no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی | هتل 3 ستاره | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی | هتل ۳ ستاره
doc
بهمن ۲۴, ۱۳۹۶
6 مگابایت
182 صفحه
۱۸,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی | هتل ۳ ستاره


مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی
پیشگفتار
زمان همیشه یک عامل بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسان ها بوده است ، که همه روزه برای ثانیه ، ثانیه هایش برنامه ریزی می شود ، بنابراین انسان هایی که در قرن بیستم زندگی می کنند وقتی برای تلف کردن و یا برخی سعی وخطاها ندارند . آن ها ترجیح می دهند در صورت داشتن ایامی جهت فراغت بدانند که به کجا می روند ؟ در برابر کسب هزینه ای که می پردازند از چه مکانی استفاده می کنند ؟ چه چیزهایی کسب می کنند ؟ چه خدماتی به عنوان یک توریست در اختیار آنان قرار می گیرد؟ و از چه نوع تفریگاه هایی بهره خواهند جست ؟ و … رواج سیاحت و جهانگردی در حال حاضر نسبت به دوران گذشته از هرزمانی بیشتر است . سرعت سیر و سهولت سفر ، فواصل زمانی و مکانی را از میان برداشته است . با وسایل وامکانات فعلی نه تنها دورترین نقاط یک کشور به هم پیوسته است بلکه سراسر جهان با خطوط زمینی و دریایی مانند رگ های بدن دائما مرتبط می باشند .در زمان زندگی ما علل و انگیزه های فراوانی از قبیل مصالح و مقتضیات علمی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی دنیات مذهبی ، دیدار دوستان و خویشان ، ادامه تحصیل معالجات و استراحتگاه های پزشکی ، ماموریت های اداری و سبب های دیگر وجود دارد که الزام مسافرت را تایید و ضرورت آن را ایجاب می کند . به موازات رواج روز افزون امر مسافرت و گرایش بیش از پیش مردم به این امر یک نوع موضوع نیز مورد توجه می گیرد ، و آن لزوم ایجاد امکانات پذیرش این مسافرتها و فراهم نمودن تسهیلات و وسائل متناسب با انتظارات و تمایلات و خواست های مسافران و در خورشان و منزلت آنان است و در ردیف این نیاز ها مبرم ، وجود مهمانخانه ها و هتل هایی مدرن مجهز قرار دارد و به صورتی که رفاه و آسایش فکری و روحی و جسمی مسافران تامین شود و موجبات رضایت و خرسندی آنان در جنبه های مختلف فراهم گردد.


مطالعات مجموعه اقامتی و توریستی | هتل ۳ ستاره

شامل : همراه با منابع

 

