no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز هنرهای بصری و تجسمی | مطالعات مرکز هنر | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز هنرهای بصری و تجسمی | مطالعات مرکز هنر
doc
آوریل 25, 2018
24 مگابایت
264 صفحه
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز هنرهای بصری و تجسمی | مطالعات مرکز هنر


دانلود رساله مرکز هنرهای بصری و تجسمی
مقدمه:
امروزه فرهنگ و مسائل هنرهای تجسمی به عنوان رکن اساسی در جامعه و همچنین واجب ترین احتیاج بشر امروزی در دولتها مطرح می باشد و به طوری که بدون آن زندگی بی معنی و بی هدف به نظر می رسد همانطور که در قدیم الایان نیز فرهنگ و مسائل هنرهای تجسمی به عنوان برتری اقوام مطرح بوده است.
خوشبختانه کشور ایران نیز دارای استعدادهای بالقوه هنرهای تجسمی و مذهبی می باشد و از نظر تاریخ هنرهای تجسمی غنی و پر بار می باشد که این فرهنگ موجود ایرانی نهفته است که به صورت نیروه پتانسیل بالقوه ایی است که باید به صورت بالفعل در آید که از جمله کارهایی که در انجام این مهم لازم و ضروری است ایجاد مکانهایی برای ایجاد مباحثه، تبادل نظر،یادگیری، آموزش، تمرین مسائل مختلف هنرهای تجسمی و اجتماعی می باشد.


دانلود رساله مرکز هنرهای بصری و تجسمی | مطالعات مرکز هنر

شامل : همراه با منابع

 

