no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله طراحی ترمینال مسافربری | رساله ترمینال مسافربری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله طراحی ترمینال مسافربری | رساله ترمینال مسافربری
doc
دسامبر 25, 2017
3.8 مگابایت
85 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

رساله طراحی ترمینال مسافربری | رساله ترمینال مسافربری


رساله طراحی ترمینال مسافربری
مقدمه
اختراع سیستم های جدید حمل و نقل در قرن ۲۰ که متفاوت از روش های حمل و نقل انسان در کل تاریخ بشریت است نیاز به مطالعات و بررسی های کارشناسانه برای عملکرد هر چه بهتر ترمینالها و نیز مطالعه نحوه، رفتار انسانها در این گونه اماکن را ایجاب می کند.
مدتها کشتی ها بهترین وسیله سفر بودند و کالسکه ها و واگن ها، حرکت در راههای زمینی را ممکن می ساختند اما با ظرفیت های کم. در قرن نوزدهم راههای ریلی روش را تغییر دادند و باعث تغییر در اجتماع با سفرهای توام با ظرفیت بالا همراه با سرعت زیاد شدند همچنین در این زمان بود که وسایل نقلیه موتوری مانند اتوبوس در بیشتر کشورهای جهان به شکل گسترده ای حمل و نقل مسافر را عهده دار شدند. لزوم شکل گیری ترمینالهای وسیع با عملکردهای گوناگون برای مسافران زیادی که هر روز به این اماکن وارد شده و از آن خارج می گردند و تسهیلاتی برای راحتی و رفع خستگی ناشی از مسیر امر مهمی را ایفا کرد ترمینالهای اتوبوس اماکن بسیار فعالی می باشند.

رساله طراحی ترمینال مسافربری

رشد سفر افزایش مبادلات توریستی تقاضای زیادی را پیش روی سرویسهای حمل و نقل قرار داده است استفاده متناسب و بهینه از ظرفیت های موجود و استفاده از سیستم های مدیریت فنی پیشرفته در حمل و نقل در قرن جدید بسیار مطرح می باشد. از لحاظ تاریخی ترمینالهای اتوبوس و ساختارهای مرتبط مستقل از یکدیگر می باشند این عامل موجب می گردد که مسائل زیر همواره مورد توجه قرار گیرد.


رساله طراحی ترمینال مسافربری | رساله ترمینال مسافربری

شامل : همراه با منابع

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری

مقدمه ۱
فصل:۱ ۲
۱-۱ تاریخ ۲
جغرافیا ۳
۲-۱ طبیعت استان فارس ۳
۱-۳ آب و هوا ۳
۱-۴ جمعیت ۴
۵-۱ صنایع و محصولات ۴
۶-۱ صنایع دستی ۴
۷-۱ سوغات ۴
۸-۱ زبان‌ها ۵
۹-۱ آثار تاریخی و جغرافیاو خصوصیات شهر شیراز ۵
۱۰-۱ تاریخ پیش از اسلام ۵
۱۱-۱ تاریخ پس از اسلام ۵
۱۲-۱ جغرافیا ۷
۱۳-۱ مناطق شهری

رساله طراحی ترمینال مسافربری
۱۴-۱ اقتصاد ۷
۱۵-۱ فرهنگ ۸
۱۶-۱ زبان ۸
۱۷-۱ معرفی اجمالی استان فارس: ۹
فصل۲: ۱۰

۲-۱:معرفی پایانه های مسافربری : ۱۳

۲-۲ -پایانه ها، اصول و مبانی: ۱۳
۲-۳ -*خصوصیات پایا نه ها: ۱۳
۲-۴ *انواع پایانه از نظر عملکرد: ۱۴
۲-۵-:عوامل موثر بر چگونگی عملکرد پایانه: ۱۵
۲-۲-دسته دوم شامل: ۱۶
۲-۶-انواع حرکت در پایانه و ارتباط آن با عناصر متحرک: ۱۶
فصل۳: ۱۶
۳-۱ *. تحلیل سایت ۱۶
۳-۲ *. بهبود شیوه مدیریت ترمینال اتوبوس با بکار گیری سیستم تعیین مکان وسایل نقلیه ۱۷
۳-۱ *. تحلیل سایت ۱۷
۲-۳-بهبود شیوه مدیریت ترمینال اتوبوس با بکارگیری سیستم تعیین مکان وسایل نقلیه Reid: 19
۳-۲-۱-افزایش ظرفیت ترمینالهای اتوبوس ۱۹
۳-۲-۲-سیستم REID برابر با امکانات جدید ۲۰
۳-۳- تعیین مکان مکانیکی: ۲۱
۳-۵- دستگاه های فروش بلیط: ۲۲
۳-۶- خرید و فروش اینترنتی: ۲۲
۳-۷ – استفاده از تابلوهای الکتریکی: ۲۳
۳-۸- فضای خدماتی اتوبوس بدون دید: ۲۳
۳-۹- منزوی کردن فضای خدماتی اتوبوسها: ۲۳
۳-۱۰-فضای خدماتی مسافرین به صورت یک مجموعه درآید: ۲۴
۳-۱۱- خدمات دهی به معلولین ۲۴
۳-۱۲- ورود و خروج از سایت به ۳ طریق صورت می گیرد: ۲۶
فصل۳: ۳۰

۱-پایانه شهید کار اندیش شیراز: ۳۰

۱-۱-مزایا و معایب پایانه کار اندیش: ۳۲
۲-پایانه شرق تهران ۳۶
۳-پایانه جنوب تهران ۳۸
۱ :مشخصات پایانه ها: ۴۴
۱-۱-*خدمات و تسهیلات ۴۴
۱-۲-*امور اداری پایانه: ۴۵
۱-۳-کنترل پایانه: ۴۵
۱-۵-*مکان یابی پایانه در شهر: ۴۸
۱-۶-*ترافیک درون پایانه: ۴۹
۱-۷-*فرم های پایانه: ۴۹
۱-۸-*انواع سیستم کلاسیک پایانه: ۴۹
۱-۱۰-*فاصله مکانی داخل ترمینال. ۵۲
۱-۱۰-*نوع مالکیت: ۵۳
۲-ترمینال های اتوبوس: ۵۳
۲-۱-*نوع ترمینال:

رساله طراحی ترمینال مسافربری
۲-۲-*ترمینال های بین ایالتی برون شهری ۵۴
۳-۱-*فضاهای نشیمن عمومی: ۵۶
۳-۲-*مکانهای عرضه بلیط: ۵۷
۳-۶-*دفاتر کار: ۵۹
۳-۷-*فضاهای خدماتی کرایه ای: ۵۹
۴-عملکردهای پایانه: ۶۰
۴-۱-*عوامل موثر در عملکرد: ۶۰
۴-۲-*مسافر ۶۰
۴-۳-*اتوبوس ۶۱
۴-۴-*بار ۶۲
۶-مدیریت و کنترل بر فعالیتهای ترمینال : ۶۳
۷-فضاهای مورد لزوم در ترمینال های مسافربری: ۶۴
۷-۲-*سالنهای تخلیه مسافر ۶۵
۷-۳-*فروشگاهها: ۶۵
۷-۴-*خدمات رسانی به وسایل نقلیه ۶۶
۷-۵-*انبارهای بار ۶۶
۷-۶-*پارکینگ ها: ۶۶
۷-۷-*تاسیسات ۶۷
۷-۸-*نظارت و کنترل ۶۷
۸-استانداردها و اندازه ها: ۶۸

۸-۱-*فضای انتظار مسافرین: ۶۸

۸-۲-*سطح استاندارد سرویس دهی: ۶۸
۸-۳-*تعیین فضای انتظار مسافرین ۶۸
۸-۴-*سطوح سرویس دهی برای منطقه به صف درآوردن ۶۹
۹-تسهیلات انتقال بیرونی: ۷۱
۹-۱-*توقفگاههای اتوبوس ۷۱
۱۰-سطح سرویس دهی به مسافرین: ۷۲
۱۱-عرض مسیر گذر موثر برای مسافر: ۷۳
۱۱-۱-*سطح استانداردهای سرویس دهی: ۷۳
۱۲-روشهای ارزیابی: ۷۳
۱۲-۱-*تعیین عرض عبور مورد نیاز ۷۳
۱۲-۳-*ارزیابی روش های تعیین تعداد درها: ۷۴
۱۲-۴-*تعیین ظرفیت ورودی (مدخل) ۷۵
۱۲-۵-*راههای پله ای ۷۵
۱۳-فاکتورهای طراحی سکوهای ترانزیت: ۷۶
۱۳-۱-*روشهای ارزیابی ۷۷
۱۴-استانداردهای طراحی فضاهای عمومی برای معلولان : ۷۷
۱۴-۱-*اندازه ها و شعاع دسترسی معلول روی صندلی چرخدار ۷۸
۱۴-۲-*فضاهای گردش صندلی چرخ دار: ۷۹
۱۴-۳-*معابر عمومی ۷۹
۱۴-۴-*ضوابط و معیارها معابر عمومی: ۸۰
۱۴-۵-*توقفگاه ۸۰
۱۴-۶-*ضوابط و معیارها توقفگاه ها: ۸۱
فصل۶: ۸۲
منابع وماخذ: ۸۶
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 3 =