no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی کتابخانه عمومی | طراحی کتابخانه عمومی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی کتابخانه عمومی | طراحی کتابخانه عمومی
doc
فوریه 7, 2018
13 مگابایت
169 صفحه
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی کتابخانه عمومی | طراحی کتابخانه عمومی


مطالعات طراحی کتابخانه عمومی
پیشینه و زمینه
کاربری کتابخانه ها در یک جامعه متنوع است. مثلاً کتابخانه های دانشگاهی، برای اهداف آموزشی و تحقیقی، آثار علمی را جمع آوری و ذخیره می کنند و معمولاً استفاده از آنها برای عموم آزاد است. کتابخانه های عمومی، امکان انتخاب وسیع آثار علمی عمومی تر و دیگر وسایل اطلاع رسانی و نیز تا حد امکان استفاده از کتابهای روی قفسه های باز را برای افراد فراهم می کنند. غالباً در شهرهای بزرک، کتابخانه های عمومی و دانشگاهی در یک کتابخانه ی منحصر به فرد در هم ادغام می شوند مثلاً کتابخانه های ملی، احتمالاً مجموعه ای از اسناد ادبی و تاریخی یک کشور و یا منطقه (نسخه های امانی) را در خود جای می دهند و استفاده از آنها برای عمومی آزاد است. این در حالی است که افراد خاص و اندکی، به کتابخانه های تخصصی حاوی مجموعه نوشته ها و اطلاعات درباره ی موضوعات تخصصی محدود دسترسی دارند کتابخانه های عمومی، آثار علمی عمومی و دیگر ابزار اطلاع رسانی را عرضه می کنند که به طور مستقیم در قفسه های باز در دسترس هستند. وجود مجموعه های منظم و جستجوی موضوعی کتب به صورت چاپی و سایر امکانات، محدود به کتابخانه های عمومی بزرگتر می باشند. کتابخانه های عمومی هیچگونه وظایف آکادمیک یا اهداف بایگانی هم در آنها وجود ندارد. چنین کتابخانه هایی به راحتی در دسترس عموم بوده و توسط کودکان، نوجوانان و بزرگسالان استفاده می شوند. سطح علمی و. انتخاب کتابها و ارائه خدمات در کتابخانه های عمومی مطابق با نیازهای مراجعین است. کتابخانه به عنوان یک مرکز برقراری ارتباط برای تمام گروههای جامعه بوده و علاوه بر استفاده از روشهای نسبی فراهم کردن کتاب ، می تواند دارای بخشهای مطالعه ی مروری، بخش پرسشها و پیشنهادات شهروندان، یک غذاخوری امکانات گوش دادن به موسیقی، اتاقهای تفریحی و جلسات، و صندلیهای مطالعه برای گروهها و افراد دیگر باشد.


مطالعات طراحی کتابخانه عمومی | طراحی کتابخانه عمومی

شامل : همراه با منابع

 

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنــوان شماره صفحه
 فصل اول ……………………………… پیشینه و زمینه …………………………………..۱
۱-۱ – تاریخچه بنای کتابخانه۲
 فصل دوم …………………………… مبانی نظری طرح ……………………………۷
بخش اول
۱-۲- نور ……………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۲-نورپردازی……………………………………………………………………………………….۸
۲-۱-۲- نور و اثر آن……………………………………………………………………………………. ۹
۳-۱-۲- نور پردازی طبیعی……………………………………………………………………………۱۱
۴-۱-۲شدت نور……………………………………………………………………………………….. ۱۳
بخش دوم
۲-۲- رنگ…………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۲-۲-رنگ راهنماها………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۲-۲- معانی رنگ ها…………………………………………………………………………………۱۸
۳-۲- حفاظت از اسناد و مدارک کاغذی…………………………………………………………………… ۱۹
 فصل سوم ……………… نمونه های داخلی و خارجی …………………………………….. ۲۲
۱-۳-کتابخانه آستان قدس رضوی ………………………………………………………………………. ۲۳
۱-۱-۳- قفسه باز بانوان……………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۳- بخش گردش کتاب و مطالعه بانوان………………………………………………………….. ۲۹
۳-۱-۳- کتابخانه تخصصی جغرافیا………………………………………………………………………۳۲
۴-۱-۳- کتابخانه تخصصی تاریخ و انتشارات دولتی………………………………………………. ۳۳
۵-۱-۳- بخش دیداری و شنیداری………………………………………………………………………۳۷
۱-۵-۱-۳- تالار سمعی و بصری آقایان/بانوان………………………………………………………….۳۷
۲-۵-۱-۳- واحد امانت مواد دیداری و شنیداری………………………………………………………………………… ۳۷
۳-۵-۱-۳- آرشیو سمعی و بصری………………………………………………………………………….۳۸
۶-۱-۳- تالار محققان مخزن چاپی…………………………………………………………………… ۴۰
۷-۱-۳- پایان نامه ها:…………………………………………………………….. ۴۱٫٫
۸-۱-۳- منابع مرجع:………………………………………………………………………………………۴۲
۹-۱-۳- تالار محققان منابع خطی……………………………………………………………………. ۴۳
۱۰-۱-۳- کتابخانه تخصصی مخطوطات…………………………………………………………….۴۴
۱۱-۱-۳- تالار محققان مطبوعات فارسی……………………………………………………………۴۴
۱۲-۱-۳- تالار محققان مطبوعات غیر فارسی……………………………………………………….۴۶
۱۳-۱-۳- مرکز اطلاع رسانی مطبوعات……………………………………………………………… ۴۸
۱۴-۱-۳- تالار جوانان دختر……………………………………………………………………………..۵۱
۱۵-۱-۳- تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان دختر…………………………………………….۵۴
بخش دوم
۲-۳- کتابخانه ملی ایران ……………………………………………………. ۶۵
۱-۲-۳- ساختمان جدید کتابخانه ملّی……………………………………………………………….۶۶
۳-۳- نمونه های خارجی…………………………………………………………………………………۷۵
۱-۳-۳- کتابخانه بزرگ اسکندریه مصر…………………………………………………………….۷۵
 فصل چهارم ……………… معرفی سایت…………………………………………….۸۵
۱-۴- روابط و استانداردها……………………………………………………………………………….۸۶
۱-۱-۴- نکات مهم درطراحی………………………………………………………………………….۸۷
۲-۱-۴- بررسی ضوابت و استانداردها در بخشهای مختلف……………………………………..۸۹
بخش دوم
۲-۴- اصول رعایت ضوابط ها و استاندارد ها در کتابخانه های عمومی………………………۱۰۱
۱-۲-۴- قفسه ها……………………………………………………………………………………….۱۰۲
۱-۱-۲-۴- قفسه بندی بسته۱۰۲
۲-۱-۱-۴- قفسه بندی باز ۱۰۳
۳-۲-۴- بخش امانت ۱۰۵
۴-۲-۴- تامپسون پنج طرح درمورد چیدمان ارائه می دهد، برای مثال:۱۰۵
۵-۲-۴- محل های خدمت رسانی به اهل مطالعه۱۰۵
۶-۲-۴- بخش های موضوعی یا رسانه ای۱۰۵
۷-۲-۴- اتاق های دیگر ۱۰۶
۸-۲-۴- کمک به خوانندگان و میز پرسش و جست و جو۱۰۶
۹-۲-۴- فهرستگان۱۰۶
۱۰-۲-۴- سرسرای ورودی۱۰۷
۱۱-۲-۴- نمایش کتاب۱۰۷
۱۲-۲-۴- تسهیلات تفریحی و سرگرمی برای اهل مطالعه۱۰۷
۱۳-۲-۴- تسهیلات سرویس دستشوئی و صندوق های امانت و جا لباسی برای مراجعان۱۰۷
۱۴-۲-۴- محل های کارکنان۱۰۷
۱۵-۲-۴- فهرست نویسی و رده بندی۱۰۸
۱۶-۲-۴- خدمات فنی و مدیریت اداری۱۰۸
۱۷-۲-۴- مخزن کتابخانه۱۰۸
۱۸-۲-۴- کارگاه صحافی۱۰۹
۱۹-۲-۴- بخش فتوکپی۱۰۹
۲۰-۲-۴- بخش حفاظت و نگهداری۱۰۹
۲۱-۲-۴- بخش آموزش کارکنان۱۱۰
۲۲-۲-۴- محل های خواندن و مطالعه۱۱۰
۲۳-۲-۴- فضاهای غیر اختصاصی۱۱۲
۲۴-۲-۴- قطعات یا بخش های عملگرا و مفید ساختمان کتابخانه۱۱۲
بخش سوم
۳-۴- راهنمای طرح و نقشه ساختمان کتابخانه عمومی۱۳۲
۱-۳-۴- طرح فضای کتابخانه عمومی ۱۳۳
۴-۴- تحلیل سایت۱۳۵
۱-۴-۴- جغرافیا۱۳۵
۲-۴-۴- آب و هوا ۱۳۶
۱-۲-۴-۴- تابش آفتاب و حرارت دما۱۳۶
۳-۴-۴- آثار باستانی استان لرستان۱۳۷
۴-۴-۴- شهرستان اَلیگودَرز ۱۳۹
۵ -۴-۴- سرانه مطالعه در لرستان۱۴۰
 فصل پنجم …………… ارائه طرح ………………………………………………………. ۱۴۴

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + ده =