no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعداد | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعداد
doc
سپتامبر 3, 2017
3 مگابایت
152 صفحه
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعداد


دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

مقدمه
طی دو دهه گذشته خلاقیت در تعلیم وتربیت وکشف استعدادها بازار بسیار گرمی داشته است.گیلفورد در نطقی که پس از انتخابش به عنوان رئیس انجمن روان شناسی آمریکا در سال (۱۹۵۰) ایراد کرد،تقاضا کرد که در تحقیقات روان شناختی به خلاقیت توجه بیشتر مبذول شود.خوشبختانه بسیاری از روان شناسان به این درخواست پاسخ مثبت دادند وپژوهش خلاقیت در سالهای دهه (۱۹۶۰) واوایل دهه (۱۹۷۰)واقعا شکوفا گردید. افزون بر آن پس از سکون مختصری به مدت یک دهه یا کمی بیشتر روان شناسان علاقه ای مجدد به این پدیده ابراز کرده اند.
تعلیم و تربیت برای عملی کردن خلاقیت بایستی فرد را برای کاری آماده کند که هنوز وجود ندارد و ماهیتش را حتی تصور هم نمی توان کرد.این امر تنها به این طریق انجام می پذیرد که به کودکان آموزش داده شود چگونه یاد بگیرند وبه آنها نوعی انظباط فکری داده شود تا آنها را قادر سازد که اندوخته عقلی بشر را صرف مسائل تازه کنند.


دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعداد

شامل : سربرگ فارسی

 

۲۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری

صفحه عنوان
۲ مقدمه
۵ فصل اول: مرکز پرورش استعدادهای درخشان
۵ ۱-۱- دلایل انتخاب موضوع
۶ ۱-۲-۱-اهداف طرح
۷ ۱-۳- هدف از طرح فضا
۷ ۱-۴- ضرورت انجام موضوع
۷ ۱-۴-۱- ضرورت از نظر ماهوی
۷ ۱-۴-۲- ضرورت از نظر اقتصادی
۸ ۱-۵- روش پژوهش
۹ ۱-۶- طرح پژوهش
دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

۱۰ فصل دوم شناخت موضوع

۱۱ ۲-۱- شناخت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،روانشناسی
۱۱ ۲-۲-تاریخچه
۱۲ ۳-۲-۱- قبل از اسلام
۱۳ ۲-۲-۲- بعد از اسلام
۱۴ ۲-۴- عناصر مدرسه
۱۵ ۲-۵- استعداد
۱۵ ۲-۶-خلاقیت
دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

۱۸ فصل سوم: شناخت مخاطبان پروژه

۱۹ ۳-۱-مفهوم کودک
۱۹ ۳-۲-روانشناسی رشد
۲۰ ۳-۳-مظاهر رشد و تکامل
۲۰ ۳-۴-مراحل رشد تکامل
۲۰ ۳-۴-۱-طبقه بندی استانلی هال
۲۱ ۳-۴-۲- طبقه بندی دانشمندان تعلیم وتربیت
۲۲ ۳-۴-۳- طبقه بندی فیزیولوژی ها
۲۳ ۳-۵- عوامل موثر در رشد وتکامل کودک
۲۳ ۳-۵-۱- وراثت یا میراث شخصی
۲۳ ۳-۵-۲- هورمون ها
۲۴ ۳-۵-۳-غذا
۲۴ ۳-۵-۴-محیط وخانواده
۲۵ ۳-۶-رشد و بیان خلاق از طریق فعالیت های هنری
۲۶ ۳-۷- رشد حرکات خلاق
۲۶ ۳-۸-رشد حساسیت نسبت به رنگ ها وزیبایی ها در طبیعت
۲۷ ۳-۹- نیازهای کودکان
۲۷ ۳-۱۰- کوذکان ورنگ ها
۲۷ ۳-۱۰-۱- کودکان وروانشناسی رنگ ها
۲۸ ۳-۱۱- کودک ومقیاس
۲۸ ۳-۱۱-۱- اندازه های بدن کودک
۲۹ ۳-۱۲- کودکان وپیرامون
۲۹ ۳-۱۲-۱- کودک وشهر نشینی
۲۹ ۳-۱۲-۲- کودک ومعماری
۳۰ ۳-۱۳- کودک جهانی و کودک اسلامی
۳۰ ۳-۱۳-۱- کودک از منظر قانون اساسی و کنواسیون حقوق کودک
۳۰ ۳-۱۳-۲- کودک از منظر قانون اساسی ایران
۳۰ ۳-۱۳-۳- کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)
دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

۳۲ فصل چهارم: مبانی نظری طرح

۳۳ ۴-۱- ساختار نظام آموزشی
۳۳ ۴-۱-۱- انواع نظام آموزشی در جهان
۳۳ ۴-۱-۱-۱-نظام آموزشی ایران
۳۳ ۴-۱-۱-۲- نظام آموزشی امریکا
۳۳ ۴-۱-۱-۳- نظام آموزشی سوئد
۳۴ ۴-۱-۱-۴- نظام آموزش انگلستان (سفرنامه تربیت یک معلم)
۳۵ ۴-۲- تسهیلات آموزشی کودک در کشورهای توسعه یافته
۳۵ ۴-۲-۱- تسهیلات آموزشی کودک در کشورهای انگلستان
۳۵ ۴-۲-۲- تسهیلات آموزشی کودکان در آلمان
۳۶ ۴-۳- ابزارهای آموزشی
۳۶ ۴-۳-۱- بازی
۳۶ ۴-۳-.۲- تعریف بازی
۳۶ ۴-۳-۳- روانشناسی بازی
۳۷ ۴-۳-۴-دو تئوری در مورد علت انجام بازی
۳۷ ۴-۳-۵- انگیزه ای کودک برای انجام یک بازی
۳۸ ۴-۳-۵-۱-بازیها وفعالیت های برای پرورش کودکان
۳۹ ۴-۳-۵-۱- جدول
۳۹ ۴-۳-۶- انواع بازی
۴۱ ۴-۳-۷-بازی با آب
۴۱ ۴-۳-۸- عوامل موثر در بازی
۴۲ ۴-۳-۸-۱- سن
۴۲ ۴-۳-۸-۲- جنس
۴۳ ۴-۳-۸-۳-هوش
۴۳ ۴-۳-۸-۴- محیط
۴۳ ۴-۳-۹- ارزش بازی
۴۴ ۴-۳-۱۰- مراحل بازی
۴۴ ۴-۳-۱۱-مراحل رشد بازی ونقش آن
۴۵ ۴-۳-۱۲- اقسام بازی
۴۵ ۴-۳-۱۲-۱- بازی های تمرینی
۴۵ ۴-۳-۱۲-۲-بازی نمادین
۴۶ ۴-۳-۱۳- بازی های ابتکاری ونقش آن ها در تعلیم وتربیت کودکان
۴۷ ۴-۳-۱۴- نقاشی- بازی
۴۸ ۴-۳-۱۵- اسباب بازی کودک
۴۸ ۴-۳-۱۵-۱- اسباب بازی وتاثیر آن برکودکان
۴۸ ۴-۳-۱۵-۲- انواع اسباب بازی
۴۹ ۴-۳-۱۵-۲- تصویر
۴۹ ۴-۳-۱۵-۳- اسباب بازی های سازمان یافته
۵۰ ۴-۳-۱۶- نقاط مورد توجه در بازی
۵۱ ۴-۳-۱۶-۱- کمک به بازی کودکان
۵۱ ۴-۳-۱۶-۳- تسهیل کردن بازی
۵۱ ۴-۳-۱۶-۴- آماده کردن کودک برای بازی
۵۲ ۴-۳-۱۶-۴- تصویر
۵۲ ۴-۴-نقاشی
۵۲ ۴-۴-۱- تعریف نقاشی
۵۲ ۴-۴-۱- تصویر
۵۴ ۴-۴-۲-کودک ونقاشی
۵۴ ۴-۴-۲- تصویر
۵۵ ۴-۴-۴- نقاشی وشخصیت کودک
۵۷ ۴-۴-۵-مراحل تکاملی چهرنگاری
۵۷ ۴-۴-۶- اهداف نقاشی
۵۸ ۴-۵- کاردستی
۵۸ ۴-۵-۱- تعریف کار دستی
۵۸ ۴-۵-۲- روانشناسی کاردستی
۵۹ ۴-۵-۳- کودک وکاردستی
۵۹ ۴-۵-۴- اهداف
۶۰ ۴-۶- سفال گری ومجسمه سازی
۶۰ ۴-۶-۱- تعریف سفالگری
۶۱ ۴-۶-۲- کودک وسفال گری
۶۱ ۴-۶-۳- اهداف سفالگری
۶۱ ۴-۷- نمایش
۶۱ ۴-۷-۱- تعریف نمایش
۶۲ ۴-۷-۲- کودک ونمایش
۶۲ ۴-۷-۳- نمایش خلاق
۶۳ ۴-۷-۴- اهداف نمایش خلاق
۶۴ ۴-۸- موسیقی
۶۴ ۴-۸-۱- تعریف موسیقی
۶۴ ۴-۸-۲- کودک موسیقی
۶۵ ۴-۸-۲- تصویر
۶۵ ۴-۹- مشاهده روانی
۶۶ ۴-۹-۱- پدیده ای میدان
۶۶ ۴-۱۰- کودک و پیرامون
۶۶ ۴-۱۰-۱- کودک وحقوق شهروندی
۶۸ فصل پنجم: معماری برای کودکان
۶۹ ۵-۱- معماری برای کودکان
۷۱ ۵-۲- چیدمان اتاق
۷۲ ۵-۲-تصویر
۷۲ ۵-۳- طراحی ساختمان فضای آموزشی کودکان
۷۲ ۵-۴- مشخصات ساختمان آموزشی کودکان و تجهیزات لازم
۷۳ ۵-۵- تاثیر شرایط محیطی
۷۴ ۵-۶- معنی در معماری کودک
۷۸ ۵-۷- ایمنی مراکز در برابر آتش
۸۰ ۵-۸- بهداشت
۸۳ ۵-۹- فضای بازی
۸۳ ۵-۹-۱- غلتیدن روی زمین
۸۴ ۵-۹-۲-گیاهان
۸۵ ۵-۹-۳- آب
۸۵ ۵-۹-۴- قدم وپله ها
۸۵ ۵-۹-۵- سطح شیب دار
۸۶ ۵-۹-۵-۱- سنگ فرش
۸۶ ۵-۹-۶- محل استراحت
۸۷ ۵-۹-۷- مشخصات فضای بازی کودک
۸۷ ۵-۹-۸- مشخصات زمین بازی کودکان
۸۷ ۵-۹-۹- عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان
دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

۸۸ فصل ششم : مطالعات اقلیمی

۸۹ ۶-۱- موقعیت جعرافیایی استان خوزستان
۸۹ ۶-۱- تصویر
۸۹ ۶-۲- موقعیت استان خوزستان از نظر طول وعرض جعرافیایی
۹۰ ۶-۳- جعرافیایی طبیعی واقلیمی استان خوزستان
۹۰ ۶-۳- تصویر
۹۱ ۶-۴- جعرافیای تاریخی استان خوزستان
۹۴ ۶-۵- موقعیت جغرافیایی شهر دزفول
۹۵ ۶-۶- مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۹۵ ۶-۶-۱- سابقه تاریخی شهر دزفول
۹۷ ۶-۶-۲- جمعیت وآمارهای جمعیتی شهر دزفول
۹۷ ۶-۶-۲-جدول
۹۸ ۶-۷- جغرافیای طبیعی واقلیمی شهر دزفول
۹۹ ۶-۷-۱- آب وهوا
۹۹ ۶-۷-۱- جدول
۱۰۰ ۶-۷-۲- باد
۱۰۰ ۶-۷-۲- تصویر
۱۰۰ ۶-۷-۳- بارش
۱۰۱ ۶-۷-۴- درجه حرارت
۱۰۱ ۶-۷-۵- رطوبت
۱۰۱ ۶-۷-۶- گسل
۱۰۲ ۶-۷-۶-تصویر
۱۰۲ ۶-۷-۷-پوشش گیاهی
۱۰۲ ۶-۸- تاثیرات اقلیم(گرم ومرطوب)برطرح
دانلود رساله مرکز پرورش استعدادهای درخشان

۱۰۴ فصل هفتم: سازه وتاسیسات

۱۰۵ ۷-۱- سازه
۱۰۵ ۷-۱-۱- سازه بتنی
۱۰۵ ۷-۱-۲- سازه فضایی
۱۰۶ ۷-۲- تاسیسات حرارتی و برودتی
۱۰۶ ۷-۲-۱- چیلرهای تراکمی
۱۰۷ ۷-۲-۱- تصویر
۱۰۷ ۷-۲-۲- چیلرهای جذبی
۱۰۸ ۷-۲-۲- تصویر
۱۰۹ ۷-۲-۳- اجزای تشکیل دهنده چیلرهای جذبی
۱۱۰ ۷-۳- فن کوئل
۱۱۱ فصل هشتم: نمونه های مشابه
۱۱۲ ۸-۱- نمونه خارجی
۱۱۲ ۸-۱-۱- مهدکودک توبین گن
۱۱۲ ۸-۱-۱- تصویر
۱۱۳ ۸-۱-۱- تصویر
۱۱۵ ۸-۲- نمونه خارجی
۱۱۵ ۸-۲-۱- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شماره ۴
۱۱۶ ۸-۲-۱- تصویر
۱۱۸ فصل نهم: بررسی وتحلیل سایت
۱۲۳ فصل دهم: سیر تکوینی پروژه
۱۲۸ برنامه فیزیکی
۱۳۰ منابع

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج − 3 =