no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مجموعه فرهنگی | مطالعات مجموعه فرهنگی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مجموعه فرهنگی | مطالعات مجموعه فرهنگی
doc
آوریل 10, 2018
6.5 مگابایت
195 صفحه
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مجموعه فرهنگی | مطالعات مجموعه فرهنگی


دانلود رساله مجموعه فرهنگی
پیش گفتار
به رغم گذشت حدود یک قرن از سیطره فرهنگ مدرن، و شکل گرفتن بسیاری از انواع فضاهای شهری جدید، هنوز هم اغلب صاحب نظران طراحی شهری برای یافتن نمونه های زیبا و بدیع در این زمینه به گذشته رجوع می کنند. به نظر نمی رسد راهنمای آنها در این رجعت صرفاً گرایشی نوستالژیک باشد.
کوششهای فراوانی برای گشودن راز زیبایی و دلپذیری فضاهای سنتی صورت گرفته و تفسیرها و تعبیرهایی هم ارائه شده است که گاه به شناخت بهتر و بهبود کیفی پروژه های شهرسازی و طراحی شهری در دو دهه اخیر انجامیده است. با این همه نمی توان این واقعیت را هم فراموش کرد که فرهنگ مدرن نیز، به خصوص در دوران متاخر، توانسته است نمونه های بسیار مفید و مناسبی از فضاهای شهری را پدید آورد که در عین حال، حاکی از سپری شدن قطعی دوران اعتبار جنبش مدرن در معماری و شهرسازی است.


دانلود رساله مجموعه فرهنگی | مطالعات مجموعه فرهنگی

شامل : همراه با منابع + سربرگ فارسی و انگلیسی

۱۷,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

پیش گفتار …………………………………………………………………………………………………………۱۳
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
فصل اول
کلیات
۱-۱ – شناخت بستر موضوع……………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۱- چگونگی رسیدن به اهداف مورد نظر…………………………………………………………………۱۹
۳-۱ – سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۲۰
۴-۱- تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۴-۱- فرهنگ……………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۴-۱- فضا ………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۴-۱- سیرکولاسیون ……………………………………………………………………………………………۲۱
۴-۴-۱- سایت ……………………………………………………………………………………………………..۲۲
۵-۴-۱- مجموعه فرهنگی – تفریحی……………………………………………………………………….. ۲۲
۶-۴-۱- ارتباط فرهنگ با عوامل تأثیر گذار ……………………………………………………………… ۲۲
۷-۴-۱- تمدن و فرهنگ ………………………………………………………………………………………. ۲۲
۸-۴-۱- مذهب ، هنر و فرهنگ………………………………………………………………………………. ۲۴
۹-۴-۱- تأثیر فرهنگ در اوقات فراغت……………………………………………………………………. ۲۵
۱۰-۴-۱- چگونگی گذراندن اوقات فراغت جوانان ………………………………………………….. ۲۶
۱۱-۴-۱- راه حل ها ی جذب نوجوانان و جوانان به مجوعه فرهنگی …………………………. ۲۸
۵-۱- مجموعه فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۳۱
۱-۵-۱- بخش فرهنگی ………………………………………………………………………………………… ۳۲
۶-۱- اهداف مجموعه فرهنگی……………………………………………………………………………….. ۳۴
۷-۱- اهداف آموزشی ………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۸-۱- اهداف اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………….. ۳۶
۹-۱- اهداف تجاری ، فرهنگی…………………………………………………………………………………۳۷
۱۰-۱ – اهداف فرهنگی و فراغتی ……………………………………………………………………………۳۷
۱۱-۱ – بخش رفاهی………………………………………………………………………………………………۳۸
۱-۱۱-۱ – بخش تفریحی ورزشی…………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۱-۱ – بخش آموزشی…………………………………………………………………………………….. ۳۹
۱۲-۱- هسته اصلی مجموعه فرهنگی – تفریحی………………………………………………………….۴۲

فصل دوم
مروری بر سابقه تحقیق و منابع علمی
۱-۲- بررسی نمونه ها………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۲- بررسی نمونه ها در جهان ……………………………………………………………………………..۴۵
۳-۲- بررسی نمونه ها در ایران……………………………………………………………………………… ۵۱
۴-۲- فرهنگسرای بهمن………………………………………………………………………………………….۷۸
۵-۲ – ضوابط و استانداردها …………………………………………………………………………………۸۱
۶-۲- بررسی و گنجایش سالن ها………………………………………………………………………….. ۸۴
۷-۲- فضاهای مختلف کتابخانه…………………………………………………………………………….. ۸۵

فصل سوم
اصول طراحی و روش تحقیق
۱-۳- استاندارها و ضوابط……………………………………………………………………………………..۹۹
۲-۳- استانداردهای مرتبط با ابعاد بدن انسان ……………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۳- استانداردهای مربوط به کتابخانه…………………………………………………………………..۱۱۹
۴-۳- نمایشگاه………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۵-۳- نورپردازی در نمایشگاه………………………………………………………………………………. ۱۲۵
۶-۳- روش های مختلف نورگیری از سقف …………………………………………………………….۱۲۷
۷-۳- انواع نورپردازی مصنوعی در نمایشگاه ها ………………………………………………………۱۲۸
۸-۳- انواع پلان های نمایشگاه و ویژگیهای هر کدام ………………………………………………..۱۲۸
۹-۳- فضاهای مورد نیاز و عملکرد آنها در امفی تاتر…………………………………………………۱۳۱

فصل چهارم
برنامه ریزی و برنامه فیزیکی پروژه
۱-۴- دیاگرام ارتباطی آمفی تاتر …………………………………………………………………………. ۱۸۲
۲-۴- دیاگرام ارتباطی فضای نمایش ……………………………………………………………………. ۱۸۳
۳-۴- دیاگرام ارتباطی فضاهای سالن موسیقی ………………………………………………………… ۱۸۴
۴-۴- فضای ورودی …………………………………………………………………………………………. ۱۸۵
۵-۴- کتابخانه …………………………………………………………………………………………………… ۱۸۷
۶-۴- سالن نمایش ……………………………………………………………………………………………….۱۸۸
۷-۴-نمایشگاه ……………………………………………………………………………………………………..۱۹۰
۸-۴- فضای اداری………………………………………………………………………………………………..۱۹۱
۹-۴-فضای آموزشی ……………………………………………………………………………………………۱۹۲
فصل پنجم
ارائه طرح ……………………………………………………………………………………………………..۱۹۳
منابع و مأخذ
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 1 =