no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | رساله کتابخانه | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | رساله کتابخانه
doc
فوریه 7, 2018
11.7 مگابایت
250 صفحه
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار | رساله کتابخانه


دانلود رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار
چکیده
کتابخانه یکی از اساسی ترین ارکان رشد و پیشرفت یک کشور محسوب می گردند. ایران کشوری با رشد علمی خیره کننده می باشد تا حدی از این پیشرفت خویش را مدیون چاپ و نشر کتب جدید و دسترسی هر چه بیشتر مردم بخصوص نسل جوان به این کتب به واسطه وجود نهادی به نام کتابخانه می باشد. بناهای که می توانند باعث جذب مردم بخصوص نسل جوان به سمت علم شوند.
با توجه به ساعات کار و ابعاد کتابخانه ها که هر روز از اغازین لحظات صبح تا اواخر شب ها باز و مشغول ارائه خدمات به مخاطبین خویش هستند میتوان گفت: که این بنا ها در زمره ابنیه با مصرف انرژی بالا قرار می گیرند که باعث می گردد هزینه بهره برداری از انها خیلی زیاد باشد. راهکار کاهش مصرف انرژی در این بنا و ابنیه ای از این دست طراحی انها منطبق با ضوابط و معیار های معماری پایدار است تا در عین این که باعث مصرف کم انرژی تجدید ناپذیر می شود باعث کاهش هزینه بهره برداری از بنا گردد.


دانلود رساله کتابخانه با رویکرد معماری پایدار

شامل : همراه با منابع

 

۴۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول : چارچوب پایه پژوهش و شناخت بستر طرح
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- تعریف موضوع (طرح) ۳
۱-۳- دلایل انتخاب موضوع ۴
۱-۳-۱- اهداف ۴
۱-۳-۲- ضرورت طرح ۴
۱-۴- مطالعات وضع موجود ۶
۱-۴-۱- موقعیت جغرافیایی استان تهران ۶
۱-۴-۲- موقعیت جغرافیایی شهر تهران ۷
۱-۴-۳- پوشش گیاهی ۸
۱-۴-۴- توپوگرافی پهنه ۸
۱-۵- مطالعات اقلیمی ۱۱
۱-۵-۱- استان تهران ۱۱
۱-۵-۲- آب و هوا ۱۱
۱-۵-۳- تابش خورشید ۱۱
۱-۵-۴- باد ۱۲
۱-۵-۵- دما و درجه حرارت ۱۳
۱-۵-۶- بارش ۱۴
۱-۶- مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۵
۱-۶–۱- موقعیت اجتماعی و اقتصادی ۱۵
۱-۶ –۲ اقوام و زبان ۱۶
۱-۷ بررسی شرایط اقتصادی ۱۶
۱-۸ سابقه تاریخی شهر تهران ۱۸
۱-۸-۱ تحولات بعد از ۱۳۰۰هجری شمسی ۲۰
۱-۹ جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران ۲۱
۱-۹ –۱ هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال ۱۳۷۵ ۲۲
۱-۱۰ جاذبه های فرهنگی و تاریخی ۲۳
۱-۱۲ سایت و تحلیل سایت ۲۴
۱-۱۲-۱ دسترسی ها ۲۵
پاورقی ۲۷
فصل دوم : مبانی نظری پروژه
۲-۱- کتاب چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱-۱- مقدمه ۲۹
۲-۱-۲- ارایه ی کارکردهایی در جهت درک بهتر کتاب و کتابخانه ۳۰
۲-۱-۲-۱- بیان طراحی ۳۱
۲-۱-۲-۱-۱- طراحی فضای کتابخانه برای کودکان در کتابخانه‌های عمومی‏ ۳۱
۲-۱-۲-۱-۲- مطالعه موردی کتابخانه جاوا تیمور ۳۳
۲-۱-۲-۱-۳- کتابخانه عمومی شهر سورابایا ۳۶
۲-۱-۳- تاثیر مبانی نظری بر طرح ۳۹
۲-۱-۳-۱- من اینجا ریشه در خاکم ۳۹
۲-۱-۳-۲- رابطه ی ریزوم و ریشه “شباهت ها و تفاوت ها” ۴۰
۲-۱-۴- نقش نظم در بی نظمی و تبیین هندسه ی مورد نظر بنا ۴۲
۲-۱-۴-۱- بررسی پدیده ی ادراک و تاثیر آن بر مخاطب ۴۳
۲-۱-۴-۲- من امروز ایرانی ۴۴
۲-۱-۴-۳- از فضا تا مکان ،از مکان تا سایت و از سایت تا اقلیم ۴۶
۲-۱-۴-۴- شناخت کاربردی روش چیدمان فضا دردرک پیکره بندی فضایی ۴۶
۲-۱-۵- کاربرد رنگ در فضا ۴۷
۲-۱-۵-۱- مکان ۴۷
۲-۱-۵-۲- فرایند نگرش اقلیمی ۴۸
۲-۱-۵-۳- فرایند نگرش سازه ای ۴۸
۲-۱-۶- فرایند نگرش گونه ای ۴۹
۲-۱-۶-۱- معماری پرامتریک ۴۹
۲-۱-۶-۲- معماری بیونیک ۴۹
۲-۱-۶-۳- معماری ارگانیک ۵۰
۲-۱-۶-۴- معماری پایدار ۵۰
۲-۱-۶-۵- معماری ارکه تایپی ۵۰
۲-۱-۷- سن و سطح آگاهی ۵۰
۲- ۲- معماری پایدار ۵۱
۲- ۲-۱- تعریف پایداری : تعریف پایداری از دیدگاه توسعه ای ۵۱
۲- ۲-۲- ابعاد پایداری ۵۲
۲- ۲-۲-۳- پایداری اقتصادی ۵۴
۲-۲ -۳ – نمونه های تطبیقی ۵۴
۲-۲ -۳ -۱ – کندان ۵۴
۲-۲ -۳ -۲ – برج هِرْسْــت از نورمن فاستر؛ با رویکرد معماری پایدار ۵۶
۲-۲ -۴ – پایداری در معماری ۵۷
۲-۲ -۵ – معماری و صرفه جویی در انرژی ۶۰
۲-۲ -۶ – طراحی پایدار و اصول ویترویوس ۶۱
۲-۲ -۷ – کیفیت؛ اساس طراحی پایدار ۶۲
۲-۲ -۸ – اصول طراحی پایدار ۶۳
۲-۲ -۸ -۱- شناخت مکان ۶۳
۲-۲ -۸ -۲- ارتباط با طبیعت ۶۳
۲-۲ -۸ -۳- شناخت تاثیرات محیطی ۶۴
۲-۲ -۸ –۳ -۱ – مدیریت منابع تجدید‌ناپذیر ۶۴
۲-۲ -۸ –۳ -۲ – مدیریت منابع تجدید‌پذیر ۶۴
۲ -۲ -۹ – طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه زندگی ۶۵
۲- ۳- بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران ۶۹
۲ -۳ -۱ – مقدمه ۶۹
۲ -۳ -۲ – رابطه فرهنگ و معماری ۷۶
۲ -۳ -۳ – تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری ۸۰
۲ -۳ -۳ –۱ – اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری ۸۰
۲ -۳ -۳ –۲ – عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری ۸۳
۲ -۳ -۳ –۳ – بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری ۸۴
۲ -۳ -۴ – مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری ۸۵
۲ -۳ -۵ – مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران ۸۹
۲ -۳ -۶ – عوامل بنیادی معماری در ایران ۹۱
۲ -۳ -۶ –۱- اصل سیر از کثرت به وحدت ۹۱
۲ -۳ -۶ –۲- اصل سیر از ظاهر به باطن ۹۲
۲ -۳ -۶ –۳- اصل فراوری و انتظاع از طبیعت ۹۲
۲ -۳ -۶ –۴- اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی ۹۳
۲ -۳ -۷ – شفافیت ( گستره پهنه دید ) ۹۳
۲ -۳ -۸ – هندسه ۹۵
۲ -۳ -۸ -۱ – هندسه علمی ۹۵
۲ -۳ -۸ -۲ – هندسه شهودی ۹۵
۲ -۳ -۹ – انعکاس ۹۸
۲ -۳ -۱۰ – اصل درون گرایی در عین برونگرایی ۹۸
۲ -۳ -۱۱ – درون گرایی ۹۹
۲ -۳ -۱۲ – تقارن ۱۰۱
۲ -۳ -۱۲ –۱ – تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی ۱۰۳
۲ -۳ -۱۲ –۲ – تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز ۱۰۳
۲ -۳ -۱۳ – مرکزیت ۱۰۴
۲ -۳ -۱۴ – محور گرایی ۱۰۵
۲ -۳ -۱۵ – سیالیت ( گسترش پهنه دید ) ۱۰۶
۲ -۳ -۱۶ – تباین یا نا همگونی ۱۰۶
۲ -۳ -۱۷ –تعادل و توازن ۱۰۷
۲ -۳ -۱۸ – سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی) ۱۰۹
۲ -۳ -۱۹ – اصول و روشهای طراحی شهری: ۱۱۱
۲ -۳ -۱۹ –۱ – فضای خارجی ، فضای داخلی ۱۱۱
۲ -۳ -۱۹ –۲ – اصل محصور کردن فضا ۱۱۲
۲ -۳ -۱۹ –۳ – اصل سادگی و فضای محصور در شهر ایرانی ۱۱۴
۲ -۳ -۱۹ –۴ – خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور ۱۱۵
۲ -۳ -۱۹ –۵ – اصل مقیاس و تناسب ۱۱۶
۲ -۳ -۱۹ –۶ – اصل فضاهای متباین ۱۱۷
۲ -۳ -۱۹ –۷ – اصل قلمرو ۱۱۷
۲ -۳ -۱۹ –۸ – اصل ترکیب ( کمپوزیسیون ) ۱۱۸
۲ -۳ -۱۹ –۹ – آگاهی از فضا ۱۱۸
پاورقی : ۱۲۰
فصل سوم : معرفی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
۳-۱- بررسی نمونه های داخلی ۱۲۳
۳-۱-۱ پروژه باغ کتاب تهران ۱۲۳
۳-۱-۲ باغ آب و نور ۱۲۸
۳-۱-۳- باغ آب و نور سفارت ایران در بانکوک ۱۲۹
۳-۱-۴ فرهنگسرای نیاوران ۱۳۰
۳-۲- بررسی نمونه های خارجی ۱۳۴
۳-۲-۱- چهره ی آلمان در اکسپوی ۲۰۱۰ شانگهای چین ۱۳۴
۳-۲-۲- چهره ی فرانسه در اکسپوی ۲۰۱۰ شانگهای چین ۱۴۹
۳-۲-۳ – کتابخانه مدیا تک ۱۵۲
پاورقی ۱۵۲
فصل چهارم : برنامه فیزیکی و استاندارد ها
برنامه فیزیکی و استاندارد ها ۱۶۱
۴-۱- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی ۱۶۱
۴-۱-۱ کتابخانه ها (استاندارد ها) ۱۶۱
۴-۱-۱-۱- کتابخانه ۱۶۲
۴-۱-۱-۲- نکات مهم درطراحی ۱۶۳
۴-۱-۲-۱- بررسی استانداردها و ضوابط طراحی ۱۶۷
۴-۱-۲-۲- نکات کلی در طرح و چیدن قفسهها ۱۶۸
۴-۱-۳ ابعاد قفسهها ۱۶۹
۴-۱-۴- نکات لازم در ارائه طرح داخلی کتابخانهها ۱۷۰
۴-۱-۵- مخزن ۱۷۱
۴-۱-۵-۱- انواع مخازن ۱۷۱
۴-۱-۵-۲- خصوصیات مخازن بسته و انبارهای ویژه ۱۷۲
۴-۱-۶- منابع چاپی غیر کتاب ۱۷۲
۴-۱-۷- منابع غیر چاپی ۱۷۳
۴-۱-۸- بخش خدمات فنی ۱۷۴
۴-۱-۹- بخش مطالعه ۱۷۶
۴-۱-۹-۱-بخش فهرستگان ۱۷۶
۴-۱-۹-۲- بخش فهرستگان پیشخوان تحویل کتاب ۱۷۶
۴-۱-۹-۳- فضای مطالعه ۱۷۶
۴-۱-۹-۴- تجهیزات مطالعه ۱۷۷
۴-۱-۱۰- بخش فعالیت‌های همگانی ۱۷۸
۴-۱-۱۰-۱- سالن سمینار و تالار اجتماعات: ۱۷۸
۴-۱-۱۰-۲- آمفی تئاتر ۱۷۹
۴-۱-۱۰-۳-کارگاه ها ۱۷۹
۴-۱-۱۰-۴-search area 180
۴-۱-۱۰-۵- polycopy 180
۴-۱-۱۰-۶-smoking area 180
۴-۱-۱۰-۷- مطالعه ی نابینایان ۱۸۰
۴-۱-۱۰-۸- guard 180
۴-۱-۱۱- بخش اداری ۱۸۱
۴-۱-۱۲- شیوه‌های نوین طراحی کتابخانه ها با توجه به محدودین معلولین جسمی حرکتی ۱۸۲
۴-۱-۱۲-۱- مشکلات معلولین درکتابخانه و در مسیر آن ۱۸۲
۴-۱-۱۲-۲- پیاده رو ۱۸۷
۴-۱-۱۲-۳- درب ورودی ۱۸۸
۴-۱-۱۲-۴- پنجره‌ها ۱۸۹
۴-۲- بررسی ضوابط شهرسازی موثر بر طرح ۱۹۱
۴-۲-۱- تراکم منطقه ۱۹۱
۴-۲-۲- ‏تراکم مجاز ۱۹۱
‏۴-۲-۳- ضوابط مربوط به نمای ساختمانها ۱۹۱
۴-۲-۴- راهبردها ۱۹۱
۴-۳ مبنای طراحی فضاهای نمایشگاهی ۱۹۴
۴-۳-۱ مقدمه ۱۹۴
۴ -۳-۲ برداشت محتوایی از موضوی کتابخانه با رویکرد معماری پایدار در عرصه ی نمایشگاهی ۱۹۴
۴ -۳-۳- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه ۱۹۵
۴-۳ -۳-۱- نمایشگاه های عمومی ۱۹۶
۴-۳-۳-۲- نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا ۱۹۷
۴-۳-۳-۳-نمایشگاه های تخصصی ۱۹۷
۴-۳-۳-۴- نمایشگاه های اختصاصی ۱۹۸
۴-۳-۳-۴- اکسپو ها ۱۹۸
۴ -۳-۴- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه ۱۹۹
۴-۳ -۴-۱ – سطح نمایشگاه های بین المللی و … ۱۹۹
۴-۳-۴-۲ – مقیاس جهانی ۲۰۰
۴-۳-۴-۳ – مقیاس قاره ای ۲۰۱
۴-۳ -۴-۴ – مقیاس حوزه ای ۲۰۱
۴-۳ -۴-۵ – مقیاس چند جانبه ۲۰۱
۴-۳ -۴-۶ – سطح نمایشگاه های ملی ۲۰۱
۴-۳ -۴-۷ – مقیاس کشوری ۲۰۱
۴-۳ -۴-۸ – مقیاس منطقه ای ۲۰۲
۴-۳ -۴-۹ – مقیاس استانی ۲۰۲
۴-۳ -۴-۱۰ – مقیاس شهرستانی ۲۰۲
۴-۳ -۴-۱۱ – مقیاس شهری ۲۰۳
۴-۳ -۴-۱۲ – مقیاس محله ای ۲۰۳
۴-۳ -۴-۱۳ – سطح بین المللی ۲۰۳
۴-۳ -۴-۱۴ – سطح داخل کشوری ۲۰۳
۴-۳-۵- فضاهای متشکله نمایشگاه ۲۰۴
۴-۳-۵-۱- بخش ۱ ، C.S بخش فضای سرپوشیده ( مستلزم احداث ساختمان ) ۲۰۴
۴-۳-۵-۲- بخش ۲ U.S– بخش فضاهای روباز ( محوطه ) ۲۰۶
۴-۳-۶- استفاده کنندگان نمایشگاه ۲۰۷
۴-۳-۷- سطوح کلی فضاهای نمایشگاه ۲۰۸
۴-۳-۸- سطوح سرانه ساختمان های نمایشگاهی ۲۰۹
۴-۴-۱- گونه های فضا و برنامه فیزیکی برای طراحی ۲۱۲
۴-۴-۲-سطوح عملکرد فضایی در قسمت های مختلف ۲۱۳
فصل پنجم : فرایند و روند طراحی
۵-۱- سایت پلان………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۳
۵-۲- پلان همکف مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۲۲۴
۵-۳- پلان طبقه اول، مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۲۲۵
۵-۴- پلان طبقه دوم ، مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۲۲۶
۵-۵- مقطع A-A مقیاس ۵۰۰/۱ ۲۲۷
۵-۶- مقطع B_B مقیاس ۵۰۰/۱ ۲۲۸
۵-۷- نمای جنوبی و شمالی ۲۲۹
۵-۸- نمای شرقی و غربی ۲۳۰
۵-۹- تصویر هوایی از پروژه ۲۳۱
۵-۱۰- تصاویر پروژه ۲۳۲
منابع و ماخذ ۲۳۴
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + نوزده =