no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده
doc
سپتامبر 7, 2017
15.3 مگابایت
146 صفحه
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده


رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده

چکیده :
کیفیت راه های زمینی به عنو ان پر استفاده ترین مسیرهای حمل و نقل ,اهمیت زیادی در افزایش کیفیت حمل و نقل مسافر و بار دارد.این کیفیت شامل نوسازی و بهسازی جاده ها ,نظارت و خدمات دهی انتظامی و درمانی و افزایش امکانات بین راهی می باشد.
در این راستا ,امکان یابی ساخت مجتمع های خدماتی – رفاهی و ساخت این مجتمع ها اهمیت ویژه ای می یابندکه در صورت وجود و جانمایی مناسب ,تمام امکانات مورد نیاز در سفر ها را در خود جای می دهند.
آزاد راه قزوین-زنجان هم به عنوان قسمتی از محور زمینی اتصال دهنده ایران به اروپا, نیاز به مجتمع های متعدد برای تامین نیاز های مسافران دارد.این مجتمع ها باید در فواصل مناسبی در طول مسیر مذکور جانمایی شوند.
در مقاله حاضر,ابتدابا نظری کلی بر اهمیت وجود خدمات بین راهی ,اهداف احداث مجتمع ها بررسی شده است.در زمینه خدمات بین راهی و انواع و اشکال مجتمع ها,تعاریف واصطلاحاتی نیاز به تعریف …


رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده

شامل : سربرگ فارسی + برگه های تشکر + منابع

 

۲۵,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱
فصل اول
۱-۱٫مقدمه ۵
۱-۲٫مباحث نظری ۶
۱-.۳طرح مساله ۷
۱-۴٫اهمیت موضوع ۱۴
۱-۵٫اهداف احداث مجتمع ها ۱۵
۱-۶٫فرایند پژوهش ۱۶
فصل دوم
رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده

۲-شناخت سیستم حمل و نقل

۲-۱٫مقدمه ۱۹
۲-۲٫طبقه بندی شیوه های حمل و نقل ۱۹
۲-۳٫چند تعریف ۲۰
۲-۴٫شناخت نظام برنامه ریزی حمل و نقل ۲۱
۲-۵٫ تعیین مکان های مهم توقف بین راهی ۲۳
فصل سوم
۳٫روند تحول راه ها و فضای بین راهی ۲۷
فصل چهارم
۴-۱٫تعاریف ۵۶
۴-۲٫ تعریف واژه ها ۵۶
۳-۴٫ مجتمع خدماتی رفاهی ۵۸
۴-۴٫ تیر پارک ۶۲
۴-۵ .مجتمع دو منظوره ۶۵
فصل پنجم
۵٫مکان یابی مجتمع ها ۶۹
۵-۱٫ معیار های موثر بر مکان یابی ۶۹
۵-۲٫ شناخت گرایش های عمده زمانی ۷۲
فصل ششم
۶٫اطلاعات موجود ۷۶
۶-۱ .سطح بندی شبکه حمل و نقل در منطقه ۷۶
بخش دوم
رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده

۲٫بررسی و تحلیل نمونه ها

۲-۱نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در آلمان ۷۹
۲-۲٫نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در انگلستان ۸۱
۲-۳٫نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ترکیه ۸۳
۲-۴٫نظام استقرار و عملکرد مجتمع ها در ایران ۸۷
۲-۵٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی غزال ۹۰
۲-۶٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مهتاب ۹۴
۲-۷٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی مارال-ستاره ۹۹
۲-۸٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی آمل ۱۰۳
۲-۹٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی میامی ۱۰۵
۲-۱۰٫بررسی و تحلیل مجتمع خدماتی-رفاهی عدل ۱۰۷
۲-۱۱٫نتایج کلی ۱۰۸
بخش سوم
۳٫اصول طراحی ۱۱۴
۳-.۱ مقدمه ۱۱۴
۳-۲٫اصول کلی طراحی ۱۱۵
۳-۳٫دسته بندی عملکردها و ضوابط طراحی ۱۱۵
بخش چهارم
۴٫سایت و موقعیت قرارگیری ۱۲۶
۴-.۱موقعیت شهر و اقلیم زنجان ۱۲۷
۴-.۲برنامه فیزیکی طرح ۱۳۴
۴-۳٫روند طراحی ۱۳۶
منابع و مآخذ
رساله طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی کامل و اماده

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =