no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی
doc
آگوست 17, 2017
4.42 مگابایت
125 صفحه
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی


دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی

معماری زمینه گرا
راه های چندی ، برای طراحی ساختمانی جدید به صورتی همگون و موافق با زمینه ی معماری اش وجود دارد. از یک سو طراح می تواند عیناً عناصر معماری را از ساختمان های اطراف کپی کند و از سوی دیگر ، از فرم های کاملاً جدید برای دگرگون کردن و بهبود بخشیدن ویژگی های بصری ساختمان های موجود بهره جوید . نظریه ی «معماری زمینه گرا» مبتنی بر هر یک از این راهکارها و یا راهی میانه ، رضایتبخش است مشروط به اینکه با مهارت انجام گیرد . در هر شرایطی اگر به جای سبک های تقلیدی و یا نوآوری های افراطی ، روابط بصری مستحکم و روشنی به وجود آمده باشد ، مایه ی آزردگی بصری نخواهد بود.«معماری زمینه گرا» به مقوله ی سبک های معماری و چگونگی ایجاد هماهنگی میان ساختمان های مجاور- مربوط به دوره ها و یا سبک های مختلف- می پردازد. طی نیم قرن اخیر ، موضوع توفیق در ایجاد چنین هماهنگی ….


دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی

شامل : طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

 

۳۴,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول : شناخت
۲-۱-۱- معماری زمینه گرا ——————————————————-۴
۲-۱-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا ———————————————— ۴
۲-۱-۲- نوستالژی هویت گم شده ————————————————– ۵
۲-۱-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز——————————————– ۵
۲-۱-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری —————————————— ۷
۲-۱-۲-۳- تأثیرات نظامی گرایی در معماری —————————————— ۷
۲-۱-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری —————————————– ۷
۲-۱-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری ——————————————- ۸
۲-۱-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران—————————— ۸
۲-۱-۳-۱- الگوواره نوگرایی —————————————————– ۸
۲-۱-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت———————————————– ۹
۲-۱-۳-۳- الگوواره سنت گرایی ————————————————– ۱۰
۲-۱-۴- چهار روایت معماری ایران ———————————————— ۱۰
۲-۱-۴-۱- روایت اول: شفافیت ————————————————– ۱۰
۲-۱-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب ———————————————- ۱۱
۲-۱-۴-۳- روایت سوم: محرمیت ————————————————- ۱۱
۲-۱-۴-۴- روایت چهارم: محور ————————————————– ۱۱
۲-۱-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی ————————————————— ۱۱
دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی
بخش دوم : معماری اسلامی و سنتی ایران
۲-۲-۱- معماری اسلامی چیست؟ ————————————————- ۱۲
۲-۲-۲- ویژگی‌های معماری ایرانی ———————————————— ۱۳
۲-۲-۳- ضرورت پیمون در معماری ایرانی ——————————————- ۱۳
۲-۲-۴- زیبایی معماری اسلامی ایرانی ———————————————- ۱۳
۲-۲-۵- معماری دوران اسلامی ایران ———————————————– ۱۴
۲-۲-۶- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری ایرانی ——————————— ۱۵
۲-۲-۷- تاریخچه ای معماری اسلامی ———————————————- ۱۶
۲-۲-۷-۱- معانی درونگرایی —————————————————- ۱۶
۲-۲-۷-۲- خصوصیات معماری درونگرا ——————————————– ۱۷
۲-۲-۷-۳- امنیت ———————————————————— ۱۷
۲-۲-۷-۴- محرمیت ———————————————————- ۱۸
۲-۲-۸- سبک‌های معماری ایرانی ————————————————- ۱۸
۲-۲-۸-۱- معماری پیش از پارسی ———————————————— ۱۸
۲-۲-۸-۲- معماری پارسی —————————————————– ۲۰
۲-۲-۸-۳- معماری پارتی —————————————————— ۲۳
۲-۲-۸-۴- سبک خراسانی —————————————————— ۲۶
۲-۲-۸-۵- سبک رازی ——————————————————– ۲۶
۲-۲-۸-۶- سبک آذری ——————————————————– ۲۸
۲-۲-۸-۷- سبک اصفهانی—————————————————– ۲۹
۲-۲-۹- ویژگی معماری ایرانی ————————————————— ۳۰
۲-۲-۹-۱- هندسه ———————————————————– ۳۱
۲-۲-۹-۲- شفافیت و تداوم —————————————————– ۳۲
۲-۲-۹-۳- راز و ابهام ——————————————————— ۳۳
۲-۲-۹-۳- گرایش اجتماعی و معماری——————————————— ۳۳
۲-۲-۹-۴- فرهنگ اصول حاکم و پویا ———————————————- ۳۳
۲-۲-۹-۵- اصل نظم و وحدت ————————————————— ۳۳
۲-۲-۹-۶- اصول ورودیها —————————————————— ۳۳
۲-۲-۹-۷- طراحی شهری —————————————————— ۳۴
۲-۲-۹-۸- مسقف کردن پیاده روها ———————————————— ۳۴
۲-۲-۹-۹- درختان سبز در حیاط های مرکزی —————————————– ۳۴
۲-۲-۹-۱۰- ضلع جنوبی خانه ها ————————————————- ۳۴
۲-۲-۹-۱۱- فرو رفتگی و بر آمدگی در نماها —————————————– ۳۵
۲-۲-۹-۱۲- ضخامت دیوارها در خانه های نواحی گرم ———————————- ۳۵
۲-۲-۹-۱۳- استفاده از طاق‌ها و گنبدها ——————————————— ۳۵
۲-۲-۹-۱۴- سقف‌های دوپوسته ————————————————– ۳۵
۲-۲-۹-۱۵- انتخاب مصالح مناسب ———————————————— ۳۵
۲-۲-۱۰- نگاهی گذراء بر اصول معماری ایرانی—————————————- ۳۶
۲-۲-۱۰-۱- درونگرایی ——————————————————- ۳۶
۲-۲-۱۰-۲- پرهیز از بیهودگی ————————————————— ۳۷
۲-۲-۱۰-۳- مردم واری ——————————————————- ۳۷
۲-۲-۱۰-۴- خودبسندگی—————————————————— ۳۸
۲-۲-۱۰-۵- نیارش ———————————————————- ۳۹
دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی
بخش سوم : معماری مدارس
۲-۳-۱- مقدمه ————————————————————– ۳۹
۲-۳-۲- معماری مدارس ——————————————————- ۳۹
۲-۳-۳- ارکان عمومی فضاهای آموزشی——————————————— ۴۰
۲-۳-۳-۱- انتخاب استقرار واحد آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی ———————— ۴۰
۲-۳-۳-۲- مکانیابی فضاهای آموزشی ———————————————- ۴۰
۲-۳-۳-۳- دسترسی ——————————————————— ۴۱
۲-۳-۳-۴- نور ————————————————————- ۴۲
۲-۳-۳-۵- مقدار انعکاس سطوح ————————————————- ۴۲
۲-۳-۳-۶-نور مصنوعی ——————————————————- ۴۲
۲-۳-۳-۷- صوت ———————————————————– ۴۲
۲-۳-۳-۸- شرایط اقلیمی—————————————————— ۴۲
۲-۳-۴- ایمنی————————————————————– ۴۳
۲-۳-۵- خصوصیات فیزیکی مدرسه ———————————————– ۴۳
۲-۳-۵-۱- تراکم دانش آموزان ————————————————— ۴۳
۲-۳-۵-۲- رنگ فضاها ——————————————————– ۴۴
۲-۳-۵-۳- سازماندهی و ساختار کلاس——————————————— ۴۵
۲-۳-۵-۴- تزئینات کلاس —————————————————— ۴۵
۲-۳-۵-۵- انواع چیدمان در کلاس ———————————————— ۴۵
۲-۳-۶- فضاهای آموزشی انعطاف‌پذیر ———————————————- ۴۶
۲-۳-۶-۱- هدف ———————————————————— ۴۶
۲-۳-۶-۲- انعطاف‌پذیری —————————————————— ۴۶
۲-۳-۶-۳- ارائه‌ی چند راه کار ————————————————— ۴۶
۲-۳-۷- تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان ————————————- ۴۷
۲-۳-۷-۱- زواره ———————————————————— ۴۸
۲-۳-۷-۲- شکل بنا و نور و روشنایی ———————————————- ۵۲
۲-۳-۷-۳- استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران ———————————- ۵۳
۲-۳-۷-۴-نور در معماری مدرن ————————————————– ۵۳
۲-۳-۷-۵- شکل بنا و تعادل حرارتی ———————————————– ۵۴
۲-۳-۷-۶- شکل بنا و برف و باران ———————————————— ۵۶
۲-۳-۷-۷- شکل بنا و باد ——————————————————-۵۶
۲-۳-۸- نقش رنگ فضای مدرسه در بهداشت روانی دانش آموزان ————————— ۵۸
۲-۳-۹- پیشینه معماری مدرسه در ایران——————————————— ۵۹
۲-۳-۱۰- پیشینه‎ی آموزش و پرورش در ایران زمین————————————- ۶۰
بخش چهارم : شناخت پارک و باغ
۲-۴-۱- انواع فضاهای سبز —————————————————– ۶۲
۲-۴-۲- فضاهای سبز عمومی—————————————————- ۶۲
۲-۴-۳- فضاهای سبز نیمه عمومی ————————————————- ۶۳
۲-۴-۴- آرامش وآسایش چیست؟ ————————————————- ۶۳
۲-۴-۴-۱- معنای آرامش و آسایش———————————————— ۶۳
۲-۴-۴-۲- فرق بین آرامش و آسایش ———————————————– ۶۳
۲-۴-۵- اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی ————————————– ۶۴
۲-۴-۶- عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری ———————————- ۶۴
۲-۴-۶-۱- روابط اجتماعی —————————————————– ۶۴
۲-۴-۷- فضای سبز در مذهب، تاریخ و ادبیات ایران ————————————- ۶۴
۲-۴-۸- تاریخچه بررسی پارکها و فضای سبز در ایران ———————————– ۶۷
۲-۴-۸-۱- تاریخچه پارک سازی در ایران ——————————————– ۶۷
۲-۴-۹- فضای سبز خصوصی ————————————————— ۶۹
۲-۴-۱۰- نکاتی برای تاسیس باغ مدرسه——————————————— ۶۹
بخش پنجم : نمونه مدرسه
۲-۵-۱- مدرسه باهاوس ——————————————————–۷۲
۲-۵-۲- مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک —————————————- ۷۵
۲-۵-۳- معماری پایدار در مدرسه ویبینگ ——————————————– ۷۸
۲-۵-۴- معماری مدرسه عالی مدیریت ———————————————- ۸۱
دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱- موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان اصفهان ——————————– ۸۷
۳-۲- جغرافیاى تاریخى استان ————————————————— ۸۸
۳-۳- وجه تسمیه ———————————————————— ۸۹
۳-۴- وضعیت اقتصادی استان اصفهان ———————————————- ۸۹
۳-۵- وضعیت صنایع دستی استان اصفهان ——————————————- ۹۰
۳-۶- مهمترین فرصت ها و قابلیت های استان —————————————– ۹۰
۳-۷- جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان ———————————————– ۹۱
۳-۸- بررسی اقلیم شهر اصفهان ————————————————— ۹۳
۳-۸-۱- بررسی عناصر اقلیمی —————————————————-۹۳
۳-۸-۲- موقعیت جغرافیایی-اقلیمی اصفهان —————————————— ۹۴
۳-۸-۳- ارتفاع اصفهان ——————————————————– ۹۴
۳-۸-۴- شیب اصفهان ——————————————————– ۹۴
۳-۸-۵- خاک اصفهان ——————————————————– ۹۴
۳-۸-۶- بارندگی اصفهان —————————————————— ۹۴
۳-۸-۷- بادهای اصفهان ——————————————————-۹۵
۳-۸-۸- تابش آقتاب- موقعیت خورشید ——————————————–۹۵
۳-۸-۹- ساعات آفتابی و ابری آسمان ———————————————- ۹۵
۳-۸-۱۰- روزهای یخبندان ——————————————————۹۵
۳-۸-۱۱- دما( درجه حرارت) —————————————————- ۹۵
۵-۲-۱۲- رطوبت نسبی ——————————————————– ۹۵
۳-۹- اصول کلی طراحی ساختمان در نواحی گرم و خشک ——————————– ۹۶
۳-۱۰- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ———————————————– ۹۶
۳-۱۱- انتخاب جهت استقرار ساختمان ———————————————- ۹۶
دانلود رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد معماری سنتی
فصل چهارم : مطالعات تکمیلی
۴-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ——————————————- ۹۷
۴-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی ——————— ۹۷
۴-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی ———————————————- ۹۷
۴-۲- انواع سازماندهی مدارس ————————————————– ۹۷
۴-۲-۱- سازماندهی مرکزی—————————————————– ۹۷
۴-۲-۲- سازماندهی خطی—————————————————— ۹۹
۴-۲-۳- سازماندهی شعاعی—————————————————- ۱۰۱
۴-۲-۴-سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی —————————————— ۱۰۲
۴-۳- خصوصیات فیزیکی مدرسه————————————————- ۱۰۴
۴-۳-۱- ظرفیت مدارس —————————————————— ۱۰۴
۴-۳-۲- تعداد طبقات مدارس ————————————————— ۱۰۴
۴-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز ————————————–۱۰۴
۴-۵- ظرفیت و سرانه فضاها ————————————————— ۱۰۵
۴-۶- سازمان دهی و ساخت کلاس ———————————————- ۱۰۷
۴-۶-۱- سازمان اجتماعی کلاس ———————————————— ۱۰۷
۴-۶-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) —————————–۱۰۷
۴-۷- خصوصیات محیط درس ————————————————- ۱۰۹
۴-۷-۱-نورگیری کلاس‌ها —————————————————– ۱۰۹
۴-۷-۲- استفاده از نور طبیعی —————————————————۱۰۹
۴-۷-۳- استفاده از نور مصنوعی ————————————————–۱۱۱
۴-۷-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی ————————————— ۱۱۱
۴-۷-۵- سرعت تهویه جهت تجدید هوا——————————————– ۱۱۱
۴-۸- خروجی‌های مدارس —————————————————–۱۱۲
۴-۹- راهروهای پله ———————————————————۱۱۲
۴-۱۰- راهرو ها ———————————————————–۱۱۲
۴-۱۱- نرده‌های حفاظ پله —————————————————–۱۱۲
۴-۱۲- درها ————————————————————–۱۱۳
۴-۱۳- فضاهای واحد آموزشی————————————————–۱۱۳
۴-۱۳-۱- فضاهای بسته یا سرپوشیده———————————————-۱۱۳
۴-۱۳-۲- فضاهای باز و محوطه آموزشی ——————————————-۱۱۴
۴-۱۴- نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی——————————————-۱۱۴
۴-۱۵- امنیت ————————————————————–۱۱۶
۴-۱۶- بررسی متر مربع لازم برای میز و صندلی دانش آموزان —————————– ۱۱۷
۴-۱۷- موقعیت یک کلاس نسبت به فضای باز مجاور آن——————————– ۱۱۸
۴-۱۸ – اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس —————————— ۱۱۹
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 7 =