no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری | رساله معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری | رساله معماری
doc
فوریه 13, 2018
15 مگابایت
88 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری | رساله معماری


رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری
چکیده
خانه همواره در زندگی بشر تاثیر بسزایی داشته و تعلق به آن یکی از افتخارات هر شخص است.امروزه با افزایش جمعیت شهر نشین و محدود بودن زمین،کشور های در حال توسعه از جمله ایران،مرحله ساخت خانه در ارتفاع را تجربه می کند.مسئله اصلی در این تحقیق بررسی این نکته است که آیا می توان مسکنی را طرح ریزی کرد که ازمنظر معماری پایدار و سازگاری با محیط زیست و تعاملات اجتماعی و سازگاری با اقلیم در آن به قوای خود باقی بماند.با بیان مسئله بایستی بدنبال راه چاره بود،راهی که بشر را از بحران های فرا رو برهاند و هویت از دست رفته اش را باز گرداند.هویتی که خانه اش به او می بخشد.در تحقیق پیشرو با بررسی تیپولوژی مجتمع های مسکونی موفق و نا موفق در زمینه معماری پایدار و سازگاری با محیط زیست و تعاملات اجتماعی سعی بر آن است تا بتوان الگوهای مناسبی را بر اساس مولفه های توسعه پایدار تدوین نمود.درتحقیق پیشرو از روش های میدانی و کتابخانه ای و از ابزارهایی چون:مشاهده،مصاحبه،برداشت،نمونه گیری و…برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.حاصل این تحقیق این نکته را که مجتمع های مسکونی پایدار می توانند بسیاری از مشکلاتی را که امروزه بشر با آنها مواجه است را کاسته و محیط رشد مناسبی را برای آیندگان فراهم آورند،محیطی که انسان بدان احساس تعلق داشته و محیط را بیگانه از خود مپندارد.


رساله مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری معماری | رساله معماری

شامل : همراه با منابع

 

۱۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول: طرح تحقیق ۲
۱-۱٫مقدمه ۳
۱-۲٫روش تحقیق ۴
بررسی منشور کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ۵
فصل دوم : تعاریف ۶
فصل سوم :مرور ادبیات(سوابق تحقیق) ۸
مقدمه ۹
۳-۲٫پایداری اجتماعی ۹
۳-۲-۱٫پایداری ۹
۳-۲-۲٫رویکردهای اجتماعی در معماری ۱۱
۳-۲-۲٫رویکردهای معماری پایدار ۱۳
۲- مفهوم معماری پایدار ۱۵
آموس راپاپورت۱ ۲۵
مسکن از دیدگاه اجتماعی ۲۹
فصل چهارم: چارچوب نظری ۳۱
مقدمه ۳۲
۴-۱٫انعطاف پذیری ۳۳
۴-۲٫کیفیت فضا ۳۶
۴-۲٫مسکن ایده آل ۳۹
فصل پنجم :روش تحقیق ۴۱
مقدمه ۴۲
رابطه طراحی و تحقیق ۴۲
فرایند تحقیق ۴۳
فصل ششم :نمونه موردی ۴۵
نمونه‌های خارجی ۴۶
اطلاعات عمومی پروژه: ۴۶
موقعیت مجتمع در بندرگاه ۴۹
تحلیل پروژه زیتون: ۶۲
فصل هفتم: انرژی پاک ۶۴
مقدمه ۶۵
ویژگی‌های استفاده از انرژی خورشیدی : ۶۶
فصل هشتم : اقلیم منطقه طراحی ۶۸
۱-۶ شرایط جغرافیایی – اقلیمی و آب و هوایی ۶۹
۲-۶ مشخصات اقلیمی زنجان ۶۹
دما و رطوبت هوا ۷۰
بادهای غالب ۷۱
تاثیر خصوصیات اقلیمی بر محیط زیست و معماری ۷۲
جهت و فرم مطلوب ساختمانها بر اساس شرایط اقلیمی ۷۲
فصل نهم :معرفی محدوده تحقیق ۷۳
شناخت منطقه مورد مطالعه و دلایل انتخاب آن ۷۴
فهرست منابع ۷۷

فهرست تصاویر

شکل ۱- روستای کندوان _ تبریز ، برگرفته شده از سایت میراث فرهنگی تبریز ۱۶
شکل۲- نمونه ای از یک خانه کوهستانی در استان کردستان ۲۱
شکل۳- دیوارها و درب ورودی یک خانه کوهستانی ۲۲
شکل۴- فضای داخلی خانه های کندوان _ تبریز . طراحی در بطن کوه ۲۳
تصویر۵-۱-مشخصات کلی پروژه ۴۶
تصویر۵-۲-دید پرنده به پروژه از سمت بندرگاه به دریا ۴۷
تصویر۵-۳-دید از سمت دریاچه به مجتمع ۴۷
تصویر۵-۴-سایت پلان مجتمع.منبع: (فرنچ،۲۱۶:۱۳۸۹). ۴۸
تصویر۵-۵-نما-برش طولی از پروژه ۴۸
تصویر۵-۶-دید کلی به بندرگاه احداث پروژه ۴۹
تصویر۵-۷-دیاگرام خط آسمان پروژه و محل های گسست از زمین ۴۹
تصویر۵-۷-دیاگرام نورگیری حیاط مرکزی از طریق تاب خوردگی قطری ۵۰
تصویر۵-۸-نقاط کنده شده از زمین که امکان ورود به حیاط مرکزی را محیا می سازد ۵۱
تصویر۵-۷-نمونه پلان دوبلکس(سطح اول) ۵۱
تصویر۵-۷-نمونه پلان دوبلکس(سطح دوم) ۵۲
تصویر۵-۷-دید از راهروها بسمت حیاط مرکزی ۵۲
تصویر۵-۷-دید از سوی ورودی بسمت حیاط مرکزی ۵۳
تصویر۵-۸-نمایی از مجتمع زیتون ۵۵
تصویر۵-۸-نمایی از مجتمع زیتون ۵۷
تصویر۵-۸-مسیرهای حرکت پیاده در داخل سایت ۵۷
تصویر۵-۸-دیاگرام سلسله مراتب در مسیر حرکت ۵۸
تصویر۵-۸-پلان طبقه زیرزمین ۵۹
تصویر۵-۸-دیاگرام ارتباط بین سواره و پیاده ۵۹
تصویر۵-۸-دیاگرام مدول های تکرار شونده در سایت ۶۰
تصویر۵-۸-دیاگرام فضاهای پر در سایت ۶۱
تصویر۵-۸-چگونگی ورود هوای آزاد به واحدها ۶۱
تصویر۵-۸-چگونگی نورگیری واحدها ۶۲

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 3 =