no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله سرای محله | مطالعات طراحی سرای محله | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله سرای محله | مطالعات طراحی سرای محله
doc
فوریه 6, 2018
11.9 مگابایت
325 صفحه
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله سرای محله | مطالعات طراحی سرای محله


دانلود رساله سرای محله
پیشگفتار
جهانی شدن در عصری که تحولات صنعتی با تولیدات استاندارد و روشهائی که به سرعت از یک بخش جهان به بخش دیگر آن منتقل می‌شود، بدون توجه به فرهنگ ویژه هر جامعه و به تبع آن هر محله، بی‌معنا است. در این شرایط فضاهای فرهنگی و سراهای محله به عنوان وسیله‌ای بشمار می‌روند که باید برای پیوند مناسب ویژگیهای جهانی و منطقه‌ای و ارتقاء هر کدام به خدمت گرفته شوند. سراهای فرهنگی محله برای آنکه بتوانند قادر به انجام اینگونه فعالیتها باشند، باید با طبیعت فعالیتهایشان سازگاری داشته باشند و خصوصیات معماری اینگونه فضاها نقشی بسیار حیاتی در روند انجام صحیح فعالیت آنها بعهده دارد.
معماری فضاهای فرهنگی و سرای محله اغلب از ویژگیهای مشابه‌ای برخوردار است و از اینرو لازم است تا از طرق مناسب و هماهنگ نسبت به سازماندهی فضائی آنها اقدام نمود.
در واقع از زمانی که شناخت دقیق و علمی فضاهای فرهنگی امکان‌پذیر گردیده است، همانند سایر رشته‌های علمی، روش برنامه‌ریزی و طراحی آنها نیز بطور مداوم در مواجهه با نیازهای جدید تغییر یافته است. زیرا هر آنچه که امروزه بعنوان یک استاندارد علمی فرض میشود…


دانلود رساله سرای محله | مطالعات طراحی سرای محله

شامل : همراه با منابع

 

۳۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل اول: ۱۹
کلیات تحقیق ۱۹
پیشگفتار ۲۰
کلیات تحقیق ۲۲
مقدمه ۲۲
طرح مساله و اهمیت موضوع پژوهش ۲۴
ضرورت تحقیق : ۲۵
اهداف پژوهش ۲۹
سوالات پژوهش ۲۹
پیش فرض پژوهش ۳۱
روش پژوهش ۳۱
مطالعات کتابخانه ای: ۳۲
مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر: ۳۲
مطالعات میدانی: ۳۳
مصاحبه های تخصصی: ۳۴
پیشینه پژوهش ۳۴
فرآیند پژوهش ۳۶
شرایط فضاها در طراحی یک سرای محله بعنوان مجموعه سرای محله ۳۶
فصل دوم ۳۸
فصل دوم: ۳۹
تعاریف و مفاهیم پایه ۳۹
تعاریف و مفاهیم پایه ۴۰
مقدمه ۴۰
تمدن و فرهنگ ۴۳
درباره ی معانی وتعاریف بسیارگوناگون فرهنگ ۴۳
معانی “فرهنگی “و “ دائره المعارفی “ فرهنگ ۴۵
تعریف فرهنگ culture 47
تعریف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ های فارسی ۴۸
تعریف فرهنگ نزدایرانیان ۵۰
تعریف مقوله هنر ۵۲
تعریف هنر ۵۲
عناصر موجود در یک اثر هنری ۵۴
کلیات هنر در سرای محله ۵۵
طبقه بندی هنرها در سرای محله ۵۸
پیوند هنرها در سرای محله ۵۹
رابطه هنرها در سرای محله ۶۰
تعریف مفهومی فرهنگ ۶۳
تیلور (۱۸۷۱) ۶۵
ویسلر (Wissler- 1920) 65
لووی (Lowie- 1937) 65
تعریف لغوی فرهنگ ۶۵
تقسیم‌بندی تعاریف فرهنگ: ۶۷
ضرورت پرداختن به فرهنگ ۶۹
ویژگیهای فرهنگ : ۷۰
تاثیر فرهنگ در شکل گیری فضاهای معماری سرای محله ۷۰
در این جستار ، داراب دیبا ۷۳
مفاهیم بنیادی معماری ایران ۷۳
را از این گونه توصیف می کند : ۷۳
۴- مساحت کل بنا : ۷۴
سرای محله ۷۵
وظایف سراهای محله ۷۶
فصل سوم ۷۸
فصل سوم: ۷۹
مبانی نظری معماری ۷۹
مبانی نظری و اصول طراحی مجموعه‌های فرهنگی و سرای محله ۸۰
دیدگاه‌های موجود و مبانی نظری طراحی سرای محله ۸۱
وجود هویت عملکردی و فرهنگی در طرح یک سرای محله ۸۲
نمادگرا (SIMBOLIC) و یا یادمان‌گرا (MONUMENTAL) بودن یک سرای محله ۸۴
وحدت اجزاء پراکنده (وحدت در عین کثرت) با توجه به اندیشه‌ها و عقاید جامعه اسلامی ایران در معماری سرای محله ۸۵
ارتباط مناسبی بین طرح، جامعه و اعتقادات در فرم معماری سرای محله ۸۵
سادگی در عین پیچیدگی در فرم کلی سرای محله ۸۶
مستقل از زمان معماری سرای محله ۸۷
عدم کاهش کیفیات فرم در ارتباط و انتقال اندیشه‌ها و پیام اصلی مجموعه به مخاطب در پاسخ به عملکرد سرای محله ۸۸
اهداف مورد نظر در طراحی سرای محله ۹۰
ارتباط مناسب بین افراد، جامعه، محیط طبیعی و موضوع جهت ایجاد وحدت، یکپارچگی و یگانگی ۹۱
انتقال پیام و اندیشه جامعه به نسل‌های حاضر و آتی: ۹۱
احیاء و حفظ ارزش‌ها، سنن و اعتقادات جامعه: ۹۲
اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به گذشته، حال و آینده: ۹۲
مرتفع نمودن مشکلات و معضلات فرهنگی موجود در جامعه: ۹۳
ایجاد جاذبه‌های مناسب جهت ایجاد ارتباط اولیه افراد جامعه با محیط سرای محله ۹۳
پاسخگویی به نیازهای عملکردی- فرهنگی جامعه و تأمین کمبودهای کلی عملکردهای فرهنگی سرای محله: ۹۴
رعایت عدالت اجتماعی: ۹۵
تعیین کیفیات فرم و مبانی طراحی سرای محله (اصول و مبانی طراحی): ۹۶
متمایز بودن و روشنی فرم‌ها در زمینه شهری: ۹۶
سادگی فرم: ۹۷
استمرار فرم‌ها: ۹۸
تسلط و غلبه داشتن مجموعه: ۹۸
روشنی نقاط تقاطع (مفصل): ۹۹
تعیین عرصه‌ها و دامنه‌های دید: ۹۹
آگاهی برحرکت در محیط مجموعه سرای محله: ۱۰۰
مقدمه ۱۰۳
فصل چهارم : ۱۰۲
مبانی و مساحت و برنامه فیزیکی طراحی ۱۰۲
بخش های مختلف مجموعه فرهنگی سرای محله:(بعضی الزامی و وابسته به نظر طراح دارد) ۱۰۳
– فضاها ۱۰۶
الف- عملکرد آموزشی ۱۰۶
ب- عملکرد نمایشی یا نمایشگاهی ۱۰۶
ج- عملکرد کتابخانه‌ای ۱۰۶
د-عملکرد تجاری ۱۰۷
ه- عملکرد خدماتی ۱۰۷
و- عملکرد اداری ۱۰۷
مساحت فضاها ۱۰۷
شناسایی فعالیتهای مورد نیاز در سرای محله و تعیین فضاهای لازم ۱۰۹
بررسی استانداردهای کمی و کیفی در ارتباط با سطوح و فضاهای مورد نیاز در سرای محله ۱۱۰
کتابخانه در سرای محله ۱۱۲
فرمول تجربی برای اندازه کتابخانه ۱۱۳
سالن نمایش و تئاتر: ۱۱۳
سینما ۱۱۴
سالن اجتماعات و سخنرانی در سرای محله ۱۱۴
مراکز آموزش هنر در سرای محله ۱۱۵
بخش‌های اداری مجموعه در سرای محله ۱۱۶
موزه و نمایشگاه در سرای محله ۱۱۶
فضاهای خدماتی در سرای محله ۱۱۷
جمع‌بندی نهایی و تعیین مساحتهای تقریبی محدوده‌های خدماتی مورد نیاز: ۱۱۸
فصل پنجم: ۱۲۰
ضوابط و استانداردهای و مبانی معماری ۱۲۰
ساختار و اصول فیزیکی در سرای محله ۱۲۱
۵ – الف – ضوابط گنجایشی سالنهای تئاتر : ۱۲۱
۵ – الف – ۱ – اندازه تئاتر در سرای محله ۱۲۱
تنوع اجراها : ۱۲۲
عرصه فرهنگی ( استانداردها – جزء فضاها ) : ۱۲۳
– آمفی تئاتر ( استانداردها ) : ۱۲۳
آکوستیک : ۱۲۳
روشنایی و نورپردازی : ۱۲۶
ضوابط ایمنی و حفاظتی : ۱۲۸
سیستم حرارتی و برودتی : ۱۳۰
آمفی تئاتر ( جزء فضاها ) : ۱۳۵
پشت صحنه : ۱۳۵
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید : ۱۳۶
– روشهای مختلف توسعه سالن های ذوزنقه ای شکل ۱۴۰
– چگونگی تعیین شیب کف سالن های نمایش ۱۴۰
– جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها ۱۴۳
عرصه اداری ( استانداردها – جزء فضاها ) : ۱۴۴
استانداردها ۱۴۴
– جزء فضاها: ۱۴۴
– نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیر رسمی و رسمی ۱۴۵
فضاهای درنظرگرفته شده برای کتابخانه با سیستم باز در سرای محله : ۱۴۶
کافی شاپ : ۱۴۶
ریزفضاهای موردنیازبرای کافی شاپ : ۱۴۶
گالری ۱۴۷
ریزفضاهای موردنیازگالری : ۱۴۷
نمایشگاه ۱۴۷
نمایشگاه صنایع دستی : ۱۴۷
رستوران: ۱۴۸
ابعاد انسانی و استانداردهای فضایی : ۱۴۸
فصل ششم: ۱۵۷
نمونه های موردی ۱۵۷
نمونه های موردی ۱۵۸
مقدمه ۱۵۸
تجارب داخلی ۱۵۹
فرهنگسرای نیاوران ۱۶۲
سرای محله اکباتان ۱۶۷
تجارب خارجی ۱۶۸
۱- مجتمع فرهنگی فجر سنندج ۱۶۹
۲- مجتمع فرهنگی بوعلی سینای همدان ۱۷۵
۱-کلاس‌های آموزشی تئوری و عملی ۱۸۱
فرهنگسرای خاوران ۱۸۳
زیر زمین : ۱۹۰
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران ): ۱۹۱
۴ – مجموعه فرهنگی سرو: ۱۹۳
واحد آموزش: ۱۹۴
واحد عکاسی : ۱۹۵
واحد زبان : ۱۹۵
واحد کامپیوتر : ۱۹۵
کارگاه هنرهای تجسمی : ۱۹۶
واحد نگارخانه : ۱۹۶
واحد کتابخانه : ۱۹۶
خانه مشق فرهنگسرا ی سرو : ۱۹۷
نوار خانه موسیقی : ۱۹۷
سرای محله قرآن : ۱۹۷
سرای محله شعر و ادب فارسی : ۱۹۷
سرای محله فیلم : ۱۹۸
سرای محله شطرنج : ۱۹۸
سرای محله تئأتر : ۱۹۸
سرای محله موسیقی : ۱۹۹
سالن ورزشی : ۱۹۹
مهد کودک فرهنگسرای سرو : ۲۰۰
امکانات رفاهی : ۲۰۰
آمفی تئأتر شماره ۱ (تراس تابستانی ): ۲۰۰
آمفی تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات ) : ۲۰۱
۱۰ – مرکز فرهنگی دزفول ۲۰۱
خصوصیات : ۲۰۲
بیان فلسفی طرح ۲۰۴
نحوه ارتباط فضاها ۲۰۷
۶ – ۲۱۹
نمونه های خارجی ۲۱۹
مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس ) : ۲۱۹
۷ – مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید): ۲۲۱
فصل پنجم: ۲۲۷
اقلیم و محل قرارگیری پروژه ۲۲۷
بررسی و شناخت بستر طرح ۲۲۸
ویژگیهای شهر تهران ۲۲۸
۷-۲ تهران از دیدگاه جمعیتی ۲۲۹
۷-۳ ویژگیهای منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۲۹
ویژگیهای شهر تهران ۲۳۰
تاریخچه ای از تهران ۲۳۰
۷-۱-۲ موقعیت طبیعی شهر تهران ۲۳۲
ویژگی های اقلیمی شهر تهران ۲۳۳
دما و رطوبت ۲۳۳
بارندگی ۲۳۴
وزش باد ۲۳۵
بررسی جهت قرارگیرس ساختمان و خیابانها با توجه به وزش باد ۲۳۷
شکل ۷-۳ نمودار های جهت و سرعت وزش باد در فصول مختلف ۲۳۸
شرایط حرارتی در فضاهای آزاد ۲۴۰
شرایط حرارتی در فضاهای داخلی ۲۴۲
شکل ۷-۵ جدول بیو کلیماتیک ساختمانی تهران ۲۴۴
توپوگرافی ۲۴۴
آب های زیر زمینی ۲۴۵
زمین شناسی و چینه شناسی ۲۴۶
خطر زمین لرزه گسترده تهران ۲۴۷
شکل ۷-۶ گسلهای تهران ۲۴۸
۷-۱-۷ جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم ۲۴۸
۱ – جهت گیری ساختمان با توجه به تابش ۲۴۹
جهت مناسب در رابطه با تابش اشعه خورشید به ساختمان ، بایستی به گونه ای باشد

که سطوح عمودی ساختمان از حداکثر تابش در مواقع سرد سال و از حداقل تابش در مواقع گرم سال برخوردار باشد . ۲۴۹
۲ – جهت گیری ساختمان با توجه به جهت وزش باد ۲۴۹
تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید ۲۵۰
جهت جنوبی ۲۵۰
جهت شرقی ۲۵۱
جهت جنوب شرقی ۲۵۲
جهت جنوب غربی ۲۵۲
جهت غربی ۲۵۳
جهت شمالی ۲۵۳
شکل ۷-۱۲جهت غربی شکل ۷-۱۳جهت شمالی ۲۵۴
شکل ۷-۱۴جهت وزش باد در مواقع سرد سال ، آذر ،دی ، بهمن ۲۵۵
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۲۵۵
سایه بان متناسب ۲۵۶
انواع سایبان ۲۵۶
۱- نمونه هایی از سایبان های عمودی ۲۵۶
۳ – سایبان های طبیعی ۲۵۷
جهت در سایبان ۲۵۷
تعیین عمق سایبان ۲۵۸
ضوابط طراحی ، مصالح ساختمانی ۲۵۸
نتایج از نمودارهای بیوکلیماتیک ۲۶۰
توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک ساختمانی شهر تهران ۲۶۰
تهران از دیدگاه آمار جمعیتی ۲۶۱
جمعیت ۲۶۱
ویژگی های منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۶۲
۱ خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۶۲
شکل ۷-۱۶ موقعیت منطقه ۲۲ شهرداری تهران ( ماخذ : طرح جامع تهران ) ۲۶۳
شکل ۷-۱۷ حوزه آبخیز منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۶۴
شکل ۷-۱۸ رودخانه وردیج ۲۶۵
محدوده سایت مورد نظر ۲۶۸
تصاویر سایت ۲۷۰
تحلیل سایت ۲۷۳
مسیرهای دسترسی به سایت ۲۷۴
نمودار وضعیت خورشید ۲۷۵
جهت وزش با مطلوب در تابستان ۲۷۶
ابعاد سایت ۲۷۷
جریان باد زمستانی نامطلوب ۲۷۸
تابش خورشید ۲۷۸
وضعیت زمین شناختی تهران ۲۷۹
آلودگیهای شهر تهران ۲۸۰
ویژگی های اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۸۱
۱ دما ۲۸۱
میزان بارش ۲۸۲
رطوبت نسبی ۲۸۳
باد ۲۸۴
روزهای یخبندان ۲۸۶
ساعت آفتابی ۲۸۶
روزهای برفی ۲۸۶
وضعیت توپوگرافی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۸۷
شکل ۷-۲۴ نقشه شیب منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۸۹
۷-۳-۴ وضعیت موجود منطقه ۲۸۹
۷-۳-۵ جمعیت منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۹۲
جدول ۷-۴ مشخصات مناطق بیست و دو گانه تهران ۱۳۷۵ ۲۹۶
الف ) تراکم جمعیتی ۲۹۷
ب ) تراکم مسکونی منطقه ۲۹۷
ج ) تراکم ساختمانی ناحیه ۲۹۸
۷-۳-۷ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۲۹۸
تراکم ساختمانی ۳۰۲
الف ) مسکونی با تراکم کم ( نوع یک ) ۳۰۲
شکل ۷-۲۷ کاربری مسکونی تراکم کم منطقه ۲۲ ۳۰۳
شکل ۷-۲۹ کاربری مسکونی تراکم زیاد منطقه ۲۲ ۳۰۷
اصول تقسیمات شهری ۳۰۷
ناحیه یک : ۳۰۸
ناحیه دو : ۳۰۹
ناحیه سه : ۳۱۰
ناحیه چهار : ۳۱۰
ناحیه پنج : ۳۱۱
ناحیه شش : ۳۱۱
شکل ۷-۳۰ منطقه ۲۲ تهران به تفکیک نواحی و محلات ۳۱۴
کاربری های عمده ۳۱۴
کاربری های نا مناسب ۳۱۴
سهم کاربری های عمده ۳۱۵
۱ – کاربری مسکونی ۳۱۵
۲ – کاربری تجاری ۳۱۵
۴– کاربری تحقیقاتی و آموزش عالی ۳۱۶
۵– کاربری فرهنگی – مذهبی ۳۱۶
۶ – اداری و انتظامی ۳۱۷
اهداف زیست محیطی در طرح ریزی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۳۲۲
فهرست منابع ۳۲۴
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =