no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی | رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی | رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی
doc
آگوست 16, 2017
11.8 مگابایت
140 صفحه
۲۱,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی | رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی


دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی

هنر خط وخوشنویسی از دیرباز یکی از هنرهای برجسته در بین مردم دنیا و به خصوص ما ایرانی‌ها بوده است. هنری که با آن افراد با هر رنگ و زبان ونژادی با یکدیگر در هر نقطه دنیا ارتباط برقرار می‌کنند.
امروزه رونق این هنر بسیار کمتر از گذشته شده است وشاید دلیل آن وسایل جدیدی مانند کامپیوتر و ماشین‌های چاپ باشد بنابراین برای ارتقای این هنر به مکانی ویژه نیاز است که جوانان علاوه بر فراگیری این هنر در کنار سایر هنرها می‌توانند اوقات فراغت خود به نحوی مطلوب پر کنند.


دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی | رساله طراحی خانه خط و خوشنویسی

شامل : سربرگ فارسی + برگه های تشکر + منابع

 

۲۱,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
۱-۱ دلایل انتخاب موضوع………………………………………۲
۱-۲ تعریف مسأله………………………………………۳
۱-۳-پرسش های محوری…………………………………….۴
۱-۴- هدف از اجرای این پروژه…………………………………………..۴
۱-۵-روش های اجرای پروژه…………………………………۵
نتیجه گیری……………………………………………………………..۵
دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی
فصل دوم :مبانی نظری
۲-۱- مقدمه…………………………………………………………..۸
۲-۲- مفاهیم فرهنگی معماری ایرانی……………………………………..۱۱
هندسه یا انتظام هندسی………………………………………………………..۱۱
طبیعت…………………………………………………………………………………..۱۲
خلوت……………………………………………………………………۱۴
انعطاف پذیری……………………………………………………………………..۱۵
سلسله مراتب…………………………………………………………………….۱۶
شفافیت………………………………………………………………………۱۷
ایهام و تداعی…………………………………………………………..۱۸
نتیجهگیری………………………………………………………..۱۹

فصل سوم :شناخت موضوع
۳-۱- تاریخچه‌ی انواع خطوط………………………………………………….۲۲
۳-۱-۱- کوفی…………………………………………۲۳
۳-۱-۲- کوفی معقلی………………………………………………………۲۴
۳-۲- اقلام سته………………………………….۲۴
۳-۲-۱- محقق……………………………………………۲۵
۳-۲-۲- ریحان………………………………………….۲۶
۳-۲-۳- ثلث………………………………………۲۶
۳-۲-۴- نسخ جدید…………………………………………..۲۷
۳-۲-۵- توقیع………………………………………………….۲۷
۳-۲-۶- رقاع…………………………………………………………………۲۸
۳-۲-۷- خط غبار………………………………………………………۲۸
۳-۳- خطوط ویژه ایرانیان …………………………………….۲۸
۳-۳-۱- تعلیق………………………………………………………..۲۹
۳-۳-۲- نستعلیق……………………………………………………..۳۰
۳-۳-۳- شکسته نستعلیق،شکسته……………………….۳۲
۳-۴- تصویر و تصور در خط…………………………………………..۳۳
۳-۵- خوشنویسی قرآنی…………………………………………………….۳۳
۳-۶- خوشنویسی و قالی…………………………………..۳۵
۳-۷-کتیبهنگاری و معماری………………………………………….۳۷
۳-۸- حس آمیزی خطوط اسلامی……………………………..۴۱
۳-۹- خوشنویسی وهنرهای بصری………………………………..۴۲
۳-۱۰- خط و بیان هنری……………………………………………………..۴۴
۳-۱۰-۱- خوشنویسی و زبان…………………………………………………………۴۴
۳-۱۱- تقسیمات طلایی و خوشنویسی……………………………………..۴۶
۳-۱۲- نقاشی خط……………………………………………………………….۴۷

فصل چهارم : شناخت اقلیمی
۴-۱-بررسی موقعیت وجایگاه (شهرستان تیکانتپه)تکاب……………………۵۴
۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان تیکان تپه )تکاب(………………………………………….۵۴
۴-۲- وجه تسمیه نام شهرستان ” تیکان تپه”……………………………………………۵۶
۴-۳- موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تیکان تپه )تکاب(…………………………………۵۷
۴-۴- بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه……………………………………………………….۵۸
۴-۵- بررسی جغرافیایی استان آذربایجان غربی………………………………………………….۵۸
۴-۵-۱- بررسی زمین شناسی و خاک استان آذربایجان غربی……………………………………..۵۸
۴-۶- مشخصات کوههای استان آذربایجان غربی………………………………………۵۹
۴-۶-۱- کوههای آذربایجان به ۶ گروه تقسیم می شوند………………………………………۶۰
– کوهستان ارسباران یا قراجه داغ………………………………………………………………۶۰
– رشته کوه سبلان- جلفا……………………………………………………………….۶۰
– رشته کوه سهند – ابرقوش………………………………………………….۶۰
– کوهستان قره داش یا تکاب………………………………………………………….۶۱
– کوهستان میشوداغ…………………………………………………………………….۶۱
۴-۷- وضعیت آب وهوا و اقلیم استان آذربایجان غربی………………………………………………۶۲
۴-۷-۱- توده هوای سرد شمالی…………………………………………………..۶۲
۴-۷-۲- توده هوای قطبی سیبری………………………………………………….۶۲
۴-۷-۳- توده هوای قطبی بحری…………………………………………………………………………..۶۳
۴-۷-۴- توده هوای حاره بحری…………………………………………………….۶۳
۴-۸- بادها……………………………………………………………………. ۶۴
۴-۹- درجه حرارت……………………………………………………………۶۴
۴-۱۰- آثار تاریخی و اماکن دیدنی تکاب………………………………….۶۵
۴-۱۰-۱-زندان سلیمان…………………………………………………….۶۵
۴-۱۰-۲- زندان برنجه……………………………………………………………………۶۵
۴-۱۰-۴- قلعه بردینه……………………………………………………………….۶۶
۴-۱۰-۳- زندان نبی کندی………………………………………………..۶۶
۴-۱۰-۵- چملی گلی…………………………………………………….۶۷
۴-۱۰-۶- چشمه تخت سلیمان………………………………………………………۶۸
۴-۱۱- پوشش گیاهی غالب در سطح شهرستان……………………………….۶۸
۴-۱۱-۱- جنگل را می توان به دو گروه اصلی دسته بندی نمود……………………………………..۶۹
۴-۱۱-۲- گیاهان خود به سه دسته تقسیم می شود…………………………………..۷۰
۴-۱۲- ویژگیهای آب وهوای شهرستان تیکان تپه…………………………۷۲
۴-۱۳- نتیجه گیری مطالعات اقلیمی……………………………………………۷۵
دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی
فصل پنجم : ضوابط طراحی
۵-۱- ضوابط وکاربریهای مجموعه فرهنگی…………………………………………….۷۸
۵-۱-۱- ضوابط و معیارهای طراحی مراکز فرهنگی………………………………….۷۸
۵-۲- گالری‌ها……………………………………………………………………….۷۹
۵-۲-۱- ساختار عمومی گالریها………………………….۷۹
۵-۲-۲- ترتیب قرار گیری اشیاء……………………………………………..۸۰
۵-۲-۳- نورپردازی گالری‌ها………………………………………………۸۰
الف) نورپردازی طبیعی (نور روز)…………………………………۸۰
ب) نور پردازی جانبی(افقی)…………………………………….۸۱
ج).نور پردازی مصنوعی………………………………………………………………۸۱
۵-۳- حرکت و دسترسی گالری‌ها……………………………….۸۲
۵-۴- تنظیم شرایط محیطی………………………………………………………۸۲
۵-۵- تهویه‌ی مطبوع………………………………………………………..۸۲
۵-۶- آکوستیک………………………………………..۸۳
۵-۷- حریق……………………………………………………..۸۳
۵-۸- ساختار عمومی فضاهای نمایشی…………………….۸۳
۵-۹- شکل و انواع مختلف صحنه ی نمایش…………………….۸۴
۵-۱۰- شیب سالن نمایش…………………………………………………………………۸۵
۵-۱۱- صندلی تماشاگر………………………………………………………………..۸۵
۵-۱۲- اتاق رختکن(تنفس بازیگران)……………………………………..۸۵
۵-۱۳- اتاق سخنرانی………………………………………………………………۸۶
۵-۱۴- نور پردازی صحنه…………………………………………………….۸۶
۵-۱۵- آکوستیک……………………………………………………………………….۸۶
۵-۱۶- ایمنی از حریق………………………………………………….۸۷
۵-۱۷- استانداردهای موزه…………………………………………………….۸۸
۵-۱۷-۱- گالری‌ها………………………………………………………………………….۸۸
۵-۱۸- آمفی تئاتر…………………………………………………………………۸۹
۵-۱۹- کتابخانه…………………………………………………………۹۰
۵-۲۰- اداری…………………………………………………………………۹۱
۵-۲۱- آموزشی……………………………………………………………………….۹۲
۵-۲۲- انبار………………………………………………….۹۲
۵-۲۳- پارکینگ…………………………………………………………….۹۳
۵-۲۴- تاسیسات……………………………………………………………………………………۹۳
۵-۲۵- بررسی نمونه های موجود………………………………………………………۹۳
۵-۲۵-۱ فرهنگ سرای نیاوران………………………………………………………..۹۳
۵-۲۶- بررسی از نظر اقلیم………………………………………………………..۹۳
۵-۲۷- بررسی بنا……………………………………………………………………………۹۴
۵-۲۸- ورودی……………………………………………………………………..۹۴
دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی
فصل ششم : برنامه ریزی طرح
۶-۱- شناخت بستر طرح………………………………………………۱۰۱
۶-۱-۱- موقعیت استقرار سایت در شهر………………………………….۱۰۱
۶-۲- شناخت ویژگی های سایت………………………………….۱۰۲٫
۶-۳- دسترسی به سایت……………………………………۱۰۳
۶-۴- دلایل انتخاب سایت……………………………….۱۰۳
۶-۵- تحلیل سایت………………………………………۱۰۴
۶-۵-۱- قرارگیری سایت در مقابل باد وباران……………………….۱۰۶
۶-۵-۲- جهت گیری درمقابل آفتاب…………………………………..۱۰۶
۶-۵-۳- همجواری ها ……………………………………………..۱۰۷
برنامه فیزیکی طرح……………………………………………..۱۰۸
دانلود رساله خانه خط و خوشنویسی
بخش هفتم :طراحی
۷-۱- روند طراحی………………………………………………………۱۱۲
۷-۱-۱-کانسپت ونحوه رسیده به طرح…………………………………………….۱۱۲
۷-۲- ایده های طراحی………………………………………………………………….۱۱۴
۷-۲-۱- طرح شماره ۱……………………………………………..۱۱۴
۷-۲-۲- طرح شماره۲……………………………………………۱۱۵
۷-۲-۳- طرح شماره۳……………………………………………۱۱۶
پلان های معماری…………………………………………………..۱۱۷
۷-۳- تصاویری از طرح نهایی…………………………………۱۲۲
منابع و ماخذ………………………………………………………….۱۲۹
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار + 6 =