no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مهد کودک | رساله طراحی مهدکودک | مهدکودک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مهد کودک | رساله طراحی مهدکودک | مهدکودک
doc
آگوست 26, 2017
3.8 مگابایت
138 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مهد کودک | رساله طراحی مهدکودک | مهدکودک


دانلود رساله مهد کودک

مقدمه
لحظات دوران کودکی از شیرین ترین و زیباترین خاطرات زندگی هر فرد به شمار می رود . به طوری که هر فرد بزرگسال در آرزوی تجربه مجدد آن می باشد . هر کودکی، بر روی کره زمین، زمانی آرزوی دنیایی پاک تر را در دل پرورانده است. دنیایی مبرا از این هزاران آزار های زندگی، و در عوض مزین به باغ جادویی پر از عجایب، مخفیانه – امن – مکانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسانها و محیط پیرامون شان در تاثیر پذیری متقابلند.
کودکان حساس ترین و تاثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند و در حساس ترین و مهمترین سال های زندگی شان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی- ذهنی- جسمی و اجتماعی آنها شکل می گیرد تا زمانی که وارد شهر می شوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است.


دانلود رساله مهد کودک | رساله طراحی مهدکودک | مهدکودک

شامل : چکیده فارسی و انگلیسی + منابع

 

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : مقدمه………………………………………………………………..۲
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………..۲
۱-۲ موضوع و طرح مساله…………………………………………………………………..۳
۱-۳ ضرورت اهمیت مساله ………………………………………………………………..۳
۱-۴ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………۴
فصل دوم : کودک ………………………………………………………………………۵
بخش اول: روانشناسی کودک …………………………………………………………….۵
۲-۱-۱- روانشناسی رشد…………………………………………………………………….۵
۲-۱-۲- مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد ……………………………………………۶
۲-۱-۳- تعریف رشد…………………………………………………………………………۶
۲-۱-۴- مفهوم پختگی (رسیدگی………………………………………………………..۶
۲-۱-۵ مفهوم رشد و پرورش…………………………………………………………….. ۶
۲-۱-۶ ماهیت و ویژگی‌های رشد در انسان…………………………………………….۶
۲-۱-۷ مبانی زیستی و محیطی رشد…………………………………………………….. ۷
۲-۱-۸ وراثت…………………………………………………………………………………۸
۲-۱-۹ محیط………………………………………………………………………………….۸
۲-۱-۱۰ نظریه ها……………………………………………………………………………..۸
دانلود رساله مهد کودک

بخش دوم : تقسیم بندی دوران کودکی ……………………………………………….۹

-۲-۱ ویژگی‌های دوره اول کودکی (از تولد تا ۳ سالگی) ……………………..۱۰
رشد جسمانی…………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۲-۲ ویژگی‌های دوره دوم کودکی (از ۳ تا ۷ سالگی): ………………………۱۲
۲-۲-۳ تأثیر کودکستان در رفتار اجتماعی کودک……………………………….. ۱۷
۲-۲-۴ تأثیر کودکستان بر سازگاری اطفال: ……………………………………….. ۱۸
۲-۲-۵ سازمان اجتماعی گروه‌های کودکستانی……………………………………. ۱۹
۲-۳-۱ تاریخچه آموزش پیش از دبستان در ایران…………………………………. ۱۹
۲-۳-۲ نقد و بررسی نظام‌های آموزشی……………………………………………… ۲۰
۲-۳-۳ سیستم آموزش سنتی (معلم محور) ……………………………………….. ۲۰
۲-۳-۴ سیستم آموزش رایج (موضوع محور) …………………………………….. ۲۱
۲-۳-۵ آموزش مدرن (دانش‌آموز محور) …………………………………………. ۲۱
۲-۳-۶ نگاهی به آموزش و پرورش پیش از دبستان در جهان امروز: ……….. ۲۳
۲-۳-۷ اهداف آموزش و پرورش در کودکستان‌ها و مراکز پیش دبستانی…. ۲۶
دانلود رساله مهد کودک

فصل سوم : ابزارهای کمک آموزشی…………………………………………۲۸

۳-۱-۱ تعریف بازی از بعد جسمانی و فعالیت بدنی………………………………. ۲۸
۳-۱-۲ تعریف بازی از بعد روانشناسی و تربیتی……………………………………. ۲۸
۳-۱-۳ تعریف بازی در ارتباط با زندگی اجتماعی…………………………………۲۹
۳-۱-۴ نتیجه………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۱-۵ اهمیت و هدف بازی……………………………………………………………..۳۰
۳-۱-۶ انواع بازی از جهت محتوا و کاربرد………………………………………….۳۵
بخش دوم: اسباب بازی‌های مناسب برای کودکان پیش دبستانی………………۴۰
۳-۲-۱ اهداف اسباب بازی های آموزشی……………………………………………۴۰
۳-۲-۱ هدف از اسباب بازی های آموزشی…………………………………………..۴۱
۳-۲-۳ پازل ها و بازی های حل مسئله…………………………………………………۴۱
۳-۲-۴ لگو………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۲-۵ تخته سیاه یا وایت برد………………………………………………………………۴۲
۳-۲-۶ ابزار و آلات موسیقی……………………………………………………………….۴۲
۳-۲-۷ دوچرخه……………………………………………………………………………….۴۲
۳-۳-۱ تعریف نقاشی کودک……………………………………………………………..۴۲
۳-۳-۲ مراحل نقاشی کودکان …………………………………………………………….۴۳
۳-۳-۳ چرا کودکان نقاشی می‌کشند؟…………………………………………………..۴۵
۳-۳-۴ توجه به نقاشی به صورت گروهی………………………………………………۴۵
۳-۳-۵ کودکان و رنگ ها………………………………………………………………….۴۶
۳-۳-۶ دریافترنگها……………………………………………………………………….۴۷
۳-۳-۷ نتیجه…………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۳-۸ قصه و قصه گویی…………………………………………………………………..۴۹
۳-۳-۹ نتیجه گیری…………………………………………………………………………..۴۹
دانلود رساله مهد کودک

بخش چهارم: رسانه‌های آموزشی………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۱ ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسب…………………………………….۵۰
۳-۴-۲ طبقه بندی قراردادی رسانه های آموزشی……………………………………۵۰
۳-۴-۳ نتیجه……………………………………………………………………………………۵۴
فصل چهارم :فضا…………………………………………………………………………..۵۵
بخش اول: مبانی ادراک فضا……………………………………………………………….۵۵
۴-۱-۱ ظرفیت ادراک……………………………………………………………………….۵۵
۴-۱-۲ دریافتحسیکودکاز فضا ……………………………………………………..۵۶
بخش دوم: آسایش محیطی…………………………………………………………………۵۷
۴-۲-۱ نور………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲-۲ صوت…………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۲-۳ آب و هوا……………………………………………………………………………..۶۰
دانلود رساله مهد کودک

فصل پنجم : ویژگی‌های ساختمان‌های آموزشی…………………………۶۲

بخش اول: ویژگی‌های اقلیمی در مورد ساختمان‌های آموزشی…………………..۶۲
بخش دوم: ایمنی………………………………………………………………………………۶۳
۵-۲-۱ ایمنی در محوطه…………………………………………………………………….۶۳
۵-۲-۲ نرده‌های ایمن………………………………………………………………………..۶۳
۵-۲-۴ ایمنی در مسیرهای حرکت……………………………………………………….۶۴
۵-۲-۵ ایمنی در راهروها……………………………………………………………………۶۴
۵-۲-۵ ایمنی در مسیر پله‌ها………………………………………………………………..۶۴
۵-۲-۶ شرایط ایمنی پوشش کف………………………………………………………..۶۶
۵-۲-۸ شرایط ایمنی درها…………………………………………………………………..۶۶
۵-۲-۸ شرایط ایمنی پنجره ها……………………………………………………………..۶۶
۵-۲-۹ شرایط ایمنی در فضاهای بهداشتی……………………………………………..۶۶
۵-۲-۱۰ شرایط ایمنی تجهیزات…………………………………………………………..۶۶
دانلود رساله مهد کودک

فصل ششم :مطالعات تطبیقی………………………………………………………….۶۸

بخش اول: تناسبات انسانی و نقش آنها در طراحی فضاهای آموزشی ………….۶۸
۶-۱-۱ اندازه های بدن کودکان (پیش دبستانی) …………………………………….۶۸
۶-۱-۲ ضریب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک (در حالت سکون) …………۶۹
۶-۱-۳ ضریب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک……………….۷۱
۶-۱-۴ طراحی زمین بازی………………………………………………………………۷۱
۶-۱-۵ وسایل بازی………………………………………………………………………..۷۲
۶-۱-۶ گیاهان مناسب برای کودکستان………………………………………………۷۳
بخش دوم: معرفی فضاها در مراکز آموزشی ……………………………………….۷۴
۶-۲-۱ فضاهای مورد نیاز مراکز پیش دبستانی …………………………………….۷۴
۶-۲-۲ ورودی………………………………………………………………………………۷۴
۶-۲-۳ محیط داخلی کودکستان……………………………………………………….۷۴
۶-۲-۴ کنج کتابهای مصور کودکان………………………………………………….۷۵
۶-۲-۵ تورفتگی، گوشه‌ها و کنج ها…………………………………………………..۷۵
۶-۲-۶ خصوصیات کالبدی فضای بازی کودکان ………………………………..۷۶
۶-۲-۷ فضای خواب……………………………………………………………………….۷۷
۶-۲-۸ سالن چند منظوره…………………………………………………………………۷۷
۶-۲-۹ غذا خوری و آشپزخانه………………………………………………………….۷۷
۶-۲-۱۰ سرویس های بهداشتی…………………………………………………………۷۸
۶-۲-۱۱ بخش اداری………………………………………………………………………۷۸
۶-۲-۱۲ فضای انتظار………………………………………………………………………۷۹
۶-۲-۱۳ فضای پذیرش……………………………………………………………………۷۹
۶-۲-۱۴ فضاهای ارتباطی…………………………………………………………………۷۹
۶-۲-۱۵ فضاهای خدماتی و تأسیساتی………………………………………………..۸۰
۶-۲-۱۶ فضای بیرونی بازی …………………………………………………………….۸۱
دانلود رساله مهد کودک

بخش سوم: بررسی نمونه‌های داخلی و خارجی…………………………………….۸۱

۶-۳-۱ مهدکودک‌ فرانکفورت نیدرراد……………………………………………..۸۱
۶-۳-۲ معرفی مهد کودک برلین رودوف…………………………………………..۸۲
۶-۳-۳ نمونه یک مهد کودک در آلمان – فضاهای داخلی…………………..۸۳
۶-۳-۴ معرفی مهدکودک شهر Gipuzkoa اسپانیا……………………………۸۵
۶-۳-۵ نگاهی به وضعیت مهد کودک ها در ایران……………………………….۸۸
فصل هفتم : اصول طراحی……………………………………………………….۹۰
بخش اول: اصول طراحی………………………………………………………………..۹۰
۷-۱-۲ ایجاد تنوع در فضاهای آموزشی……………………………………………۹۱
۷-۱-۱ ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در فضاهای آموزشی ……………………۹۱
۷-۱-۲ ایجاد تنوع در فضاهای آموزشی……………………………………………۹۲
۷-۱-۳ ایجاد قابلیت توسعه پذیری در ساختمان …………………………………۹۳
۷-۱-۴ تشخیص و بازشناسی فضاهای مختلف و تعیین محدوده استفاده از آنها (خوانایی فضا) ………۹۳
۷-۱-۵ رعایت سلسله مراتب فضایی در طراحی فضاهای کودکان………….۹۳
۷-۱-۶ اختصاص دادن قلمروها و حریم های فضایی به کودکان …………..۹۴
۷-۱-۷ به دست آوردن «اندازه مناسب» فضای آموزشی ………………………۹۴
۷-۱-۸ گروه بندی فضاهای مدرسه …………………………………………………۹۵
۷-۱-۹ ایجاد فضای باز و متنوع ………………………………………………………۹۵
۷-۱-۱۰ استفاده از طبیعت و تجربه های طبیعی در محیط آموزشی…………۹۶
۷-۱-۱۱ حداکثر استفاده از فضای نیمه باز و باز در طبقات مختلف ساختمان…………………………………….۹۶
۷-۱-۱۲ اختصاص فضایی ثابت و متفاوت با دیگر فضاها به کودکان در هر مقطع………………………..۹۷
۷-۱-۱۳ ایجاد محصوریت مناسب در حیاط و فضای باز………………………۹۷
۷-۱-۱۴ استفاده از وسایل و مبلمان آموزشی …………………………………….۹۸
۷-۱-۱۵ تکمیل نمودن معماری ساختمان با استفاده از تزیینات و تأکید روی جزئیات…………………….۹۸
۷-۱-۱۶ استفاده از نور طبیعی همراه با منظر و دید به فضای باز در فضاهای آموزشی……………………..۹۹
۷-۱-۱۷ استفاده از تهویه مناسب درفضای آموزشی…………………………………۹۹
۷-۱-۱۸ کنترل صدا در فضاهای آموزشی…………………………………………….۱۰۰
۷-۱-۱۹ استفاده از رنگ در جهت بهره وری بهینه از فضا………………………..۱۰۰
۷-۱-۲۰ مطابقت فرم با شخصیت فضا………………………………………………….۱۰۱
۷-۱-۲۱استفاده از بافت مناسب ………………………………………………………….۱۰۲
۷-۱-۲۲ طراحی ورودی………………………………………………………….۱۰۲
۷-۱-۲۳ استفاده چندگانه از فضای ارتباطی ………………………………………….۱۰۳
۷-۱-۲۴ ایجاد فضاهای اداری با محیطی بزرگسالان……………………………….۱۰۳
۷-۱-۲۵ ایجاد کتابخانه به صورت فضایی دلپذیر و دعوت کننده کودکان به مطالعه………………………………….۱۰۴
۷-۱-۲۶ طراحی ساختمان به صورت نمایی با هویت و همچنین دارای شخصیت برای کودکان…………….۱۰۴
۷-۱-۲۷ ایجاد هال عمومی (حیاط زمستانی) به صورت فضاهای بسته و نیمه بسته در ساختمان……………………..۱۰۵
۷-۱-۲۸ رعایت اصول ایمنی در فضای آموزشی……………………………………۱۰۶
دانلود رساله مهد کودک

