no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
doc
آوریل 23, 2018
5.8 مگابایت
143 صفحه
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست


دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
چکیده :
موضوع رساله ، معماری خانه ای برای بچه های بی سرپرست است . بچه هایی که بزرگ ترین مشکل آنها فقر عاطفی و نداشتن خانواده است . پس تصمیم گرفتم معماری خانه به گونه ای طراحی شودتا فضای آن حس حمایت و امنیت رابرای بچه هابه وجودآوردومحیط خانواده رابرایشان تداعی کند .
بنابراین ایده ی اصلی کارم،طراحی مجموعه ای است که از این کودکان حمایت کند در عین حال عاطفه وشور زندگی خانوادگی را القا کند . معتقدم عاطفه یعنی گرما ، محبت و نزدیکی پس سعی کرده ام مجموعه ای متراکم طراحی کنم . فضاهایی مستقل و در عین حال نزدیک به هم تا روابط همسایگی تقویت شود . ودر عین حال به وجود طبیعت سبز در داخل مجموعه برای ایجاد شور و زندگی و ایجاد حس متفکرانه در قالب هندسه خاص توجه نموده ام .
دراین رساله ابتدا به طرح مسئله و اهمیت آن پرداخته ام. سپس توجه به این امر را در ایران و جهان بررسی و دیدگاه دین اسلام را مطرح نموده ام و سازمانهای حامی این کودکان را در دوره معاصر ارزیابی کرده ام. برای آشنایی هرچه بیشتر با کودک و بی سرپرستی، به نحوه رشد، …


دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

شامل :سربرگ فارسی و برگه تشکر

 

۱۶,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

چکیده: ۹
فصل اول: ( طرح مسئله ) ۱۰
۱- ۱ مقدمه : ۱۱
۱-۲ اهمیت انتخاب موضوع : ۱۱
۱-۳ اهداف کلی تحقیق : ۱۲
۱-۴ فرضیه ها یا سوالها : ۱۳
۱-۵ تعریف واژه ها : ۱۴
۱-۶ نتیجه گیری : ۱۶
فصل دوم: ( کودک و پدیده بی سرپرستی ) ۱۷
۲-۱ مقدمه : ۱۸
۲-۲ مراحل مختلف رشد: ۱۸
۱-۲-۲دوره شیرخوارگی: ۱۸
۲-۲-۲دوره نونهالی: ۱۹
۲-۲-۳دوره نو باوگی: ۲۰
۲-۲-۴دوره نو جوانی: ۲۱
۲-۳ اهمیت داشتن خانواده: ۲۲
۲-۴ پدیده بی سرپرستی و عوامل آن: ۲۳
۲-۵ نحوه برخورد اجتماعی با پدیده بی سرپرستی در گذشته و حال : ۲۴
۲-۶ جامعه و کودکان بی سرپرست: ۲۵
۲-۷ نتیجه گیری :

فصل سوم: (حمایت از کودکان )

۳-۱ مقدمه : ۲۹
۳-۲ ضرورت حمایت از کودکان: ۲۹
دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست
۳-۳ حمایت از کودکان بی سرپرست از دیدگاه اسلام: ۳۰
۳-۴ بررسی دیدگاههای کشورهای مختلف نسبت به حمایت از این کودکان: ۳۱
۳-۵ بررسی سیستم های موجود مراقبت از کودکان بی سرپرست در جهان : ۳۴
۳-۶ آخرین دستاوردهای جهانی در رابطه با واحدهای اقامتی ـ مراقبتی از کودکان : ۳۹
۳-۷ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران: ۴۰
۳-۸ سازمان هایی که در حال حاضر در ایران برای کودکان بی سرپرست فعالیت می کنند: ۴۴
۳-۹ تصویری از وضعیت کالبدی موجود موسسات حمایت از کودکان بی سرپرست: ۴۶
۳-۱۰ نتیجه گیری : ۴۷
فصل چهارم: (طراحی محیط گامی در جهت مامن سازی فضا ) ۴۸
۴-۱ مقدمه : ۴۹
۴-۲ شناخت خصوصیات روانی و فیزیکی کودکان: ۴۹
۴-۲-۱ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی: ۴۹
۴-۲-۲ شناخت ویژگیهای روانی کودکان از نقاشی های آنان: ۵۱
۴-۲-۳تحلیل نمونه هایی از نقاشی کودکان: ۵۲
۴-۲-۴تاثیر رنگ برکودکان وکاربردآن درطراحی فضای متعلق به آنان: ۵۷
۴-۲-۵بازی به عنوان یکی از قرار گاههای رفتاری: ۵۸
۴-۳ ارزشیابی موجود کودکان مقیم شبانه روزیهای کشور: ۶۱
۴-۳-۱ شاخص های مقایسه محیط خانواده و شبانه روزیها: ۶۱
۴-۳-۲ خلاصه ای ازمشکلات فرزندان شبانه روزیها وارائه برخی پیشنهادات جهت رفع این مشکلات: ۶۴
۴-۴ توصیه و پیشنهادها: ۶۸
۴-۵ مشکلات عاطفی کودکان بی سرپرست: ۷۰
۴-۶مشکلات زندگی جمعی: ۷۵
۴-۶-۱ارائه راه کارهای کلی در جهت رفع نسبی مشکلات : ۷۷
۴-۶-۲راهکار مناسب اعمال شده از جانب بهزیستی : ۸۰
۴-۷ نتیجه گیری : ۸۱
دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فصل پنجم: (شناخت شهر زنجان و اقلیم) ۸۲

۵-۱ مقدمه : ۸۳
۵-۲ جمعیت استان زنجان: ۸۳
۵-۳ فرهنگ و نژاد مردم استان زنجان: ۸۳
۵-۴ بناهای تاریخی استان زنجان: ۸۴
۵-۵ موقعیت جغرافیایی استان زنجان: ۸۷
۵-۵-۱ شناخت ویژگی های کالبدی: ۸۷
۵-۵-۲ شناخت ویژگی های جغرافیایی: ۸۸
۵-۵-۳ شناخت ویژگیهای طبیعی: ۸۹
۵-۵-۴ طراحی معماری همساز با اقلیم(ردیابی پایداری): ۹۰
۵-۶ معماری همساز با اقلیم: ۹۱
۵-۶-۱ دمای هوا: ۹۲
۵-۶-۲ نزولات جوی: ۹۲
۵-۶-۳ باد: ۹۳
۵-۶-۴ باد مزاحم: ۹۳
۵-۷ ضوابط طراحی در اقلیم سرد کوهستانی و کوهپایه های بلند: ۹۴
۵-۷-۱ جهت ساختمان: ۹۴
۵-۷-۲ شکل ساختمان : ۹۵
۵-۷-۳ نحوه استقرار ساختمان: ۹۶
۵-۷-۴ رابطه فضاهای پر و خالی: ۹۷
۵-۷-۵ شکل تناسبات و محل استقرار حیاط: ۹۸
۵-۷-۶ شکل و محل قرارگیری رواق ها و ایوان ها : ۹۸
۵-۷-۷ نحوه استقرار فضاهای بسته : ۹۸
۵-۷-۸ جداره های باز : ۹۸
۵-۸ نتیجه گیری : ۹۹
فصل ششم : ( بررسی نمونه های موجود ) ۱۰۱
۶-۱ مقدمه : ۱۰۲
۶-۲ نمونه های داخلی : ۱۰۲
۶-۲-۱ شیرخوارگاه آمنه : ۱۰۲
۶-۲-۲ مجتمع قدوسی : ۱۰۵
۶-۲-۳ مجتمع شبانه روزی سلمان ( پسران ) : ۱۰۶
۶-۲-۴ واحد یبز : ۱۰۸
۶-۳ نمونه های خارجی: ۱۰۹
۶-۳-۱ مرکز نگهداریکودکان نرسری : ۱۰۹
۶-۳-۲ مرکز نگهداریکودکان به نام خانه کودک در چوب : ۱۱۸
۶-۳-۳ مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines: 123
۶-۳-۴ مزرعه کودک اسپریت (Esprit) – ساحل ولش : ۱۲۸
۶-۴ نتیجه گیری : ۱۲۸
دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فصل هفتم: ( مبانی نضری و برنامه فیزیکی طراحی ) ۱۲۹

۷-۱ مقدمه : ۱۳۰
۷-۲ مبانی نظری : ۱۳۰
۷-۲-۱ ویژگیهای فضاهای مورد نظر طرح : ۱۳۱
۷-۲-۲ فضاهای مورد نیاز مجموعه : ۱۳۴
۷-۲-۳ ویژگی بچه های پذیرش شده این مجموعه : ۱۳۵
۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی : ۱۳۵
۷-۳-۱ خانه تیپ۱ ( یک روزه تا ۹ ماه و ۱ ساله تا ۲ ساله ) : ۱۳۵
۷-۳-۲ خانه تیپ ۲ ( ۲ تا ۶ ساله ) : ۱۳۶
۷-۳-۳ خانه تیپ ۳ ( ۶ تا ۱۲ ساله ) : ۱۳۷
۷-۳-۴ قرنطینه در تلفیق با بخش اداری و تخصصی مجموعه : ۱۴۲
۷-۳-۵ آشپزخانه و غذا خوری کارمندان : ۱۴۵
۷-۳-۶ رختشویخانه : ۱۴۵
۷-۳-۷موتورخانه : ۱۴۶
۷-۳-۸ سالن اجتماعات : ۱۴۷
۷-۴ نتیجه گیری : ۱۴۸
دانلود مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

فصل هشتم : ( ارائه نقشه های طراحی ) ۱۴۹

۸-۱ معرفی : ۱۵۰
۸-۲ تجزیه و تحلیل سایت : ۱۵۱
۸-۳ سایت : ۱۵۲
۸-۴ پلانها : ۱۵۳
۸-۵ برشها و نماها : ۱۵۴
۸-۶ پرسپکتیو ها : ۱۵۸
( منابع و ماخذ ) ۱۶۰

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 8 =