no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله طراحي محور شهري با رویکرد دلجويي | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
رساله طراحی محور شهری با رویکرد دلجویی
pdf
فوریه 6, 2018
33 مگابایت
269 صفحه
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

رساله طراحی محور شهری با رویکرد دلجویی


رساله طراحی محور شهری با رویکرد دلجویی
چکیده:
در دهه های اخیر به دلیل توجه تک بعدی به مسایل کمی معماری و طراحی شهری، مدیران شهری از توجه به
ابعاد کیفی فضاهای شهری دور مانده اند. این مسئله از سویی و از سویی دیگر تزاید استفاده بی رویه و بی نظام
از اتومبیل باعث شده است ارائه خدمات برای تردد سواره در کشورمان امری بدیهی تلقی گردد. این در صورتی
است که در جوامع پیشرفته از راهبرد معکوس در جهت نایل آمدن به فضای شهری مطلوب بهره گرفته
می شود. مدیریت شهری شهر زنجان نیز از این سیستم اشتباه مصون نمانده و در دوره هایی منجر به از دست
دادن بافت های ارزشمند و با هویت در مرکز شهر شده است که این نهضت نادرست ادامه دار بوده و در حال
حاضر نیز مردم شهر ضربات سنگینی را متحمل می شوند. از وقتی که پروژه زینبیه غربی به عنوان نمونه
شکست خورده مطرح گردید، انتظار این نبود که پروژه زینبیه شرقی مطرح و عملیاتی شود. ولی آنچه که در
حال حاضر وجود دارد این است که در سمت شرق نیز با انهدام بافت های مرکزی شهر که خاطرات زیادی را
برای شهروندان در خود جای داده بود، پروژه گشایش معبر دلجویی و داودقلی مطرح شد که گویا تنها با هدف
روانسازی ترافیک بوده است. چرا که پس از گذشت چهار سال هنوز سیمای زننده و زشتی از آن محور برای
مردم و گردشگران ارائه می دهیم که این موضوع بسی جای تاسف دارد. این در حالی است که گذشته از
جوامع پیشرفته، کشورهای همسایه نیز این اصل طراحی شهری را پذیرفته اند که حتی الامکان از ورود اتومبیل
به مرکز شهر جلوگیری نموده و خروج از آن را ساده نمایند. علاوه بر اینکه این نوع گشایش معبر و هندسه
معبر گشوده شده با ساختار های حرکتی و استخوانبندی شریانی شهر اختلافات فراوانی را دارد. در این دوره از
تاریخ که کشورمان از شرایط اقتصادی مساعدی برخوردار نیست جراحی بافت شهری و عدم توانایی در اتمام
عملیات اجرایی کاری بیهوده و دردآور محسوب می شود. چراکه نمونه هایی از این اقدامات در سطح شهر به
وفور دیده می شود که امکان استناد به آنها برای مدیران شهر کاری مشکل به نظر نمی رسید.


رساله طراحی محور شهری با رویکرد دلجویی

شامل : همراه با منابع

 

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست:
فصل اول: چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۱
فصل دوم: نظریه ها و مفاهیم بنیادین طراحی منظر شهری ……………………………………………………………. ۱۰
بخش اول: مفاهیم طراحی شهری و هویت منظر شهر ………………………………………………………………………………. ۱۱
بخش دوم: سیمای شهر و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………… ۲۸
بخش سوم: اصول و راهنمای طراحی فضاهای شهری …………………………………………………………………………….. ۴۰
فصل سوم: تجارب طراحی شهری و منظر شهری ………………………………………………………………………. ۸۷
بخش اول: نمونه های طراحی شهری داخلی ……………………………………………………………………………………….. ۸۸
بخش دوم: نمونه های طراحی شهری خارجی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
بخش سوم: نمونه های صورت گرفته و درحال طراحی و اجرای شهر زنجان ………………………………………………….. ۱۲۴
فصل چهارم: شناخت بستر طرح (تحلیل و بررسی محدوده مورد مطالعه) ……………………………………. ۱۳۹
بخش اول: سازمان فضایی بافت شهری و تبیین شکل شهر زنجان ……………………………………………………………… ۱۴۱
بخش دوم: جایگاه محور دلجویی و داودقلی در بافت شهر زنجان و اهداف طراحی آن ……………………………………….. ۱۵۲
بخش سوم: تحلیل سایت محور دلجویی ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸
فصل پنجم: فرایند مطالعه – طراحی محور دلجویی ……………………………………………………………………. ۲۰۶
بخش اول: کیفیت طراحی منظر شهری…………………………………………………………………………………………….. ۲۰۷
بخش دوم: مطلوبیت طراحی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۵
بخش سوم: مطلوبیت و کیفیت خیابان شهری از دید مردم( نظر سنجی اولویت ها) ……………………………………………. ۲۴۹
بخش چهارم: فرایند طراحی ………………………………………………………………………………………………………… ۲۵۵
کارهای آینده …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵۹
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۱
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − چهار =