۳۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
Contents
فهرست مطالب ۲
مقدمه: ۲
مبانی نظری ۵
سواد بصری چیست ۵
کانسپت اثر: ۶
اجزاءِ سیرکولاسیون: ۶
شرایط فضاها در طراحی یک مجموعه هنرهای بصری تجسمی: ۷
آشنایی با عناصر بصری در هنرهای بصری و تجسمی ۸
مهمترین عناصر بصری ۱۳
هنر بصری – مزایا و معایب آن ۲۰
مبانی فلسفی – نظری طرح : ۲۲
آشنای با هنر های تجسمی ۲۴
۲-۲ تعریف هنر ۲۵
۲-۳ دسته بندی هنرها ۲۵
هنرهای پلاستیک و فنوتیک ۲۵
۲-۴ ریشه های هنر ۲۶
۲- سخنوری ۲۷
۳- موسیقی ۲۷
۴- نقاشی و مجسمه سازی ۲۷
مفهوم و مراتب فضای کیفی* ۳۰
الفبای هنرهای تجسمی ۵۲
عناصر و نیروهای بصری ۵۲
بررسی دقیق هنر و پیدایش آن ۶۸
نسبی بودن هنرهای بصری و تجسمی ۶۹
تعریف هنرهای بصری و تجسمی ۷۰
بیان تجسمی ۷۱
بی نظمی در جهان و تاثیر بر هنرهای بصری و تجسمی ۷۲
تعادل در هنرهای بصری و تجسمی ۷۴
عناصر سازنده هنرهای بصری و تجسمی ۷۵
تجسمی یا هنر غیر تصویری ۷۶
دیدگاه سورئالیسم هنر تجسمی ۷۷
هنر انتزاعی ۷۹
معنای واژه آبستره ۸۲
استانداردهای مربوط به طرح مجموعه هنرهای بصری و تجسمی ۸۷
معرفی عناصر تشکیل دهنده طرح و سایت ۸۹
سالن اجتماعات و تعریف فعالیت ۸۹
مقررات و آیین نامه ها ۹۰
برنامه ریزی کلی: ۹۰
ضوابط و آیین نامه ها: ۹۱
استاندارد ورودیها – خروجیها ۹۱
فضای نمایشگاهی ۹۳
ضرورت وجود نمایشگاه ۹۳
رویکرد اصلی ۹۳
ضوابط طراحی ۹۴
اهداف ۹۵
فضاهای خدمات رسانه ای: ۹۹
ساختار و اصول فیزیکی ۱۰۴
نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی و فرهنگی: ۱۰۶
دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وهنرهای بصری تجسمی ۱۰۷
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای آموزشی: ۱۰۷
جلوگیری از اتلاف حرارت: ۱۰۸
جلوگیری از گرم شدن کلاسهای هنرهای بصری و تجسمی در فصل گرم: ۱۱۰
مصالح ساختمانی: ۱۱۱
ضوابط ایمنی و حفاظتی : ۱۱۳
سیستم حرارتی و برودتی : ۱۱۴
پشت صحنه : ۱۱۸
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید : ۱۱۸
– مساحت کل بنا : ۱۲۵
فضاهای مجموعه هنرهای تجسمی هنری : ۱۲۵
ورودی وفضاهای رابط ورودی ۱۲۷
خدمات وکنترل: ۱۲۷
ریزفضاهای موردنیازگالری : ۱۲۹
ابعاد انسانی و استانداردهای فضایی : ۱۳۲
تجزیه و تحلیل نمونه های مشابه(داخلی و خارجی) ۱۳۹
نـمونه های موردی ۱۴۴
۴ – ج –Andre Malraux Cultural Center ( تئاتر مدور ) : ۱۵۳
Onjuku Town Hall : 160
دیدگاه ۱۷۰
پلانهای مجموعه ۱۷۷
بیان فلسفی طرح ۱۷۸
نحوه ارتباط فضاها ۱۸۱
مجموعه هنرهای تجسمی هنری اصفهان ۱۸۸
مرکز هنرهای بصری و تجسمی جان مری جیبائو ،نومئا ۱۹۵
۴ – مجموعه هنرهای تجسمی هنری سرو: ۱۹۷
واحد آموزش: ۱۹۸
واحد عکاسی : ۱۹۹
واحد زبان : ۱۹۹
واحد کامپیوتر : ۱۹۹
کارگاه هنرهای تجسمی : ۱۹۹
واحد نگارخانه : ۲۰۰
واحد کتابخانه : ۲۰۰
خانه مشق فرهنگسرا ی سرو : ۲۰۰
نوار خانه موسیقی : ۲۰۰
کانون قرآن : ۲۰۰
کانون شعر و ادب فارسی : ۲۱۰
کانون فیلم : ۲۱۰
کانون شطرنج : ۲۱۰
کانون تئأتر : ۲۱۰
کانون موسیقی : ۲۱۰
سالن ورزشی : ۲۱۱
مهد کودک فرهنگسرای سرو : ۲۱۱
امکانات رفاهی : ۲۱۱
آمفی تئأتر شماره ۱ (تراس تابستانی ): ۲۱۱
آمفی تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات ) : ۲۱۲
۵ – مرکز بصری و تجسمی هنرهای بصری و تجسمی : ۲۱۲
۶ – مجموعه فرهنگی و مرکز هنرهای بصری و تجسمی پمپیدو (پاریس ) : ۲۱۳
۷ – مرکز مرکز هنرهای بصری و تجسمی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید): ۲۱۴
زیر زمین : ۲۲۰
فرهنگسرا نگارستان (مرکز بصری و تجسمی قران ): ۲۲۰
برنامه ی فیزیکی ۲۲۲
برنامه فیزیکی پروژه مجموعه هنرهای تجسمی: ۲۲۳
کلیات و اصول اولیه: ۲۲۶
ظرفیت کتابخانه: ۲۲۶
تنوع و وسعت مجموعه کتب و منابع : ۲۲۶
مطالعات جغرافیایی ۲۲۸
تقسیمات اقلیمی ۲۲۸
وضعیت جغرافیایی ۲۲۹
مهمترین حوضه های آبریز استان ۲۳۰
تقسیم بندی حوضه های آبریز استان ۲۳۲
وضعیت جغرافیایی ۲۳۳
مطالعات تاریخی ۲۳۸
بررسی پیشینه تاریخی ۲۳۸
نتیجه گیری جمعیت: ۲۴۳
عناصر طبیعی ۲۴۷
نتیجه مطالعات بخش اقتصادی ۲۴۹
بررسی توریسم در شهر ۲۵۱
تأثیر عوامل بر ساختمان ۲۵۵
اشعه خورشید: ۲۵۷
باد و تأثیرات آن: ۲۵۷
جهت استقرار ساختمان ۲۵۸
قابلیت سنجی زمین ۲۶۰
معماری فضاهای پر ( توده مصالح) یا فضاهای خالی ۲۶۲
سیرتحرک در فضای خالی ۲۶۲
تجزیه و تحلیل سایت ۲۶۴
بررسی ابعاد و اندازه زمین : ۲۶۴
راسته های حرکت سواره ۲۶۷
راستاهای حرکت پیاده: ۲۶۷
– بررسی دید و منظر ۲۶۹
– بیرون به درون ۲۶۹
– درون به بیرون ۲۶۹
بررسی آلودگی صوتی ۲۶۹
منابع و مراجع ۲۷۳

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 1 =