………………….. ۴۲
۴-۳-۱-۱٫شرح بخش اورژانس …………………………………… ۴۳
۴-۳-۱-۲٫عناصر ……………………………………………………… ۴۴
۴-۳-۱-۳٫فاصله مناسب …………………………………………….. ۴۵
۴-۳-۱-۴٫ورودی اورژانس ………………………………………… ۴۶
۴-۳-۲٫برنامع معماری ……………………………………………….. ۴۶
۴-۳-۳٫جداسازی و ضد عفونی ……………………………………. ۴۶
۴-۴٫تسهیلات تشخیصی ، درمانی مکمل ………………………. ۴۷
۴-۴-۱٫آزمایشگاه ……………………………………………………… ۴۷
۴-۴-۲٫ازمایشگاه کلینیکی ………………………………………….. ۴۸
۴-۴-۳٫رادیولوژی ……………………………………………………. ۵۰
۴-۵٫بخش معاینات و معالجات ارولوژی ………………………… ۵۱
۴-۵-۱٫عملکرد………………………………………………………….. ۵۱
۴-۵-۲٫واحد ها………………………………………………………….. ۵۱
۴-۵-۳٫واحد های رادیولوژی در بخش جراحی ………………. ۵۲
۴-۵-۴٫واحد های سیار ……………………………………………….. ۵۲
۴-۵-۵٫طب فیزیکی …………………………………………………… ۵۴
۴-۵-۵-۱٫بدن درمانی………………………………………………….. ۵۴
۴-۵-۵-۲٫کار درمانی………………………………………………….. ۵۴
۴-۵-۵-۳٫توانبخشی …………………………………………………… ۵۵
۴-۵-۵-۴٫گفتار درمانی……………………………………………….. ۵۶
۴-۵-۵-۵٫رفت و آمد………………………………………………….. ۵۷
۴-۶٫داروخانه…………………………………………………………….. ۵۸
۴-۶-۱٫سه عملکرد……………………………………………………… ۵۸
۴-۷٫بخشهای خدماتی …………………………………………………. ۵۹
۴-۷-۱٫تغذیه……………………………………………………………… ۶۰
۴-۷-۲٫تهیه……………………………………………………………….. ۶۱
۴-۷-۳٫آماده کردن…………………………………………………….. ۶۱
۴-۷-۴٫توزیع…………………………………………………………….. ۶۲
۴-۷-۵٫آشپزخانه……………………………………………………….. ۶۲
۴-۷-۵-۱٫سالن غذاخوری……………………………………………. ۶۳
۴-۸٫کاخداری…………………………………………………………… ۶۳
۴-۸۱٫نظافتچی…………………………………………………………….
۶۴
۴-۸-۲٫رختشویخانه…………………………………………………….. ۶۵
۴-۸-۳٫تدارکات مرکزی استریل…………………………………… ۶۹
۴-۸-۳-۱٫عملیات………………………………………………………. ۶۹
۴-۸-۳-۲٫استریلزاسیون مرکزی…………………………………… ۷۱
۴-۸-۶-۶٫بخش ضد عفونی کردن و آماده کردن تخت …… ۷۱
۴-۹٫انبارهای عمومی مرکزی …………………………………….. ۷۲
۴-۹-۱٫بخش انبار مواد و وسائل …………………………………… ۷۴
۴-۹-۲٫بخش انبار مواد غذایی …………………………………….. ۷۴
۴-۱۰٫تسهیلات کارکنان …………………………………………….. ۷۵
۴-۱۰-۱٫بخش رختکن کارگران …………………………………. ۷۵
۴-۱۰-۲٫بخش رختکن دانشجویان ………………………………… ۷۶
۴-۱۱٫بخش ضدعفونی ……………………………………………….. ۷۶
۴-۱۲٫بخش تعمیر و نگهداری …………………………………….. ۷۶
۴-۱۳٫کارگاه های تعمیراتی و فضایهای تاسیساتی …………… ۷۷
۴-۱۳-۱٫تعمیرات ساختمان و تجهیزات …………………………. ۷۷
۴-۱۳-۲٫بهره برداری از ساختمان و تجهیزات ………………….. ۷۹
۴-۱۴٫بخش اداری و مدیریتی ………………………………………. ۸۲
۴-۱۵٫فضاهای عمومی ……………………………………………….. ۸۳
۴-۱۵-۱٫تسهیلات جنبی……………………………………………… ۸۴
۴-۱۶٫بخش کشیک …………………………………………………. ۸۵
۴-۱۷٫بخش اداری بیمارستان ………………………………………. ۸۵
۴-۱۷-۱٫بخش نگهداری اسناد و مدارک پزشکی ………….. ۸۵
۴-۱۷-۲٫قسمت هال و ضمایم ……………………………………… ۸۵
۴-۱۸٫کتابخانه و تالار اجتماعات …………………………………… ۸۶
۴-۱۹٫قسمت های انتفاعی و مدیریت ……………………………. ۸۶
۴-۱۹-۱٫تختها ………………………………………………………….. ۸۶
۴-۱۹-۲٫ضمائم ………………………………………………………… ۸۷
۴-۱۹-۳٫خدمات غذایی ……………………………………………. ۸۷
۴-۲۰٫بیمارستان های عمومی ……………………………………… ۸۷
۴-۲۰-۱٫نوع متوسط بیمارستان …………………………………… ۸۷
۴-۲۱٫تسهیلات بیمارن سرپایی …………………………………… ۸۸
۴-۲۲٫برنامه عملی ……………………………………………………. ۸۸
۴-۲۳٫بخش تزریقات ………………………………………………… ۹۱
۴-۲۴٫بخش درمانگاهی خردسالان ………………………………. ۹۱
۴-۲۵٫بخش نگهداری مرده و اتوپسی ……………………………. ۹۱
۴-۲۶٫محل استقرار و نصب دستگاه های زباله سوز ………….. ۹۳
۴-۲۷٫بخشهای تاسیساتی حرارتی ، سئخت زباله و برق اورژانس ……………………… ۹۳
۴-۲۸٫سایر بخشهای بیمارستان ………………………………………
۹۴

فصل پنجم: سیستم بنای بیمارستان و ترافیک های اصلی بیمارستان

۵-۱٫طرح و ساختمان بیمارستان و عملکرد بخشها ……………. ۹۶
۵-۱-۱٫موقعیت بیمارستان …………………………………………… ۹۶
۵-۱-۲٫سیستم های بنای بیمارستان ………………………………… ۹۷
۵-۱-۳٫توسعه افقی بحالت پراکنده و بسته ………………………. ۹۷
۵-۱-۴٫توسعه عمودی و متمرکز ………………………………… ۹۷
۵-۲٫تشکیلات عملکردی یک بیمارستان بصورت بلوک ….. ۹۸
۵-۲-۱٫المان های عملکردی بیمارستان …………………………. ۹۸
۵-۲-۲٫اصول اساسی تشکیلات بیمارستان …………………….. ۹۸
۵-۳٫تعیین و دسته بندی ترافیک ها ………………………………. ۹۹
۵-۳-۱٫ترافیک در بخشها …………………………………………… ۹۹
فصل ششم : مطالعات تطبیقی
۶-۱٫بررسی نمونه های داخلی و خارجی ……………………….. ۱۰۳
۶-۱-۱٫نمونه های داخلی ………………………………………….. ۱۰۳
۶-۱-۱-۱٫بیمارستان امام رضا (ع) ……………………………….. ۱۰۳
۶-۱-۱-۲٫بیمارستان نمازی ………………………………………. ۱۰۴
۶-۱-۱-۳٫بیمارستان شفا …………………………………………… ۱۰۶
۶-۱-۱-۴٫بیمارستان بهرامی ………………………………………. ۱۰۸
۶-۲٫نمونه های خارجی …………………………………………. ۱۰۹
۶-۲-۱٫بیمارستان سنت جیمز …………………………………… ۱۰۹
۶-۲-۲٫بیمارستان دانشگاه ملی اسلو …………………………… ۱۰۹
۶-۲-۳٫مرکز تشخیص سرطان ربکا و جان مورز ………….. ۱۱۰

فصل هفتم : سازه

۷-۱٫سازه …………………………………………………………….. ۱۱۲
فصل هشتم : تاسیسات مکانیکی
۸-۱٫تاسیسات بیمارستان ………………………………………… ۱۱۴
فصل نهم : تاسیسات برقی
۹-۱٫بخش اعمال زایمان …………………………………………. ۱۲۴
۹-۲٫بخش بستری داخلی و جراحی ………………………….. ۱۲۴
۹-۳٫بخش های مراقبت ویژه ICU ……………………………. 129

فصل دهم : معرفی سایت و منطقه طراحی پروژه

۱۰-۱٫معرفی شهرستان ………………………………………….. ۱۳۴
۱۰-۱-۱٫نام ………………………………………………………… ۱۳۴
۱۰-۱-۲٫مردم …………………………………………………….. ۱۳۴
۱۰-۱-۳٫تاریخچه ……………………………………………… ۱۳۵
۱۰-۲٫بناها و یادمان های تاریخی …………………………… ۱۳۶
۱۰-۳٫جاذبه های طبیعی … ۱۳۶
۱۰-۴٫گردشگاه باباامان چشمه بش قارداش ……………….
۱۳۶
۱۰-۵٫مطالعات اقلیمی شهرستان بجنورد ………………………… ۱۳۶
فصل یلزدهم : برنامه فیزیکی
۱۱-۱٫برنامه فیزیکی ………….. ۱۴۲
فصل دوازدهم : نتیجه گیری ۱۴۶
پیوست ها
منابع
چکیده لاتین

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =