no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
doc
فوریه 7, 2018
400 کیلوبایت
140 صفحه
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


دانلود رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مقدمه
در زمان های قدیم وقتی هنوز تعداد شهرها کم و اندازه آنها کوچک و جای دادنشان در میان حصار ممکن بود ، کوچکی شهرها و رشد آرام آنها فرصت می داد که مردم با حوصله به سر و وضع کوچه ها و خیابان ها و میدان ها برسند و هر روز یکدیگر را در خیابان و بازار و میدان اصلی شهر یا مسجد جامع و … ملاقات کنند . اما از دویست سال پیش به این طرف وضع عوض شد : با افزایش سرسام آور جمعیت رواج مراجعت از روستاها بزرگ و بزرگتر شدن تعداد آنها ، جهان قدم در راه شهری شدن گذاشت .
گسترش هرج و مرج و بیماری و درد و آلودگی و سروصدا و … در اندک زمانی همه را به فکر انداخت که باید کاری کرد . باید رفتار این موجود را شناخت . حرکاتش را پیش بینی و مهارش کرد . خلاصه معلوم شد که وضعیت دیگری پیش آمده و تلاشی سخت و مداوم برای زندگی و زنده ماندن در شهرها لازم است . نظریات جدید پرداخته شده ، حرف از هدف و سیاست و برنامه پیش آمد . برنامه و طرح های هادی و جامع پیش آمد .


دانلود رساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شامل : همراه با منابع

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
هرست مطالب
گام اول: معرفی موضوع پروژه………………………………………………………………………………………..A
طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..A
ضرورت طراحی……………………………………………………………………………………………………………..B
اهداف طراحی……………………………………………………………………………………………………………….D

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱
گام دوم: شناخت…………………………………………………………………………………………………………..۱
مرحله اول: مطالعات مبانی نظری،پایه و زمینه…………………………………………………………………۱
فصل اول:مطالعات مبانی نظری: …………………………………………………………………………………….۱
بخش اول: مفهوم کودکی: …………………………………………………………………………………………….۱
۱- کودکی به مثابه یک پدیده: …………………………………………………………………………………….۲
۲- کودکی به مثابه یک مفهوم متغییر اجتماعی (کودک از منظر جامعه شناسی): …………….۲
بخش دوم: ارتباط کودکان با طبیعت: ……………………………………………………………………………..۴
کودک و ضرورت تماس با طبیعت: ………………………………………………………………………………….۴
فصل دوم: مطالعات پایه: ……………………………………………………………………………………………….۵
گفتار اول: کودک………………………………………………………………………………………………………….۵
بخش اول: روانشناسی کودک: ………………………………………………………………………………………۵
۱- روانشناسی رشد: ……………………………………………………………………………………………….۵
۲- نظریه های رشد: ………………………………………………………………………………………………..۶
نظریه رشد تکامل روانی_اجتماعی اریکسون: …………………………………………………………..۶
مراحل رشد در نظر اریکسون: ………………………………………………………………………………….۶
۳- دیدگاه پیاژه در روانشناسی رشد کودک: ………………………………………………………….۱۲
شناخت کلی کودک: ………………………………………………………………………………….۱۲
چگونگی شناخت رفتار کودک…………………………………………………………………………………۱۳
مراحل تحول مفاهیم ذهنی با توجه به رشد کودک: …………………………………………………۱۳
روحیات کودک در سنین مختلف………………………………………………………………………………………………۱۵
شناخت سرگرمی های کودکان……………………………………………………………………………….۱۶
بخش دوم: رفتار کودکانه – بازی ………………………………………………………………………۱۶
تعریف بازی: ………………………………………………………………………………………………………..۱۶
تاریخچه بازی: …………………………………………………………………………………………………….۱۷
اهمیت بازی…………………………………………………………………………………………………………۱۷
بازی راهی برای آموزش زندگی……………………………………………………………………………..۱۷
بازی: نیاز روحی برای زندگی…………………………………………………………………………………۱۸
بازی آغاز شکل گیری شخصیت و اصلاح ساختاری………………………………………………..۱۸
تأکید بر بازی و آزادی………………………………………………………………………………………….۱۹
اهمیت بازی : ……………………………………………………………………………………………………۱۹
نقش بازی در رشد کودک…………………………………………………………………………………..۲۰
بازی و تقلید…………………………………………………………………………………………………….۲۰
انواع بازیها: ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-بازیهای تمرینی(یا بازیهای مهارتی) ………………………………………………………………۲۱
۲-بازی نمادین : …………………………………………………………………………………………….۲۱
۳-بازیهای با قاعده: …………………………………………………………………………………………۲۲
نقاشی: …………………………………………………………………………………………………………….۲۲
شعر و سرود : …………………………………………………………………………………………………..۲۲
قصه و داستان : ………………………………………………………………………………………………..۲۲
حرکات ورزشی : ………………………………………………………………………………………………۲۳
کودک در کودکستان: ……………………………………………………………………………………….۲۳
امنیت : ……………………………………………………………………………………………………………۲۳
تاثیر کودکستان در سازگاری عاطفی کودک: ……………………………………………………..۲۴
نقش نقاشی در رشد کودک: ……………………………………………………………………………..۲۴
موسیقی و نقاشی: …………………………………………………………………………………………….۲۵
گفتار دوم: کودک و محیط: ………………………………………………………………………………..۲۵
بخش اول: فضا و معماری کودک: ………………………………………………………………………..۲۶
الف: طراحی محیط هایی برای کودکان: ……………………………………………………………..۲۶
ب: خصوصیات معماری برای کودک: ………………………………………………………………….۲۷
معیار های کمیت فضا: ……………………………………………………………………………………..۲۷
شرایط محیطی : ……………………………………………………………………………………………..۳۲
فضای بازی کودکان: ………………………………………………………………………………………..۳۳
معیار های کمیت فضا: ……………………………………………………………………………………..۳۴
ج: کودکان چه فضاهایی را بیشتر دوست دارند: ………………………………………………..۳۴
به طور کلی جاهای زیبا از دید کودکان و نوجوانان : ……………………………………………۳۴
جاهای زشت از دیدگاه کودکان و نوجوانان: ……………………………………………………….۳۵
۳-۱- تعریف فضا: …………………………………………………………………………………………..۳۵
-دیدگاه تحلیلی: …………………………………………………………………………………………….۳۵
تعریف فضاهای ادراکی…………………………………………………………………………………….۳۶
حواس کودک………………………………………………………………………………………………….۴۳
محرکهای حسی……………………………………………………………………………………………..۴۳
تقسیم بندی حواس………………………………………………………………………………………..۴۳
کودکان و معماری: …………………………………………………………………………………………۴۶
تحلیلی پیرامون معماری کودکان: ………………………………………………………………….۴۶
کودک، معماری و حصار فضا……………………………………………………………………………۴۸
خصوصیات ویژه فضاهای طراحی شده برای کودکان…………………………………………..۵۱
فضاهای بازی کودکان……………………………………………………………………………………..۵۱
طبقه بندی بازیها بر اساس مراکز فعالیت…………………………………………………………..۵۳
مشخصات فضاهای بازی جهت رشد و پرورش مناسب کودکان: ………………………….۵۴
چند پیشنهاد برای طراحی فضاهای بازی…………………………………………………………..۵۶
۱- سطوح و بافت ها: ………………………………………………………………………………………۵۶
۲- فضاهای باز کوچک: …………………………………………………………………………………..۵۶
۳- انبار………………………………………………………………………………………………………….۵۷
تعریف اجزای موجود در فضاهای کودکان………………………………………………………….۵۸
نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………۵۹
تناسبات کودک در عملکردهای متفاوت: …………………………………………………………۶۳
ابعاد و اندازه های کودکان در حالات مختلف : ………………………………………………….۶۳
آموزش تئوری………………………………………………………………………………………………..۶۳
آموزش عملی ………………………………………………………………………………………………..۶۴
فضاهای بازی…………………………………………………………………………………………………۶۷
سرویس بهداشتی: ………………………………………………………………………………………..۶۸
کتابخانه………………………………………………………………………………………………………..۷۱
استفاده از عایق صوتی در جذب صداهای داخلی و خارجی کتابخانه………………….۷۳
بررسی نیازمندیهای معلولین(جسمی- حرکتی) در ساختمانهای آموزشی………….۷۶
ابعاد اندازه های کودکان معلول (جسمی- حرکتی) …………………………………………..۷۷
مقایسه قد کودکان معلول و سالم…………………………………………………………………….۷۸
فصل سوم: مطالعات زمینه………………………………………………………………………………۹۶
بازشناسی شهر مشهد…………………………………………………………………………………….۹۶
سلسله مراتب رشد تاریخی شهر مشهد…………………………………………………………۹۶
موقعیت جغرافیایی مشهد…………………………………………………………………………….۹۸
مطالعات اقتصادی بستر طرح…………………………………………………………………………۹۹
نقاط و عناصر شاخص شهر………………………………………………………………………….۱۰۱
ساختار کالبدی شهر در حال حاضر……………………………………………………………..۱۰۳
مطالعات اقلیمی و بررسی های محیطی………………………………………………………..۱۰۴
بررسی عوامل اصلی موثر در اقلیم………………………………………………………………۱۰۵
پیشنهادات طراحی بر اساس اقلیم………………………………………………………………۱۰۹
عوامل موثر در مکانیابی پروژه…………………………………………………………………….۱۲۲

گام سوم: طراحی پروژه………………………………………………………………………………۱۲۴
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 8 =