no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | رساله تفریحی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | رساله تفریحی
doc
آوریل 7, 2018
133 مگابایت
130 صفحه
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | رساله تفریحی


دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی
چکیده
با توجه به وجود جاذبه های طبیعی و اماکن دیدنی و زیارتی در شهر پاوه و اطراف آن و نبودن مکانی برای اقامت آنها، در این طرح تلاش شده است که مکانی طراحی شود که علاوه بر امکان اقامت گردشگران، زمینه ای برای آشنایی گردشگران با ویژگیهای فرهنگی مردم منطقه از نزدیک فراهم کند و همچنین مردم شهر نیز برای اوقات فراغت خود بتوانند از آن استفاده کنند.
در فصل مبانی نظری طرح (فصل اول) دیدگاههای مختلف در رابطه با محیط و منظر،به این دلیل که قسمت زیادی از پروژه معماری منظر است،مسائل اوقات فراغت و مسائل مربوط به توریسم و گردشگری مطرح شده است که هر کدام از آنها تاثیرات مشخصی بر طراحی پروژه داشته اند که در فصل روند طراحی،این به هر کدام از این تاثیرات اشاره شده است.
در فصل دوم ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی،اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی ومعماری منطقه، و در فصل سوم اصول عمومی معماری حاکم بر طراحی چنین پروژه هایی بررسی شده اند.
در فصل چهارم به شناخت عملکردهای مجموعه و مشخصات فیزیکی و روانی آنها و بررسی نمونه های موردی پرداخته شده ،و در فصل آخر روند شکل گیری طرح وعوامل موثر برشکل گیری آن بررسی شده اند. در طراحی این پروژه …


دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | رساله تفریحی

شامل : رساله

 

۱۱,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: مبانی نظری طرح
۱-۴- محیط و معماری …………………………………………………………………….. ۲
۱-۴- انسان،طبیعت و معماری …………………………………………………………… ۳
۱-۴- محیط و منظر ………………………………………………………………………… ۵
۱-۳-۱- محیط و منظر به عنوان طبیعت ……………………………………………………………… ۵
۱-۳-۲- محیط و منظر به عنوان زیستگاه ……………………………………………………………. ۶
۱-۳-۳- محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی ………………………………………………. ۸
۱-۳-۴- محیط و منظر به عنوان ثروت ………………………………………………………………. ۹
۱-۳-۵- محیط و منظر به عنوان مکان ……………………………………………………………….. ۱۱
۱-۳-۶- محیط و منظر به عنوان سیستم ……………………………………………………………… ۱۲
۱-۳-۷- محیط و منظر به عنوان تاریخ ………………………………………………………………. ۱۳
۱-۳-۸- محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی ………………………………………………………… ۱۳
۱-۳-۹- محیط و منظر به عنوان یک مسئله ………………………………………………………… ۱۳
۱-۳-۱۰- محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی ……………………………………………………… ۱۳
۱-۴- ابعاد و مسائل اوقات فراغت ………………………………………………………. ۱۴
۱-۴-۱- فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۴-۲- حفظ و پیشبرد ارزشهای فرهنگی ………………………………………………………….. ۱۴
۱-۴-۳- معماری و فرهنگ ……………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۴-۴- اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۴-۵- تفریحات سالم در جهان امروز ……………………………………………………………… ۱۷
۱-۴-۶- معماری و فراغت ……………………………………………………………………………….. ۱۸

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۱- ۵- توریسم و جهانگردی …………………………………………………………….. ۱۸
۱- ۵-۱- گردشگری ……………………………………………………………………………………… ۱۸
۱- ۵-۲- تعریف مسافرت و جهانگردی …………………………………………………………….. ۱۹
۱- ۵-۳- تاریخچه مسافرت و جهانگردی ……………………………………………………………۲۰
۱- ۵-۴- اثرات فرهنگی – اجتماعی جهانگردی ………………………………………………….۲۲
۱- ۵-۵- تغییرات فرهنگی ……………………………………………………………………………….۲۳
۱- ۵-۶- سیاحت و فرهنگ ……………………………………………………………………………..۲۴
۱- ۵-۷- سیاحت و فراغت ………………………………………………………………………………۲۵
۱- ۵-۸- سیاحت و سیاست : صلح جهانی …………………………………………………………..۲۵
۱- ۵-۹- سیاست و جامعه شناسی ……………………………………………………………………..۲۶
۱- ۵-۱۰ – ارزشهای اقتصادی سیاحت ………………………………………………………………۲۶
۱- ۵-۱۱- گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم ……………………………………………………….۲۷
۱- ۵-۱۲- عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………..۲۸
منابع فصل اول ……………………………………………………………………………………………..۲۹

