no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان | رساله طراحی پارک | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان | رساله طراحی پارک
doc
آگوست 4, 2017
800 کیلوبایت
135 صفحه
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان | رساله طراحی پارک


دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان

چکیده
در کشور ما طراحی شهری به مفهوم امروزی، سابقه چندان طولانی ندارد و در این بین طراحی فضاهای بازی کودکان خصوصا گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال هم اولویت کمتری را داشته است. در شهرسازی سنتی ما به دلیل هویتمندی و احساس تعلق ساکنین به فضا و سازگارتر بودن آن با جوامع سنتی، کودکان به راحتی میتوانستند فضای مورد نیاز خود را برای بازی بیابند. امروزه افزایش شهرنشینی و تغییر نحوه زندگی محدودیتهای فضایی و زمانی بیشتری را برای کودکان و بازی آنها ایجاد کرده که موجب شده تا روش بازی آنها کاملا متفاوت از نسل قبل شود. رواج بازیهای کامپیوتری بین بیش از ۸۰ درصد کودکان امروز، …


دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان | رساله طراحی پارک

شامل : منابع

 

۳۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
فهرست :
بخش اول
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ پیشگفتار ——————————————————————————— ۱
۲-۱ مقدمه ———————————————————————————— ۱
۳-۱ ساختار رساله —————————————————————————- ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ———————————————————————————– ۱۱
۲-۲ معنا و مفهوم خلاقیت ———————————————————————– ۱۲
۳-۲ تعریف خلاقیت —————————————————————————–۱۳
۴-۲ نظریه های خلاقیت ———————————————————————— ۱۵
۵-۲ تفاوت خلاقیت با نوآوری ——————————————————————— ۲۰
۶-۲ ارتباط خلاقیت با هوش ——————————————————————— ۲۱
۷-۲ خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ———————————————————— ۲۵
۸-۲ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق —————————————————– ۲۷
۹-۲ تخیل بسترخلاقیت ———————————————————————— ۳۰
۱۰-۲ خلاقیت در موج سوم ———————————————————————–۳۱
۱۱-۲ به عنوان فرآیند ————————————————————————– ۳۲
۱۲-۲ خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ———————————————————— ۳۴
۱۳-۲ تاثیرات فرهنگ و محیط برخلاقیت ———————————————————– ۳۵
۱۴-۲ سبکهای فرزند پروری و خلاقیت ———————————————————— ۳۷
۱۵-۲ سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان ——————————————————- ۴۲
دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
۱۶-۲ تفکر خلاق——————————————————————————-۴۲
۱۷-۲ ۵ سالگی، اوج تفکر خلاق—————————————————————— ۴۳
۱۸-۲ تخیل و خلاقیت ————————————————————————- ۴۴
۱۹-۲ حل تعارض با تفکر خلاق ——————————————————————- ۴۴
۲۰-۲ زمینه های پرورش تفکر خلاق ————————————————————— ۴۴
۲۱-۲ سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان ————————————————– ۴۵
۲۲-۲ مفهوم کودک و دوران کودکی —————————————————————- ۴۷
۲۳-۲ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ———————————————————–۴۹
۲۴-۲ مراحل رشد کودک ———————————————————————— ۵۱
۱-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۳ ساله —————————————————————- ۵۱
۲-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۵-۴ ساله ————————————————————- ۵۳
۳-۲۴-۲ خصوصیات کودک ۶ ساله —————————————————————- ۵۴
۲۵-۲ کاردانی کودک ————————————————————————— ۵۵
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق
دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکانفصل چهارم : یافته های پژوهشی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
بخش دوم
فصل اول : مطالعات موضوع
۱-۱ مقیاس ———————————————————————————– ۵۷
۲-۱ فرایند توسعه —————————————————————————– ۵۷
۳-۱ استقرار و موقعیت ————————————————————————– ۵۸
۴-۱ نظام حرکتی —————————————————————————— ۵۸
۵-۱ نظام کالبدی ——————————————————————————-۵۹
۶-۱ حجم , میزان و نقش فضای باز و توده ———————————————————– ۵۹
۷-۱ یکپارچگی طرح ————————————————————————— ۵۹
۸-۱ استقلال فضایی —————————————————————————- ۶۰
۹-۱ انعطاف پذیری و روانی ———————————————————————- ۶۰
۱۰-۱ عملکرد ——————————————————————————— ۶۰
۱۱-۱ تعریف بازی —————————————————————————– ۵۵
۱۲-۱ تاریخچه ی بازی————————————————————————–۵۶
۱۳-۱ اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک———————————————————–۵۷
۱۴-۱ نقش های بازی—————————————————————————- ۵۸
۱-۱۴-۱ نقش بازی در رشد جسمانی ————————————————————– ۵۸
۲-۱۴-۱ نقش بازی در رشد عقلانی و اعتماد به نفس————————————————— ۵۹
۳-۱۴-۱ نقش بازی در رشد عواطف —————————————————————- ۵۹
۴-۱۴-۱ نقش بازی در رشد اجتماعی و ارتباط با همسالان ———————————————- ۵۹
۵-۱۴-۱ نقش بازی در رشد خلاقیت ————————————————————— ۶۱
۶-۱۴-۱ نقش بازی در رشد استقلال فردی ——————————————————— ۶۱
۷-۱۴-۱ نقش بازی دربهداشت روانی کودک ———————————————————- ۶۱
۸-۱۴-۱ نقش بازی در رشد ذهنی و هوشی ——————————————————— ۶۲
۹-۱۴-۱ نقش های اخلاقی بازی ——————————————————————- ۶۲
۱۰-۱۴-۱ نقش های آموزشی و تربیتی بازی ——————————————————– ۶۲
دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
۱۱-۱۴-۱ نقش درمانی بازی———————————————————————- ۶۳
۱۵-۱ نتایج بازی برای کودکان خردسال ———————————————————— ۶۳
۱۶-۱عوامل مؤثر در بازی———————————————————————— ۶۴
۱۷-۱ بازی ها از نظر اجراء ———————————————————————– ۶۸
۱-۱۷-۱ بازی های فردی ————————————————————————۶۸
۲-۱۷-۱ بازی های گروهی ———————————————————————–۶۸
۱۸-۱ انواع بازی ——————————————————————————–۷۰
۱-۱۸-۱بازی های جسمی ———————————————————————–۷۰
۲-۱۸-۱ بازی های تقلیدی ———————————————————————– ۷۰
۳-۱۸-۱ بازی های تخیلی ———————————————————————— ۷۱
۴-۱۸-۱ بازی های نمایشی ———————————————————————–۷۲
۵-۱۸-۱ بازی های نمادی ———————————————————————– ۷۳
۶-۱۸-۱ بازی های قانونمند———————————————————————– ۷۳
۱۹-۱ جایگاه و وظایف والدین در مورد بازی کودک ————————————————— ۷۳
۲۰-۱ ضرورت آموزش بازی به کودکان ————————————————————- ۷۴
فصل دوم : استاندارد های مربوط به طراحی پارک
۱-۲ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری ———————————————————۹۸
۲-۲ فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها) —————————————————— ۱۱
۳-۲ فضاهای سبز غیر فعال ——————————————————————— ۱۱۰
۴-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو ————————————————-۱۱۱
۵-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو ————————————————–۱۱۱
۶-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو ————————————————- ۱۱۱
۷-۲ ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو ——————————————– ۱۱۲
۸-۲ ضوابط اجرایی کمربند سبز —————————————————————— ۱۱۲
۹-۲ ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها ———————————————————— ۱۱۲
۱۰-۲ ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال ——————————۱۱۲
۱-۱۰-۲ نیمکت ها و صندلی ها —————————————————————– ۱۱۳
۲-۱۰-۲ موانع —————————————————————————— ۱۱۳
۳-۱۰-۲ سکوها، تیرکها، نرده ها —————————————————————– ۱۱۳
۴-۱۰-۲ کیوسکها ————————————————————————— ۱۱۴
۱۱-۲ تجهیزات شهری قابل ترکیب ————————————————————– ۱۱۴
۱-۱۱-۲ تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری —————————————————– ۱۱۴
۱۲-۲ بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی، وسایل بازی، زمینهای بازی و مجسمه ها و … در بهبود کیفی فضای سبز ———————————————————————————- ۱۱۵
۱۳-۲ تعریف تاسیسات ———————————————————————– ۱۱۵
۱۴-۲زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در حفظ ، نگهداری و توسعه ی انواع فضاهای سبز شهری ——————————————————————————————- ۱۱۶
۱۵-۲ اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز —————————————————- ۱۱۷
۱-۱۵-۲ استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها ———————————————- ۱۱۷
۲-۱۵-۲ کفپوش —————————————————————————- ۱۱۷
۳-۱۵-۲مبلمان —————————————————————————– ۱۱۸
۴-۱۵-۲ سایه دهی ————————————————————————— ۱۱۸
۵-۱۵-۲ پارکینگ ————————————————————————— ۱۱۹
۶-۱۵-۲ جداول —————————————————————————– ۱۱۹
۷-۱۵-۲ پله ——————————————————————————– ۱۲۰
۸-۱۵-۲ روشنایی —————————————————————————- ۱۲۱
۹-۱۵-۲ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ———————————————————– ۱۲۱
۱۶-۲ انسانی کردن فضا ———————————————————————— ۱۲۲
۱۷-۲تاثیر شرایط محیطی ——————————————————————— ۱۲۳
۱۸-۲ فضاهای طراحی برای کودکان ————————————————————- ۱۲۳
فصل سوم : برنامه فیزیکی
دانلود رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
۱-۳ سایر امکانات مورد نیاز در احداث پارکها——————————————————— ۹۹
۲-۳ وسایل و زمینهای بازی ——————————————————————– ۱۰۰
۳-۳ تشکیلات اداری در پارکهای عمومی ———————————————————- ۱۰۱
۴-۳ مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها ——————————————— ۱۰۲
۱-۴-۳ دسترسیها —————————————————————————- ۱۰۲
۲-۴-۳ دربهای ورودی و خروجی—————————————————————- ۱۰۳
۳-۴-۳ پارکینگها —————————————————————————- ۱۰۳
۴-۴-۳ موزه ها —————————————————————————— ۱۰۳
۵-۴-۳ گلخانه ها و گرمخانه ها —————————————————————– ۱۰۴
۶-۴-۳ آکواریم —————————————————————————– ۱۰۴
۵-۳ تشکیلات تزئیناتی ———————————————————————– ۱۰۴
۱-۵-۳ آب نماها —————————————————————————- ۱۰۴
۲-۵-۳ استخر و برکه های طبیعی ————————————————————– ۱۰۵
۳-۵-۳ دریاچه ی مصنوعی ——————————————————————– ۱۰۵
۴-۵-۳ جنگلکاری ————————————————————————— ۱۰۶
۵-۵-۳ گلکاری و چمن کاری ——————————————————————- ۱۰۶
۶-۳ تشکیلات رفاهی و تفریحی —————————————————————– ۱۰۷
۱-۶-۳ رستورانها —————————————————————————- ۱۰۷
۲-۶-۳ سالنهای سینما و تاتر —————————————————————— ۱۰۷
۳-۶-۳ جایگاه موزیک ———————————————————————— ۱۰۷
۴-۶-۳ دستشوئی و توالت ———————————————————————- ۱۰۸
۵-۶-۳ باغ وحش —————————————————————————- ۱۰۸
۶-۶-۳ نیمکت ——————————————————————————- ۱۰۸
۷-۶-۳ وسایل بازی کودکان ——————————————————————— ۱۰۹
۸-۶-۳ زمینهای ورزشی ———————————————————————— ۱۰۹
۹-۶-۳ زمینهای بازی کودکان —————————————————————— ۱۱۰
رساله پارک های شهری در جهت ارتقا خلاقیت کودکان
فصل چهارم : مطالعات موردی
۱-۴ بررسی پارک فرهنگی کودکان قاهره ———————————————————– ۷۵
۲-۴ بروملبی (Brumleby)، کوپنهاگ، دانمارک ————————————————–۸۱
۳-۴ پارک بلکس‌لند ریورساید (Blaxland Riverside)، سیدنی، استرالیا —————————– ۸۲
۴-۴ پارک نیشی روکوگو (Nishi Rokugo)، توکیو، ژاپن —————————————— ۸۳
۵-۴ پارک گالیور، والنسیا، اسپانیا —————————————————————– ۸۴
۶-۴ پارک کلمی‌جونتری (Clemyjountri)،‌ ویرجینیا، آمریکا —————————————- ۸۵
۷-۴ زمین بازی پارک بلویل (Belleville)، پاریس، فرانسه ——————————————- ۸۶
فصل پنجم : معرفی بستر طرح
۱-۵ مطالعات اقلیمی استان قم —————————————————————— ۸۷
۲-۵ وجه تسمیه استان قم ———————————————————————- ۸۸
۳-۵ موقعیت جغرافیایی ———————————————————————— ۹۰
۴-۵ موقعیت تاریخی ————————————————————————— ۹۰
۵-۵ ویژگی‌های اقلیمی استان قم —————————————————————– ۹۰
۶-۵ اقلیم شهرستان —————————————————————————- ۹۲
۷-۵ ویژگی‌های جمعیتی استان قم —————————————————————- ۹۲
۸-۵ میزان بارندگی —————————————————————————- ۹۳
۹-۵ وزش باد ———————————————————————————- ۹۴
۱۰-۵ وضعیت توپوگرافی استان قم —————————————————————- ۹۴
۱۱-۵ پوشش گیاهی استان قم ——————————————————————– ۹۴
۱۲-۵ زبان در استان قم ———————————————————————— ۹۶
۱۳-۵ دین و مذهب در استان قم —————————————————————— ۹۶
۱۴-۵ ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان قم —————————————————– ۹۷
فصل ششم : تحلیل سایت
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × پنج =