no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
doc
آوریل 13, 2018
5.5 مگابایت
265 صفحه
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک


دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
بیان مسئله تحقیق:
منظور اینجانب از طرح مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک پیش و بیش از آنکه در پی خلق پروژه ای موفق در زمینه معماری باشد، سعی در جلب توجه ویژه صاحبنظران اهل فن و سیاستگذاران به مقوله انرژی و معماری اکوتک پایدار و اهمیت آن به طور عام، و ایجاد زمینه شکل گیری تشکیلاتی منسجم و پاسخگو برای معماری اکوتک پایدار و روش اجرای کنونی آن در شهر ها و فضایی مسکونی با آسایشی متعارف و متناسب وهمچنین راهبردها یی در پایداری این فضا ها دارد. با مدنظر قراردادن این افق از سویی و همچنین پرداختن به موضوع با رویکردی هنری ، شاعرانه و مهندسی از سوی دیگر، سعی در انتخاب موضوع فراگیری و مورد نیاز جامعه کنونی داشتم. که پس از کند و کاو در بین بسیاری موضوعات کلیشه ای موضوع خاص مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک را برگزیدم .


دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک

شامل : همراه با منابع + سربرگ فارسی

 

۴۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
Contents
بیان مسئله تحقیق: ۲۴
هدف تحقیق: ۲۸
معماری اکوتک و فن آوری پیشرفته ۳۰
تکنولوژی به مثابه ضرورتی در معماری ۳۴
طبیعت الهام بخش ۳۴
معماری و صرفه جویی در انرژی ۳۵
معماری و مسائل جهانی زیست محیطی ۳۵
از حفاظت تا سازگاری با طبیعت ۳۶
اهداف معماری اکوتک ۳۷
– رفع سموم مواد ۳۸
اکوتک و رابطه آن با طبیعت ۳۹
۳ . اهمیت موضوع اکوتک: ۴۱
زمینه ۴۳
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
هدف اکوتک ۴۴
روش کار ۴۵
یافته ها ۴۵
نتیجه گیری ۴۶
پیشگفتار: ۴۶

طرح موضوع و اهمیت آن ۵۱

علت انتخاب موضوع ۵۱
اهداف تحقیق ۵۲
روش تحقیق ۵۳
روان شناسی محیط های مسکونی اکوتک ۵۴
سکونتگاه چیست؟ ۵۴
مسکن ۵۵
بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی اکوتک ۵۶
بخش اول: بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی ۵۸
خانه اقوام ایران (بررسی شکل های نخستین مجتمع های مسکونی) ۵۸
بخش دوم: خانه های شهری ۶۰
بخش سوم: بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی ۶۱
شاخص های اصلی طراحی مسکن اجتماعی ۶۱
تپولوژی سایت (گونه استقرار بلوک های مسکونی) ۶۱
بلوک های مسکونی زنجیره ای خطی ۶۱
بلوک های مسکونی منفرد ۶۲
بلوک های چند باله ۶۲
بلوک های مسکونی با حیاط داخلی پیاده ۶۳
بلوک های مسکونی ترکیبی ۶۳
بلوکهای مسکونی متفرقه ۶۳
مساحت زمین ۶۳
جمعیت و ترکیب آن ۶۴
ضریب اشتغال طبقه همکف ۶۴
ضریب پارکینگ ۶۵
فضاهای واحد مسکونی ۶۵
پارکینگ ۶۵
ورودی ۶۶
فضاهای عمومی خانه(نشیمن و پذیرایی و غذاخوری) ۶۷
عرصه مشترک ۶۸
محل نشیمن ۶۸
عرصه پذیرایی و مهمان ۶۸
پذیرایی ۶۹
فضای خصوصی خانه ها(اتاق ها) ۶۹
آشپزخانه ۶۹
سرویسهای بهداشتی ۶۹
کمد و انبار ۷۰
حیاط و بالکن ۷۰
بررسی عوامل مؤثر در طراحی مجموعه مسکونی ۷۰
ارتباط سواره و پیاده در مجموعه های مسکونی ۷۰
سیستم حمل و نقل (سواره) ۷۱
سیستم عابر پیاده ۷۲
شیب ها و درجه بندی آنها ۷۳
کنترل سرو صدا در مجموعه مسکونی ۷۴
انتخاب سایت ۷۴
جهت گیری ساختمان : ۷۶
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
نور خورشید ۷۶
جهت وزش باد ۷۷
چشم اندازها ۷۷
نمونه های داخلی و خارجی ۷۸
نمونه های داخلی ۷۸
بررسی یک نمونه در شمال تهران ۷۸
فضای سبز ۸۱
۱ـ نقش زیست محیطی ۸۱
۲ـ نقش کاربردی و زیبائی شناسانه در کالبد شهر ۸۲
۳ـ نقش روانی ـ فرهنگی ۸۲
کنترل توسعه شهر، ۸۲
۱٫۱- ۸۵
طرح لوگوربوزیه از شهر ایده آل ۸۵
تأثیر مثبت بلند مرتبه سازی در ایجاد فضای باز شهری ۸۶
نتایج تحقیق : ۸۶
مفهوم اقتصادی: ۸۹
نمونه های خارجی ۹۲
نام پروژه : TANGO HOUSING 92
جزئیات باکس های شیشه ای نشیمن واحد ها ۹۶
مجموعه مسکونی در رئوس اسپانیا ۱۰۰
برزیل ۱۰۳
-ریو دوژانیرو ۱۰۳
– تپاندیریتیه ، بروژ ( (T PANDREITJE , BRUGES 104
۴-۲-۴-اتریش ۱۰۵
– تجربه های ناموفق ۱۰۷
پروت ایگو ، ۱۹۵۵ ، یاماساکی ۱۰۹
الگوی نقشه آپارتمانهای کوتاه و طویل ۱۱۰

مجتمع های مسکونی جمعی ۱۱۲

۶- نام پروژه: ۵۰ HOUSING UNITS 115
۲-۶- نام پروژه:PEPYS ESTATE 119
معمار: BPTW PARTNERSHIP 119
مجتمع مسکونی جمعی هری زوبورگ ، ۱۹۵۲ ، هوف و ویندینگ ۱۲۳
-تجربه های موفق مجموعه های مسکونی ۱۲۳
-مجموعه مسکونی واقع در فولاد شهر ۱۲۴
-مجموعه مسکونی پلی آکریل ۱۲۵
۰٫۲- – تجربه های نا موفق ۱۲۶
مجموعه مسکونی بلند مرتبه ۱۲۷
– مجتمع های مسکونی جمعی ۱۲۷
۱- داشتن سلسله مراتب منطقی ۱۳۰
وحدت فضائی و هماهنگی ۱۳۱
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
معیار ارتفاع و تراکم مناسب ۱۳۱
اصل هم پیوندی عناصر شهری ۱۳۱
اصل محصور کردن فضا ۱۳۲
اصل قلمرو ۱۳۲
فضای عمومی به صورت گذر و میدان. ۱۳۳
چهار چوب فکری نظری طرح ۱۳۶
مبانی نظری طرح: ۱۳۶
ضوابط و مقررات حاکم بر مجتمع سازی ۱۳۹
بررسی طرح مجموعه‌های مسکونی ۱۳۹
محل استقرار بنا ۱۳۹
ضوابط احداث ‌بنا در جوار حیاطهای جنوبی (در قطعات جنوبی) ۱۳۹
احداث بنا در جوار حیاطهای شمالی (در قطعات شمالی) ۱۳۹
حیاط در قطعات شرقی یا غربی ۱۴۰
محل اشغال بنا و حیاط در دیگر انواع قطعات ۱۴۰
محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمعسازیها ۱۴۱
حداقل فضای باز ۱۴۲
ضوابط و مقررات عمومی ۱۴۳
انوع اشکال عقب‌نشینی بنا ۱۴۳
تعیین تراکم ساختمانی ۱۴۴
ضوابط مربوط به پارکینگ تعداد آن ۱۴۵
پارکینگ مسکونی و غیر مسکونی ۱۴۵
سایر ضوابط احداث بنا ۱۴۸
نماسازی ۱۴۸
هماهنگی بنا با ابنیه همجوار: ۱۴۹
فاصله در اشکال مختلف استقرار بنا در زمین‌های با بیش‌از یک بلوک ساختمانی ۱۴۹
پیش‌آمدگی، بالکن‌ها و نورگیرها ۱۵۰
فاصله در اشکال مختلف احداث بنا ۱۵۱
ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی ۱۵۲
تعریف: ۱۵۲
ورودیها ۱۵۲
راهرو ۱۵۳
بازشوها (در و پنجره) ۱۵۳
پله ۱۵۴
سطح شیبدار ۱۵۵
آسانسور ۱۵۶
مقیاس انسانی ۱۵۷
ابعاد ورودی : ۱۵۸

تعداد بلوک ها و واحدهای هر بلوک ۱۵۹

نسبت واحدهای ۲ خوابه، ۳خوابه به تک خوابه از دید فرهنگی ۱۵۹
ایمنی و امنیت در ساختمان ها ۱۶۰
امنیت در ساختمان ۱۶۰
سیستم‌های قفل کننده ۱۶۱
سیستم های کلید مرکزی: ۱۶۲
ایمنی در مجتمعهای مسکونی ۱۶۲
شیشه‌های مقاوم در برابر آتش : ۱۶۳
زنگ های خطر دود: ۱۶۴
بررسی آثار کالبدی و فضایی مجموعه های مسکونی: ۱۶۵
دید و چشم انداز: ۱۶۵
پدیده اشراف : ۱۶۷
مقیاس ساختمان های بلند در ترکیب با مجموعه : ۱۶۸
تکرار اجزاء: ۱۶۹
اندازه اجزاء : ۱۷۰
شکل SHAPE 171
ابعاد فضاهای عملکردی مسکن ۱۷۲
– فضای نشیمن اصلی ۱۷۲
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
– فضاهای خواب چند منظوره ۱۷۴
فضای یذیرایی از میهمان ۱۷۴
عرصه های مربوط به وظایف خانه داری و مراقبتهای بهداشتی ۱۷۵
– فضاهای مراقبتهای بهداشتی ۱۷۶
فضای ورود و خروج و ارتباط داخلی مسکن ۱۷۶
تعاریف و مفاهیم مسکن ۱۷۹
عملکرد و تجهیزات مسکن ۱۸۰
عرصه مشترک ۱۸۰
عرصه والدین ۱۸۱
تجهیزات عرصه ۱۸۲
. عرصه فرزندان ۱۸۲
عرصه خویشاوند – فرد یا افراد همراه خانوار ۱۸۳
عرصه میهمان ۱۸۳
فضاهای خدماتی و نگاهداری وسیال و تجهیزات خانواده ۱۸۴
آشپزخانه ۱۸۴
فضاهای بهداشتی ۱۸۵
حفظ و نگاهداری البسه و پوششها(لباس، ملحفه، …) ۱۸۶
نگاهداری وسایل ۱۸۶
فضای ورودی و خروجی ۱۸۷
اجزای مسکن ۱۸۸
۳ جزئیات سیستم های خورشیدی (معماری سبز) ۱۸۹
پایداری محیطی ۱۸۹
توسعه پایدار و انرژی ۱۹۱

مصرف انرزی و گرمای جهانی ۱۹۲

اهمیت انرژی ۱۹۳
انرژی تجدید پذیر ۱۹۳
انرژی خورشید ۱۹۴
راهکارهای استفاده از انرژی تجدید پذیر ۱۹۵
آبگرمکن خورشیدی ۱۹۵
سیستم های غیر فعال ۱۹۶
استراتژی های استفاده از سیستم غیر فعال ۱۹۶
دریافت حرارت خورشیدی در سیستم غیر فعال ۱۹۷
سیستم های فعال خورشیدی ۱۹۸
تعریف باد ۲۰۰
توربین بادی ۲۰۱
در طراحی مجتمع مسکونی رعایت نکات زیر مد نظر بوده است : ۲۰۱
الف : استفاده از عایق های حرارتی (یونولیت) جهت کاهش تلفات حرارتی و برودتی ساختمان ۲۰۲
ب: استفاده از شیشه های دو جداره در باز شوها جهت جلوگیری از اتلاف انرژی ۲۰۴
ج: طراحی و تعبیه باز شوهای روبروی هم جهت ایجاد کوران و تهویه مطبوع در ساختمان ۲۰۵
تاریخچه آفتاب شکن ۲۰۶
تعریف آفتاب شکن ۲۰۶
آفتاب شکن در معماری ایران ۲۰۶
برایس سولیل چیست ؟ ۲۰۷
انواع سایبان برایس سولیل که در مناطق سرد ۲۰۷
دانلود رساله مجموعه مسکونی با رویکرد معماری اکوتک
تصویر ۱: نوع B2 ماخذ: WWW.WEAVINGEAS.COM) ( تصویر ۲: نوع D1 (ماخذ: WWW. GITTERROSTE) 208
اصول تهویه طبیعی ۲۰۹
تهویه از یک سمت ۲۱۰
تهویه عبوری ۲۱۰
عوامل تهویه طبیعی ۲۱۰
تهویه مکشی ۲۱۱
هدف از تهویه ۲۱۲
فضای سبز ۲۱۲
استفاده از عناصرالحاقی چون ایوان ها و سایبانها ۲۱۳
عایق کاری در معماری سنتی ۲۱۳
تعاریف و مفاهیم معماری پایدار ۲۱۴
همه چیز در مورد معماری سبز(معماری پایدار) ۲۱۵
همه چیز در مورد معماری سبز(معماری پایدار) ۲۱۵
اصول معماری پایدار ۲۱۵
تاریخچه استفاده از گیاهان در نمای ساختمان ۲۱۶
دسته بندی نماهای سبز ۲۱۶
ساختار استاندارد یک باغ عمودی ۲۱۷
بام سبز ۲۱۸
پوسته های سبز و انواع آنها ۲۱۹
بام های سبز عمقی ( INTENSIVE GREEN ROOF ( 220
بام های سبز سطحی ( EXTENSIVE GREEN ROOF) 222
بام هایی با پوشش گیاهی گل ناز( SEDUM ROOF ) : 224
بام هایی با پوشش چمنی (MEADOW ROOFS ) : 224
بام های قهوه ای یا بام های تنوع زیستی ( BROWN OR BIODIVERSITY ROOFS ) : 224
بام های سبز نیمه سطحی (SEMI-EXTENSIVE GREEN ROOFS ) : 224
دیوارهای سبز (LIVING WALLS, VERTICAL GARDENS ) 225
مشخصات و مطالعات اقلیمی ۲۲۸
۰٫۳- جغرافیای منطقه تهران ۲۲۸
پیش درآمد ۲۳۱
سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۳۱
ویژگیهای منطقه ۲۳۴
بررسی کلی در مورد وضعیت زمین ۲۳۶
– زمین شناسی ساختمانی ۲۳۶
– مطالعات اقلیمی ۲۳۷
موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ۲۳۹
بارندگی ۲۴۱
– وزش باد ۲۴۳
– تابش آفتاب ۲۴۶
شرایط حرارتی در فضاهای داخلی ۲۴۷
جهت قبله ۲۴۸
۱- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات اولیه ۲۴۹
الف) شرایط عمومی اقلیمی منطقه : ۲۴۹
ب) شکل زمین (توپوگرافی) : ۲۵۰
نمودار موقعیت و زوایای تابش خورشید ۲۵۰
۰٫۴- نمودار بیوکلیماتیک ۲۵۱
طرح تفصیلی منطقه ۲۵۱
تابش آفتاب : ۲۵۲
دمای هوا : ۲۵۸
میانگین درجه حرارت ۲۵۸
باد : ۲۵۹
رطوبت هوا : ۲۶۰
منابع و ماخذ: ۲۶۳
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − چهارده =