no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله طراحی پارک شهری | مطالعات طراحی پارک شهری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله طراحی پارک شهری | مطالعات طراحی پارک شهری
doc
آگوست 1, 2017
51 مگابایت
250 صفحه
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان – خرید

رساله طراحی پارک شهری | مطالعات طراحی پارک شهری


رساله طراحی پارک شهری

چکیده:
امروز مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز قابل تصور نیست. در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و لاینفک شهرها در آن ها نقش اساسی دارد که کمبود آن می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها و شهروندان به وجود آورد.
خود واژه پارک به معنی تفرج است و تفرج شامل کلیه تفریحاتی می شود که در خارج از محیط بسته و محدود منزل انجام می شود. تاریخ پارک داری در دنیا به ایران برمی گردد و بنا به اسناد معتبر تاریخی، ایران باستان بنیانگذار پارک در دنیا است. که در عصر قدیم در ایران مناطقی را تحت عنوان شکارگاه برای تفرج و شکار سران مملکت در نظر می گرفتند که در فصول خاص سال در آن شکار انجام می گرفت.
استاندارد سرانه فضای سبز در دنیا برای هر فرد ۲۵ مترمربع است که در ایران برای هر فرد ۹ مترمربع برطرف شده است. پارکها انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها کارکرد مختلفی دارند که عبارتند از:
پارکهای جنگلی، پارکهای ملی، پارکهای گیاه شناسی، پارکهای وحش، پارکهای نمایشگاهی، پارکهای ورزشی، پارکهای عمومی، پارکهای شهری و …


رساله طراحی پارک شهری | مطالعات طراحی پارک شهری

شامل : چکیده فارسی و انگلیسی + تصاویر طرح + منابع

 

۱۶,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۳
فصل اول: معرفی استان و شهرستان
۱-۱ استان فارس ۵
۱-۱-۱ نام ۵
۱-۱-۲ تاریخ ۵
۱-۱-۳ جغرافیا ۶
۱-۱-۴ آب و هوا ۶
۱-۱-۵ جمعیت ۷
۱-۱-۶ صنایع و محصولات ۷
۱-۱-۷ صنایع دستی ۸
۱-۱-۸ سوغات ۸
۱-۱-۹ زبان ها ۸
۱-۱-۱۰ جاذبه ها و آثار تاریخی ۸
۱-۱-۱۱ گردشگاهها ۱۱
۱-۱-۱۲ تقسیمات کشوری ۱۲
۱-۲ شیراز ۱۳
۱-۲-۱ شیراز نامی خیال انگیز ۱۳
۱-۲-۲ مشاهیر شیراز ۱۶
۱-۲-۳ غذاهای سنتی شیراز ۱۷
۱-۲-۴ سوغات شیراز ۱۸
۱-۲-۵ آثار تاریخی ۱۸
۱-۲-۶ گردشگاهها ۲۰
رساله طراحی پارک شهری

فصل دوم: ضرورت طرح

۲-۱ شناخت بیشتر بر جامعه ایران ۲۵
۲-۱-۱ افسردگی و برخی علل آن در ایران ۲۵
۲-۱-۲ افسردگی در ایران و جهان ۲۸
۲-۱-۳ مشکلات پیچیده ذهنی ۳۰
۲-۱-۴ راههای کسب موفقیت در زندگی ۳۲
۲-۲ ضرورت وجود فضای سبز ۳۴
۲-۲-۱ تعریف فضای سبز شهری ۳۵
عنوان صفحه
۲-۲-۲ مفهوم واژه پارک ۳۶
۲-۳ نقش و اهمیت پارک و فضای سبز شهری ۳۶
۲-۳-۱ دلایل رفتن به پارک ۳۷
۲-۳-۲ اصول طراحی پارک و فضای سبز با کیفیت ۳۸
۲-۳-۳ اهمیت پارک و فضای سبز شهری ۴۰
۲-۴ تاریخچه پارک ۴۰
۲-۵ انواع پارکها ۴۱
۲-۵-۱ پارکهای ملی ۴۲
۲-۵-۲ پارکهای گیاه شناسی ۴۲
۲-۵-۳ پارکهای وحش ۴۲
۲-۵-۴ پارکهای نمایشگاهی ۴۳
۲-۵-۵ پارکهای ورزشی ۴۴
۲-۵-۶ پارکهای عمومی ۴۴
۲-۵-۷ پارکهای منظم ۴۷
۲-۵-۸ پارکهای نامنظم ۴۸
۲-۵-۹ پارکهای مختلط ۴۸
۲-۵-۱۰ پارک فانتزی ۴۹
۲-۵-۱۱ پارکهای مدرن ۴۹
۲-۵-۱۲ پارکهای جنگلی ۴۹
۲-۶ نکاتی دربارۀ فرهنگ پارک و پارکداری ۵۱
فصل سوم: ضوابط طراحی پارک شهری
۳-۱ موارد استفاده از زمین ۵۶
۳-۱-۱ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ۵۶
۳-۱-۲ ضوابط مربوط به احداث ساختمان ۵۷
۳-۱-۳ استفاده از سایه ها ۵۷
۳-۲ ایجاد تعادل در معماری پارک ۵۹
۳-۲-۱ تعادل ۵۹
۳-۲-۲ انواع تعادل ۵۹
۳-۲-۳ کاربرد تعادل در پارکسازی ۵۹
۳-۳ آب در معماری پارک ۶۰
۳-۳-۱ آب و روان شناسی ۶۱
۳-۳-۲ آب و انعکاس ۶۲
عنوان صفحه
۳-۳-۳ آب و تأثیر آن در کاهش درجه حرارت ۶۲
۳-۳-۴ طراحی آب در سبکهای مختلف ۶۲
۳-۳-۴-۱ استخر ۶۳
۳-۳-۴-۲ آب نما ۶۴
۳-۳-۴-۳ چشمه ۶۴
۳-۳-۴-۴ برگه ها یا باغچه های آبی ۶۴
۳-۳-۴-۵ آبشار و جویبار ۶۵
۳-۳-۴-۶ فواره ها ۶۵
۳-۴ گیاهان در معماری پارک ۶۶
۳-۴-۱ حجم گیاهی ۶۶
۳-۴-۲ فرم های مجموعه ای گیاهی ۶۶
۳-۴-۳ نقش دوایر و چهارگوش ها در هندسه معماری گیاهی ۶۶
۳-۴-۴ سطح گیاهی ۶۷
۳-۴-۴-۱ سطح سقف گیاهی ۶۷
۳-۴-۴-۲ سطح دیوار گیاهی ۶۷
۳-۴-۴-۳ سطح گف گیاهی ۶۷
۳-۴-۵ خط گیاهی ۶۷
۳-۵ نورپردازی در معماری پارک ۶۸
۳-۵-۱ تاریخچه نورپردازی ۶۹
۳-۵-۲ اصطلاحات ۶۹
۳-۵-۳ انواع نورپردازی ۷۲
۳-۵-۳-۱ نورپردازی تزئینی ۷۳
۳-۵-۳-۲ نورپردازی یکنواخت ۷۴
۳-۵-۳-۳ نورپردازی کاربردی ۷۵
۳-۵-۳-۴ نورپردازی مسیر دسترسی ۷۵
۳-۵-۳-۵ نورپردازی امنیتی ۷۶
۳-۵-۴ نتیجه گیری ۷۷
۳-۶ طراحی محیط هایی برای کودکان ۷۷
۳-۶-۱ ادراک کودک ۷۸
۳-۶-۱-۱ دریافت حسی کودک از فضا ۷۸
۳-۶-۱-۲ دریافت اشکال ۷۹
۳-۶-۱-۳ دریافت رنگها ۷۹
رساله طراحی پارک شهری
۳-۶-۱-۴ سر و صدا ۷۹
۳-۶-۲ نیاز به تملک فضا ۸۰
۳-۶-۳ تأثیر بزرگترها بر روی درک کودک از فضا ۸۰
۳-۶-۴ فضا و مشکلات رفتاری کودک ۸۰
۳-۶-۵ خصوصیات معماری برای کودک ۸۱
۳-۶-۵-۱ معیارهای کیفیت فضا ۸۲
۳-۶-۵-۱-۱ سازماندهی ۸۲
۳-۶-۵-۱-۲ زمان و مسیر ۸۲
۳-۶-۵-۱-۳ جزء کل ۸۳
۳-۶-۵-۱-۴ فرم ۸۳
۳-۶-۵-۱-۵ هماهنگی ۸۳
۳-۶-۵-۱-۶ نور ۸۳
۳-۶-۵-۱-۷ رنگ ۸۳
۳-۶-۵-۱-۸ نشانه ها ۸۳
۳-۶-۶ ما به ازاء مکانی ـ فیزیکی نیازهای کودک ۸۴
۳-۶-۷ نتیجه گیری ۸۸
فصل چهارم: معرفی و تجزیه و تحلیل سایت
۴-۱ مکان سایت ۹۰
۴-۲ دلیل انتخاب سایت ۹۰
۴-۳ عکس هوایی از سایت ۹۱
فصل پنجم: مطالعات تطبیقی
۵-۱ پارک کارخانه سیتروئن ۹۳
۵-۲ پارک هزاره ۹۵
۵-۳ پارک معماری Jinhua در چین ۱۰۰
۵-۴ پارکها و باغهای سوجو ۱۰۹
۵-۵ پارک ملی تندوره ۱۱۰
۵-۶ پارک چیتگر ۱۱۲
فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی طرح
۶-۱ حصارکشی باغ ها ۱۱۷
۶-۲ آلاچیق ها، مسیرها، پلکان ها، دیوارهای حفاظ ۱۲۴
۶-۳ استحکامات خاکی ۱۲۸
۶-۴ حفاظ سطح شیب دار ۱۲۹
رساله طراحی پارک شهری
۶-۵ روش های کاشت ۱۳۵
۶-۵-۱ پیچکها و گیاهان بالارونده ۱۳۶
۶-۶ بسترهای پشته ای و برجسته ۱۴۰
۶-۷ گل خانه ها ۱۴۲
۶-۸ درختان و حاشیه ها ۱۴۴
۶-۹ حوضچه های باغ ۱۴۸
۶-۱۰ تجهیزات باغ بانی ۱۵۱
۶-۱۱ زمینهای بازی ۱۵۴
۶-۱۲ پارکینگهای اتومبیل ۱۵۷
۶-۱۲-۱ دور زدن و پارک کردن ۱۶۰
۶-۱۳ رستورانها ۱۷۰
۶-۱۳-۱ مقدار فضای موردنیاز ۱۷۰
۶-۱۳-۲ نحوه چیدن وسایل ۱۷۲
۶-۱۴ باغ وحشها ۱۷۵
فصل هفتم: پیدایش ایده و تبدیل آن به فرم
۷-۱ نقش ایمان و اعتقاد در آرامش ۱۸۷
۷-۲ تأثیر ورزش بر آرامش ۱۸۸
۷-۳ تأثیر طبیعت بر آرامش ۱۸۹
۷-۴ تأثیر گل و گیاه بر آرامش ۱۹۰
۷-۵ تأثیر معماری بر آرامش ۱۹۲
۷-۵-۱ رنگ ۱۹۲
۷-۵-۲ نور ۱۹۴
۷-۶ نتیجه گیری ۱۹۶

نقشه ها

۸-۱ موقعیت های سایت ۱۹۹
۸-۱-۱ شمای سایت ۱۹۹
۸-۱-۲ دیاگرام ارتباطی بین فضاها ۱۹۹
۸-۱-۳ جانمایی فضاها ۲۰۰
۸-۱-۴ موقعیت سایت ۲۰۰
۸-۲ ورودی های پارک ۲۰۱
۸-۲-۱ ورودی شماره ۱ ۲۰۱
۸-۲-۲ ورودی شماره ۲ ۲۰۴
عنوان صفحه
۸-۲-۳ ورودی شماره ۳ ۲۰۵
۸-۳ زون های پارک ۲۰۶
۸-۳-۱ زون کودکان ۲۰۶
۸-۳-۲ زون خانواده ۲۰۹
۸-۳-۳ زون افراد مسن و کهنسال ۲۱۳
۸-۳-۴ زون نوجوانان و جوانان ۲۱۸
۸-۴ عملکردها ۲۱۹
۸-۴-۱ کافی شاپ ۲۱۹
۸-۴-۲ عرضه محصولات فرهنگی ۲۲۲
۸-۴-۳ گل فروشی ۲۲۵
۸-۴-۴ عرضه خوراکی ۲۲۸
۸-۴-۵ غرفه های نمایشگاهی ۲۳۰
۸-۴-۶ باغ وحش ۲۳۲
۸-۴-۷ سرویس بهداشتی ۲۳۵
۸-۴-۸ پارکینگ ۲۳۶
۸-۵ نمادها ۲۳۸
۸-۵-۱ نماد حافظ ۲۳۸
۸-۵-۲ نماد تخت جمشید ۲۳۹
۸-۵-۳ نماد دروازه قرآن ۲۴۰
۸-۵-۴ آبخوری ۲۴۱
۸-۶ نماهای کلی پارک (full view) 242
۸-۶-۱ پلان ۲۴۲
۸-۶-۲ پرسپکتیو ۲۴۴
منابع رساله طراحی پارک شهری ۲۴۷

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − نه =