no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله برج باغ مسکونی | رساله برج باغ مسکونی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله برج باغ مسکونی | رساله برج باغ مسکونی
doc
نوامبر 27, 2017
3.8 مگابایت
261 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله برج باغ مسکونی | رساله برج باغ مسکونی


دانلود رساله برج باغ مسکونی

چکیده
خانه مکانی است که تمام عالم را در خود جای می‌دهد.
مسکن یکی از مسائل حاد کشور‌های در حال توسعه است. فقدان منابع کافی، ضعف مدیریت، نداشتن برنامه‌ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی‌هایی که در زیرساختمان‌های اقتصادی این کشورها وجود دارد از یک سو و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سوی دیگر تامین سرپناه را در این کشورها به شکلی غامض و چند بعدی درآورده است.
برای دستیابی به برنامه‌ریزی مطلوب مسکن باید ضمن شناخت وضع موجود مسکن و تسهیلات آن، روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتماعی موثر بر بازار مسکن و تحولات مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
همچنین لازم است تحلیلات اقتصادی و اجتماعی در آینده براساس برنامه‌ریزی‌های ملی، منطقه‌أی و شهری مورد مداقه قرار گرفته و تاثیرات متقابل این تحولات در بخش مسکن و تامین نیازهای مسکونی مورد پیش‌بینی قرار گیرد. سپس می‌بایست اهداف برنامه‌های مسکن در چهارچوب ضوابط و استانداردهای تدوین شده معین و برای تحصیل اهداف مورد نظر راهکارهای مناسب و روش‌های علمی اتخاذ شود.


دانلود رساله برج باغ مسکونی | رساله برج باغ مسکونی

شامل : منابع

 

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب و موضوعات
چکیده
فصل اول – کلیات
مقدمه
اهمیت و ضرورت
اهداف
روش‌ جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها
فصل دوم مبانی نظری برج باغ
مفهوم سکونت
تعریف مسکن
محیط مسکونی
محیط مسکونی از لحاظ کالبدی
نتیجه گیری برای محیط کالبدی برج باغ
مسکن مطلوب چیست
عوامل کلی موثر بر مطلوبیت برج باغ
عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای برج باغ
گونه شناسی مسکن برج باغ

دانلود رساله برج باغ مسکونی

خانه‌های تک واحدی مستقل
خانه‌های حیاط مرکزی
خانه‌های شهری
مجموعه مسکونی اشتراکی
آپارتمان‌های برج باغ
الف ابعاد اقتصادی
ب ابعاد اجتماعی
ج ابعاد زیست محیطی
د ضرورت وجود فضاهای جانبی ساختمانهای بلند
ه نگاهی اجمالی به مکان قرارگیری چند برج در تهران
معرفی چند نمونه خوب فضای جانبی برجها
مجتمع مسکونی سان سیتی
آپارتمان های A.B.C
برج باغ مسکونی
برج باغ های مسکونی با ارتفاع متوسط
الف ابعاد اجتماعی
ب ابعاد اقتصادی
ج ابعاد زیست محیطی
ساختمان‌های چند عملکردی
عملکرد و تجهیزات مسکن
عرصه مشترک
عرصه والدین
عرصه فرزندان
عرصه خویشاوند
عرصه مهمان
فضاهای خدماتی
فضای ورودی و خروجی
تراکم و نظارت سکونت
تراکم مسکونی
تراکم خانوار در واحد مسکونی برج باغ
شاخص‌های درونی مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور
نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسکونی
مجموعه‌ مسکونی آتی‌ساز
کیفیت معماری و منظر کلی ساختمان

دانلود رساله برج باغ مسکونی

موقعیت، ارتباط، اشراف و سایه‌اندازی برج‌ها نسبت به یکدیگر
بررسی سر و صدای مزاحم
بررسی ورودی برج‌ها و موقعیت‌ نورگیری پله‌های اصلی راهروها
دید برج‌ها به یکدیگر، دید مجموعه به شهر، هماهنگی با همجواری‌ها
موقعیت و تجهیزات موتورخانه و سیستم نگهداری
مشخصات کلی مجموعه
آپارتمان‌های مسکونی مارسی ، لکوربوزیه.
برج باغ لیک شور درایو، ، . میس وندرروهه
برج باغ تیگل‌هاربر، برلین، ، مور و رابل ویودل
هابیتات، مونترال، ، موشه سفدی
برج باغ مسکونی مهرینگن
ساختمان‌های مسکونی برج باغ “ایدونا”، “برانشویک” آلمان غربی
نتیجه‌گیری
فصل سوم مطالعات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی
سابقه و سنن سکونت
خانه های سنتی در ایران
گونه شناسی معماری خانه‌های سنتی ایران
ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی
مفاهیم، نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی
سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران
خانه‌های مسکونی در تهران
تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین
اولین آپارتمان‌های شهر تهران
ورود ساختمان‌های بلند به تهران
جدول اولین ساختمان‌های بلند در تهران
ابعاد اجتماعی مسکن
روند تحولات جمعیتی در چند دهه اخیر در کشور
الف کل کشور
ب مناطق شهری کشور
دانلود رساله برج باغ مسکونی
جمعیت کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال‌های
تعداد خانوارهای ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور (میلیون خانوار)
نرخ رشد جمعیت کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال‌های
ابعاد فرهنگی مسکن
ضوابط برج باغ

فصل چهارم مطالعات سیاسی، اقتصادی

سیاست توسعه مسکن
جدول مقایسه سهم پیش‌بینی شده برای انواع مسکن در برنامه دوم توسعه با عملکرد آن در سال‌های تا
چکیده ای از سیاست‌های توسعه مسکن در برنامه پنج‌ساله دوم
الف خط مشی‌های اساسی و سیاست‌ها
ب هدف‌های کمی برنامه در بخش دولتی
ج هدف‌های کمی برنامه در بخش غیردولتی
شاخص‌ها
الف سیاست‌های استراتژیک
جدول پیش‌بینی تولید واحدهای مسکونی به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال‌های الی (واحد هزاز)
برنامه سوم توسعه مسکن
ابعاد اقتصادی مسکن
جدول نسبت تشکیل سرمایه در بخش مسکن
جدول شماره نسبت هزینه مسکن از کل هزینه خانوار
سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار
ارزیابی وضعیت موجود مسکن براساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار
جدول نحوه تصرف واحد مسکونی بر حسب سطوح درآمدی در جمعیت شهری کشور (درصد)
تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن
جدول نرخ رشد سالیانه جمعیت در فاصله سال‌های تا
جدول افزایش جمعیت گروهی از شهرهای اقماری تهران در فاصله
بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور
الف سیاست‌های مربوط به وام و اعتبار در بخش مسکن
نتیجه‌گیری
فصل پنجم مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی
خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران
خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه شهرداری تهران
وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه شهرداری تهران
ویژگی‌های اقلیمی منطقه
حوزه غربی
دما
دانلود رساله برج باغ مسکونی
میزان بارش
رطوبت نسبی
باد
روزهای یخبندان
ساعت آفتابی

 رساله برج باغ مسکونی

روزهای برفی
اهداف زیست محیطی در طرح‌ریزی منطقه
جهت استقرار خانه‌ها
فاصله ساختمان‌ها
تجمیع ساختمان‌ها
شکل ساختمان
طراحی فضاهای داخلی
اهداف عمده طراحی اقلیمی
نتیجه‌گیری
فهرست مواخد اینترنتی
فهرست منابع و ماخذ
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 9 =