no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا جشن ها | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا جشن ها
doc
سپتامبر 10, 2017
12.4 مگابایت
90 صفحه
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا جشن ها


دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

مقدمه
فرهنگ معاصر با کسب مجوز از قواعد مدرنیته ، به الگوی بارز بهره برداری صرف از جهان طبیعی مبدّل شده است.اینک ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن،سبک های گوناگون به صورت مدهایی زودگذر،هر روز ندایی سر داده و انسان را به سوی خود می خوانند و آنچه در این بین جایگاهی ندارد،انسان و هویت او می باشد.هر از چند گاهی مکاتبی و یا اشخاصی ندایی از ارزش های انسانی و هویت او را به ظاهر درست سر داده،که آن نیز،یا کامل نبوده و همه جنبه های انسانی را ندیده و یا با مشکلات اجرایی و… روبرو است. از موضاعات مهم و مورد توجه در میان جوامع بعد از افزایش موج نارضایتی از اصول و قواعد معماری و شهرسازی مدرن بحث هویت است.این مشکلی است که بعد از رنسانس آغاز و با جنبش مدرنیسم به اوج خود رسید و فراگیر شد و امروزه اکثر کشورهای جهان سوم درگیر آن هستند.تادائو آندو گمشده امروز معماری را مفهوم انسانیت و ارزش های انسانی می داند و می گوید:”در واقع انسانیت از مکان ربوده شده.


دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

شامل : دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیای جشن ها و هنرهای آیینی کردستان

 

۳۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ————————————————————————————- ۲
۱-۷- ساختار رساله ——————————————————————————– ۵
دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : شناخت
۲-۱-۱- معماری زمینه گرا ————————————————————————– ۷
۲-۱-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا ——————————————————————- ۷
۲-۱-۲- نوستالژی هویت گم شده——————————————————————— ۷
۲-۱-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز ————————————————————– ۸
۲-۱-۲-۲-تأثیرات نظامی گرایی در معماری ————————————————————- ۹
۲-۱-۲-۳- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری ———————————————————– ۹
۲-۱-۲-۴- تأثیرات مدرن گرایی در معماری ———————————————————— ۱۰
۲-۱-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران ——————————————— ۱۰
۲-۱-۳-۱- الگوواره نوگرایی————————————————————————- ۱۰
۲-۱-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت —————————————————————- ۱۱
۲-۱-۳-۳- الگوواره سنت گرایی———————————————————————- ۱۲
دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

بخش دوم : فرهنگسرا

۲-۲-۱- مفاهیم فرهنگ ————————————————————————— ۱۲
۲-۲-۲- فرهنگ و هنر —————————————————————————– ۱۲
۲-۲-۳- حفظ ارزشهای فرهنگی———————————————————————-۱۳
۲-۲-۴- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران ———————————————————- ۱۳
۲-۲-۵- فرهنگسرا ——————————————————————————- ۱۳
۲-۲-۵-۱- ضرورت فرهنگسرا ———————————————————————– ۱۴
۲-۲-۵-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ——————————————————– ۱۴
۲-۲-۶- سیر تحول فضاهای فرهنگی —————————————————————– ۱۴
۲-۲-۶-۱- مراکز فرهنگ امروز ——————————————————————— ۱۵
۲-۲-۶-۲- سیاست فرهنگ در ایران —————————————————————– ۱۶
۲-۲-۷- هنر و توسعه —————————————————————————— ۱۶
دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

بخش سوم : شناخت فرهنگ و آیین کردستان

۲-۳-۱- پیرامون گذشته و هویت تاریخی نژاد کردها —————————————————– ۱۸
۲-۳-۲-کردهای آریایی پایه گذاران ایران کنونی هستند————————————————— ۲۰
۲-۳-۳-اشغال کردستان بزرگ ایران توسط تورکهای متجاوز عثمانی —————————————– ۲۱
۲-۳-۴-منابع طبیعی و ثرمایه های کردستان ایران —————————————————— ۲۱
۲-۳-۵- کردها پیش از اسلام ———————————————————————– ۲۲
۲-۳-۶- تاریخ کرد پس از اسلام ——————————————————————— ۲۲
۲-۳-۷- شناخت شهرهای کهن کردستان ————————————————————– ۲۴
۲-۳-۸- میراث تاریخی و فرهنگی ——————————————————————– ۲۵
۲-۳-۹-جاذبه‌های فرهنگی و آداب و رسوم ———————————————————— ۲۶
۲-۳-۱۰- موسیقی , رقص و حرکات موزون محلی کردی ————————————————– ۲۶
۲-۳-۱۰-۱- موسیقی مقامی———————————————————————— ۲۶
۲-۳-۱۰-۲- موسیقی آوازی ———————————————————————— ۲۷
۲-۳-۱۰-۳-موسیقی مذهبی ———————————————————————– ۲۷
۲-۳-۱۰-۴- موسیقی حماسی ———————————————————————- ۲۷
۲-۳-۱۱- ارزش والای تنبور در کردستان ————————————————————– ۲۸
۲-۳-۱۲- هوره ———————————————————————————- ۲۹
۲-۳-۱۲-۱- مقام های هوره ———————————————————————— ۲۹
۲-۳-۱۲-۲- سرایندگان هوره ———————————————————————– ۳۰
۲-۳-۱۳- رقص زیبای محلی کردستان —————————————————————- ۳۰
۲-۳-۱۳-۱- گریان‌ ——————————————————————————- ۳۱
۲-۳-۱۳-۲- پشت‌ پا —————————————————————————— ۳۱
۲-۳-۱۳-۳- هَلْگرتن‌ —————————————————————————— ۳۲
۲-۳-۱۳-۴- فتاح‌ پاشایی‌ ————————————————————————– ۳۲
۲-۳-۱۳-۵- لب‌ لان‌ —————————————————————————— ۳۲
۲-۳-۱۳-۶- چَپی‌ ——————————————————————————– ۳۲
۲-۳-۱۳-۷- زَنگی‌ یا زندی‌ ————————————————————————- ۳۲
۲-۳-۱۳-۸- شَلایی‌ —————————————————————————— ۳۲
۲-۳-۱۳-۹- سه‌ جار —————————————————————————— ۳۳
۲-۳-۱۳-۱۰- خان‌ امیری‌ ————————————————————————– ۳۳
۲-۳-۱۳-۱۱- سه پا —————————————————————————— ۳۳
۲-۳-۱۴- مراسم های کردستان ——————————————————————— ۳۳
۲-۳-۱۴-۱- مراسم پیر شهریار ———————————————————————- ۳۳
۲-۳-۱۴-۲- مراسم دراویش قادریه کردستان————————————————————۳۳
۲-۳-۱۵- صنایع دستی استان کردستان ————————————————————— ۳۴
۲-۳-۱۵-۱- استقبال از نوروز با رقص محلی ( هَل پَرکه) در کردستان ایران ———————————– ۳۶
۲-۳-۱۶-آشنایی با بازی های محلی کردستان ———————————————————- ۳۷
۲-۳-۱۶-۱- بیداربی (اشتان) ———————————————————————– ۳۷
۲-۳-۱۶-۲- الان دولان (الک دولک) —————————————————————– ۳۷
۲-۳-۱۶-۳-سه قلا (سه قلعه) ———————————————————————– ۳۷
۲-۳-۱۶-۴- قاچان ——————————————————————————- ۳۸
۲-۳-۱۶-۵- جوراب بازی ————————————————————————– ۳۸
۲-۳-۱۶-۶-سُولُنجان و قولنجان (آفتاب و مهتاب) ——————————————————- ۳۸
۲-۳-۱۶-۷- توپان قار ( توپ بازی) ——————————————————————- ۳۹
دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۳-۱- مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان ————————————————————– ۴۱
۳-۱-۱- پیوند معماری و دنیای عرفان—————————————————————– ۴۱
۳-۲- مجموعه فرهنگی و هنری خاوران تهران———————————————————–۵۰
۳-۲-۱- تاریخچه ——————————————————————————– ۵۰
۳-۲-۲- امکانات و فعالیت‌ها ———————————————————————— ۵۱
۳-۳- مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مشهد ——————————————————- ۵۶
۳-۴- ساختمان فرهنگی نمایشی و اپرای چین – تایوان ————————————————— ۵۸
۳-۵- مجموعه فرهنگی – هنری اولسان ————————————————————— ۵۹
۳-۶- مرکز فرهنگی آمریکایی- مکزیکی( MACC ) —————————————————– 60
دانلود رساله طراحی مجتمع فرهنگی هنری با رویکرد احیا

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فیزیکی

۴-۱- معرفی فضاها ——————————————————————————- ۶۷
۴-۲- آمفی تائتر ——————————————————————————— ۶۷
۴-۲-۱- ساختار عمومی فضاهای نمایشی ————————————————————– ۶۷
۴-۲-۲- ورودی و خروجی آمفی تئاتر —————————————————————– ۶۷
۴-۲-۳- چیدمان صندلی ها وفاصله انها ————————————————————— ۶۸
۴-۲-۴- اتاق اپراتور —————————————————————————— ۶۸
۴-۲-۵- آکوستیک در آمفی تئاتر ——————————————————————– ۶۸
۴-۳- موزه وگالری آثار هنری ———————————————————————– ۶۹
۴-۳-۱- نورپردازی گالری‌ها ———————————————————————— ۷۰
۴-۳-۲-حرکت و دسترسی گالری‌ها —————————————————————— ۷۰
۴-۴- فضاهای آموزشی —————————————————————————- ۷۰
۴-۴-۱- کلاس های درس ————————————————————————– ۷۱
۴-۴-۲- تالارهای درس و سخنرانی ——————————————————————- ۷۱
۴-۴-۳- کارگاهها ——————————————————————————- ۷۲
۴-۴-۴- کارگاه طراحی و نقاشی ——————————————————————— ۷۲
۴-۴-۵- کارگاه خوشنویسی ———————————————————————— ۷۳
۴-۴-۶- کارگاه چوب —————————————————————————— ۷۳
۴-۴-۷- کارگاه سفال —————————————————————————– ۷۳
۴-۵- کتابخانه ———————————————————————————- ۷۳
۴-۵-۱- میز امانت ——————————————————————————– ۷۳
۴-۵-۲- سالن مطالعه —————————————————————————– ۷۴
۴-۵-۳- فضای اداری —————————————————————————– ۷۴
۴-۶- اشکال استاندارهای طراحی ——————————————————————- ۱۱۵
۴-۷- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها ————————————————————— ۱۱۹
۴-۸- نماز خانه ——————————————————————————— ۱۱۹
۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا ————————————————————– ۱۲۰

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × چهار =