no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی سینما | دانلود مطالعات طراحی سینما | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی سینما | دانلود مطالعات طراحی سینما
doc
فوریه 6, 2018
7.9 مگابایت
102 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی سینما | دانلود مطالعات طراحی سینما


مطالعات طراحی سینما
سینما:
مبحثی که در پیش روی شماست شامل نوشته هایی تحقیقاتی – برداشتی است که ما را در شناخت سینما یاری می کند ، چرا که شناخت همیشه از تعریف شروع می شود و هر گاه بتوانیم موضوعی را تعریف کنیم ، گام اول را در شناخت آن برداشته ایم . در این جا سینما به صورت کلی و جنبه هایی از آن که در ارتباط با موضوع طراحی و از میان جنبه های مختلف سینما مد نظر بوده است مطرح می شود هدف از شناخت و مطرح کردن این مباحث نظری این است که به کانسپتی برای طراحی آن دست یابیم .
واژه سینما توگراف از دو کلمه یونانی kinema به معنی حرکت و graph به معنی ثبت و رسم آمده است و به طور ترکیبی ابزار ثبت حرکت و عکس های ثبت شده روی نوار فیلم دارای پیوستگی حرکت در هر قاب تصویرند در ۲۸ دسامبر ۱۸۶۵ اولین نمایش عمومی فیلم در گراند کافه در بلوار کاپرسین پاریس اتفاق افتاد .
سینما ابزاری شد که فکری عرضه کند و آن فکر ، اندیشه ای دیگر را به وجود آورد و آن اندیشه ، روش بیانی را چنان که این زایش درونی سینما تا به امروز ادامه دارد . اندیشه هایی چون تدوین ، نظریه های نوین در شکل و نحوه ی بیان افکار عرضه ی مفاهیم ، شالوده ی زبان سینما را تقویت کردند . انقلابات فنی راه گشایی انقلابات هنری در عرصه سینما شد و تجربیات سایر هنرها به ویژه ادبیات در بیان مفاهیم و احساس به قلمرو سینما وارد شد .


مطالعات طراحی سینما | دانلود مطالعات طراحی سینما

شامل : همراه با منابع

 


رساله معماری
فهرست مطالب
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۱
سکانس اول – تعریف
-تعریف سینما………………………………………………………………………………………………۲
-جوهر سینما……………………………………………………………………………………………….۳
-سینما چیست؟……………………………………………………………………………………………..۴
-سینما و هنر………………………………………………………………………………………………۴
–چیستی هنر………………………………………………………………………………………………۴
سکانس دوم- شناسنامه سینما
-شناسنامه سینما…………………………………………………………………………………………..۷
-سینما متولد می شود………………………………………………………………………………………۸
-آتانازیوس کرچر ، با افزودن عدسی به دستگاه نمایش …………………………………………………..۹
-دوربین عکاسی ساخته می شود ………………………………………………………………………….۱۱
-ادیسون و سینما ………………………………………………………………………………………….۱۲
-برادران لومیر و سینما توگراف…………………………………………………………………………..۱۳
-تداوم دید………………………………………………………………………………………………….۱۵
-پدیده ی فای……………………………………………………………………………………………….۱۶
-عکاسی …………………………………………………………………………………………………..۱۶
سکانس سوم – فضا و زمان سینمایی
-اهمیت سینما ……………………………………………………………………………………………..۲۰
-فضای سینمایی……………………………………………………………………………………………۲۱
-زمان سینمایی ……………………………………………………………………………………………۲۱
سکانس چهارم – معرفی استان
-معرفی استان زنجان………………………………………………………………………………………۲۴
-معرفی استان و همسایگی ها …………………………………………………………………………….۲۴
-اقلیم زنجان………………………………………………………………………………………………..۲۴
-آب و هوا………………………………………………………………………………………………….۲۵
-اوضاع اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۲۶
-اوضاع جغرافیایی…………………………………………………………………………………………۲۷
-سابقه تاریخی زنجان ……………………………………………………………………………………..۲۷
-تاریخ زنجان………………………………………………………………………………………………۲۸
-فلسفه وجودی شهر……………………………………………………………………………………….۲۸
سکانس پنجم – معماری در سینا
-رابطه مفهومی…………………………………………………………………………………………….۲۹
-فضای زنده در معماری سینما …………………………………………………………………………….۲۹
-معماری در سینما – سینما در معماری……………………………………………………………………۲۹
-مواد و فضای زندگی………………………………………………………………………………………۳۰
-معماری سینما ……………………………………………………………………………………………۳۱
-حقیقت تصویر و تصور……………………………………………………………………………………۳۳
-حقیقت ذهنی مکان ………………………………………………………………………………………..۳۴
-پلکان در سینما ……………………………………………………………………………………………۳۴
-تبادل احساسات……………………………………………………………………………………………۳۵
-رابطه ابزاری……………………………………………………………………………………………..۳۶
-تاثیرات دنیای دیجیتال بر معماری و سینما ……………………………………………………………….۳۶
-طبقه و اولویت بندی ساختارهای ذهنی……………………………………………………………………۳۸
-مبانی نظری طرح…………………………………………………………………………………………۳۸
-سینما ، معماری در حرکت………………………………………………………………………………..۳۸
-حرکت سینما در معماری………………………………………………………………………………….۳۹
سکانس ششم – استانداردها و برنامه فیزیکی
-تعاریف پایه ………………………………………………………………………………………………۴۴
-سیستمهای نمایش…………………………………………………………………………………………۴۴
-سطح سرانه ………………………………………………………………………………………………۴۴
-حجم سرانه ……………………………………………………………………………………………….۴۴
-پرده نمایش فیلم…………………………………………………………………………………………..۴۵
-سالن انتظار سینما…………………………………………………………………………………………۴۵
-ورودی سینما……………………………………………………………………………………………..۴۵
-گیشه بلیط فروشی ………………………………………………………………………………………..۴۶
-صندلی تماشاگران…………………………………………………………………………………………۴۶
-راهروهای سالن نمایش……………………………………………………………………………………۴۹
-ورودی ها و خروجی های سالن نمایش…………………………………………………………………..۵۰
-مشخصات عمومی………………………………………………………………………………………..۵۲
-سرویس های بهداشتی سینما……………………………………………………………………………..۵۳
-اتاق پروژکتور و ملحقات آن……………………………………………………………………………..۵۳
-پارکینگ های سینما………………………………………………………………………………………۵۳
-شرایط همجواری سینما…………………………………………………………………………………..۵۵
-نوع پیرامون سینما……………………………………………………………………………………….۵۶
سکانس هفتم – نمونه های داخلی و خارجی
-بررسی و تحلیل نمونه های موجود………………………………………………………………………۵۷
-سینما ufa……………………………………………………………………………………………….57
-مجموعه سینمایی آزادی………………………………………………………………………………….۷۱
-مرکز سینمای تجربی گیسو و مژگان حریری……………………………………………………………..۷۷
سکانس هشتم – موقعیت استقراری سایت
-موقعیت قرار گیری سایت و راههای دسترسی ……………………………………………………………۷۹
-فرصتها( نقاط قوت ) و تهدیدهای سایت مورد نظر………………………………………………………..۸۵
-علت انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………۸۶
-اهمیت و ضرورت انجام پروژه……………………………………………………………………………۸۶
-اهمیت پژوهش و طراحی …………………………………………………………………………………۸۶
-موقعیت استقراری پروژه………………………………………………………………………………….۸۶
-برنامه ریزی کالبدی……………………………………………………………………………………….۸۷
-روش تحقیق وطراحی…………………………………………………………………………………….۸۷
سکانس نهم – طرح پیشنهادی
سکانس دهم – منابع
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =