no-img
فروشگاه معماری آرچ استور

رساله طراحی تئاتر شهر | مطالعات طراحی تئاتر شهر | فروشگاه معماری آرچ استور


فروشگاه معماری آرچ استور
مطالب ویژه
ads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
رساله طراحی تئاتر شهر | مطالعات طراحی تئاتر شهر
doc
دی ۵, ۱۳۹۶
8 مگابایت
130 صفحه
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان – خرید

رساله طراحی تئاتر شهر | مطالعات طراحی تئاتر شهر


رساله طراحی تئاتر شهر
تئاتر همزاد دیرینه بشری است به گونه ای که می توان گفت یکدیگر را تکمیل کرده اند. تئاتر و انسان با هم آفریده شده اند. تئاتر فن دیگر انسان و عبارتی نیمه ناکام بشری است تئاتر هنر یکی شدن با طبیعت است طبیعی که بیرون و درون ما را احاطه کرده است، جستجوگر حقیقت ناب و به زبانی، کاوشگر رمز و راز هستی و کائنات شاید به همین دلیل است که این هنر فطری و به قول ارسطو غریزی را داوری و مکاشفه جهان و زبان دنیا، تاریخ و سرنوشت انسان می دانند. صحنه تئاتر محل ظهور خالص ترین احساسات انسان در رابطه با دیرپاترین مسائل او در فضای زندگی اجتماعی اش نمایش به انتزاعی ترین شکل خود به اصلی ترین مسائل انسان می پردازد و همچون سایر آئین ها که یا ریشه در اعتقادات مذهبی انسان دارند و یا از اساطیر فرهنگ کهن آنها سیراب می شوند از نمادین ترین اشکال فرآورده های آنهاست.


رساله طراحی تئاتر شهر | مطالعات طراحی تئاتر شهر

شامل : رساله

 

۱۹,۰۰۰ تومان – خرید


رساله معماری
فصل بندی پروژه به این ترتیب ارائه شده است:
-مقدمه
-طرح مسئله
-ضرورت مسئله
-چکیده پروژه
-روش تحقیق
۱-فصل اول:مطالعات اولیه(شناخت تئاتر و فضای مکانی آن)
۱ بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی
– چیستی هنر نمایش
۲ شناخت هنر نمایش در ایران
– تاریخچه
۳ اولین گروههای تئاتری
– شرکت فرهنگ
– تئاتر ملی
– کمدی ایران
– کانون ایران جوان
-کلوپ موزیکال
-کمدی اخوان
۴ دوره فترت و علت ایجاد آن دوره
۵ پیدایش اداره هنرهای دراماتیک و هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک
۶ گونه های مختلف نمایش به لحاظ محتوی
– نمایش های مذهبی
– نمایش های ملی و محلی
۷ از لحاظ نحوه اجراء
-نمایش های سیار
۲-فصل دوم:مطالعات پایه(شناخت مشهد وبررسی تئاتردر آن)
۱ شناخت ریشه واژه تئاتر
۲ خاستگاه هنر تئاتر در تاریخ
– مناسک آیینی
– تقلید
– بازی
– سحر و جادو

۲ بررسی تئاتر در دوره معاصر

– ظهور مکاتب جدید در تئاتر معاصر
– تحولات عناصر کالبدی در دوره معاصر
۳ایران
– هنرهای نمایشی در ایران
– تعزیه و شبیه
۴ نقش فضاهای اجرای نمایش در نظام شهری ایران
۵ نقش و جایگاه اجتماعی تئاتر در ادوار مختلف
۶ نقش و جایگاه اجتماعی تئاتر در ایران
۷ شناخت
– بررسی تاریخی
– عوامل مؤثر در شکل گیری سکونت در حوزه مشهد
– بررسی جمعیتی
– جمعیت کنونی شهر مشهد
– بررسی فضاهای فرهنگی
– شناخت فضاهای فرهنگی موجود
– استنتاج
– وضعیت نمایش در مشهد
– تاریخچه نمایش در مشهد
– سالنهای نمایش در مشهد

۸ ساختار و ویژگیها

– موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
– بررسیهای کلی در مقیاس شهر
– بررسیهای تاریخی و روند شکل گیری مشهد
– روند تاریخی رشد شهر
– نقطه آغازین ۲۰۳-۹۹۵ ه.ق
– دوران صفویه ۹۹۵-۱۱۱۰ ه.ق
– دوران قاجاریه
– دوران رضاشاه
– بررسی کالبدی شهر مشهد از نظر نقاط و محورهای شاخص شهر
– محورهای شاخص شهر مشهد
– محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری در مشهد
– نقاط شاخص شهر مشهد
– بررسیهای جمعیتی شهر مشهد
– جمعیت کنونی شهر مشهد
– جمعیت آینده شهر مشهد
– توریسم و زائر در شهر مشهد
– تعداد زائران
– وسیله مسافرت زائران
– ترکیب سنی زائران و مسافران
– اهداف مسافرت به مشهد

۹- مکانیابی

– حوزه بندی اراضی شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مکانیابی
– بررسی تاریخی
– سابقه کالبدی
– استمرار زمانی در خاطرات جمعیتی
– بررسی تنوع فضای گمشده
– بررسی کالبدی

۱۰ بررسی جمعیتی

– زوار
– بررسی حوزه نفوذ کارکردی
۳-فصل سوم:مطالعات کالبدی(ضوابط،و مقررات و مکانیابی)
۱هنر های نمایشی سنتی در ایران
– قبل از اسلام
– بعد از اسلام
– عناصر کالبدی فضاهای اجرای نمایش در ایران و جایگاه این فضاها در نظام شهری
۲ تحولات کالبدی معماری تئاتر در دوران مختلف
– کالبد معماری تئاتر
– موقعیت تئاتر در کالبد شهری
۳ تئاتر شهر
-اهداف و تعریف پروژه
رساله طراحی تئاتر شهر

۴ انواع سالنهای تئاتر

– انواع سالن تئاتر از نظر گنجایش
– انواع تئاتر از نظر نوع فعالیت
الف-نمایشنامه های معمول
ب-نمایشنامه های مجلل و تاریخی
ث-اپراهای بزرگ
ج- اپراهای کوچک و محلی کمدی موزیکال ونمایشهای عوام با موسیقی
د-نمایشهای توام با رقص و آواز(واریته)و جنگهای نمایشی
و-رقص
ز-کنسرت ها
رساله طراحی تئاتر شهر

۵ انواع سالن تئاتر از نظر ارتباط تالار با صحنه

– سالن تئاتر با صحنه قاب عکسی
– سالن تئاتر با صحنه مرکزی
– سالن تئاتر با صحنه رو باز
– انواع دیگر سالن تئاتراز نظر ارتباط تالار با صحنه
۶ مقررات مربوط به طراحی تئاتر ها
– زمان ورد شنوندگان
– پارک اتومبیل،راه های سرپوشیده
– ورودی ها
– رختکن ها
– پلکانها
– محل تمرین
– خطوط دید
– تعیین منحنی دید
– آدیتوریم
– ظرفیت نشیمن و ترازهای کف
– سن های گردان ۱
– سن خانه
– در ها
– محوطه زیر سقف
– پرده ضدآتش
– قرابت جدید یا مدرن
– ترکیب سن “آرنا” و “پیپ-شو”

۴-فصل چهارم:مطالعات تطبیقی(بررسی نمونه های داخلی و خارجی)

رساله طراحی تئاتر شهر
۱ بررسی نمونه ای از مجموعه های نمایشی در خارج از ایران
– سالن موسیقی kobe دانشگاه کوب
– تماشاخانه همپستد Hampstead Theater راب بنت Rab bennetts
– مرکز هنرهای نمایشی شوستر Schuster Performing arts center
– سزار پلی cesar pelli
۲ بررسی نمونه هایی از مجموعه های نمایشی در ایران
– بزرگترین تماشاخانه ایران
– ایران امروز
– تئاتر شهر تهران
– تالار وحدت تهران
۵-فصل پنجم:برنامه فیزیکی
تبیین برنامه فیزیکی:
۱-بخش ورودی
۲-بخش سالنهای نمایشی
۳-بخش پشت صحنه،بازیگران،هنرمندان
۴-بخش اداری
۵-تولید هنری
۶-تولید دکور و ضمائم
۷-بخش خیاطی
۸-بخش تجهیزات و تاسیسات
۹-ساختمان رستوران
۱۰-ساختمان تئاتر ۱
۱۱-ساختمان تئاتر ۲
۱۲-تئاتر روباز
۱۳-بخش نمایشگاهی و نمازخانه
۱۴-ساختمان کارگاه ها وتولید تئاتر
۱۵-ساختمان آموزش تئاتر
۶-فصل ششم:طراحینجام گرفت و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با ماهیت

رساله های معماریads

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + یازده =

Test