no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

دانلود رساله فرهنگستان | مطالعات طراحی فرهنگستان | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
دانلود رساله فرهنگستان | مطالعات طراحی فرهنگستان
doc
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
21.9 مگابایت
250 صفحه
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان – خرید

دانلود رساله فرهنگستان | مطالعات طراحی فرهنگستان


دانلود رساله فرهنگستان
پیشگفتار
دیرین شناسان با دلایل انکار ناپذیر ثابت کرده اندکه انسان معروف به انسان دانا، در مهد ایران بار آمده و در اقصی نقاط جهان پراکنده شده اند، لذا حاصل تلاش پیشینیان ما در ایران، وجود بیش از هفتاد هزار تپه باستانی، بیش از یک میلیون و دویست هزار اثر تاریخی و هزاران یادگار دورانهای دور است که در زمره برترینهای جهان قرار دارد. به گفته آنان در ایران تمدنی کهن تر از تمدن مصر وجود داشته است.
ایران، کشوری با قدمت چندین هزارساله و با تمدنی قدیمی و فرهنگی سرشار، بی شک از طلایه دارن فرهنگ و تمدن بشری در طول اعصار بوده است. این تمدن کهن و فرهنگ یکتا، در طی سالیان دراز، ذره ذره، اثرات خود را بر نحوه زندگی و خصوصیات روحی این ملت بر جای گذاشته است. این یکتایی، همبستگی که مثال زدنی است، از فرهنگی قوی در پشت آن خبر می دهد که سالیان دراز ، به رغم تمامی ناکامی ها و جنگ ها و تجارت ها، سینه به سینه حفظ و متقل شده و از پدر به پسر به ارث رسیده است.


دانلود رساله فرهنگستان | مطالعات طراحی فرهنگستان

شامل : همراه با منابع

 

۸,۵۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فهرست مطالب
پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: شامل بیان مسئله طراحی، هدف پایان نامه و دلایل انتخاب موضوع
ـ هدف از انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………….. ۴
ـ شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………۵
ـ شهر، حاشیه، محرومیت……………………………………………………………………………………………………..۶
فصل دوم: مبانی نظری طرح
ـ فرهنگستان………………………………………………………………………………………………………………………..۹
-درباره معانی و تعاریف بسیار گوناگون فرهنگ………………………………………………………………………۹
ـ خودآگاهی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………۱۰
ـ شکلهای جدید فرهنگی……………………………………………………………………………………………………۱۳
ـ استفاده از اوقات فراغت برای کسب فرهنگ……………………………………………………………………….۱۳
ـ فرهنگ و هنر………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
ـ هنر………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
ـ مختصری در توصیف هنر………………………………………………………………………………………………..۱۸
ـ هنر فن ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
ـ زادگاه هنر………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
ـ ارتباط هنر با فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی………………………………………………………………………….۱۹
ـ شعر چیست؟………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
– تعریف شعر از منظر های ادبی و فلسفی…………………………………………………………………………….۲۳
ـ تعرف شعر از منظر ادبی و هنری……………………………………………………………………………………….۲۴
ـ شعر از زبان ادیبان و شاعران غربی…………………………………………………………………………………….۲۵
ـ تعریف شعر از زبان ادیبان و شاعران شرقی…………………………………………………………………………۲۶
ـ تعریف شعر از منظر منطقی و فلسفی…………………………………………………………………………………۳۰
ـ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
ـ موسیقی چیست؟…………………………………………………………………………………………………………….۳۱
ـ مطابقت هجاها با ماتره ها…………………………………………………………………………………………………۴۳
ـ ( تال ) چیست ؟……………………………………………………………………………………………………………..۴۳
ـ ( لَی ) چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
ـ – ( وزن ) چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۴۵
ـ مطابقت تال با وزن…………………………………………………………………………………………………………..۴۷
ـ – کاربرد شعر درموسیقی………………………………………………………………………………………………….۴۸
ـ موسیقی از دید بزرگان……………………………………………………………………………………………………..۶۱
ـ بررسی موسیقی و شعر در استان لرستان……………………………………………………………………………..۶۴
ـ شعر در لرستان………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
ـ موسیقی در لرستان…………………………………………………………………………………………………………..۶۷
ـ – گویش بروجردی………………………………………………………………………………………………………….۷۲
ـ سطح زبانی……………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
فصل سوم: نمونه های مشابه: بررسی نمونه های داخلی و خارجی
ـ مجتمع فرهنگی و سینمایی دزفول………………………………………………………………………………..۷۵
ـ فرهنگسرای خاوران…………………………………………………………………………………………………..۸۲
ـ فرهنگسرای شفق (دانشجو)………………………………………………………………………………………..۹۱
ـ شهر فرهنگی گالیسیا………………………………………………………………………………………………….۹۷
ـ موزه تاریخ نینگ بو………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
ـ مرکز فرهنگی مرکز حیدر علی اف ……………………………………………………………………………۱۰۶
فصل چهارم: بررسی سایت و محیط پیرامون
ـ شهرستان بروجرد………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
ـ مردم شناسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
ـ میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
ـ مساجد…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
ـ امامزاده ها و بقاع متبرک…………………………………………………………………………………………………۱۲۰
ـ تپه های باستانی…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
ـ بازار…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
ـ اثار طبیعی و گردشگری………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
ـ فنون و صنایع………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
ـ مذهب و اقلیت های دینی………………………………………………………………………………………………۱۲۴
ـ بروجرد در گذر تاریخ……………………………………………………………………………………………………۱۲۵
ـ اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
ـ میزان بارندگی………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
ـ باد……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
ـ موقعیت سایت……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
ـ تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

فصل پنجم: برنامه فیزیکی و استاندارد ها
ـ برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
ـ برنامه فیزیکی فضای اداری……………………………………………………………………………………………۱۳۳
ـ برنامه فیزیکی فضای کالبدی فرهنگی……………………………………………………………………………….۱۳۸
ـ برنامه فیزیکی فضاهای آموزشی………………………………………………………………………………………۱۳۸
ـ برنامه فیزیکی اموزش تخصصی………………………………………………………………………………………۱۳۸
ـ برنامه فیزیکی اموزش نظری……………………………………………………………………………………………۱۳۸
ـ برنامه فیزیکی بخش اداری اموزش…………………………………………………………………………………..۱۳۹
ـ برنامه فیزیکی فضای خدماتی………………………………………………………………………………………….۱۴۰
ـ استاندارد ها…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱
ـ استاندارد های بخش اداری……………………………………………………………………………………………..۱۴۲
ـ استاندارد های فضاهای فرهنگی………………………………………………………………………………………۱۴۲
ـ استاندارد های سالن امفی تئاتر………………………………………………………………………………………..۱۴۴
ـ استاندارد های موزه………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷
ـ استاندارد های کتابخانه…………………………………………………………………………………………………..۱۶۹
ـ استاندارد های آموزش……………………………………………………………………………………………………۱۸۴
ـ استاندارد های فضاهای آموزشی………………………………………………………………………………………۱۸۶
ـ استاندارد های خدماتی…………………………………………………………………………………………………..۱۸۸
ـ استاندارد های چایخانه…………………………………………………………………………………………………..۱۸۸
فصل ششم: روند طراحی
ـ ماکت اتود پروژه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۶
ـ اسکیس های طرح …………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۸
ـ مراحل شکل گیری طرح ………………………………………………………………………………………………۲۰۰
ـ سه بعدی طرح ……………………………………………………………………………………………………………۲۰۳
منابع
ـ منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

Test
error: ای پی شما ذخیره گردید !