فصل دوم : شناخت بستر طراحی

۲-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۱- موقعیت طبیعی ………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۲- زمین شناسی …………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۳- حوزه آبریز ……………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱-۴- رودها …………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱-۵- پوشش گیاهی و زندگی جانوری ………………………………………………………۳۳
۲-۲- اقلیم ………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۱- میزان بارندگی ……………………………………………………………………………… ۳۴

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۲-۲-۲- رطوبت ……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳- تعداد روزهای یخبندان …………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۴- درجه حرارت ……………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲-۵- زوایای تابش آفتاب ……………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲-۶- میزان انرژی تابشی در پاوه …………………………………………………………….۳۶
۲-۳- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی …………………………………………. ۳۶
۲-۳-۱- جمعیت …………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۳-۲- منظومه ها و محدوده های حوزه نفوذ …………………………………………… ۳۸
۲-۳-۳- سواد ……………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۳-۴- دین و مذهب در پاوه ………………………………………………………………….۳۹
۲-۳-۵- نژاد و زبان ………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۶- آئین و آداب و رسوم ………………………………………………………………….۴۰
۲-۴- ویژگیهای فرهنگی ……………………………………………………………۴۱
۲-۴-۱- لباس کردی ………………………………………………………………………………۴۱
۲-۴-۲- موسیقی کردی …………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۴-۳- رقص کردی ……………………………………………………………………………..۴۲
۲-۴-۴- جشن ها و مراسم خاص ………………………………………………………………۴۲
۲-۴-۵- صنایع دستی و سوغات ……………………………………………………………….۴۲
۲-۵- کشاورزی منطقه پاوه ………………………………………………………..۴۳
۲- ۶- خدمات …………………………………………………………………………۴۴
۲-۷- تاریخچه شهر …………………………………………………………………. ۴۵
۲- ۸- ساختار کالبدی شهر ……………………………………………………….. ۴۶
۲- ۸-۱- امکانات کالبدی ……………………………………………………………………… ۴۸
۲- ۹- معماری غالب شهر پاوه ……………………………………………………۵۰
۲-۱۰- جاذبه های گردشگری ……………………………………………………۵۴
۲-۱۱- راهها …………………………………………………………………………..۵۷
عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۲-۱۱-۱- بررسی راههای ارتباطی موجود بین شهرها و آبادیهای منطقه…………………۵۷
۲-۱۱-۲- دسترسی های شهر پاوه ………………………………………………………………….۵۷
۲-۱۱-۳- راههای اصلی شهر ………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۱۲- جهت توسعه ……………………………………………………………………..۵۹
۲-۱۳- پیش بینی های طرح هادی …………………………………………………..۵۹
منابع فصل دوم …………………………………………………………………………………………..۶۱

فصل سوم : اصول طراحی منظر و طراحی اقلیمی

۳-۱- طراحی بوم شناختی ……………………………………………………………..۶۳
۳-۲- طراحی و مناسبات انسانی ……………………………………………………..۶۳
۳-۳- مفاهیم طراحی در معماری ……………………………………………………۶۴
۳-۳-۱- پدیدار شدن فرمها …………………………………………………………………………۶۵
۳-۳-۲- ریتم و تکرار ………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۳-۳- عامل نظم دهنده ……………………………………………………………………………۶۶
۳-۳-۴- نظام هندسی …………………………………………………………………………………۶۷
۳-۳-۵- نظام خطی …………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۳-۶- نظام شعاعی، نقطه ای ……………………………………………………………………۶۷
۳-۴- طراحی سایت ………………………………………………………………….۶۸
۳-۴-۱- اصول طراحی سایت ……………………………………………………………………۶۸
۳-۴-۲- روند طراحی سایت …………………………………………………………………….۶۹
۳-۵- طراحی مبلمان و اثاثیه ………………………………………………………۷۲
۳- ۵-۱- کف سازی ……………………………………………………………………………..۷۲
۳- ۵-۲- پله …………………………………………………………………………………………۷۳
۳- ۵-۳- نیمکت …………………………………………………………………………………..۷۳
۳- ۵-۴- گلدان ……………………………………………………………………………………۷۴

