no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی بیمارستان عمومی | بیمارستان عمومی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی بیمارستان عمومی | بیمارستان عمومی
doc
نوامبر 27, 2017
12.2 مگابایت
148 صفحه
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی بیمارستان عمومی | بیمارستان عمومی


مطالعات طراحی بیمارستان عمومی

چکیده

• در جوامع ، درمان توسط پزشک عمومی، اولین نقطه ارتباط بین مردم عادی وکارکنان مراکز بهداشت و درمان است. در گذشته ، پزشکان عمومی مردم را هم در خانه ها و هم در مطبها می دیدند وتنها در موارد ضروری آنها به متخصصین مراجعه می کردند تا مراقبتهای لازم از آنها انجام شود . به هر حال، از زمانی که تمایل به تخصص گرایی در میان پزشکان مطرح شده، تحول سریعی به سوی مراکز طبی-تشخیصی که خدمات پزشکی گسترده ای انجام می دادند،به وجود آمده است. مزایای این کار برای بیماران عبارت بود از : کوتاه شدن زمان انتظار، احتمال بیشتر تشخیص بیماری و درمان بدون نیاز به مراجعه به پزشک دیگر . امتیازات آن برای پزشکان نیز عبارت بود از : ساعات کاری منظم، امکان تبادل اطلاعات واستفاده از تجربیات سایر پزشکان حرفه ای .در ساده ترین شکل یک مرکز پزشکی نیز ، کار به صورت گروهی انجام می شود .
• سازمانهای پزشکی، خدمات درمانی ومراقبت از بیماران با طیف وسیعی از بیماریهای حاد ومزمن را ارائه می کنند.وسعت ونوع مراقبتهای پزشکی ممکن است متفاوت باشد بنابراین، شناخت دقیق آن لازم وضروری بنظر می رسد وبه همین دلیل است که بیمارستانها از نظر وجود بخشهای تخصصی ،مساحت آن وامکانات درمانی ومراقبتهای بهداشتی ،پیشگیری ،مراقبتهای پس از بیماری، معاینه(تشخیص)ودرمان،از نظر قدرت و امکانات مراقبتی واستانداردهای سطح بستری ورفاهی ،مراقبتهای روانی وفعالیتهای تحقیقاتی وآموزشی ،متفاوت اند.


مطالعات طراحی بیمارستان عمومی | بیمارستان عمومی

شامل : منابع + فایل اتوکد

 

۱۸,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست
فصل اول
مبانی نظری طراحی بیمارستانها

مقدمه …………………………………………..۶

هدف از ایجاد بیمارستان……………………… ۷

تاریخ و بیمارستان…………………………………………………. ۷
مطالعات طراحی بیمارستان عمومی
بررسی نمونه موجود………………………………………………. ۱۲
فصل دوم
بخش های بیمارستان
برنامه ریزی وطراحی معماری بخشهای بستری داخلی/جراحی

برنامه ریزی وطراحی معماری بخشهای بستری داخلی/جراحی……………………۲۰
خدمات عمومی در بخش های بستری های داخلی / جراحی……………….۲۲
اتاق های معاینه و درمان…………………………………………………………………….۲۳
ارتباط بخش های بستر ی داخلی / جراحی و بیمارستان …………………….. ۲۵
روابط فضاهای داخلی بخش های بستری داخلی / جراحی……………………………۲۹
عملکرد فضا های بخش ها ی بستری داخلی / جراحی ……………………………… ۳۳

فصل سوم

مشخصات کیفی فضاهای درمانی

شرایط مناسب محیط کار ………………………. …………………………۴۰
تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش های بستری داخلی و جراحی …………… ۴۹
آموزش پزشکی ……………………………………………………………. ۵۲
کنترل عفونت………………………………………………………..۵۶
ایمنی………………………………………………….. ۶۱
را هنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبتهای ویژه
اولیت بندی بیماران برای پذیرش آن ها در بخش های مراقبت ویژه…………………….۶۴
شرایط مناسب محیط بیمار و کارکنان در بخش های مراقبت ویژه…………………………..۶۶
کنترل عفونت در بخشهای مراقبتهای ویژه…………………………………..۷۰
ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های کلینیک………..۷۳
ظرفیت ، روابط و ترکیب بندی فضا های داخلی بخش های مراقبت ویژه…………… ۷۵
ضمیمه…………………………………….۷۷
مفهوم طرح ریزی…………………………. ۷۹
فصل چهارم

مشخصات کمی و برنامه ریزی فیزیکی

برنامه فیزیکی …………………………………………….۹۳
زیرفضاهای طبقات بر حسب کاربری ………………………۹۶
زیرفضاهای طبقات بر حسب متراژ …………………۹۷
انتخاب زیرفضاها درطبقات برحسب درصد در نمونه های خارجی و داخلی …………..۹۸
ریز فضاها در بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی …………………….۹۹
مفاهیم طراحی ………………………………….. ۱۲۲
دیاگرام ………………………………………. ۱۲۶
فصل پنجم
بستر طرح و مطالعات بستر طرح
اقلیم……………………………………………………………………..۱۳۴
موقعیت جغرافیایی ( وسعت و آب وهوا )ورامین …………………..۱۳۵
کاربری وضع موجود ………………….۱۴۰
بررسی جهات جغرافیایی ……………………………………..۱۴۱
تجزیه و تحلیل مناظر و الودگی صوتی……………………………………….۱۴۳
فصل ششم
روند طرح –کاسپت ها……………۱۴۶
فهرست منابع و ماخذ ……………۱۴۸

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 4 =