no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی | مجتمع تجاری تفریحی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی | مجتمع تجاری تفریحی
doc
فوریه 8, 2018
76 مگابایت
156 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی | مجتمع تجاری تفریحی


دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی
مراکز تفریحی به مفهوم کلی سرپوشیده و یا روبازی اطلاق می‌گردد که تعدادی فروشگاه می‌توانند از یک یا چند صنف تشکیل گردند. این محل کانون داد و ستد بوده و ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار می‌نماید.
امروزه مراکز تجاری تفریحی ساختمان‌های نوینی هستند که به منظور رفع نیاز‌های خریداران و بهبود اقتصاد مشترک بین چند صنف ایجاد می‌گردند.
در این رابطه توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی، مهندسی، مالی، حقوقی، انسانی، فرهنگی، گرافیکی و… حائز اهمیت است.
با توجه به همه جوانب این امور باعث می‌گردد تا مرکز تجاری پس از ساخت از عملکرد گرافیکی و… حائز اهمیت می‌باشد. زیرا اینگونه مراکز مورد اقبال بیشتر خریداران خواهد بود.؟ معماری بازارها را شاید بتوان از طریق واژه‌ها و فضاهای گوناگون که در آن‌ها وجود دارد، توضیح داد. واژه‌های گوناگونی مثل تیمچه، سراچه، چهارسوق، راسته و… که هر کدام دلالت بر فضاها و مکا‌های خاصی در درون بازار دارد و نشان از فعالیت‌های متنوعی است که در این گونه فضاها صورت می‌پذیرد. افزون بر ضد توجه به نیازها و خواسته‌ها و انگیزه‌های مصرف‌کنندگان می‌باشند، بدیهی است شناخت رفتار و کنش‌های مراجعه‌کنندگان به عنوان مصر‌ف‌کنندگان نهایی فضا از جمله مسائلی است که آشنایی معماران با آن، می‌تواند معماران را در طراحی فضاهای خلاقانه‌ یاری رساند.


دانلود رساله مجتمع تجاری تفریحی | مجتمع تجاری تفریحی

شامل : رساله به همراه منابع

 

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱- ۱- مقدمه ۳
۱- ۲- مقدمه طرح مسئله ۴
۱- ۲- ۲- پیشینه مسأله ۶
۱- ۲- ۳ – اهمیت و ضرورت مسأله ۶
۱- ۳- اهداف راهبردی ۷
۱- ۴ – روش تحقیق ۸
۲- ۱- تجارت یا مرکز تجاری چیست؟ ۱۰
۲- ۱- ۱- مفهوم تجارت ۱۰
۲- ۱- ۲- هدف از ایجاد مرکز تجاری ۱۰
۲- ۱–۳ تاریخچه مراکز تجاری ۱۱
۲- ۱- ۴ تاریخچه مراکز تجاری در ایران ۱۲
۲- ۱- ۵ بررسی ابعاد مختلف در بازار ۱۳
۲- ۱- ۵- ۱ بررسی بازارها از نظر معماری ۱۳
۲- ۱- ۵- ۲- بررسی بازارها از نظر شهرسازی ۱۴
۲- ۱- ۵-۳- بررسی بازارها از نظر اجتماعی ۱۵
۲- ۱- – ۶ مطالعه بازارها از لحاظ شکلی و ریخت شناسی ۱۶
بازار وکیل شیراز ۱۹
بازار اصفهان ۱۹
بازار زنجان ۲۰
بازار کرمان ۲۱
بازار کاشان ۲۱
بازار همدان ۲۲
بازار یزد ۲۳
بازار قزوین ۲۳
۲- ۱- ۸ – اجزای مختلف بازار ۲۴
کاروانسرای مادر شاه – اصفهان ۲۶
۲- ۱- ۹- مطالعه بازار در رابطه با بافت شهری ۳۲
۲- ۱-۱۰ – مطالعه بازارها در ایران ۳۳
۲- ۲- ۱۲ – انواع مراکز تجاری: ۳۷
۲- ۲- ۱۲- ۳ – از نظر اقلیمی ۳۸
۳-۱-نمونه داخلی : مرکز تجارت جهانی در شیراز ۴۳
۳-۲- مجتمع تجاری الماس شرق ۴۵
مرکز تجاری ایران زمین ۴۸
مجتمع تجاری میلاد نور ۴۹
مجتمع تجاری پایتخت ۵۰
مجتمع تجاری مسکونی اطلس شیراز ۵۲
نمونه خارجی ۵۴
مرکز خرید مثلث انگلستان ۵۴
مرکز خرید ابردین ، ریچموند کانادا ۵۶
مرکز خرید دالاس گالری،تگزاس ۵۹
مجتمع تجاری لیون فرانسه ۶۳
۱-۴٫ تاریخچه استان ۶۷
۳-۴٫ بررسی اقلیم منطقه ۷۰
۱-۴-۴٫ زنجان در تقسیم بندی اقلیمی ۷۱
تعیین ویژگی مصالح ۷۳
۴-۴-۴٫ تعیین جهت استقرار بهینه ساختمان در زنجان ۷۳
۵-۴-۴٫ فرم ساختمان در زنجان ۷۴
مجتمع تجاری تفریحی ۷۵
مشخصات مجتمع تجاری تفریحی : ۷۶
فصل پنجم: عوامل موثر بر کیفیات فضایی ۷۹
۵-۲-۱- مقیاس ۸۰
۵-۲-۲- حرکت ۸۱
۵-۲-۲-۱- مسیر ۸۱
۵-۲-۲-۲- راستا ۸۲
۵-۲-۴- میدان دید ۸۳
۵-۲-۵- نور ۸۳
۵-۲-۶- رنگ ۸۴
۵-۲-۶-۲- کنترل روابط بین رنگ ها ۸۵
۵-۲-۶-۳- استفاده از رنگ برای ایجاد کیفیات فضایی ۸۵
۵-۲-۶-۴- استفاده از رنگ برای رویکرد به رنگ طبیعی ۸۵
۵-۲-۶-۶- استفاده از رنگ برای ایجاد آگاهی در مخاطب ۸۶
۵-۲-۷-۱- بافت درشت ۸۷
۵-۲-۷-۲- بافت متوسط ۸۷
۵-۲-۷-۳- بافت ریز ۸۷
۵-۲-۸-۱- ایجاد وحدت و تنوع ۸۸
۵-۲-۸-۲- تغییر اندازه ۸۸
۵-۲-۸-۳- ایجاد گذار ۸۸
۵-۲-۹- لامسه و شنوایی ۸۸
۵-۲-۹-۲- شنوایی ۸۹
۵-۲-۱۰- روحیه فضا ۸۹
۶-۱- تبیین برنامهها و اهداف پروژه ۹۳
۶-۲- تبیین مبانی نظری پروژه ۹۳
۶-۳- ارائه مبانی طراحی مراکز خرید ۹۳
۷-۱-۱- خصوصیات معماری مراکز خرید ۹۶
۷-۱-۲- سلسله مراتب مراکز خرید ۹۷
۷-۱-۳- تفکیک و درجه‌بندی فضاهای مرکز خرید ۹۷
۷-۱-۵- انواع مسیر ارتباطی درون مراکز خرید ۹۷
۷-۱-۶-آرایش و ساماندهی مراکز خرید ۹۸
۷-۱-۶-۲- عرصه عمومی- خصوصی ۹۸
۷-۳-۲- بررسی اقتصادی: ۱۰۰
۷-۳-۷-۱- طراحی فضای باز مجموعه: ۱۰۲
۷-۳-۸-انواع ورودی های فروشگاه ۱۰۵
۷-۵- طراحی داخل فروشگاه: ۱۰۹
۷-۶-حیاطهای مرکزی و بازارچه‌ها: ۱۱۲
۷-۷- مصالح: ۱۱۶
۷-۸-نورپردازی: ۱۱۷
۷-۹- موسیقی: ۱۲۱
۷-۱۰- علائم و طرح‌های گرافیکی: ۱۲۱
۷-۱۱- گرمایش و سرمایش محیط: ۱۲۲
۷-۱۲- بوی خوش ۱۲۲
۷-۱۳-کارهای هنری: ۱۲۲
۷-۱۴-تبلیغات: ۱۲۳
۷-۱۵- ترافیک پیاده در مرکز تجاری: ۱۲۴
۷-۱۶- عوامل غیربصری: ۱۲۴
۷-۱۷- بررسی مسائل ترافیکی: ۱۲۴
۷-۱۷-۱- تفکیک انواع ترافیک: ۱۲۵
۷-۱۷-۲- پارکینگ: ۱۲۵
۷-۱۸-۱- نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز: ۱۲۷
۷-۱۹- محل تخلیه و انبار کالا: ۱۲۸
۷- ۲۰- علائم رانندگی: ۱۲۸
۷-۲۱- مبانی برنامه‌ریزی فیزیکی: ۱۲۹
۱) در مقیاس شهر ۱۲۹
۲) در مقیاس محله: ۱۳۰
۷-۲۲-بررسی انواع فعالیت‌های تشکیل‌دهنده مراکز تجاری: ۱۳۰
۷-۲۲-۱- فعالیت‌های خدماتی: ۱۳۱
۷-۲۲-۲- فعالیت‌های تجاری: ۱۳۱
الف- بخش فروش پوشاک: ۱۳۲
ج- جواهرآلات و زیورآلات: ۱۳۳
د- لوازم خانگی و لوکس: ۱۳۴
هـ – صنایع دستی ۱۳۴
و- لوازم آرایش و بهداشتی: ۱۳۵
ز- گل و گیاه: ۱۳۵
ح- لوازم‌التحریر و مهندسی: ۱۳۵
ط- فروش کتاب: ۱۳۵
ک- لوازم ورزشی: ۱۳۶
ل- اسباب‌بازی: ۱۳۶
۷-۲۳- همجواری فعالیت‌های سازگار: ۱۳۶
۸-۱- نظام عملکردی ۱۴۰
۸-۳- نظام کالبدی- فضایی ۱۴۱
۸-۴- ویژگی های طرح در ارتباط با نظام های سه گانه ۱۴۲
۸-۵- مبانی نظری و بسط ایده‌ها: ۱۴۳
مبانی نظری طراحی مجتمع‌های تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری ۱۴۳
۸-۶- بیان اهداف ۱۴۴
منابع و ماخذ ۱۴۵

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =