no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات ارشد معماری | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads

مطالب

برچسب : مطالعات ارشد معماری
DOC
دانلود رساله خوابگاه دختران دانشکده هنر و معماری
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود رساله خوابگاه دختران دانشکده هنر و معماری


دانلود رساله خوابگاه دختران دانشکده هنر و معماری پیشگفتار چمدان هایش را می بندد ، این آغاز حرکت در مسیر رویاهاست. دانشگاه ، دوران دانشجویی ، استاد و همکلاسی ها رویاهایی است که سال ها آن ها را در نهان خانه ذهن خود به تصویر کشیده و حالا این تصاویر از قاب رویاها بیرون آمده است و می خواهد به واقعیت تبدیل شود. همه به او تبریک می گویند که دانشجو شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 41    نویسنده : ارچ استور
DOC
رساله طراحی تالار موسیقی سمفونیک | رساله تالار موسیقی
۲۰,۰۰۰ تومان

رساله طراحی تالار موسیقی سمفونیک | رساله تالار موسیقی


رساله طراحی تالار موسیقی سمفونیک چکیده معماری ایجاد فضای مادی و معنوی می کند ولی موسیقی فقط فضای معنوی ایجاد می کند.به عبارت دیگر موسیقی ،معماری زمان است ومعماری ،موسیقی مکان است.ترکیب این دو با نام تالار موسیقی می تواند یک عنصر موفق در بین ساختمان های معماری باشد. موسیقی صرفاً جدا از کلمات می‌تواند ارتباط احساسی و عاطفی را زودتر برقرار کند و همواره یکی از عوامل محرک انسان در شادی یا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / دی / ۱۳۹۶    بازدید : 52    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت
۱۵,۵۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت


دانلود رساله طراحی فضای اموزشی با رویکرد افزایش خلاقیت چکیده یادگیری، بخش مرکزی زندگی هر فرد است. حتی زمانی که به آن فکر نمی‌کنیم نیز اتفاق می‌افتد، با این تفکر که رفتار در خلأ رخ نمی‌دهد؛ لذا راه‌های گوناگون رفتار، مرتبط با محیط کالبدی است. محیط‌های یادگیری از عناصری تشکیل خواهند شد که در کنار هم معنادار می‌شوند. ویژگی‌ها و کیفیت‌های هر کدام از این عناصر در شکل‌گیری رفتارهای مختلف مؤثر می‌باشند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 120    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار
۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار


دانلود رساله طراحی دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار تأثیرات عصر ارتباطات و صنعتی شدن جوامع بر فضاهاي معماري کاملاً مشهود است ، و هر روز فرمها و طرح هاي متفاوتی را در معماري شاهدهستیم ، طرح ها و فرم هایی که شاید با توجه به یک سري شرایط و ضوابط و یا بدون توجه به شرایط خاص و صرفاً به علت فرم هاي جالب توجه یا تقلید صرف ساخته می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 91    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | رساله طراحی قطب گردشگری
۱۹,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | رساله طراحی قطب گردشگری


دانلود رساله طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی ﭼﻜﻴﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﭘﺮروﻧﻖ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮي، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ي ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 77    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست | مجتمع نگهداری کودکان
۲۹,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست | مجتمع نگهداری کودکان


دانلود رساله مجتمع نگهداری کودکان بی سرپرست پيش گفتار حضور کودکان بي سرپرست در صحنه شهر هاي کشور به تدريج به معضل قابل تمجهي تبديل گشته است. کودکاني که به علل مختلف از داشتن ساده ترين امکانات اوليه زندگي بي بهره بوده به جاي زندگي و گزراندن عمر در کانون گرم خانواده روزها در خيابانها براي بدست آوردن لقمه ناني سرگردانند و شبها را نيز در خرابه ها پياده روها و بيغوله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 104    نویسنده : ارچ استور
DOC
رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین | مطالعات مرکز توانبخشی معلولین
۱۸,۰۰۰ تومان

رساله طراحی مرکز توانبخشی معلولین | مطالعات مرکز توانبخشی معلولین


رساله طراحی مرکز توانبخشي معلولين چکیده : معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از ضروریات عادی زندگی فردی یا اجتماعی اطلاق می شود که به علت وجود یک نقص مادرزادی یا عارضی در قوای جسمانی یا روانی حادث شده است.نقص عارضی ممکن است ناشی از سیر طولانی یک بیماری یا نتیجه یک تروماتیسم بر اثر تصادفات،حوادث کار،اتفاقات و بلایای طبیعی،جنگ و... باشد. معلولین را با توجه به نوع و ماهیت اختلالاتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 124    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجموعه ورزشی | رساله کامل طراحی مجموعه ورزشی
۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه ورزشی | رساله کامل طراحی مجموعه ورزشی


دانلود رساله مجموعه ورزشی اهداف پروژه : با توجه به این که چند سالی است طراحی استادیومها و اماکن ورزشی در دانشگا هها به یک موضوع جدی مبدل گشته و همچنین فقدان ان در کشور ما به چشم می خورد دانشجویان معماری در پایان نامه های خود به این موضوع می پردازند که به دنبال آن طرح های مختلفی ارائه می دهند اما در این پروژه بعد از چندین بار مشاوره با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 79    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله مجموعه تجاری تفریحی | طراحی مجموعه تجاری تفریحی
۱۷,۰۰۰ تومان

دانلود رساله مجموعه تجاری تفریحی | طراحی مجموعه تجاری تفریحی


دانلود رساله مجموعه تجاری تفریحی • مقدمه • سيري در نظريه‌هاي تجارت: تجارت پديده‌اي است فريبنده و خطرساز که وارد شدن در آن نياز به آگاهي دارد چه در غير آن صورت نتيجه آن شريک شدن در نارواييهاي بسيار در طول تاريخ است، زيرا کمتر پديد ه‌اي به اندازۀ تجارت مورد اتهام قرار گرفته است. آيا سخن را اين طور آغاز مي‌کنيم که دهنها را آشوب سازيم و چرا سرآغاز کار را بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۹ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 85    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله موزه آب | رساله طراحی موزه آب کامل و اماده
۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله موزه آب | رساله طراحی موزه آب کامل و اماده


دانلود رساله موزه آب مکانیزه شدن زندگی بشری و تأثیرات آن بر ذهنیت انسان، منجر به فاصله گرفتن تدریجی وی از طبیعت و مأنوس شدن او با مصنوعات خویش گردیده است. بناها باعث جدایی ما از طبیعت می شوند تا به نوعی ما را از بعضی عوامل طبیعی حفظ کنند البته این امر مطلوب نظرمان بوده است، اما همین بناها کیفیتی سرد و مصنوعی دارند. اینجاست که ضرورت احیاء مجدد ارتباط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 161    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله موزه مردم شناسی خلیج فارس | موزه مردم شناسی خلیج فارس
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود رساله موزه مردم شناسی خلیج فارس | موزه مردم شناسی خلیج فارس


دانلود رساله موزه مردم شناسی خلیج فارس چکیده: عملکرد هر فضا در نهایت تابعی ازانسان است. استفاده هایی است که انسان به عنوان یگانه موجودی که روح فضا را درک می کند،از فضا دارد. حال این فضا می خواهد یک موزه باشد،یا یک مرکز دانشگاه یا یک آرامگاه یا ...آنچه که مهم است شناخت نیاز های انسان در آن فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها بایدعواملی مانند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / شهریور / ۱۳۹۶    بازدید : 81    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی
۴۸,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی


دانلود رساله طراحی خانه هنرهای نمایشی با رویکرد پایداری اجتماعی چکیده نمایش پدیده ای فراگیر و جهانشمول است و به عنوان یک روش ارتباطی در زندگی بشر مورد استفاده قرار میگرفته است درتعریف هنر نیز میتوان آن را جلوه انسانیت انسان و ابزاری برای بیان احساسات و عواطف خود بیان کرد هنرهای نمایشی بازنمایی حضور و بازی انسانی درصحنه هستی درکل و درعرصه هرفرهنگ اند و به عنوان یک شیوه ارتباطی خاص [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۶    بازدید : 88    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اصول زیباشناسانه
۳۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اصول زیباشناسانه


دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اصول زیباشناسانه مبانی نظری عام معمار یا طراح در یک طرح روحیه و شخصیتی است که طراح برای یک پروژه خاص متصور می شود واز طریق آن ایده های کلی خود را در ارتباط با پروژه بیان می کند . معمار همچون دیگرهنرمندان خلاق،با چند روش کاری مورد استفاده خود انس می گیرد و با ترکیبهای متفاوتآنها و آزمایشهای پی در پی ،زبان مطلوب برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / مرداد / ۱۳۹۶    بازدید : 132    نویسنده : ارچ استور
DOC
دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی
۳۴,۰۰۰ تومان

دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی


دانلود رساله طراحی پردیس سینمایی با رویکرد اجتماعی فرهنگی چکیده امروزه پردیس های فرهنگی - سینمایی به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمره افراد، داد وستدهای اجتماعی، ساختار زندگی انسان ها، چگونگی برقراری ارتباطات درون گروهی و برون گروهی و حتی اندیشه هر فرد برای چگونه زیستن، شناخته می شود. به طوری که می توان ادعا کرد اندیشه ها، عقاید، نگرش ها و در یک مسیر کلی، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / مرداد / ۱۳۹۶    بازدید : 95    نویسنده : ارچ استور
Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !