no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن | رساله طراحی پردیس گفتگو باخویشتن | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن | رساله طراحی پردیس گفتگو باخویشتن
doc
آگوست 13, 2017
6 مگابایت
190 صفحه
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن | رساله طراحی پردیس گفتگو باخویشتن


دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن

مقدمه و خلاصه رساله
در این روزگاران که زمین آبستن گذار از هزاره ای به هزاره ای دیگر است، مناسبات اجتماعی، فرهنگی، صنعتی و الگوهای زندگی روزبروز بر تعداد کلان شهرها و شهروندان آنها می افزاید.
زندگی آدمیان در چنین مجتمع های زیستی، به ویژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه دست خوش بسیار تنش ها و ناآرامی هاست که حاصلی جز فشارهای ذهنی و روانی برای عموم آنها ندارد و با توجه به این که طبق آمار منتشر شده مبتلایان به اضطراب، ترس، نگرانی و افسردگی بیشترین آمار را در جهان دارا می باشند
و این بیماری ها به صورت یکی از مشکلات عمده جوامع کنونی در آمده است. بسیاری از روانشناسان راه رهایی از فشار های روانی را دور شدن از محیط پر تنش،‌ مسافرت کردن، استراحت کردن و همجواری با محیط طبیعی می دانند زیرا دوری از این محیط فرصتی جهت بهبود و سازگاری صحیح برای این گونه افراد فراهم می کند. در این رساله سعی بر آن بوده است تا با بررسی مبانی نظری تاثیر گذار بر ذهنیت آدمی و شناخت عوامل موثر بر تامین آرامش روان انسان، به خصوص معماری و فضا و نقش آن در این مهم، مجموعه ای تحت عنوان پردیس گفتگوباخویشتن در یکی از مناطق کلان شهر تهران، در قالب بخش عملی این رساله شکل یابد.
این مجموعه با ارائه گونه ای از معماری کمینه گرا سعی در خلق فضاهایی دارد که برای مراجعین، تجربه ای در جهت دریافت و نیل به آرامش ذهنی که همانا ….


دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن | رساله طراحی پردیس گفتگو باخویشتن

شامل : منابع و تصاویر طرح

 

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….شماره صفحه ۱-بخش اول: پیش گفتار
۱-۱٫ فصل اول: آغاز کلام:
۱-۱-۱: مقدمه و خلاصه رساله……………………………………………………………………………………………………………۲
۲-۱-۱: معرفی و توضیح پیرامون موضوع……………………………………………………………………………………………۳

۲-۱٫ فصل دوم : ضرورت و علل توجیه طرح:
۱-۲-۱ : ضرورت ایجاد دهکده سبز آرامش………………………………………………………………………………………..۳
۲-۲-۱ : ضرورت ایجاد پردیس گفتگوباخویشتن در ایران، تهران……………………………………………………..۳