فصل هشتم : طراحی……………………………………………………………………۱۰۷

بخش اول : مطالعات پایه……………………………………………………………………۱۰۷
۸-۱-۱موقعیت جغرافیایی وتقسیمات کشوری……………………………………….۱۰۷
۸-۱-۲ سابقه تاریخی………………………………………………………………………. ۱۰۹
بخش دوم : مطا لعات جمعیتی …………………………………………………………..۱۱۲
۸-۲-۱ تحولات جمعیت و کا لبدی شهر خواف………………………….۱۱۲
۸-۲-۲مرکز آمار ایران،نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن……………..۱۱۴
بخش سوم : مطالعات اقلیمی…………………………………………………….۱۱۵
۸-۳-۱آب وهوای منطقه خواف ………………………………………………………۱۱۵
۸-۳-۲ باد های خواف…………………………………………………………………….۱۱۵
۸-۳-۳ نامگذاری بادها………………………………………………………………….. ۱۱۶
۸-۳-۴ باد فراه………………………………………………………………………………۱۱۶
۸-۳-۵ باد نیشابور………………………………………………………………………….۱۱۶
۸-۳-۶ باد را ست زمستانی………………………………………………………………۱۱۶
۸-۳-۷ باد را ست تابستانی ………………………………………………………………۱۱۶
۸-۳-۸ باد شیسشو…………………………………………………………………………..۱۱۷
دانلود رساله مهد کودک

جهات وزش باد در شهر خواف ……………………………………………..۱۱۷

۸-۳-۱۰ کوه های خواف ……………………………………………………………….۱۱۷
۸-۳-۱۱ رودهای خواف ………………………………………………………………..۱۱۸
۸-۳-۱۲ نام ایستگاه و زیرگروه اقلیمی خواف ………………………………۱۱۸
۸-۳-۱۳ ساعات آفتابی………………………………………………………………….. ۱۱۹
۸-۳-۱۴ رطوبت نسبی…………………………………………………………………… ۱۲۰
۸-۳-۱۵ گروه رطوبتی بر اساس جداول ماهانی……………………………………۱۲۱
۸-۳-۱۶ بارندگی ………………………………………………………………………….۱۲۱
۸-۳-۱۷ علایم بارندگی وحرکت ابرها……………………………………. ۱۲۱
بخش چهارم : معرفی کامل سایت ……………………………………………………۱۲۲
۸-۴-۱نقشه ماهواره ای شهر خواف (منطقه طراحی) …………………………….۱۲۲
مراجع…………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
پیوست ها(طراحی )………………………………………………………………………..۱۳۱
.. ۴۶

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 3 =