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۳- ۵- ۵- چراغ …………………………………………………………………………………………۷۴
۳- ۵- ۶- آبنما ………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۶- پوشش گیاهی …………………………………………………………………….۷۴
۳-۷- حصارها و نرده ها ……………………………………………………………….۷۷
۳-۸- عوامل موثر در طراحی روی شیب …………………………………………۷۸
۳- ۸- ۱- آب باران ………………………………………………………………………………….۷۸
۳- ۸- ۲- مواد و مصالح …………………………………………………………………………….۷۹
۳- ۸- ۳- وسایل نقلیه ……………………………………………………………………………….۷۹
۳- ۸- ۴- مسیرهای پیاده ……………………………………………………………………………۷۹
۳- ۸- ۵- تراسها ………………………………………………………………………………………۷۹
۳- ۸- ۶- واحدهای پلکانی ………………………………………………………………………..۷۹
۳- ۸- ۷- نظام صحنه ای ……………………………………………………………………………۷۹
۳- ۸- ۸- معابر اریب ………………………………………………………………………………..۸۰
۳- ۸- ۹- راههای پیاده خوشه ای ………………………………………………………………..۸۰
۳- ۸- ۱۰- طول جاده ها ……………………………………………………………………………۸۰
۳- ۸- ۱۱- جزئیات …………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۹- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی ………………………………۸۱
۳- ۹- ۱- جهت استقرار ساختمان ………………………………………………………………..۸۱
۳- ۹- ۲- تجمیع ساختمانها ………………………………………………………………………..۸۲
۳- ۹- ۳- شکل ساختمان …………………………………………………………………………..۸۳
۳- ۹- ۴- حجم ساختمان …………………………………………………………………………..۸۴
۳- ۹- ۵- منظر سازی و دخل و تصرف در توپوگرافی …………………………………….۸۵
۳- ۹- ۶- تهویه طبیعی ………………………………………………………………………………۸۶
منابع فصل سوم ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل چهارم : شناخت عملکردهای پروژه و بررسی نمونه های موردی

۴-۱- شناخت عملکردهای پروژه ……………………………………………………………………….۹۰
۴- ۱- ۱- رستوران ……………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴- ۱- ۲- کافه تریای سلف سرویس ……………………………………………………………………………..۹۲
۴- ۱- ۳- بخش اداری ………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۴- ۱- ۴- استانداردهای فضا …………………………………………………………………………………………۹۴
۴- ۱- ۵- مبلمان فضای اداری ………………………………………………………………………………………۹۴
۴- ۱- ۶- بخش اقامتی(اقامتگاه مسافران) ………………………………………………………………………..۹۵
۴- ۱- ۷- هتل ……………………………………………………………………………………………………………۹۷
۴- ۱- ۸- پانسیون ………………………………………………………………………………………………………۹۸
۴- ۱- ۹- مهمانسرا …………………………………………………………………………………………………….۹۸
۴- ۱- ۱۰- تاسیسات تکمیلی ……………………………………………………………………………………….۹۸
۴-۲- بررسی نمونه های موردی ……………………………………………………………………….۱۰۰
۴- ۲- ۱- مجموعه اقامتی- تفریحی خلیج در مصر …………………………………………………………۱۰۰
۴- ۲- ۲- مجتمع توریستی- تفریحی عباس آباد …………………………………………………………….۱۰۳
۴- ۲- ۳- مجتمع توریستی- تفریحی باری …………………………………………………………………….۱۰۶
منابع فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − هفت =