۲- بخش دوم: محیط آرامبخش
۱-۲- فصل اول: آدمی در تقابل با زندگی شهری……………………………………………………………………………………………..۸
۲-۱-۲٫ سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۳-۱-۲٫ اهمیت سلامت روانی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۴-۱-۲٫ همه گیر شناسی بیماری های روانی در جهان…………………………………………………………………………..۱۱
۵-۱-۲٫ همه گیرشناسی بیماری های روانی در جهان سوم……………………………………………………………………۱۱
۶-۱-۲٫ آمار و ارقام بیمای های روانی در ایران…………………………………………………………………………………………۱۱
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
۲-۲- فصل دوم: رابطه بین سلامت روان با سلامت جسم……………………………………………………………………………..۱۲
۳-۲- فصل سوم: عناصر مهم در محیط آرامبخش…………………………………………………………………………………………۱۳
 ۱-۳-۲٫ نور…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
 ۲-۳-۲٫ رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
 ۳-۳-۲٫ کیفیت صوتی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
 ۴-۳-۲٫ بو…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
 ۵-۳-۲٫ فضا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
 ۶-۳-۲٫ طبیعت آرام بخش……………………………………………………………………………………………………………….۲۱
 ۷-۳-۲٫ دیوار ها…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 ۸-۳-۲٫ گذر زمان………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
 ۹-۳-۲٫ خلوتگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
 ۱۰-۳-۲٫ غیرقابل پیش بینی بودن…………………………………………………………………………………………………..۲۳
 ۱۱-۳-۲٫سبکی ـ تهی بودگی…………………………………………………………………………………………………………..۲۳
 ۱۲-۳-۲٫آب……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
۴-۲- فصل چهارم: فعالیت های درمانی
۱-۴-۲٫ مدیتیشن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۱-۴-۲٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۴-۲٫ تأثیرات مفید مدیتیشن………………………………………………………………………………………۳۳
۱-۲-۱-۴-۲٫ تأثیرات جسمى……………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۲-۱-۴-۲٫ تأثیرات روحى …………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۴-۲٫ انواع متداول مدیتیشن…………………………………………………………………………………………….۳۵
۴-۱-۴-۲٫ طبقه بندى مدیتیشن……………………………………………………………………………………………۳۶
۱-۴-۱-۴-۲٫ مدیتیشن تمرکزى……………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۴-۱-۴-۲٫مدیتیشن تفکرى………………………………………………………………………………………….۳۶
۵-۱-۴-۲٫ نکاتى در انتخاب روش مدیتیشن………………………………………………………………………..۳۶
۶-۱-۴-۲٫تکنیک هاى مدیتیشن…………………………………………………………………………………………………۳۷
۷-۱-۴-۲٫یک مدیتیشن ساده…………………………………………………………………………………………………۳۹
۸-۱-۴-۲٫مدیتیشن در هنگام پیاده روى………………………………………………………………………………۳۹
۹-۱-۴-۲٫تکنیک هاى تفکرى مدیتیشن………………………………………………………………………………۴۰
۱۰-۱-۴-۲٫ مدیتیشن غیر رسمى………………………………………………………………………………………………..۴۰
۱۱-۱-۴-۲٫ مدیتیشن رسمى – یوگا…………………………………………………………………………………………..۴۱
۱-۱۱-۱-۴-۲٫تاریخ پیدایش مکتب یوگا………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۱۱-۱-۴-۲٫یوگى …………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱۱-۱-۴-۲٫ مبانى آئین یوگا………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱۱-۱-۴-۲٫مراحل و روش هاى مختلف یوگا……………………………………………………………………….۴۶
۵-۱۱-۱-۴-۲٫اصول یوگا…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۶-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین عدد هشت………………………………………………………………………………………………۵۰
۷-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین ساعت……………………………………………………………………………………………………..۵۰
۸-۱۱-۱-۴-۲٫تمرین سر شانه ها……………………………………………………………………………………………..۵۰
۹-۱۱-۱-۴-۲٫یوگا، سفر به درون…………………………………………………………………………………………….۵۲
۱۰-۱۱-۱-۴-۲٫ یوگا و سلامت…………………………………………………………………………………………………۵۲
۱۱-۱۱-۱-۴-۲٫پرواز یوگی ها…………………………………………………………………………………………………..۵۳
۱۲-۱۱-۱-۴-۲٫ تکنیک پرواز جسم…………………………………………………………………………………………..۵۶
۱۳-۱۱-۱-۴-۲٫روان‌شناسی یوگا……………………………………………………………………………………………….۵۷
۱۴-۱۱-۱-۴-۲٫فلسفه یوگا………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱۵-۱۱-۱-۴-۲٫کرامات یوگیان…………………………………………………………………………………………………۶۰
۱۶-۱۱-۱-۴-۲٫ یوگا درمانى…………………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۴-۲٫ پرانا یا کی‌……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
‌ ۱-۲-۴-۲٫پرانای‌ خورشید………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۴-۲٫پرانای‌ هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۲-۴-۲٫پرانای‌ زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۴-۲٫ انرژی درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۱-۳-۴-۲٫ دو قانون‌ بنیادی‌ در انرژی درمانی……………………………………………………………………………………………۶۴
۱-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ خود ـ بهبودی……………………………………………………………………………………………………………‌۶۴
۲-۱-۳-۴-۲٫ قانون‌ انرژی‌ حیاتی………………………………………………………………………………………………………………‌۶۴
۲-۳-۴-۲٫ انرژی‌ روانی‌ آسیب‌زا و ماهیت های‌ فکری……………………………………………………………………………………۶۵‌
۳-۳-۴-۲٫انرژی درمانی قادر به‌ انجام‌ چه‌ کارهایی‌ است‌؟……………………………………………………………………………..۶۵
۴-۳-۴-۲٫تفسیری‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از اسکن‌ هاله‌ درونی‌ در انرژی درمانی……………………………………………………۶۵
۵-۳-۴-۲٫تقویت انرژی های معنوی……………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۶-۳-۴-۲٫تکنیک های فعال سازی آدمک های ذهنی…………………………………………………………………………………..۷۰
۷-۳-۴-۲٫تمرین‌های‌ بدنی‌………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۸-۳-۴-۲٫جارو کردن‌ در انرژی درمانی…………………………………………………………………………………………………….۷۴
۹-۳-۴-۲٫درمان ناراحتی‌های‌ قلبی‌ با انرژی درمانی………………………………………………………………………………..۷۵
۱۰-۳-۴-۲٫فشار خون‌ و انرژی درمانی……………………………………………………………………………………………………..۷۶
۱۱-۳-۴-۲٫ روش‌ اسکن‌ کردن‌ هاله‌ بیرونی‌ در انرژی درمانی………………………………………………………………….۷۷
۱۲-۳-۴-۲٫ روش‌ اسکن‌ هاله‌ تندرستی‌ در انرژی درمانی………………………………………………………………………..۷۸
۱۳-۳-۴-۲٫ کالبد بیوپلاسمیک‌ یا کالبد انرژی‌ در انرژی درمانی…………………………………………………………….۷۸
۱۴-۳-۴-۲٫ لباس‌های‌ عایق‌کننده‌ در انرژی درمانی…………………………………………………………………………………۷۹
۱۵-۳-۴-۲٫ ماهیت‌ انرژی درمانی……………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۱-۱۶-۳-۴-۲٫ تعداد چاکراهای موجود………………………………………………………………………………………………۸۰
۲-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراها و شفابخشی…………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراها یا مراکز انرژی در انرژی درمانی‌……………………………………………………………………۸۵
۴-۱۶-۳-۴-۲٫ آزمایش کردن چاکراها……………………………………………………………………………………………….۸۶
۵-۱۶-۳-۴-۲٫ تطهیر و گشودن چاکراها……………………………………………………………………………………………۸۷
۶-۱۶-۳-۴-۲٫ جریان های انرژی چاکراها………………………………………………………………………………………….۸۷
۷-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراها و روابط……………………………………………………………………………………………………………۸۸
۸-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکراهای هفت بدن…………………………………………………………………………………………………….۸۹
۹-۱۶-۳-۴-۲٫ روابط انرژی و چاکراها…………………………………………………………………………………………………۹۱
۱۰-۱۶-۳-۴-۲٫ مسدود کردن چاکرا……………………………………………………………………………………………………۹۱
۱۱-۱۶-۳-۴-۲٫ انفجار چاکرا………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۱۲-۱۶-۳-۴-۲٫ جریان های چاکرایی…………………………………………………………………………………………………۹۳
۱۳-۱۶-۳-۴-۲٫ چاکرا و گلبرگ‌های آن………………………………………………………………………………………………۹۴
۱۴-۱۶-۳-۴-۲٫ کارکردن با چاکراها…………………………………………………………………………………………………..۹۵
۱۷-۳-۴-۲٫ هاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۱ -۱۷-۳-۴-۲٫ تقویت هاله…………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۲-۱۷-۳-۴-۲٫تمرین اول دیدن هاله تمرکز………………………………………………………………………………………….۹۶
۳-۱۷-۳-۴-۲٫تمرین دوم دیدن هاله تمرکز…………………………………………………………………………………………۹۷
۴-۱۷-۳-۴-۲٫لازمه دیدن هاله ها………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۵-۱۷-۳-۴-۲٫هاله و رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۶-۱۷-۳-۴-۲٫هماهنگی هاله………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
۲-۴-۲٫ آب درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۱-۲-۴-۲٫ آب و رفع خستگی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-۲-۴-۲٫موارد کاربرد آب درمانی در ورزش……………………………………………………………………………………..۱۰۴
۳-۲-۴-۲ .ممنوعیت استفاده از آب درمانی……………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۴-۲٫ ایروبیک …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۱-۳-۴-۲٫ بدنسازی (کار با دستگاه)…………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۲-۳-۴-۲٫ فاکتورهای سن……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۳-۳-۴-۲٫ ایروبیک در زنان……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
۳- بخش سوم: سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۱-۳٫تاریخچه بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۱-۱-۳٫سود های محیطی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۲-۱-۳مزایای ایجاد بام سبز………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۳-۱-۳٫نگهداری بام سبز ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۱-۳٫آیا می توان هر نوع باغی را بر روی هر بامی اجرا کرد؟………………………………………………………….۱۱۱
۵-۱-۳٫آبیاری و سیستم های آبیاری بام سبز …………………………………………………………………………………..۱۱۲
۶-۱-۳٫ مراحل اجرای بام سبز…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۷-۱-۳٫انواع عایق سبز……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۸-۱-۳٫جزئیات بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
۴- بخش چهارم: نمونه های موردی
۱-۴٫ نمونه داخلی – کانون یوگا (ظفر) …………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۱-۱-۴٫ کلاس های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
۲-۱-۴٫ دوره تغذیه صحیح………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
۳-۱-۴٫ فروشگاه این مجموعه………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴
۲-۴٫ نمونه خارجی- درهند…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۳-۴٫ هتل کوجیماچی کایکان……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
۵- بخش پنجم: طراحی مجموعه
۱-۵٫تحلیل بستر طرح………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۱-۱-۵٫ محل سایت و اهمیت انتخاب آن…………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۲-۱-۵٫ استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۳-۱-۵٫ زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳
۴-۱-۵٫ ناهمواری های استان تهران……………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۵-۱-۵٫ اقلیم استان تهران……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵
۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۶
۷-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین – اقلیم………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۸-۱-۵٫تقسیمات سیاسی استان تهران………………………………………………………………………………………………..۱۴۸
۹-۱-۵٫زندگی شهری……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸
۱۰-۱-۵٫ موقعیت منطقه ای که زمین در آن قرار گرفته نسبت به شهر تهران…………………………………..۱۴۸
۱۱-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به منطقه یک…………………………………………………………………………………….۱۴۹
۱۲-۱-۵٫ موقعیت زمین نسبت به محله………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۱-۱۲-۱-۵٫ آجودانیه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۱۳-۱-۵٫ بافت منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۱۴-۱-۵٫ مختصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۱۵-۱-۵٫ دید و منظر………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
۱-۱۵-۱-۵٫ جهت دید از خارج به داخل زمین…………………………………………………………………………………………..۱۵۳
۱۶-۱-۵٫ خط آسمان………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۱۶-۱-۵٫ عوارض طبیعی زمین……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۶
۱۷-۱-۵٫پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۱۸-۱-۵٫کاربری های همجوار زمین……………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
۱-۱۸-۱-۵٫کاربری های موجود در محله تا شعاع ۱۰۰ متری……………………………………………………………۱۵۸
۱۹-۱-۵٫شیب و مقطع زمین………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹
۲۰-۱-۵٫ مسیر های حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
۲۱-۱-۵٫دسترسی و شریان ها………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱
۲-۵٫ شناخت مراجعین به طرح…………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
۳-۵٫ شکل گیری راه آرامش……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲
۴-۵٫ برنامه و اصول حاکم بر طراحی………………………………………………………………………………………………………….۱۶۳
۱-۴-۵٫ چند عنصر بکار رفته در طرح…………………………………………………………………………………………………..۱۶۳
۲-۴-۵٫درخت انجیر معابد…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
۳-۴-۵٫عدد ۸………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
۴-۴-۵٫ باغ ژاپنی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹
۵-۵٫ مقدمات طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰
۱-۵-۵٫ تصویری کلی از برنامه عملکرد دهکده……………………………………………………………………………………..۱۷۰
۲-۵-۵٫ انواع فعالیت ها و خدمات پردیس گفتگوباخویشتن………………………………………………………………..۱۷۰
۳-۵-۵٫جدول برنامه ریزی فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
۱-۳-۵-۵٫ فضاها عمومی……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱
۲-۳-۵-۵٫ فضاهای درمانی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲
۶-۵٫ جایگیری فضاها در سایت…………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳
۷-۵٫ نما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۶
۶- بخش ششم:ضمیمه
۱-۶- دیاگرام دستی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸
۲-۶- اسکیس از مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۸
۳-۶-دیتیل بام سبز………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۰
دانلود رساله پردیس گفتگو باخویشتن
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 2 =