no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مجموعه توريستي تفريحی | مطالعات مجموعه توريستي | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مطالعات مجموعه توریستی
doc
آوریل 9, 2018
16.8 مگابایت
190 صفحه
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مطالعات مجموعه توریستی


دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی
چکیده :
کشور ایران وعلی الخصوص استان اردبیل که یکی از محرومترین استانهای آن به شمار می رود در زمینه داشتن فضاهای توریستی و تفریحی کافی در مضیقه شدید به سر می برند. به همین منظور مجموعه توریستی و تفریحی دریاچه کوثر ( شورابیل ) اردبیل طراحی گردید که طراحی آن البته دارای زمینه های خاصی نیز می باشد که آن را از سایر مجموعه های توریستی وتفریحی متمایز می کند این زمینه ها و وجه تمایز این پروژه قرار گرفتن آن در کنار دریاچه زیبای شورابیل واقع در جنوب شهر اردبیل و چسبیده به شهر می باشد که چشم اندازهای زیبایی را برای سایت خلق می کند.
توریسم بعنوان بستر مناسبی برای ارتباطات و تبادلات فرهنگی و اقتصادی میان ملتها ، صنعتی جا افتاده و پر رونق در جهان امروز است وتوجه ما به احیای این صنعت از همین جهت حائز اهمیت فراوان است. رونق توریسم امکان برخورد نزدیک انسانها از تمدنها و فرهنگ های متفاوت را امکان پذیر می سازد و ضمن …


دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مطالعات مجموعه توریستی

شامل : رساله

 

۲۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده
مقدمه
فصل اول : مطالعات پایه طرح ۱
۱-۱- بررسی امکانات و روند رشد فیریکی و کالبدی شهر و محدوده مورد مطالعه ۲
۱-۱-۱-بررسی روند رشد فیزیکی شهر اردبیل ۲
۱-۱-۲-بررسی امکان رشد کالبدی – حدود و جهات و مراحل توسعه شهر ۴
۱-۱-۳-امکانات رشد فیزیکی شهر ۸
۱-۱-۴-جهات مختلف توسعه شهر ۹
۱-۱-۵-روند رشد فیزیکی محدوده مورد مطالعه ۱۰
۱-۲- امکانات ارتباطی داخلی و خارجی زمین محدوده طرح ۱۱
۱-۲-۱-شبکه ارتباطی در مقیاس شهر ۱۱
۱-۲-۲-شبکه ارتباطی محدوده طرح و نحوه ارتباط و اتصال آن با شبکه شهری ۱۵
۱-۳- قابلیت های تقسیم زمین به واحدهای شهری و موقعیت زمین طرح در طرحهای مصوب نظام ناحیه بندی در شهر ۱۶
۱-۴- بررسی شیب و شکل زمین ۱۷
۱-۴-۱-شیب زمین در مقیاس شهر و سیستم کلی دفع آبهای سطحی شهر ۱۷
۱-۴-۲-شیب و شکل زمین محدوده گردشگری اطراف دریاچه شورابیل ۲۰
فصل دوم : جغرافیای استان اردبیل ۲۲
۲-۱- موقعیت ۲۴
۲-۲-تحولات زمین شناسی ۲۵

۲-۳- آب و هوا ۲۶
۲-۳-۱-عوامل تشکیل دهنده آب و هوای استان اردبیل ۲۶
۲-۳-۲-عرض جغرافیائی ۲۷
۲-۳-۳-جریانات هوایی ۲۷
۲-۳-۴-دریای خزر ۲۸
۲-۴- ناهمواریهای استان ۲۸
۲-۴-۱-سبلان ۲۹
۲-۴-۲-ارتفاعات باغرو ۳۰
۲-۴-۳-کوههای تالش ۳۰
۲-۵- حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ۳۱
۲-۵-۱-حوزه آبریز خزر ۳۱
۲-۵-۲-رود ارس ۳۱
۲-۵-۳-بالها رود ۳۲
۲-۶- دشت ها ۳۲
۲-۶-۱-دشت مغان ۳۳
۲-۶-۲-دشت مشگین شهر ۳۳
۲-۶-۳-دشت اردبیل ۳۳
۲-۶-۴-دشت خلخال ۳۴
۲-۷- وی‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای جمعیت استان اردبیل ۳۴
۲-۷-۱- زندگی عشایری ۳۵
۲-۷-۱-۱-ایل مهم استان ۳۵
۲-۷-۱-۲-مشاغل وتولیدات عشایر استان ۳۶
۲-۸- تقسیمات سیاسی استان اردبیل ۳۷
۲-۹- معادن استان ۳۸
۲-۱۰- قطب های گردشگری ۳۸
۲-۱۰-۱-قطب توریستی سرعین ۳۸
۲-۱۱- شهرستان اردبیل ۴۱
۲-۱۱-۱-موقعیت و حدود شهرستان اردبیل ۴۱
۲-۱۱-۲-سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان اردبیل ۴۲
۲-۱۱-۳-موقعیت طبیعی ۴۳
۲-۱۱-۴-آب و هوای اردبیل ۴۵
۲-۱۱-۴-۱-آبهای اردبیل ۵۲
۲-۱۱-۴-۱-۱-منابع آب ۵۳
۲-۱۱-۴-۱-۱-۱-بارشهای فصلی ۵۳
۲-۱۱-۴-۱-۱-۲-قنات ها و سرچشمه ها ۵۴
۲-۱۱-۴-۱-۱-۳-سد ها وبندها ۵۴
۲-۱۱-۴-۱-۲-آبهای سطحی ۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۲-۱-رود ارس یا آراز ۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-آبهای راکد ۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-۱-دریاچه شورابیل ۵۵
۲-۱۱-۴-۱-۳-۲-دریاچه نئور اردبیل ۵۷
۲-۱۱-۴-۱-۴-مصارف گوناگون آب ۵۷
۲-۱۱-۵- پوشش گیاهی و حیات جانوری اردبیل ۵۸
۲-۱۱-۵-۱- پوشش گیاهی ۵۸
۲-۱۱-۵-۲- پوشش جانوری ۶۰
۲-۱۱-۶-ویژگیهای جمعیتی ۶۰
۲-۱۱-۷-ویژگیهای اقتصادی و معیشتی در شهرستان اردبیل ۶۰ ۲-۱۱-۷-۱-کشاورزی ۶۱
۲-۱۱-۷-۲-دامداری ۶۲
۲-۱۱-۷-۳-صنایع دستی ۶۳
۲-۱۱-۷-۴-صنایع ماشین ۶۴
۲-۱۱-۸-ویژگیهای فرهنگی شهر اردبیل ۶۵
۲-۱۱-۸-۱-نهادهای فرهنگی در شهر اردبیل ۶۵
۲-۱۱-۸-۲-بازیها و تفریحات سالم ۶۵
۲-۱۱-۸-۳-مراسم مذهبی در اردبیل ۶۶
۲-۱۱-۹-جاذبه های طبیعی و تاریخی اردبیل ۶۶
۲-۱۱-۹-۱-جاذبه های طبیعی ۶۶
۲-۱۱-۹-۲-جاذبه های تاریخی ۶۶
۲-۱۱-۱۰-راههای اردبیل ۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-جاده های ارتباطی خارجی اردبیل ۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۱-اردبیل-تبریز ۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۲- اردبیل-آستارا ۷۰
۲-۱۱-۱۰-۱-۳-اردبیل – مشکین شهر ۷۱
۲-۱۱-۱۰-۱-۴- اردبیل –خلخال ۷۱
۲-۱۱-۱۰-۲-شبکه ارتباطی شهرستان ۷۱
۲-۱۱-۱۰-۲-۱- شبکه ارتباطی وضع موجود اردبیل ۷۱
فصل سوم : مبانی نظری طرح معماری ۷۲
۳-۱- مبانی نظری طرح معماری ۷۳
۳-۲- عوامل مؤثر در طراحی ۷۴
۳-۲-۱-ویژگی بومی و منطقه ای محیط ۷۴
۳-۲-۲-ویژگی طبیعی محیط ۸۰
۳-۲-۲-۱-معماری واکولوژی ۸۳
۳-۲-۲-۲- فرهنگ واکولوژی ۸۵
۳-۲-۲-۳- معماری در محیط ۸۷
۳-۲-۲-۳-۱-محیطهای شهری ۸۸
۳-۲-۲-۳-۲-محیطهای عمومی واقع در محیط شهری ۸۹
۳-۲-۲-۳-۳-پیاده روی یک عنصر انسانی ۹۰
۳-۴- معماری یعنی خلاقیت ۹۲
۳-۴-۱-زمینه های خلاقیت ۹۴
۳-۴-۲-تخیل ۹۵
۳-۴-۳-نمایش ارزش – نظم و بی نظمی (تضاد) ۹۶
۳-۵-حرکت از جزبه کل وکلبه جز ۹۷
۳-۶-زمینه هایمعنی بخش به یک فرم وخلق یک اثر معماری ۹۷
۳-۷- معماری ارگانیک ۹۸
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح مجموعه توریستی شورابیل ۱۰۲
۴-۱- مقدمه ۱۰۳
۴-۲- اصول مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی ۱۰۶
۴-۳- اصول و مبانی برنامه ریزی فیزیکی سایت ۱۰۷
۴-۴- ارائه سطوح و معیارهای طرح ریزی کاربریهای مجموعه ۱۰۹
۴-۴-۱-فضاهای اقامتی و پذیرائی ۱۰۹
۴-۴-۱-۱-کابری هتل ۱۰۹
۴-۴-۱-۲-کاربری کمپینگ ۱۱۲
۴-۴-۱-۳-کاربری رستوران ۱۱۳
۴-۵- فضاهای فرهنگی ۱۱۴

۴-۵-۲-کاربری کتابخانه ۱۱۴
۴-۵-۳-کاربری سینما و سالن چند منظوره ۱۱۶
۴-۶- کاربری فضاهای تفریحی ۱۱۸
۴-۶-۱-کاربری شهربازی ۱۱۸
۴-۶-۲-کاربری بازیهای فکری و کامپیوتری ۱۱۹
۴-۶-۳-کاربری باغ وحش ۱۲۰
۴-۷- کاربری پارکینگ (حاشیه ای ، عمومی ، پارک سوار) ۱۲۱
۴-۸- کاربری ورزشی ۱۲۲
۴-۹- کاربری تجاری ۱۲۵
۴-۱۰- کاربری پارک و فضای آزاد ۱۲۶
۴-۱۱- کاربری پارک جنگلی ۱۲۸
۴-۱۲- کاربری مذهبی ۱۲۹
۴-۱۳- کاربری درمانی ۱۲۹
فصل پنجم : ضوابط و مقررات طرح ۱۳۱
۵-۱- کاربری اقامتی و پذیرائی (هتل و رستوران) ۱۳۲
۵-۲- کاربری کمپینگ ۱۳۲
۵-۳- کاربری تفریحی (شهربازی) ۱۳۳
۵-۴- کاربری تجاری ۱۳۳
۵-۵- کاربری پارک و فضای آزاد ۱۳۴
۵-۶- کاربری مذهبی ۱۳۴
۵-۷- کاربری فرهنگی ۱۳۴
۵-۸- کاربری کتابخانه ۱۳۵
۵-۹- کاربری سینما و سالن چند منظوره ۱۳۵

۵-۱۰- کاربری مرکز تحقیقات علمی ۱۳۶
۵-۱۱- کاربری سالن بازیهای فکری و کامپیوتری ۱۳۶
۵-۱۲- کاربری مجتمع ورزشی ۱۳۶
۵-۱۳- کاربری اداری (مدیریت) ۱۳۷
۵-۱۴- کاربری تفریحی (غرفه های سرگرمی) ۱۳۷
۵-۱۵- کاربری نمایشگاه گل و گیاه ۱۳۷
۵-۱۶- کاربری درمانی ۱۳۷
۵-۱۷- کاربری رستوران ۱۳۸
فصل ششم : پوشش خاکی و گونه های گیاهی محدوده طرح ۱۳۹
۶-۱- مقدمه ۱۴۰
۶-۱-۱-هدف ۱۴۰
۶-۱-۲-روش کار ۱۴۱
۶-۱-۲-۱-موقعیت جغرافیائی و ارتباطات ۱۴۲
۶-۱-۲-۲- وضعیت اقلیمی و هوا شناسی منطقه ۱۴۲
۶-۱-۲-۳-زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک محدوده دریاچه شورابیل ۱۴۵
۶-۲-پوشش خاکی ۱۴۹
۶-۲-۱- آبرفت دشت سیلابی رود خانه بالخلی ۱۴۹
۶-۲-۲- یافته های بررسی های ژئوتکنیک محل ۱۵۰
۶-۳- فضای سبز ۱۵۲
۶-۳-۱- بررسی فضا های سبز موجوداطراف شورابیل ۱۵۲
۶-۳-۲-تلفیق اطلاعات موجودنتیجه گیری وپیشنهادات ۱۵۷
۶-۳-۳-گونه های گیاهی سازگار منطقه ۱۰۶

فصل هفتم : نمونه ها و مصادیق ۱۶۲
۷-۱-هتل ساحلی جومیرا وبرج العرب (دوبی) ۱۶۳
۷-۲- مرکز فرهنگی جیبائودر نومئا ۱۶۵
فصل هشتم : تحلیل سایت ۱۶۷
۸-۱- موقعیت دریاچه شورابیل نسبت به شهر اردبیل ۱۶۸
۸-۲- نحوه استقرار سایت در کناره دریاچه شورابیل ۱۶۹
۸-۳- نحوه دسترسی به سایت ۱۷۰
۸-۴- توپو گرافی سایت ۱۷۱
۸-۵- جهت تابش خورشید وبادهای غالب ۱۷۲
۸-۶- دیدهای مختلف سایت ۱۷۳
فصل نهم : معرفی پروژه ۱۷۴
۹-۱- روند طراحی ۱۷۵
۹-۲- ایده طراحی ۱۷۶
۹-۳- تندیس گری با نور ۱۷۷
۹-۴- بیان طراحی ۱۷۸
۹-۵- برنامه ریزی فیزیکی ۱۸۰
۹-۶- سازه ۱۸۱
۹-۷- تاسیسات ۱۸۲
۹-۸-تاسیسات الکتریکی ۱۸۳
۹-۹- جمع آوری آبهای سطحی ۱۸۴
۹-۱۰- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی اطفای حریق ۱۸۴
۹-۱۱- معرفی پروژه و نقشه های آن ۱۸۵
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + 8 =