no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی | رساله تفریحی توریستی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی | رساله تفریحی توریستی
doc
آوریل 6, 2018
1.8 مگابایت
245 صفحه
۲۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی | رساله تفریحی توریستی


دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی
چکیده
«آفریدنش … آواز خداوند است که ما می‌خوانیمش»
در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح کندوکاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی که از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی که از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیک‌تر می‌کند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت که در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.
معماری از زمینه‌هایی است که در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا کرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای که این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، ترکیبی متعادل بدست آورد که راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، کوتاهتر می‌کند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.
معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری که از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی رکود و وقفه در کشور روبروست که برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای کلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.


دانلود مطالعات مجموعه تفریحی توریستی | رساله تفریحی توریستی

شامل : همراه با منابع + سربرگ فارسی و برگه تشکر

 

۲۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
چکیده ۱۳
مقدمه ۱۶
فصل اول فلسفه وجودی طرح ۲۰
مقدمه ۲۱
۱-۱ مفهوم گردشگری ۲۱
۲-۲-۱ فراغت فعال و غیر فعال ۲۴
۳-۲-۱ نقش گردشگری در گذران فراغت ۲۴
۴-۲-۱ نقش گردشگری در کیفیت زندگی ۲۵
۳-۱ راهبردهایی در توسعه گردشگری ۲۸
۴-۱ منابع گردشگری ۳۱
جدول شماره ۱-۱ منابع و جاذبه‌های عمده گردشگری (مأخذ : سازمان ایرانگردی و جهانگردی، ۱۳۷۷، ۳۳) ۳۱
۵-۱ طیف گردشگران ۳۲
جدول شماره ۲-۱ گروههای عمده گردشگری (مأخذ: همان، ۳۴) ۳۲
۶-۱ فعالیتهای گردشگری ۳۳
جدول شماره ۳-۱- انواع فعالیتهای گردشگری (مأخذ : همان، ۳۵) ۳۴
۷-۱ ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن ۳۴
۸-۱ نتیجه گیری ۳۶
فصل دوم مطالعات محیطی طرح ۳۸
۲-۱-۱-۲ ویژگیهای تاریخی ۳۹
مقدمه ۴۰
۱-۲ مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی ۴۰
۱-۱-۲ استان لرستان ۴۰
۱-۱-۱-۲ موقعیت جغرافیایی ۴۰
۳-۱-۱-۲ ویژگیهای اجتماعی ۴۱
جمعیت ۴۲