۱۸,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
صفحه عنوان
۱ • چکیده………………………………………………………………………………………………………..
• طرح مسئله
• بخش اول ( شناخت – مطالعه )
• فصل اول : شناخت موضوع
۹ • ۱-۱ دلایل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………….
۹ • ۲-۱ ماهیت و مقیاس پروژه ……………………………………………………………………………
۹ • ۳-۱ ظرفیت گردشگری کشور………………………………………………………………………..
۹ • ۴-۱ تعریف جهانگردی و انواع آن…………………………………………………………………..
۱۰ • ۵-۱ انواع جهانگردی…………………………………………………………………………………….
۱۰ • ۱-۵-۱ ) جهانگردی داخلی…………………………………………………………………………….
۱۲ • ۲-۵-۱ ) جهانگردی خارجی…………………………………………………………………………..
۱۳ • ۶-۱ زمینه تاریخی جهانگردی………………………………………………………………………….
۱۵ • ۷-۱ شکل گیری بنیادهای توریستی در جهان……………………………………………………..
۱۶ • ۸-۱ فوائد جهانگردی…………………………………………………………………………………….
۱۶ • ۱-۸-۱) فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………..
۱۷ • ۲-۸-۱ ) اقتصادی…………………………………………………………………………………………
۱۸ • ۹-۱ انواع هتل………………………………………………………………………………………………
۲۰ • ۱۰-۱ انواع هتل بر حسب ستاره……………………………………………………………………….
فصل دوم : شناخت استان قزوین
( مطالعا ت اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی ، جمعیتی )
۲۵ • ۱-۲ تاریخچه پیدایش شهر قزوین……………………………………………………………………..
۲۷ • ۲-۲ جایگاه ایران در صنعت توریسم و اهمیت احداث تاسیسات جهانگردی……………..
۲۷ • ۳-۲ جایگاه قزوین در صنعت توریسم………………………………………………………………..
۲۷ • ۴-۲ درآمد ارزی ایران از صنعت توریسم …………………………………………………………..
۲۸ • ۵-۲ آثار تاریخی ثبت شده شهر قزوین……………………………………………………………….
۲۹ • ۶-۲ راه های ارتباطی قزوین …………………………………………………………………………..
۲۹ • ۱-۶-۲ ) محورهای عمده استان ………………………………………………………………………..
۲۹ • ۷-۲ اوضاع اقتصادی شهر قزوین ………………………………………………………………………
۳۰ • ۸-۲ صنایع و معادن استان …………………………………………………………………………………
۳۱ • ۹-۲ ابعاد کمی جمعیت منطقه ……………………………………………………………………….
فصل سوم : شناخت بستر طرح
( مطالعات اقلیمی ، جغرافیایی و طبیعی منطقه )
۳۴ • ۱-۳ تاثیر اقلیم در صنعت گردشگری و جهانگردی ………………………………………………
۳۴ • ۲-۳ زمینه های اقتصادی ………………………………………………………………………………….
۳۵ • ۳-۳ رطوبت ………………………………………………………………………………………………..
۳۶ • ۴-۳ یخبندان ……………………………………………………………………………………………..
۳۶ • ۵-۳ مخاطرات طبیعی …………………………………………………………………………………..
۳۶ • ۱-۵-۳ ) زلزله. ……………………………………………………………………………………………..
۳۶ • ۲-۵-۳ ) سیلاب ها………………………………………………………………………………………….
۳۷ • ۶-۳ مطالعات اقلیمی ………………………………………………………………………………………
۳۷ • ۱-۶-۳ ) اقلیم آب و هوا………………………………………………………………………………….
۳۷ • ۲-۶-۳ ) بادهای غالب …………………………………………………………………………………….
۳۸ • ۳-۶-۳ ) بارش……………………………………………………………………………………………….
۳۸ • ۷-۳ ناهمواری……………………………………………………………………………………………….
۳۸ • ۱-۷-۳ ) توپوگرافی و شیب های اصلی و مؤثر در شهر………………………………………….
۳۹ • ۸-۳ موقعیت جغرافیایی استان……………………………………………………………………………
۴۰ • ۹-۳ ویژگی های اقلیمی و تاثیر آن در طراحی……………………………………………………..
۴۱ • ۱۰-۳ تقسیمات اقلیمی استان……………………………………………………………………………..
۴۱ • ۱-۱۰-۳ ) اقلیم نیمه خشک فراسرد……………………………………………………………………
۴۱ • ۲-۱۰-۳ ) اقلیم نیمه خشک سرد …………………………………………………………………….
۴۲ • ۳-۱۰-۳ اقلیم نیمه مرطوب سرد و مدیترانه ای ……………………………………………………..
۴۲ • ۴-۱۰-۳ ) اقلیم سرد و خشک …………………………………………………………………………..
۴۲ • ۱۱-۳ بادهای استان…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : مبانی نظری و تئوری طرح
۴۶ • ۱-۴ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………
۴۶ • ۲-۴ روابط فرم عملکرد و زیبایی………………………………………………………………………..
۵۰ • ۳-۴ تعریف سبک……………………………………………………………………………………………
۵۱ • ۱-۳-۴ ) معماری مدرن…………………………………………………………………………………….
۵۳ • ۲-۳-۴ ) ریشه های معماری مدرن………………………………………………………………………
۵۴ • ۳-۳-۴ ) بررسی زیبائی شناسی معماری مدرن……………………………………………………….
۵۹ • ۴-۴ اصول حاکم بر طراحی……………………………………………………………………………..
۶۰ • ۵-۴ تدوین اهداف…………………………………………………………………………………………..
۶۱ • ۶-۴ معیارهای طراحی………………………………………………………………………………………
فصل پنجم : تدوین اصول و ضوابط و معیارهای طراحی
۶۵ • ۱-۵ ظوابط و استانداردهای هتل………………………………………………………………………..
۷۷ • ۲-۵ انواع هتل………………………………………………………………………………………………..
۷۸ • ۳-۵ متل ها…………………………………………………………………………………………………….
۸۰ • ۴-۵ بررسی استانداردها و ظوابط طراحی……………………………………………………………..
۸۰ • ۵-۵ انواع توریسم……………………………………………………………………………………………
۸۰ • ۶-۵ سازمان هتل…………………………………………………………………………………………….
فصل ششم : سازه و تاسیسات
۱۱۶ • ۱-۶ سازه……………………………………………………………………………………………………….
۱۱۶ • ۱-۱-۶ ) شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه……………………………………………………………
۱۱۷ • ۲-۱-۶ ) مقایسه سیستم ها ی سازه ای………………………………………………………………….
۱۱۸ • ۲-۶ شناخت شرایط داخلی و انتخاب تاسیسات…………………………………………………….
۱۱۸ • ۱-۲-۶ )سیستم تخلیه آب باران………………………………………………………………………….
۱۱۹ • ۳-۲-۶ ) حفاظت و ایمنی در برابر آتش سوزی……………………………………………………..
۱۲۰ • ۳-۲-۶ ) حمل و نقل و آسانسور…………………………………………………………………………
۱۲۱ • ۴-۲-۶ ) سیستم توزیع برق………………………………………………………………………………..
فصل هفتم : بررسی نمونه های موجود
۱۲۴ • ۱-۷ نقشه هتل و سطوح مورد نیاز………………………………………………………………………..
۱۲۶ • ۲-۷ نمونه هتل………………………………………………………………………………………………
۱۲۶ • ۳-۷ بررسی و تجزیه تحلیل نمونه های داخلی و خارجی………………………………………….
۱۲۷ • ۱-۳-۷ ) نمونه های خارجی……………………………………………………………………………..
۱۳۷ • ۲-۳-۷ ) نمونه های داخلی………………………………………………………………………………..
۱۴۵ • ۴-۷ فضاهای لازم در طراحی یک هتل………………………………………………………………..
• بخش دوم : طراحی ( مداخله )
فصل اول : بررسی کالبدی سایت
۱۵۱ • ۱-۱ بررسی کالبدی سایت………………………………………………………………………………
۱۵۲ • ۱-۱- ۱) بررسی زیست محیطی سایت……………………………………………………………….
۱۵۴ • ۲-۱ تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………..
۱۵۷ • ۳-۱ دلایل انتخاب سایت………………………………………………………………………………….
فصل دوم : معرفی تئوری طرح
۱۶۳ • ۱-۲ روند طراحی…………………………………………………………………………………………….
۱۶۴ • ۲-۲ شکل گیری خطوط اولیه…………………………………………………………………………….
۱۶۴ • ۳-۲ رده پای ایده و کانسپت و خوانایی آن در بنا…………………………………………………
۱۶۵ • ۴-۲ معرفی تئوری طرح……………………………………………………………………………………
فصل سوم : طرح ها و نقشه ها
۱۸۲ منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………..

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 7 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !