no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله رصدخانه | رساله طراحی رصدخانه کامل و اماده | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله رصدخانه | رساله طراحی رصدخانه کامل و اماده
doc
آگوست 20, 2017
35.7 مگابایت
115 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله رصدخانه | رساله طراحی رصدخانه کامل و اماده


دانلود رساله رصدخانه

مقدمه
مادرعالمی زندگی می کنیم که پراست ازاجرام درخشان،مانعی که درسرراه بررسی مراحل ابتدایی عالم وجود دارد،دردست نبودن داده های رصدی مستقیم است.اخترشناسان توانسته اند بخش بزرگی از تاریخچه عالم رابانشانه رفتن تلسکوپ هایشان به سوی کهکشان های دوردست واختروش ها بررسی کنند.
درشبی که آسمان صاف باشد می توان صدها ستاره را با چشم غیرمسلح دید.این ستاره ها فقط مربوط به قسمت کوچکی ازکهکشان راه شیری درنزدیکی ما هستند.تلسکوپ ها فضای بسیاربزرگتری راکه شامل میلیاردها کهکشان درخشان است به مانشان می دهند.امابراساس درک کنونی ماازکیهان عالم دردوره ای طولانی ازابتدای تاریخچه اش تاریک ویکدست بوده است.نخستین ستاره ها تا میلیون ها سال بعدازانفجاربزرگ پدیدار نشدندو میلیون ها سال دیگر طول کشید تا کهکشان هادراین سووآن سوی عالم تکثیرشدند.


دانلود رساله رصدخانه | رساله طراحی رصدخانه کامل و اماده

شامل : رساله

 

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
-۱٫بخش اول : شناخت نجوم
۱-۱-۱٫نجوم چیست؟
۲-۱-۱٫تعریف علم نجوم
۳-۱-۱٫ شاخه های اصلی نجوم
۴-۱-۱٫تفاوت علم نجوم با سایر علوم
۵-۱-۱٫تاریخچه ای از نجوم
۶-۱-۱٫نجوم درایران
۱-۶-۱-۱٫علم نجوم در ایران
۲-۶-۱-۱٫تاریخچه تاسیس رصدخانه ها درایران
-۶-۱-۱٫رصدخانه هاى ایران
۴-۶-۱-۱٫نجوم آماتورى
-۱٫بخش دوم : اشنایی با ابزار رصد
۱-۲-۱٫ابزار رصدى
۱-۱-۲-۱٫تلسکوپ
۲-۱-۲-۱٫پیشینه تلسکوپ
-۱-۲-۱٫انواع تلسکوپ
۱-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ گالیله ای
۲-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ نیوتنی
۳-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ کاسگرین
۱-۳-۳-۱-۲-۱٫تیغه اشمیت
۲-۳-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ اشمیت-کاسگرین
۴-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ‌های شکستی
۵-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ‌های بازتابی
۶-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ‌های شکستی – بازتابی
۷-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ رادیویی
۸-۳-۱-۲-۱٫تلسکوپ اشعه ایکس
۴-۱-۲-۱٫تلسکوپ درایران
دانلود رساله رصدخانه
فصل دوم

نمونه ومصداق ها

۱-۲٫رصدخانه مراغه
۱-۱-۲٫شرح بنا
۲-۱-۲٫تاریخچه
۳-۱-۲٫وسایل رصدخانه مراغه
۴-۱-۲٫واحدهای بنا
۱-۴-۱-۲٫دیوارهای سنگچین نامنظم
۲-۴-۱-۲٫دیوارهای سنگچین منظم شمالی_جنوبی
۳-۴-۱-۲٫دیوارهای سنگچین منظم شرقی _غربی
۴-۴-۱-۲٫برج مرکزی واصلی رصدخانه مراغه
۵-۴-۱-۲٫واحدهای دایره شکل پنج گانه
۶-۴-۱-۲٫تالار سکودارچهار گوش
۷-۴-۱-۲٫کارگاه ریخته گری وساخت وسایل نجومی
۸-۴-۱-۲٫کوشک ایوان دار
۹-۴-۱-۲٫مدرسه یا تالار بحث وکنفرانس
۱۰-۴-۱-۲٫کتابخانه
۱۱-۴-۱-۲٫بنای مسکونی،دفترکار یا استراحتگاه
۱۲-۴-۱-۲٫خیابانهای سنگفرش سطح پله
۱۴-۴-۱-۲٫مجموعه روستایی
۲-۲-۱٫ضرورت و اهداف ایجاد طرح
۲-۲-۲٫معرفی سایت
۲-۲-۳٫طراحی گنبد مینا
۲-۲-۴٫بخش های مختلف مجموعه
۲-۲-۴-۱٫اسمان نما :
۲-۲-۴-۲٫راهروی جانبی گنبد
۲-۲-۴-۳٫سازه اطراف گنبد
۲-۲-۴-۴٫بنای VIP
۲-۲-۵٫طراحی داخلی
۲-۲-۶٫سیستم تهویه هوا
۳-۲٫افلاک نما شانگهای

۲-۳-۱٫ضرورت و اهداف ایجادافلاک نما شانگهای
۲-۳-۲٫معرفی سایت
۲-۳-۲-۱٫همسایگی ها
۲-۳-۳٫ایده های طراحی مجموعه
۱-۳-۳-۲٫پنجره های گرد :
۲-۳-۳-۲٫گنبد وارونه :
۳-۳-۳-۲٫سازه گوی مانند :
۴-۳-۳-۲٫نکاتی که در طراحی این مجموعه توجه شده است :
۵-۳-۲٫مدارک
۱-۵-۳-۲٫پلان ها :
۲-۵-۳-۲٫مقاطع
۴-۲٫موزه علوم هیمه
۱-۴-۲٫معرفی سایت
۲-۴-۲٫ایده های طراحی مجموعه
۳-۴-۲٫بخش های مختلف مجموعه
۱-۳-۴-۲٫سالن نمایشگاه
۲-۳-۴-۲٫افلاک نما
۳-۳-۴-۲٫تالار کنفرانس
۴-۳-۴-۲٫مسیرهای حرکتی
۴-۴-۲٫طراحی داخلی
۵-۴-۲٫مدارک
دانلود رساله رصدخانه
۵-۲٫خانه نجوم
۱-۵-۲٫ضرورت و اهداف ایجاد طرح
۲-۵-۲٫ایده های طراحی مجموعه
۳-۵-۲٫بخش های مختلف بنا
۴-۵-۲٫ملاحظات مربوط به سازه و بهره وری انرژی
۶-۵-۲٫مدارک
۱-۶-۵-۲٫پلان ها

۲-۶-۵-۲٫مقطع
۲-۶-۵-۲٫پرسپکتیو ها

فصل سوم

مطالعات محیطی

۱-۳٫پارامتر های مهم در مکان یابی و رصد خانه ها:
۱-۱-۳٫پارامتر های هوا شناسی :
۲-۱-۳٫پارامتر های نجومی :
۳-۱-۳٫پارامتر های محلی :
۲-۳٫جدول استاندارد های مکان یابی رصد خانه ها :
جدول ۳- ۱ ) جدول استانداردهای مکان یابی رصدخانه
۲-۴سه نقطه پیشنهادی برای انتخاب سایت
۲-۵بررسی سه نقطه پیشنهادی
جدول ۳-۲آمار ساعتهای آفتابی ایستگاه بردسیر منبع:سازمان هواشناسی استان
جدول ۳-۳پیشینه و کمینه دمای یک فصل منبع:سازمان هواشناسی استان
جدول ۳-۴اختلاف دمای شب و روز ماهانه در چهار سال ۸۹ تا ۹۲ در بردسیر
جدول۳-۵ میزان ذرات معلق در هوا منبع:سازمان محیط زیست استانی
جدول۳-۶ میزان بارندگی سالانه بردسیر منبع:سازمان هواشناسی استان
جدول ۳-۷میزان وزش باد بردسیر منبع:سازمان هواشناسی استان

فصل چهارم
دانلود رساله رصدخانه
برنامه فیزیکی

۴-۱٫ضوابط و استاندارهای عملکردی
۱-۱-۴٫گنبد رصدخانه با کاربری آموزشی:
۱-۱-۱-۴٫هر گنبد رصدخانه از دو قسمت اصلی زیر تشکیل شده
است:
۲-۱-۱-۴٫حال با توجه به کاربری رصدخانه برای سیستم هدایت
و چرخش گنبد چند روش اصلی وجود دارد:
۳-۱-۱-۴٫در طراحی گنبدهای رصدخانه‌ای بهتر است موارد زیر
را رعایت کنید:
• لرزش نشود.
۲-۱-۴٫افلاک نما
۱-۲-۱-۴٫انواع گنبدهای اسمان نما
۱-۱-۲-۱-۴٫گنبد افقی :
مزایای گنبد افقی :
۲-۱-۲-۱-۴٫گنبد شیب دار:
۲-۲-۱-۴٫چیدمان صندلی ها در زیر گنبد :
۳-۲-۱-۴٫نورافکن های اسمان نما :
۴-۲-۱-۴٫سالن نمایش اسمان نما
۲-۴-۲-۱-۴٫سالن تماشاچیان :
۳-۴-۲-۱-۴٫بخش اداری سالن نمایش :
۳-۱-۴٫گالری ها و نمایشگاه ها:
آثار مسطح:
آثار سه بعدی:
الف)نور پردازی در نمایشگاه:
ب)سیر کولاسیون در نمایشگاه:
۴-۱-۴٫کتابخانه:
الف) فضای ذخیره سازی اطلاعات.
پ)فضای ادار ی کتابخانه:
۵-۱-۴٫کلاس های آموزشی نظری گارگاه ها:
۶-۱-۴٫کافی شاپ
۷-۱-۴٫اداری
۸-۱-۴٫پارکینگ
۹-۱-۴٫ایمنی از حریق
۲-۴٫جدول برنامه فیزیکی
برنامه فیزیکی مرکز مطالعات نجوم مباحث زیر بنا m2 3900
بخش پلانتاریم (افلاک نما)
کتابخانه
بخش آموزش تخصصی و رصد، ارزیابی رصد و سنجش و تولید اطلاعات علمی
مرکز کامپیوتر و اینترنت
آرشیو اسناد و مدارک و نمایشگاه
مدیریت اداری
فضاهای خدمات عمومی
تأسیسات مجموعه

خلاصه برنامه فیزیکی

فصل پنجم
دانلود رساله رصدخانه
روند طراحی

۵٫روند طراحی
۱-۵٫ کانسپت های اولیه
۵-۱-۲٫کانسپت قانون موجود
۵-۱-۳٫با توجه به سایت و نیرو هایی که داراست به طور
۲-۵٫الترناتیو ها
۱-۲-۵٫الترناتیو اول
۲-۲-۵٫الترناتیو دوم
۵-۳٫طراحی پلان
۵-۳-۱٫توجه به خطوط پلان
۵-۳-۲٫توجه به پرسپکتیو
۵-۴٫طراحی نما
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 2 =