جدول شماره ۱-۲- جمعیت استان لرستان در سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ (مأخذ: گروه آموزشی جغرافیای استان لرستان، ۱۳۷۶، ۲۲) ۴۲
ساختار جنسی و سنی استان ۴۳
۴-۱-۱-۲ ویژگیهای اقتصادی ۴۳
۵-۱-۱-۲ ویژگیهای طبیعی ۴۴
ویژگیهای اقلیمی ۴۵
۷-۱-۱-۲ جاذبه‌های گردشگری ۴۵
۲-۱-۲ شهرستان بروجرد ۴۶
۳-۱-۲- روستاهای منطقه ۴۷
روستاهای شمال غربی : ۴۸
روستاهای شمالی ۴۸
روستاهای شمال شرقی : ۴۹
روستاهای شرقی و جنوب شرقی : ۴۹
روستاهای جنوبی : ۴۹
روستاهای جنوب غربی : ۵۰
روستاهای غربی : ۵۰
۴-۱-۲ کشاورزی و باغداری در منطقه ۵۰
۵-۱-۲ دامپروری و دامداری منطقه ۵۱
۶-۱-۲ ایلات و عشایر و مردم منطقه ۵۲
۲-۲ مطالعات پایه ۵۲
۱-۲-۲ منطقه حفاظت شده آب سرد ۵۲
۱-۱-۲-۲موقعیت جغرافیایی ۵۲
۲-۱-۲-۲- موقعیت طبیعی ۵۳
۳-۱-۲-۲ پوشش گیاهی ۵۴
۴-۱-۲-۲ حیات وحش ۵۶
۲-۲-۲- اقلیم منطقه ۵۸
تقسیمات اقلیمی: ۵۹
۱-۲-۲-۲- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد ۵۹
۲-۲-۲-۲- بارندگی ۶۰
۳-۲-۲-۲- باد ۶۱
۴-۲-۲-۲- تابش ۶۳
۵-۲-۲-۲ یخبندان ۶۵
۶-۲-۲-۲- رطوبت ۶۶
۷-۲-۲-۲- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی ۶۶
۸-۲-۲-۲- نیازهای آبی در محدوده سایت ۷۰
۳-۲-۲ – شناخت زمین و خاک منطقه ۷۰
۱-۳-۲-۲- زمین شناسی منطقه ۷۰
نمودار شماره ۶-۲- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی شهر بروجرد ۷۱
تشکیلات زاگرس: ۷۱
۲-۳-۲-۲- خاک شناسی منطقه ۷۲
بافت خاک و قابلیت نفوذ خاک ۷۳
ویژگیهای خاک منطقه و محدودیتها: ۷۳
۳-۳-۲-۲ – مصالح شناسی ۷۳
نوع مصالح: ۷۴
دامنه های مرتفع: ۷۴
۴-۳-۲-۲- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی) ۷۴
۴-۲-۲ راههای دسترسی به منطقه ۷۵
۵-۲-۲- قابلیتهای منطقه ۷۵
۳-۲- نتیجه ۷۶
فصل سوممعماری بومی منطقه ۷۸
مقدمه ۷۹
۱-۳- مبانی معماری بومی ۷۹
۲-۳- روند شکل گیری معماری بومی ۸۰
۳-۳- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز ۸۲
۴-۳- معماری بومی منطقه ۸۲
۵-۳- معماری خانه های روستایی ۸۳
۱-۵-۳-نظام فضایی کالبدی روستاها ۸۴
۲-۵-۳- معماری مسکن روستایی ۸۵
۳-۵-۳ – مصالح و شیوه ساخت ۸۸
۱-۳-۵-۳- شیوه ساخت ۸۸
۲-۳-۵-۳- مصالح ۸۸
۶-۳- الگوهای طراحی منطقه ۸۹
۱-۶-۳- مسیرهای دسترسی ۸۹
۲-۶-۳- کانونهای تجمع ۹۰
۳-۶-۳- ساختمان و طبیعت ۹۰
۴-۶-۳- معابر عمومی ۹۱
۵-۶-۳- ساخت و ساز و مصالح ۹۱
۶-۶-۳- حصارها ۹۱
۷-۶-۳- آلاچیق و سایبان ۹۱
۷-۳- نقش اقلیم در معماری بومی ۹۲
۱-۷-۳- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه ۹۴
۲-۷-۳- سیستمهای ایستا و پویا ۹۵
سیستم جذب و دفع مستقیم ۹۵
سیستم جذب و دفع غیرمستقیم ۹۶
دیوار ترومپ ۹۶
دیوار آبی ۹۶
بام آبی ۹۷
سیستم جذب و دفع مجزا ۹۷
گلخانه ۹۸
ترموسیفون ۹۸
۳-۷-۳- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح ۹۸
۸-۳- نتیجه گیری ۹۹
فصل چهارمنمونه طرحهای مشابه ۱۰۱
مقدمه ۱۰۲
۱-۴- باغها ۱۰۲
۱-۱-۴- تعاریف مربوط به باغ ۱۰۲
۲-۱-۴- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی ۱۰۴
۱-۲-۴- باغهای ایرانی ۱۰۶
۱-۱-۲-۴- باغهای صفوی یا شاه عباسی ۱۰۶
۲-۲-۴– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها ۱۰۹
۱-۲-۲-۴- هندسه باغ های ایرانی ۱۱۰
۲-۲-۲-۴- آب در باغ ایرانی ۱۱۴
۳-۲-۲-۴- گیاهان باغ ۱۱۶
۳-۲-۴- اشکال باغ ها ۱۱۸
۱-۳-۲-۴- باغ های منظم ۱۱۸
۲-۳-۲-۴- باغ نامنظم ۱۱۹
۴-۲-۴- اصول بنیادی طراحی باغ ۱۲۰
۱-۴-۲-۴ – خط یا محور ۱۲۰
۲-۴-۲-۴- فرم ۱۲۱
۳-۴-۲-۴- بافت ۱۲۱
۴-۴-۲-۴- رنگ ۱۲۲
۵-۴-۲-۴- مقیاس ۱۲۳
۶-۴-۲-۴- تنوع ۱۲۴
۷-۴-۲-۴- توالی ۱۲۴
۸-۴-۲-۴- تعادل ۱۲۴
۳-۴- آب در طراحی پارک ۱۲۵
۴-۴- آب در باغ های ایرانی ۱۲۶
۱-۴-۴- آب و روانشناسی ۱۲۸
۲-۴-۴- آب و انعکاس ۱۲۹
آب و تأثیر آن در کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت ۱۲۹
طراحی آب در سبک های مختلف ۱۳۰
۳-۴-۴- استخر ۱۳۲
۴-۴-۴- آب نما ۱۳۳
۵-۴-۴- چشمه ۱۳۳
۶-۴-۴- برکه ها یا باغچه های آبی ۱۳۴
۷-۴-۴- آبشار و جویبار ۱۳۵
۸-۴-۴- فواره ها ۱۳۶
۹-۴-۴- آب و مجسمه ۱۳۷
۱۰-۴-۴- آب و حیات وحش ۱۳۷
۵-۴- موزه ملی آب ایران ۱۳۸
۶-۴- مجموعه ورزشی رفسنجان ۱۴۰
۷-۴- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران) ۱۴۲
۸-۴- باغ شازده ماهان ۱۴۶
۹-۴- موزه دریایی اوزاکا ۱۴۹
۱۰-۴- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو ۱۵۰
فصل پنجمبررسی موضوع طرح واثرات آن در منطقه ۱۵۳
مقدمه ۱۵۴
۱-۵- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح ۱۵۴
۲-۱-۵- محدودیتهای منطقه برای طراحی ۱۵۶
۳-۵- نقش منطقه در محدوده غرب کشور ۱۵۷
۴-۵- نقش منطقه در طرحهای ملی ۱۵۷
۵-۵- بررسی حجم قابل انتظار بازدید کنندگان ۱۵۸
جدول شماره ۱-۵- آمار بازدیدکنندگان از منطقه آبسرد ۱۵۸
جدول شماره ۲-۵- آمار بازدیدکنندگان به تفکیک تحصیلات ۱۵۹
۶-۵- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدکنندگان و فضا ۱۶۰
۱-۶-۵- چگونگی تاثیرات ۱۶۰
۱- فرهنگی ۱۶۱
۲- سنتی ۱۶۲
۷-۵- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه ۱۶۲
۱-۷-۵- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده کننده ۱۶۳
۲-۷-۵ بررسی امکان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه ۱۶۴
شناخت بنیه اقتصادی : ۱۶۴
تعیین جایگاه و نقش منطقه : ۱۶۴
پیش بینی اشتغال ۱۶۵
۳-۷-۵- بررسی امکان سرمایه گذاری در فضا ۱۶۵
۸-۵ نتیجه ۱۶۵
فصل ششمبرنامه ریزی فیزیکی و معیارها و ضوابط طراحی ۱۶۷
مقدمه ۱۶۸
۱-۶- برنامه ریزی فیزیکی ۱۶۸
۱-۱-۶- نتیجه گیری جمعیتی ۱۶۹
جدول شماره ۱-۶ خلاصه نتیجه گیری جمعیتی ۱۶۹
۲-۶- معرفی حوزه‌ها ۱۷۰
۱-۲-۶- پارکینگ ۱۷۰
جدول شماره ۲-۶- برنامه ریزی فضاهای موزه ۱۷۱
۲-۲-۶- اقامتگاه (هتل) ۱۷۱
آیین نامه و ضوابط هتل در ایران ۱۷۱
جدول شماره ۳-۶- آیین نامه و ضوابط هتل در ایران (مأخذ: دفتر ایرانگردی و جهانگردی، ۱۳۷۶، صص۱۵-۱۰) ۱۷۲
۳-۲-۶- موزه ۱۸۸
پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی ۱۸۸
اهداف موزه‌های تاریخ طبیعی ۱۸۸
بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی ۱۸۹
ایمنی و حفاظت ۱۸۹
نور در موزه ۱۹۰
نور طبیعی ۱۹۲
جدول شماره ۴-۶- برنامه ریزی فضاهای موزه ۱۹۳
۴-۲-۶ رستوران ۱۹۴
جدول شماره ۶-۶ برنامه ریزی فضاهای غذاخوری کارکنان ۱۹۶
۵-۲-۶ آزمایشگاههای پژوهشی ۱۹۶
روکار سطوح ۱۹۷
۶-۲-۶ اداری ۱۹۷
جدول شماره ۷-۶ برنامه ریزی فضاهای اداری ۱۹۷
جدول شماره ۸-۶ برنامه ریزی حوزه روابط بین الملل ۱۹۹
۳-۶-نتیجه گیری ۲۰۰
فصل هفتممعرفی پروژه و اهداف آن ۲۰۱
مقدمه ۲۰۲
مقدمه ۲۰۲
۱-۷- اهداف و عملکردهای پروژه ۲۰۲
۱-۱-۷ حوزه فرهنگی ۲۰۳
– کارگاههای صنایع دستی ۲۰۴
۲-۱-۷ حوزه اقامتی و استراحت ۲۰۴
– آلاچیق‌ها ۲۰۶
۳-۱-۷ حوزه ورزشی ۲۰۶
۴-۱-۷ حوزه پژوهشی ۲۰۶
۵-۱-۷ حوزه تفریحی ۲۰۷
۶-۱-۷ حوزه اداری ۲۰۷
۲-۷ توجیه اقتصادی طرح ۲۰۹
۱-۲-۷ فازبندی پروژه ۲۰۹
فاز یک پروژه ۲۰۹
فاز دو پروژه ۲۱۰
فاز سه پروژه ۲۱۰
۳-۷- نتیجه گیری ۲۱۱
فصل هشتمبررسی سایت و ایده‌های طراحی ۲۱۲
مقدمه ۲۱۳
۱-۸- ایده‌های کلی ۲۱۳
۱-۱-۸- منابع و جاذبه‌های طبیعی ۲۱۳
۲-۱-۸ منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی ۲۱۴
۲-۸ طراحی فضای سبز ۲۱۴
۱-۲-۸ امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی ۲۱۵
۲-۲-۸ لزوم حفظ دید به سمت سایت ۲۱۵
۳-۲-۸ ایجاد کریدور سبز دور سایت ۲۱۵
۴-۲-۸ لزوم حفظ گیاهان بومی ۲۱۵
۳-۸ پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه ۲۱۶
۴-۸ شناخت سایت ۲۱۶
۱-۴-۸ وسعت فضا ۲۱۷
۲-۴-۸ موقعیت فضا ۲۱۷
۳-۴-۸ فرم فضا ۲۱۷
۴-۴-۸ نظام شکلی استقرار ۲۱۷
۵-۸ مطالعات کالبدی ۲۱۸
۷-۸ دیدهای مطلوب به سایت ۲۱۹
۸-۸ جهت گیری ساختمانها در مجموعه ۲۲۰
۹-۸ نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملکردهای مناسب برای آنها ۲۲۰
۱۰-۸ ورودی به مجموعه ۲۲۱
۱۱-۸ عملکردهای پیش بینی شده ۲۲۲
۱-۱۱-۸ پارک حاشیه سایت ۲۲۲
۲-۱۱-۸ مجموعه پذیرایی و اقامتی ۲۲۲
۳-۱۱-۸ موزه شناخت ۲۲۲
۱۲-۸ روند طراحی ۲۲۳
۱-۱۲-۸ باغ ایرانی ۲۲۳
۱۳-۸ سازه ۲۲۴
۱۴-۸ تاسیسات ۲۲۶
سیستم تهویه یکپارچه با کانال ۲۲۶
سیستم تهویه یکپارچه فن کوئلی ۲۲۷
سیستم چیلر مرکزی با فن کوئل آبی ۲۲۸
سیستم چیلر مرکزی با هواساز و کانال ۲۳۰
– امکان تمیز کردن هوا با استفاده از فیلترهای مناسب در مسیر کانال هوای تازه دستگاههای هوا ساز. ۲۳۱
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − 1 =