no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

مطالعات طراحی فرهنگسرا | دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
مطالعات طراحی فرهنگسرا | دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا
doc
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
2.3 مگابایت
94 صفحه
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعات طراحی فرهنگسرا | دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا


مطالعات طراحی فرهنگسرا
چکیده
موضوع این پایان نامه فرهنگسرا می باشد و با توجه به اینکه وظیفه فرهنگسراها اشاعه فرهنگ های متناسب با جامعه در یک محیط آرام و به دور از دغدغه های سیاسی و اقتصادی می باشد و این کارکرد از طریق آموزش و یا نمایش به صورت برگزاری همایش ها، نمایشگاه های هنری و تبلیغات فرهنگی و… می باشد.
تاثیرات فعالیت های فرهنگی و هنری در جامعه همواره از سوی کارشناسان،جامعه شناسان و روانشناسان مورد تاکید بوده است و نکته مهم در رابطه با فعالیت های فرهنگی و هنری این است که اقشار مختلف جامعه با تاثیر پذیری از اتفاقات فرهنگی و هنری به حد مناسبی از رشد فرهنگی هنری خواهند رسید که قطعا در روند بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های جامعه تاثیر بسزایی دارد.
مقدمه
در فصل یکم در مورد اهمیت موضوع مورد نظر و اهداف آن صحبت شده است.
فصل دوم به تعریف واژه ی فرهنگ وتاثیر آن بر افراد جامعه پرداخته شده است.
در فصل سوم نمونه های فرهنگسرا در داخل و خارج از ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در فصل چهارم به بیان استانداردهای مورد نیاز یک فضای فرهنگی پرداختیم.
در فصل پنجم مطالعات زمینه ای راجع به پیشینه ی تاریخی و سیاسی و اقلیم شهر قزوین که سایت مورد نظر ما در آن قرار دارد، پرداخته ایم.
فصل ششم به بیان مبانی نظری طرح پرداخته شده که در آن کانسپت طرح مورد نظر و همین طور روند طراحی فرهنگسرا صحبت شده است.
فصل هفتم در مورد مطالعات معماری است که شامل تحلیل سایت، برنامه فیزیکی، سازه و تاسیسات می باشد.


مطالعات طراحی فرهنگسرا | دانلود مطالعات طراحی فرهنگسرا

شامل : همراه با منابع

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل یکم:کلیات
۱-۱بیان مساله
در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است.چون متفکر و ناطق است.
فرهنگ بنا بر دیدگاه های مختلف ، تعاریف گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در تعاریف اما باز هم هرکدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفته اند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد.
فرهنگ را بیشتر جنبه های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه های مادی اطلاق می کنند.به عبارتی فرهنگ درماست و تمدن درابزار ماست.
رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می داند که به وسیله اعضای جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است.
هرسکویتس می گوید فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها رفتارها واکنشها ارزشها و مقاصدی که شیوه زندگی هر ملا را مشخص می کند و از هر آنچه یک ملت دارد از آنچه می کند و هر آنچه می اندیشد.
با توجه به تعاریف فوق فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می دانند که شامل آداب و رسوم ،رفتارها و عقاید می باشد .و می تواند علت تمایز یک جامعه با جوامع اطرافش شود.فرهنگ می تواند با تعریف دورکیم از واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد. چون فرهنگ پدیده ای فرافردی است که با از بین رفتن یک انسان از بین نمی رود بلکه به نسل بعدی منتقل می شود.

۱-۲اهمیت مساله
ارزش ها و شرایط فرهنگی نقش به سزایی در افزایش رشد اقتصادی و نیز تقویت نهادهای مردم سالار و ارتقاء عدالت اجتماعی دارد. ارزشهایی همچون تأکید بر اینده نگری، کار سخت، آموزش کارا و اثر بخش منابع انسانی، اهمیت به پیشرفت، شایسته سالاری و صرفه جویی در منابع مالی نقش مهم در توسعه کشورها ایفا می کنند. و نیز دانش، تجربه ژرف و واقع بینانه از جهان هستی و اصلاح عقاید، عادات و سنن خرافی در پیشرفت و موفقیت کشورها در بازارهای جهانی ملموس است.
علل واقعی عقب ماندگی کشورهای فقیر ذهنیت پایدار ضد پیشرفت آنان است. «فرهنگ پریشان»، فرهنگ رها شده از خالق هستی و بی ارتباط با ریشه های اصیل ملت ها، فرهنگی در مقابل توسعه پایدار شناخته می شود.
فرهنگ معطوف به آینده، کار سخت را نشانه نشاط، صرفه جویی را عاملی برای سرمایه گذاری توسعه، تحصیلات و آموزش و دین را کلید پیشرفت، شایستگان را لایق ارتقاء، اعتماد را زیر بنای اجتماع، اصول اخلاقی را سخت گیرانه تأکید، عدالت را برای همه و مراجع قدرت و تصمیم گیری را همواره به صورت افقی قابل رشد می داند در برابر آن، فرهنگ خیره در گذشته و حال، کار را «دردسر»، «بریز و بپاش» را برای کسب عزت، تحصیلات و آموزش را برای نخبگان، هزار فامیل را شایسته ارتقاء، بی اعتمادی را به عنوان زیربنای کسب و کار، اصول اخلاقی را شعاری آسمانی، عدالت را محدود به شبکه خودیها، مراجع قدرت و تصمیم گیری را تا جایی که بتواند به صورت عمودی گسترش و دین را در مقابل پیشرفت می داند.
فرهنگ نوع اول رفاه و پیشرفت را به همراه دارد و فرهنگ نوع دوم فقر و بدبختی را در درون خود دارد و این نشانگر قدرت فرهنگ و تأثیر سرنوشت ساز آن است.
هر جامعه ای متناسب با فرهنگ خود، رفاه و سعادت را تعریف می کند. همت و توانایی مردم متناسب با ارزشهای حاکم بر جامعه «زندگی خوب» و «زندگی بد» را رقم می خورد زیرا امری که برای حیات یک جامعه ضروری است، هم از جهت مفهوم و هم از جهت مصداق تابع فرهنگ جامعه است.

۱-۳اهداف مساله
از انجا که فرهنگ عامل مهمی در شکل گیری نوع نگرش و رفتار افراد بشمار می رود می توان بخوبی نقش بسزای آن را درارتقای سطح فکری جامعه احساس کرد؛در نتیجه بالا بردن سطح فرهنگ در تحقق اهداف و رساندنیک جامعه به شرایط ارمانی وایده ال از اهمیت فراوانی برخوردار است بنابراین طراحی یک فرهنگ سرا و پیرو ان کشف و شکوفا شدن استعداد ها ی جوانان در یک محیط فرهنگی-آموزشی از اهداف مهم طراحی فرهنگسرا است.

۱-۴روش تحقیق
برای طراحی فرهنگسرا از روش کتابخانه ای استفاده کردم، به این صورت که با مطالعه درباره ی فرهنگ وهنرشهری که سایت در آن واقع شده است یعنی شهر قزوین وبررسی آداب و رسوم وپیشینه ی تاریخی آن شروع به طراحی کردم.
فصل دوم: مفاهیم
تعریف فرهنگ
در آثار کهن ایران واژه ی فرهنگبهمعنىادبوتربیتبهکاررفتهاستکهباپسوند’ستان’ ، به‌صورت فرهنگستان و به معنى دبستان، و مکتب آمده است.
توجه انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان و فلاسفه به فرهنگ و فرهنگ‌شناسى سبب ارائه تعاریف گوناگونى از این مقوله مهم انسانى شده است، به‌نحوى که گفته مى‌شود تاکنون بیش از ۳۰۰ تعریف از فرهنگ ذکر شده است. مفهوم فرهنگ در ایرانپیشینهی طولانىدارد،واینامررامى‌تواندربررسىومطالعهآثارنویسندگانوپژوهشگراناینسرزمین به‌دست آورد.
واژهٔفرهنگازدوجزء’فر’ و ‘هنگ’ تشکیل شده است. ‘فر’ به معنى نیروى معنوی، شکوه، عظمت، جلال، و درخشندگى است. علاوه بر این ‘فر’ پیشوند است که در این صورت به‌جاى معنى جلو، بالا و پیش مى‌نشیند. در اینجا ‘فر’ در معنى پیشوند به کار برده مى‌شود.
بنابراین کشور یا جامعه‌اى که مى‌تواند این نیروها و استعدادهاى نهفته را شناسائى کرده، پربار سازد و به‌کار برد، داراى فرهنگى غنى و سازنده است که در واقع مفهوم خلاقیت فرهنگى است، که به‌زعم ویل ‌دورانت تمدن نامیده مى‌شود. حاصل این جریان منطقی، در شناسائی، پرورش، و کاربرد توانائى‌هاى یک جامعه است.
در اصطلاح بین‌المللى واژه کالچر(Culture)، از واژهٔلاتینىکالچورا(Cultura)، گرفته شده که خود از کالچورر (Culturer)، به معنى پروراندن، رویاندن، بارورى و یا پرداخت و آرایش زمین و درخت است. اصطلاح اگریکالچر (Agreculture)، به معنى کشاورزى از همین ریشه است.
رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 10 =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !