no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله شهر سینمایی | مطالعات شهر سینمایی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله شهر سینمایی | مطالعات شهر سینمایی
doc
فوریه 6, 2018
10 مگابایت
165 صفحه
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله شهر سینمایی | مطالعات شهر سینمایی


دانلود رساله شهر سینمایی
مقدمه
در صد بالایی از جمعیت ایران را قشر جوان تشکیل می دهد وتوجه به مسا ئل گوناگون این گروه ، از اهم اهداف و برنامه های کشور است . جهت دهی به این نیروی عظیم و آگاهی دادن و رشد و پرورش جوانان مسئله ای است که از اهمیت خاصی برخورد دار است .پرداختن به اوقات فراغت جوانان و سعی در ایجاد زمینه ها و فضا های کافی و مناسب که علاوه بر پوشش اوقات آزاد جوانان ،رشد فرهنگی و تعامل اجتماعی آنان را فراهم می نماید ، بسیار لازم و ضروری می نماید.
از میان بستر های فرهنگی و اجتماعی ، مقوله سینما موضوعیست نو تر که مخاطبین اصلی آن را جوانان تشکیل می دهند سینما با جذب جوانان و در ضمن بیان مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و……. می تواند نقش مو ثری در پر کردناوقات فراقت جوانان و همزمان بالا بردن سطح فرهنگی آنان فراهم نماید .
سینما همواره مایه های اولیه همگانی بودن را داشته است .مانند فرود گاه که نوعی دیگر از ساختمان های بزرگ جدید در قرن بیستم به حساب می آید. سینما نیز وعده دیدار دنیاهای جدید و سیر و سفر به سوی مناطق و نواحی شکفت را به ما می دهد .سینما چشم اندازی از یک پاتوق جمعی جدید است . سالن انتظار سینما مانند ترمینال فرودگاه جایی است که در ان انواع افراد از تما می سطوح با یکد یگر بر خورد و ارتباط پیدا می کنند .


دانلود رساله شهر سینمایی | مطالعات شهر سینمایی

شامل : همراه با منابع و چکیده فارسی و انگلیسی

 

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ص‌
چکیده انگلیسی ض‌
مقدمه ۱
فصل اول : شناخت بستر طرح
۱-۱ مطالعات وضع موجود ۲
۱- ۱- ۱ موقعیت جغرافیایی استان تهران ۲
۱- ۱- ۲ موقعیت جغرافیایی شهر تهران ۳
۱- ۱- ۳ پوشش گیاهی ۴
۱-۱- ۴ توپوگرافی پهنه ۴
۱- ۲ مطالعات اقلیمی ۷
۱- ۲- ۱ استان تهران ۷
۱- ۲- ۲ آب و هوا ۷
۱- ۲- ۳ تابش خورشید ۷
۱- ۲- ۴ باد ۸
۱-۲-۵ دما و درجه حرارت ۹
۱- ۲- ۶ بارش ۱۰
۱-۳ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۰
۱-۳ –۱ موقعیت اجتماعی و اقتصادی ۱۰
۱-۳ –۲ اقوام و زبان ۱۱
۱-۴ بررسی شرایط اقتصادی ۱۱
۱-۵ سابقه تاریخی شهر تهران ۱۳
۱-۵-۱ تحولات بعد از ۱۳۰۰هجری شمسی را میتوان به ۴ دوره تقسیم نمود: ۱۴
۱-۶ جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران ۱۵
۱-۶ –۱ هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال ۱۳۷۵ ۱۷
۱-۷ جاذبه های فرهنگی و تاریخی ۱۸
۱-۸ جشن ها و عزاداری ۱۸
۱-۹ سایت و تحلیل سایت ۱۹
۱-۹-۲ دسترسی ها ۲۰
فصل دوم : مبانی نظری طرح
۲-۱ شناخت سینما ۲۲
۲-۱-۱ سینما چیست ؟ ۲۲
۲-۱-۲ مفهوم واژه سینما ۲۵
۲-۱-۳ مفهوم تصویر از منظر قرآن ۲۵
۲-۱-۴ تعریف فرهنگ ۲۶
۲-۱-۵ تعریف هنر ۲۶
۲-۱-۶ پردیس ۲۶
۲-۲ تاریخچه سینمای جهان ۲۷
۲-۲-۱ اختراع سینما ۲۷
۲-۳ تاریخ سینمای ایران ۳۳
۲-۳-۱ سینمای حال حاضر ایران ۳۶
۲-۴ هنر و فلسفه در سینما ۳۸
۲-۴-۱ فیلم و تئاتر ۳۸
۲-۴-۲ فیلم و ادبیات ۳۸
۲-۴-۳ فلسفه و سینما ۳۹
۲-۴-۴ سینما و زمان ۴۴
۲-۴-۴ -۱ گم کردن زمان در سینما ۴۴
۲-۴-۵ سینما و حرکت ۴۵
۲-۴-۵-۱ اهمیت و ضرورت حرکت ۴۵
۲-۴-۵-۲ تصویر- حرکت ۴۶
۲-۴-۶ سینما و نور- پروجکشن ۴۷
۲-۵ رابطه سینما با معماری ۴۸
۲-۵-۱ معماری در سینما ۴۸
۲-۵-۲ سینما و معماری ۵۰
۲-۵-۳ تفاوت فیلم و معماری ۵۳
۲-۶ تکنولوژی نمایش ۵۴
۲-۶ -۱ سیستم های نمایش فیلم ۵۴
۲-۶ -۲ روش نمایش فیلم ۵۵
۲-۶ – ۳ گذری بر تحول صدای فیلم ۵۶
۲-۶ -۴ سینمای IMAX 59
۲-۶ -۵ سینمای دیجیتال ۶۰
۲-۶-۵-۱ تولد سینمای دیجیتال ۶۱
۲-۷ بررسی انواع عملکردها در سینما ۶۲
۲-۷-۱ مجتمع های نوین سینمایی ۶۲
۲-۷-۲ سالن های سینما ۶۲
۲-۷-۳ واحد های تجاری ۶۳
۲-۷-۴ عملکردهای خدماتی /تفریحی ۶۳
۲-۷-۵ عملکردهای مناسب کودکان و نوجوانان ۶۳
۲-۷-۶ عملکردهای ورزشی ۶۴
۲-۷-۷ عملکردهای فرهنگی /نمایشگاهی ۶۴
۲-۷-۸ عملکردهای اداری ۶۴
۲-۷-۹ فضای سبز و باز ۶۴
۲-۷-۱۰ پارکینگ و تسهیلات تأسیساتی ۶۴
۲-۸ ضوابط طراحی سینما ۶۶
۲-۸-۱ مقدمه ۶۶
۲-۸-۲ مکان استقرار ۶۶
۲-۸-۳ دسترسی ۶۷
۲-۸-۴ آسایش تماشاگر ۶۷
۲-۸-۵ معبر اطراف سینما ۶۸
۲-۸-۶ نمای مجتمع سینمایی ۶۹
۲-۹ نکات ایمنی و تجهیزات اضطراری ۶۹
۲-۹-۱ نکات ایمنی ۶۹
۲-۹-۲ سیستم برق اضطراری ۷۱
۲-۱۰ امواج صوتی و موانع ۷۲
۲-۱۰-۱ طنین ۷۳
۲-۱۰-۲ پژواک ۷۴
۲-۱۱ اهداف طراحی اکوستیکی ۷۵
۲-۱۱-۱ وضوح صدا ۷۵
۲-۱۱-۲ افزایش انرژی صدا ۷۶
۲-۱۱-۳ عوامل موثر در زمان طنین ۷۷
۲-۱۱-۴ جذب کننده ها ۷۷
۲-۱۱-۵ یکنواختی امواج صوتی ۷۹
فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی
۳-۱ بخش اول : بررسی نمونه های خارجی ۸۱
۳-۱-۱مجموعه سینمایی UFA،معمار : کوپ هیملبو (COOP HEMMELBLAU) 81
۳ -۱-۲ پاته سینما(PATE CINEMA)؛ معمار: کوئن ون ولسن(KOEN VAN VELSEN) 86
۳-۲ : بخش دوم بررسی نمونه های داخلی ۹۰
۳-۲-۱ : مجموعه سینمایی آزادی (کاری از بابک شکوفی) ۹۰
۳-۲-۱-۱ : زمین طرح ۹۰
۳-۲-۱-۲ : ایده های اصلی طراحی ۹۰
۳-۲-۲ پردیس سینمایی پارک ملت ۹۵
۳-۲-۲-۱ کانسپت معماری ۹۹
۳-۲-۲-۲ کانسپت سازه ۱۰۰
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ، ابعاد ، سرانه ها و استانداردهای طرح
۴-۱ سالن نمایش ۱۰۲
۴-۱-۱ فواصل دید ۱۰۲
۴-۱-۲ صندلی تماشاگران ۱۰۲
۴-۱-۳ سایر مشخصات ۱۰۳
۴-۲ راهروهای سالن نمایش ۱۰۹
۴-۲-۱ مشخصات عمومی ۱۰۹
۴-۲-۲ سایر مشخصات ۱۱۰
۴-۳ ورودی و خروجی های سالن نمایش ۱۱۲
۴-۳-۱ مشخصات عمومی ۱۱۲
۴-۳-۲ سایر مشخصات ۱۱۳
۴-۴ پرده نمایش فیلم ۱۱۷
۴-۴-۱ مشخصات عمومی ۱۱۷
۴-۴-۲ سایر مشخصات ۱۱۸
۴-۵ سایر ملاحظات در سالن نمایش ۱۲۰
۴-۶ حجم وسرانه سالن نمایش ۱۲۱
۴-۷ سالن انتظار ۱۲۲
۴-۷-۱ مشخصات عمومی ۱۲۲
۴-۸ اتاق پروژکتور ۱۲۵
۴-۸-۱ مشخصات عمومی ۱۲۵
۴-۸-۲ سایر مشخصات ۱۲۵
۴-۹ ورودی سینما ۱۲۸
۴-۹-۱ مشخصات عمومی ۱۲۸
۴-۱۰ گیشه بلیت فروشی ۱۲۹
۴-۱۱ سرویس های بهداشتی ۱۳۱
۴-۱۱-۱ مشخصا عمومی ۱۳۱
۴-۱۱-۲ سایر مشخصات ۱۳۱
۴-۱۲ فضای اداری ۱۳۲
۴- ۱۳ انبار و اتاق تأسیسات ۱۳۳
۴-۱۴ فضاهای ارتباطی ۱۳۴
۴-۱۴-۱ مشخصات عمومی ۱۳۴
۴-۱۴-۲ سایر مشخصات ۱۳۴
۴-۱۵ پارکینگ های سینما ۱۳۹
۴-۱۵-۱ مشخصات عمومی ۱۳۹
۴-۱۵-۲ سایر مشخصات ۱۳۹
۴-۱۶ بوفه و رستوران ۱۴۱
۴-۱۷ انواع رستوران ۱۴۲
۴-۱۷-۱ فضاهای مورد نیاز ۱۴۲
۴-۱۸ ابعاد و سرانه ها ۱۴۴
۴-۱۸-۱ سالنهای سینما و فضاهای جانبی ۱۴۴
۴-۱۸-۲ خدمات اداری و پشتیبانی ۱۴۴
۴-۱۸-۳ عملکرد تجاری ۱۴۴
۴-۱۸-۴ فضاهای فرهنگی و نمایشگاهی ۱۴۵
۴-۱۸- ۵ تأسیسات وپارکینگ ۱۴۵
فصل پنجم : طرح پیسشنهادی
۵-۱ سایت پلان ۱۴۶
۵-۲ پلان همکف مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۱۴۷
۵-۳ پلان نیم طبقه اول ، مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۱۴۸
۵-۴ پلان طبقه اول، مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۱۴۹
۵-۵ پلان طبقه دوم ، مقیاس ۲۰۰۰/۱ ۱۵۰
۵-۶ مقطع A-A مقیاس ۵۰۰/۱ ۱۵۱
۵-۷ مقطع B_B & C_C مقیاس ۵۰۰/۱ ۱۵۲
۵-۸ نمای جنوبی ، غربی و شمالی ۱۵۳
۵-۹ نمای شرقی و نمای سالن صلی ۱۵۴
۵-۱۰ تصویر هوایی از پروژه ۱۵۵
۵-۱۱ تصاویری از پروژه ۱۵۶
منابع داخلی و خارجی ۱۶۴
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 5 =