no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی فرودگاه | مطالعات طراحی فرودگاه | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود رساله طراحی فرودگاه | مطالعات طراحی فرودگاه
pdf
فوریه 6, 2018
10 مگابایت
115 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی فرودگاه | مطالعات طراحی فرودگاه


دانلود رساله طراحی فرودگاه
ناخت موضوع
امروزه بخصوص در کشورهای د ر حال توسعه تعریف کردن پروژه های مختلف نیاز به دقت و ریزبینی خاصی
دارد . در این کشورها نگاه به تقدم اجرای پروژه ها و اولویت بندی آنها در قدم اول سود و نیاز خلاصه می گردد . باید
دقت کرد که پروژه های فرهنگی و اجتماعی و مشا به آن در صورتی در جامعه قابل تأیید و نتیجه بخش هستند ، که
بستر پذیرش آنها از قبل فراهم گردیده باشد، در غیر اینصورت تجربه نشان داده است که با توجه به ناهماهنگی این
قسمت با اقتصاد این کشورها همه چیز زیر سئوال میرود .
در دنیای صنعتی امروز که قبل از هر چیز فن و تکنولوژی حرف اول را می زند و کمبود زمان و نیاز بی
صبرانه در سرعت بخشیدن به کارها بر هیچ کس پوشیده نیست، توسعه و پیشرفت انتقال اطلاعات عصر امروز را به
عصر ارتباطات موسوم کرده است، پس باید پذیرفت که نیاز به سرعت بالا بیش از هر چیز میتواند مهم و قابل بحث
باشد . افراد و اشیاء در مقوله نقل و انتقالات توجه به هواپیما به عنوان سریعترین وسیله این امر در جهان امروز ما را
به فضای دسترسی به هواپیما یعنی فرودگاه هدایت کرد . فرودگاه صرفنظر از مسئله نیاز و بازدهی اقتصادی بالا از جمله
بناهایی است که می تواند بستر مناسبی جهت عرضه محصولات فرهنگی یک جامعه از یک سو و از سوی دیگر و عرض
اندام مناسبی جهت مطرح نمودن میزان پیشرفت های فن و هنر چه در عرصه معماری و ساختمان و چه در عرصه
صنایع دیگر به خصوص صنایع پرواز، صنایع الکترونیکی و مخابراتی که
خود نشانه و نمادی در دنیای امروز جهان است باشد . انتخاب فرودگاه به
عنوان دروازه ورود و خروج اصلی شهرهای امروز بدان جهت که مسیر
حرکت فرهنگهای بیگانه را بیشتر از سایر فضاهای این عملکرد ی، تحت
الشعاع خود قرار می دهد، ادعایی قابل عرضه و دفاع است و باید پذیرفت
این فضا صرفنظر از ابعاد عملکردی خود، بستر مناسبی جهت ایجاد یک
فضای ماندگار ذهنی و خاطره بخش مؤید و محافظ فرهنگ و تمدن یک
شهر و کشور میباشد .


دانلود رساله طراحی فرودگاه | مطالعات طراحی فرودگاه

شامل : رساله

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲ ۱ مبانی نظری تاثیرگذار در طراحی فرودگاه
۱ ۲ ۱ فرم، – – – عملکرد، سنت در فرودگاه
فرودگاه یک فضای کاملاً عملکردی است که به علت قرارگیری در معرض ورودی شهرها می تواند تا حد
زیادی معرف هویت یک شهر باشد . آنچه معماری یک فرودگاه را از سایر فضاهای عملکردی دیگر متفاوت می کند
علاوه بر صنعتی بودن عملکرد این فضا عدم تشابه عملکرد آن با هر فضای سنتی دیگر است . همین موضوع اجازه
می دهد تا طراح آسانتر خط بکشد و راحت تر خلق کند و سخت تر نتیجه گیرد . زیرا هر طرح جدید و موفق می
تواند در آینده خود، یک سنت شود . در همین جاست که ای ن بنای عملکردی به سرعت رنگ یک بنای فرمالیستی
را بخود می گیرد و طراح را با دومسئله فرم و عملکرد چنان درگیر می کند که نمی تواند جز این که فرم و عملکرد
از هم تبعیت می کنند را سرلوحه کار خود قرار دهد .
فرم ⇔ عملکرد
حضور سنت اما یک مسئله دیگر که قابل توجه است آن است که به کدام شهر می رویم و آیا مسافرشهر ما،
شهر مارا از قبل می شناسد؟ شهر ما را با کدام عنوان می شناسد؟ قطعاً یک سیما و انتظار ندارد که و ارد شهری شود
که گمان کند اشتباهی رخ داده و احتمالاً از دیگران بپرسد، که آیا درست آمده یا خیر؟اینجا موضوعی جدید به دو
مورد قبلی یعنی فرم و عملکرد اضافه میشود و آن حضور گذشته است .
زیگفرید گیدیون در کتاب زمان، فضا، معماری میگوید :
))معماران درتقاطع با این هنرها نیز صورتی مشابه گرفتند و این الهام معنایش تقلید اشکال و فرم های گذشته
نیست، بلکه بیان پیوستگی درونی گذشته و حال است . دیر لاتورت اثر لوکور بوزیه
مثال و شاهدی است بر این مدعا زیرا اگر چه همه چیز تازه به نظر می رسد اما برج ناقوس که مانند خوشه ای
تراشیده در کناری بنای اصلی قرار گرفته است همان معنی و روحیه دیرهای قرن دوازدهم فرانسه را میرساند در حال
حاضر بسیار از معماران تقرب معماری به مجسمه سازی را نمی پسندند ، یرن اتزون مطرح می کند یا اپرای سیدنی
کار رنشان مانند تقربی که لوکور بوزیه در کلیسای پس پاسخ معمار گنزو تانگه وکاخ ملی ورزش توکیو اثر
کونیو مائکاو ا تالار جشن توکیو اثر . مروز به معنای تقرب معماری به مجسمه سازی یا تقرب مجسمه سازی به
معماری چیست ؟منظور من از مربوط به گذشته بودن نه تنها در نام فضا، بلکه در عملکرد و رشته های ارتباطی آن
است . این نگاه به گذشته در پاره ای موارد مورد تحسین قرار گرفته است و برخی آن را عامل ضعف در پیشرفت یک
معماری می دانند به گونه ای که یکی از مجلات معمار در مورد پیشرفت های خوش بحالت آمریکا، قصرهای قدیمی،
نداری » : معماری در آمریکا عنوان کرده . » بود
زیگفرید گیدیون در مورد حضور گذشته در معماری میگوید :
مسئله این است که چگونه باید به گذشته توجه داشت . یک راه آن که در قرن نوزدهم نیز معمول بود این
است که از گذشته به عنوان مدلی که بتوان از آن فرم
اقتباس کرد و گریز از واقعیات موجود به بهانه الهام ….
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 4 =