no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی | رساله مرکز صنایع دستی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی | رساله مرکز صنایع دستی
doc
سپتامبر 3, 2017
500 کیلوبایت
105 صفحه
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی | رساله مرکز صنایع دستی


دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی

چکیده:

صنایع دستی از دیرباز پیوند عمیقی با سنت و معماری داشتند. برای احیای صنایع دستی لازم بود که یک مرکزی به وجود آورده شود، که در آن به آموزش و شناساندن صنایع دستی به مردم پرداخته شود. بنابراین مجموعه آموزشی صنایع دستی را در شیراز و در کنار بافت قدیم و تاریخی شیراز در سرلوحه کار خود قرار دادم . در مجموعه ای که پیش رو دارید در ابتدا سعی بر آن شده است تا یک آشنایی نسبی را با صنایع دستی پیدا نماییم ، صنایعی که ریشه در تاریخ و فرهنگ و سنت این مردم دارند. در بخش دوم به مطالعات اقلیمی و جغرافیایی استان فارس و شهرستان شیراز پرداخته شده است. و در انتها نیز درباره ایده های طراحی و نیز نحوه ی طراحی مجموعه و فضاهای پیش بینی شده برای مجموعه مطالبی نیزعنوان شده است.


دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی | رساله مرکز صنایع دستی

شامل : منابع

 

۱۷,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………….
مقدمه ای بر هنرهای دستی (سنتی ) …………………………………….
مفهوم هنر ………………………………………………………………….
توضیح پیرامون انتخاب این موضوع ……………………………………..
مطالعات مربوط به انتخاب پروژه ………………………………………….
اهداف انتخاب پروژه …………………………………………………….
اهداف جزئی ………………………………………………………………
الف ) جایگاه هنرهای دستی در ایران ………………………………..
ب ) توجیه اقتصادی ……………………………………………………
ج ) توجیه فرهنگی اجتماعی …………………………………………
صنایع دستی و ارزشهای تاریخی …………………………………………
دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی

فصل اول : آشنایی با صنایع دستی شیراز ……………………………….

پیشگفتار ………………………………………………………………………
مقدمه ………………………………………………………………………….
آشنایی با هنرهای دستی سنتی ……………………………………………
معرفی صنایع ………………………………………………………………..
تعاریف صنایع دستی ……………………………………………………….
تقسیم بندی صنایع دستی …………………………………………………..
کلیات پیرامون تاریخچه صنایع دستی ……………………………………
عنوان صفحه
۱ – صنایع دستی و سرمایه گذاری ………………………………………….
۲ – صنایع دستی و تکنولوژی ………………………………………………
۳ – صنایع دستی و درآمد ملی ………………………………………………
۴ – صنایع دستی و توسعه صادرات ………………………………………
۵ – تامین تعادل اجتماعی …………………………………………………..
۶ – توسعه مبادلات فرهنگی ……………………………………………….
۷ – اثرات جانبی ……………………………………………………………..
تاریخچه چوب …………………………………………………………………
مصرف چوب در دنیا …………………………………………………………
مصرف چوب در ایران پیش از اسلام ……………………………………..
هنر خاتم سازی در ایران ……………………………………………………
معنا و مفهوم خاتم در منابع و مآخذ ………………………………………
تاریخچه خاتم …………………………………………………………………
هنر خاتم سازی در دوره صفویه ………………………………………….
هنر خاتم سازی در دوره زندیه ……………………………………………
هنر خاتم سازی در دوره قاجاریه …………………………………………
هنر خاتم سازی در دوره پهلوی …………………………………………..
هنر خاتم سازی بعد از انقلاب اسلامی ایران …………………………….
مواد اصلی در ساخت خاتم ………………………………………………….
منبت کاری …………………………………………………………………….
عنوان صفحه
واژه منبت …… ……………………………………………… …………………
منبت در تاریخ ………………………………………………………………….
منبت آباده ……………………………………………………………………….
مواد اولیه در منبت ……………………………………………………………
معرق ……………………………………………………………………………
قلمزنی ………………………………………………………………………….
تکنیکهای قلمزنی …………………………………………………………….
موارد مصرفی برای قلمزنی ………………………………………………..
طرح ، نقشه و نحوه انتقال آن ……………………………………………..
فرش ……………………………………………………………………………
تاریخچه فرش …………………………………………………………………
بافندگی و بافندگان خطه فارس ……………………………………………..
شناسایی دستبافتهای فارس …………………………………………………
ویژگیهای بافندگی …………………………………………………………….
سبکهای طرح قالی ایران …………………………………………………..
واحد نقشه …………………………………………………………………….
سبک نقطه زنی ………………………………………………………………
سبک دوره گیری …………………………………………………………….
رسوم و قواعد در طراحی قالی ایران ……………………………………..
دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی
عنوان صفحه

فصل دوم : برنامه ریزی فیزیکی و فضاهای پیش بینی شده …………..

جداول ریز فضاها …………………………………………………………….
بخش آموزشی …………………………………………………………………
بخش نمایشگاهی ……………………………………………………………..
بخش پژوهشی …………………………………………………………………
عرصه خدماتی و تاسیسات …………………………………………………..
ایده های طراحی ……………………………………………………………….
۱ – حرکت از جزء به سمت کل و کمال ……………………………………
۲ – وجود فضاهای خالی و تداعی اصول معنوی( با استفاده از
نقشهای اسلیمی ) …………………………………………………………….
فصل سوم : مطالعات اقلیمی پروژه …………………………………………
معرفی استان فارس ……………………………………………………………
الف – جغرافیای طبیعی و سیاسی ، حدود و وسعت ……………………..
ب – پستی و بلندیها …………………………………………………………..
ج – رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبگیر ………………………..
د – تقسیمات کشوری …………………………………………………………
دانلود رساله مرکز پژوهشی آموزشی صنایع دستی

عوامل اقلیمی و جغرافیایی ……………………………………………………

الف – وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن ………………………
ب – میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن …………………………
ج – وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف ، میزان دما
و تغییرات آن ………………………………………………………………..
عنوان صفحه
د – جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه …………………
ه – دمای هوا ………………………………………………………………..
تحلیل شرایط آب و هوایی شیراز با توجه به کاربری محیط پروژه ……
ویژگیهای ساختمانهای آموزشی ……………………………………………
نیازهای محیطی ساختمانهای آموزشی …………………………………….
تحلیل شرایط آب و هوایی ……………………………………………………
الف – تاثیر تابش آفتاب بر محیط ………………………………………….
ب – تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضاهای خارج …………….
ج – سایه بانهای طبیعی ……………………………………………………..
ه – تامین آسایش فضاهای خارجی …………………………………………
ف – سایه و آفتاب در معبر …………………………………………………
نتیجه گیری ……………………………………………………………………
ح – سایه بانها ……………………………………………………………….
جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………
منابع و مآخذ ………………………………………………………………….

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + 6 =